Co skrývá za hrůzy rodinný život JUDr. Lenky Pavlové ?

 

Hrůza v očích Lenky Pavlové nepotřebuje komentáře.

 

Ovšem nyní to nejpikantnější - videozáznam z úvodu excesu, který mj. dost výmluvně prokazuje, že soudkyně Bartoníčková vylučovala veřejnost přímo na pokyn Lenky Pavlové. Tedy skutečně "nezávislá"soudkyně". Jak asi rozhodovala o meritu věci?! Píše si Pavlová ve vlastních kauzách i rozsudky sama?

Odpověď je celkem nasnadě: Tím utajovaným státním tajemstvím je patrně samotný osobní život ředitelky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. A ministr Nečas se to stydí přiznat.

http://www.k213.cz/priloha/nezavisla_soudkyne_2.wmv

 

Takto sepisují úřednice  podání na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jeden z členů K 213 (důchodce pan Pedovič) to již  nevydržel a nabídnul MSP sponzorský dar - počítač!!  (Podnět ke kárnému řízení  proti soudkynï Bartoníčkové a předsedovi soudu pro Prahu 5 podala veřejnost ministru spravedlnosti krátce po excesu).

 

Zde naleznete stížnost, kterou na místě na OS  Praha 5 podal předseda K 213 pan Ing. Fiala:

 http://k213.files.wordpress.com/2008/06/protokol.jpg

 

 

 

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5  doktor Holub. Dnes nám sdělil, že prý mu chceme ubližovat dotazem na právě proběhnuvší exces soudkyně Bartoníčkové ..... Co k tomu dodat?

Vývěsní tabule před soudní síní (projednávané věci, jména dětí, čísla jednací - původně nic neveřejného!!!):

http://k213.files.wordpress.com/2008/06/bartonickova.jpg

Zvukové záznamy jednotlicých rozhovoů naleznete zde :

OS Praha 5 – JUDr. Irena Bartoníčková ve věci dětí JUDr. Lenky Pavlové – 20.6.2008

Pokus o vstup

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-Pavlova-pokus-vstup-200608.WMA

L.Patera volá PČR

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-Patera-PCR-200608.WMA

J.Šinágl volá PČR

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-Sinagl-PCR-200608.WMA

Diskuze s justiční stráží a PČR I.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-PCR-diskuze-I-200608.WMA

Diskuze s justiční stráží a PČR II.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-PCR-diskuze-II-200608.WMA

Pokus o rozhovor s předsedou soudu I.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-pokus-rozhovor-predseda-I-200608.WMA

Pokus o rozhovor s předsedou soudu II.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-pokus-rozhovor-predseda-II-200608.WMA

Rozhovor s předsedou soudu JUDr. Tome Frankičem

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Praha-5-rozhovor-Tome-Frankic-200608.WMA

J.Šinágl hovoří se sekretářkou ministra Pospíšila

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MsP-Sinagl-Klikarova-Pospisil-200608.WMA

J.Šinágl hovoří se sekretářkou Krále, prvního náměstka ministra

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MsP-Sinagl-Albertova-Kral-200608.WMA

 

Videoreportáž Justičního kanálu najdete na adrese :

http://www.justicetv.cz/excesy/lenka.htm

Jeden z našich čtenářů rozeslal odkazy Hollywoodu - s upozorněním, že větší srandu v Americe nenatočí :

 

DEAR SIRS,

It is very popular theme in the Czech Republic, making real movies about corruption in The Courts, about ignoring human rights and international pacts just by Justice and Officials. The Justice in Czech Republic Itś never ending source of subjects. You can watch Justice TV and have never ending sense of horror in real TV on- line.
Look at this link and watch new release of TV shots :
http://www.justicetv.cz/excesy/lenka.htm                                    Sincerely yours Jiří Šťast
Pod čarou :
_____________________________
Milí přátelé,
 
od důvěryhodného zdroje z Min. spravedlnosti prosákla informace, že se k našemu podnětu na kárné řízení s Bartoníčkovou připojil nejmenovaný náměstek. To by bylo, abychom tu justici nezreformovali :-).
 
L. P.