Výzva pražským médiím

 

Vážení redaktoři a pracovníci médií,
 
        již několik měsíců jste svědky vyhrocujícího se boje našeho sdružení za dodržování mezinárodních rozsudků českou justicí, která si myslí, že si svoje ničím nezasloužená komunistická priviligia a imunitu vůči mezinárodnímu právu uchová beztrestně navždy.
 
    Mnozí z vás byli svědky i monstrprocesu, který minulý týden na Obvodním soudě pro Prahu 2  proti nám uspořádalo vedení pražské justice . Slyšeli jste naše argumenty a viděli naši obhajobu.
 
Také jste slyšeli křivě svědčit místopředsedu Městského soudu v Praze JUDr. Bohuslava Horkého. Uchýlil se ke lži, ač mu žádný trest nehrozil a ač se tato dala následně promítnutým videozáznamem snadno prokázat. To výmluvně svědčí především o morálce, která v současné justici panuje a která jí znemožňuje plnit její základní poslaní - ochranu práva a spravedlnosti před těmi, kteří by je chtěli narušovat.
 
Stát, který nedokáže zajistit spravedlnost svým občanům, nestojí za to, aby byl udržován při životě.
 
Dnes už je bezesporu jisté, že právě justice sama je u nás nejčastějším rušitelem práva a spravedlnosti, přičemž její delikty procházejí zatím většinou zcela bez trestu, mj. i proto, že  si jich vy nevšímáte nebo nechcete všimnout a seznámit s nimi nejširší veřejnost.  
 
V průběhu soudního přelíčení proti nám zazněla i řada námětů, které rozhodně stojí za povšimnutí, a to navzdory tomu, že se soudce JUDr. Jiří Říha snažil umlčet všechny dotazy směřující především k výkonům mezinárodních rozsudků a ke vzdělání soudkyň opatrovnických soudů.
 
Chceme se vás všech proto zeptat : Proč se neseberete a s mikrofony a kamerami se nejdete zeptat např. předsedy Městského sodu v Praze JUDr. Sváčka, který se mimochodem přítomnosti na soudním jednání snažil vyhnout i za cenu křivé výpovědi svého místopředsedy, jak v praxi naplňuje rozsudky ESLP, a pokud vás bude - jako obvykle - ujišťovat, že je všechno v nejlepším pořádku, proč se ho nezeptáte, jakým způsobem vykonal rozsudek ESLP č.j. 26 141/03, ze jehož realizaci je on a právě a jedině on osobně zodpovědný ministru spravedlnosti, případně nadnárodním justičním orgánům a následně i Radě Evropy ? Proč se ho nezeptáte, jakým způsobem naplnil vládní usnesení č. 1108, vydané už v listopadu 2004, tedy před 4 lety, o boji proti syndromu zavržení rodiče, co o něm vůbec jeho soudkyně ví a jaké mají vzdělání, pokud jde o SZR a jeho terapii ?
 
Proč nepoložíte stejnou otázku ministru spravedlnosti JUDr. Jiřímu Pospíšílovi, který se naivně domnívá, že nejdůležitějším problémem současné justice jsou justiční minitýmy, čímž jedině prokazuje, že o resortu, který spravuje, toho moc neví a když něco, tak jenom od předsedů soudů, nikoliv od těch, kteří si jejich "spravedlnost" mohli vyzkoušet na vlastní kůži ?
 
    Proč nepoložíte stejnou otázku předsedovi vlády Topolánkovi, který je toho názoru, že justice je víceméně v pořádku a že pokud vůbec, tak potřebuje jen nějaké nepatrné kosmetické opravy, čímž opět prokazuje, že vůbec neví, kde žije a co se kolem něho děje, ač je královsky placen nejen za to, aby to věděl, ale také za to, aby vývoj usměrňoval správným směrem a garantoval ve všech směrech stadardy očekávatelné od členského státu Evropské unie ?
 
    Jsme toho názoru, že je načase, abyste ze sebe přestali dělat poslušné kašpárky a tančili, jak mocní pískají, případně zveřejňovali jen to, co se jim hodí a líbí - a obrátili se naopak ke svému nejzákladnějšímu poslání, kterým bezesporu je pravdivě a objektivně informovat veřejnost o všem, co se ve společnosti děje.
 
Pokud byste prokázali jen zlomek té občanské statečnosti, kterou my prokazujeme denně, vyšla by nepříjemná pravda o české justici velmi rychle najevo a společnost by se musela urychleně a velmi vážně zamyslet nad tím, co s ní dál.
 
    Protože justice je v současnosti v takovém stavu, že pokud nedojde k zásadním - zejména personálním - změnám, její další nezměněné fungování napáchá více škody, než kdyby se ze dne na den zavřela, zrušila a občané byli upozorněni na to, že spravedlnost v současnosti není stát schopen zajistit a že tudíž ponechává na každém z občanů, aby si ji zajistil sám.
 
    Věříme, že se vy všichni budete snažit sami objasnit příčiny stavu, který my jsme odhalili v plné nahotě - a nebudete čekat, až to uděláme zase my za vás, abyste si to jenom mohli pohodlně zkopírovat z našich stránek.
 
Ve vaší další práci vám všem přejeme hodně štěstí a úspěchů.
 
Za K 213
 
Ing. Jiří Fiala                                        Ing. Jiří Štefek
předseda                                                  mluvčí