Teď je na řadě Schorm !!

 

MSP – JUDr. František Korbel ,

námětek ministra

 

VÝZVA  A  LHŮTA K PŘEDLOŽENÍ SPISU A OMLUVĚ

 Vážený pane,

            Ministerstvo spravedlnosti zastoupené JUDr. Vítem A. Schormem uzavřelo s mými dětmi smír ve věci č.j. 19 152/04, a to bez toho, že by vyrozumělo zákonné zástupce dětí, především pak jejich otce. Došlo tak k vážnému poškození dětí vnucením nevýhodného smíru, který je trvale poškozuje a který jim prakticky upírá právo do budoucna se poškozování bránit či za ně vymáhat náhradu škody.

 

            Chápu, že tato fakta ministerstvo usilovně, leč marně tají, a právě proto je vyzývám, aby mi neprodleně předložilo a okopírovalo spis vedený k č.j. 19 152/04 u ESLP ve věci Tomáš a Martin Fialovi v. Česká republika .

 

            Spis se nalézá v kanceláři vládního zmocněnce JUDr. Víta A. Schorma a tamtéž si jej také vyzvednu.

 

            Současně vyzývám Vás a JUDr. Víta A. Schorma k písemné omluvě za to, že jste jednali o mých dětech za mými zády a bez mého vědomí – asi proto, že jste dobře věděli, že bych vám k podobným špinavostem nikdy nedal souhlas.

 

            Na obojí – tedy předložení kompletního spisu i písemnou omluvu – vám stanovuji termín do 10. května t.r. 

            Po marném uplynutí této lhůty bude Schormův úřad zablokován a věc si vyřídíme před televizními kamerami.

 

            Závěrem dovolte, abych vyslovil svůj neutuchající údiv nad tím, co vás dva vlastně na těch právech naučili, když ani nevíte, že za nezletilé děti jednají jejich rodiče.

 

            Takhle to pak vypadá, když do tak zodpovědných funkcí dosadí takové cucáky, jakými vy dva beze sporu jste.

 

            S pozdravem

    Ing. Jiří Fiala

 

 

V Košíku, 24. dubna 2008