Slováci žádají přísné potrestání představitelů české justice

 

Ostré protestné vyhlásenie zo zasadanie Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny a Klubu žien a matiek pri UMS

 Vážení priatelia detí, rodiny, aj všetci ostatní!

V prílohe mailu Vám posielame protestné vyhlásenie zo zasadnutia Rady a Výkonného výboru ÚMS.

Protestujeme proti opätovnému prepadnutiu a odvlečeniu do väzenia Ing. Jiřího Fialu z rodinnej organizácie K213, popredného bojovníka za ľudské práva detí na otcov a na civilizovaný vývoj

Žiadame okamžité prepustenie a odškodnenie pána Ing. Jiřího Fialu a zastavenie revanšistických procesov proti ľuďom odmietajúcich duševné, morálne a sexuálne mrzačenie detí pod velením justície a iných. V prípade, že pána ing. Fialu bude musieť, tak ako v minulosti, oslobodiť opäť Súd pre ľudské práva v Štrasburgu, bude to hanba všetkých občanov Českej a Slovenskej republiky. Hanba, ktorú nám robí naša justícia a je jej to úplne jedno.

Žiadame zjednanie nápravy, aby sa podobné zločiny proti rodičom viac neopakovali. Žiadame aby

boli pracovníci justícii príkladne a neodkladne trestaní!

- za zločiny proti ľudskosti

- za spoluprácu s organizovaným zločinom

 

Navrhujeme cteným pánom prezidentom Českej a Slovenskej republiky, aby za príkladný a heroický boj za záchranu detí pred organizovaným zločinom v Českej aj Slovenskej republike bol pán Ing. Jiří Fiala odmenený štátnym vyznamenaním najvyššieho stupňa.

Marcela Vetráková

Klub žien a matiek pri ÚMS

Ing. Ľubomír Balvín

Predseda Rady a Výkonného výboru

ÚMS - HPR