K 213 se připojuje k prohlášení vsetínské starostky Květoslavy Othové

 

Vývojem kauzy Jiřího Čunka jsem velmi znepokojená. Z jeho průběhu i načasování je zřejmé, že byla uměle vykonstruována s jediným cílem – znedůvěryhodnit jej a donutit tak k odchodu ze svých politických funkcí. Zarážející je navíc skutečnost, že celé vyšetřování doprovázely úniky z trestního spisu včetně informací, jejichž zveřejnění je trestné. Mně nyní nezbývá, než se ptát: komu a proč stál Jiří Čunek za tuto likvidační kampaň? Kolik korupce a peněz daňových poplatníků za ní stojí? Jak je vůbec něco takového možné v zemi, která si říká demokratická? A jak může vzrůstat naše důvěra v orgány činné v trestním řízení?

 

 

Ať už je důvodem této kampaně touha po moci nebo snad „zlaté vejce“ v podobě ministerstva pro místní rozvoj, které bude rozdělovat miliardy z Evropské Unie, pro nás – občany je to důrazné memento. Dnes přišel na řadu Jiří Čunek a kdy přijdeme z vůle na řadu my? Když už se jim nepodařilo zlikvidovat jej kvůli údajné korupční aféře, vzali si do úst morálku. A nejvíce na ni apelují ti, kteří ji sami nemají – podvádějí své ženy s milenkami nebo hodnotí druhé a vynášejí soudy, aniž by se přesvědčili o pravdivosti tvrzení. V Desateru se přeci nehovoří jen o tom, že nepokradeš, ale také že nesesmilníš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému nebo že nepožádáš jeho statku.

 

 

 

Kauzu Jiřího Čunka vnímám jako precedens a vyzývám proto k odchodu všechny politiky, kteří kdy brali sociální dávky, ač měli postavené domy či úspory na vkladních knížkách, všechny, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou zdarma, ač berou královské platy, nebo kteří bydlí v nájemních bytech s dotovaným nájemným, ač jsou jejich příjmy nadprůměrné.

 

Květoslava Othová

 

Zdroj:

http://www.cunek.info/t52.php

 

 

 

Dále důrazně připomínáme, kdo asi mohl tak rozsáhlou a špinavou práci proti Jiřímu Čunkovi dělat. Když nevyšlo nařčení z korupce, tak jít celým jeho životem, zkoumat kdy kde uložil nějaké peníze, dokonce jaké dávky kdy bral (případně zfalšovat příslušné dokumenty). Co všechno se ještě hledalo, v čem všem se šťouralo? Kdo tohle asi mohl provést?! Odpověď je jasná. Buď BIS nebo jí podobná služba.  Služba? No, spíše sprostá banda. To je správnější a výstižnější pojmenování. To také jasně ukazuje, kdo vlastně nám vládne a jakými metodami. A také to dokazuje, že ani tak nezáleží na tom, koho si zvolíme ve volbách. O našich zástupcích a o našich životech se rozhoduje jinde a pokoutně. Čunkův případ toto dokládá naprosto  nesporně, protože ukazuje, že každého, kdo se „nehodí do mafiánské party“ lze zlikvidovat. Dokonce i proti výsledku voleb. 

 

Vedení K 213