Jiří Čunek - oběť policejní provokace (?)

 

JIŘÍ ČUNEK – OBĚŤ POLICEJNÍ PROVOKACE (?)

Cítíme potřebu vyslovit se k případu dnešního místopředsedy vlády Jiřího Čunka, a to přesto, že s námi sledovanou problematikou tento případ zdánlivě nesouvisí …

Jiří Čunek není ani zavrženým otcem, ani osobou pronásledovanou kvůli lásce k vlastním dětem, přesto nám okolnosti jeho případu připadají natolik  povědomé, že cítíme potřebu je okomentovat. A to hlavně proto, že máme bohaté zkušenosti s trestním řízením i českou policií…

Ačkoliv postrádáme mnohé informace a jiné si nemůžeme ověřit, přesto na nás případ Jiřího Čunka působí následujícím dojmem :

Pan Čunek se bezesporu úspěšně pokusil řešit problém nepřizpůsobivých občanů  ve Vsetíně, nad kterým  - na rozdíl od jiných funkcionářů či jeho předchůdců – odmítal zavírat oči. A odmítal tolerovat statisícové dluhy na nájemném občanům, kteří svoje sociální dávky úspěšně propíjejí, takže pak nemají na nájem. Prokázal tím nemalou osobní statečnost a životní opravdovost za situace, kdy se  většina politiků právě těmto problémům vyhýbá, aby nebyli nařčeni z rasismu. Úcta naprosté většiny obyvatel Vsetína byla pak logickou oplátkou, kterou dodnes nedokázal nikdo zpochybnit. Na základě právě těchto okolností byl pan Čunek obrovskou většinou svých voličů (tedy prokazatelně demokratickým způsobem) zvolen do nejvyšší politiky. Tam ovšem nutně musel narazit za situace, kdy většina lidí pohybujících se v dnešní vyšší politice vděčí za tuto skutečnost ani ne tak občanům - voličům, jako umístění na kandidátkách určité strany, jejíž politikaření a čachry si pak nesou s sebou coby neoddělitelné věno. A samozřejmě jim nutně musí vadit někdo, kdo tímto věnem obdařen není a více než nějaké straně, bez jejíž kandidátky by se nejspíš obešel,  je zavázán svým voličům.

Naše sdružení má bohaté zkušenosti s českou policií, jejíž hloupost, arogance, zmanipulovatelnost či neprofesionalita mají jednak hlubokou tradici sahající nejen do dob komunistické totality, ale až do bachovského absolutismu, a jednak  se staly pověstnými daleko za našimi hranicemi. Co říci k desítkám trestních stíhání našich členů, která často trvala celé roky, než je někdo – jako neodůvodněná – zastavil, anebo skončila osvobozujícími rozsudky a při nichž se prokázalo, že vystavená obvinění byla většinou jen cárem papíru, ke kterému teprve po jejich vystavení začala policie horem pádem vyrábět důkazy ?! Co říci k opakovaným vazbám našeho mluvčího, u nichž se pak zpětně prokázalo, že jejich jediným důvodem bylo to, že se někomu nelíbil, někoho urazil či někomu překážel, ač takový vazební důvod současně platný trestní zákon nezná ?!

Vřele proto vítáme slova prezidenta Klause, který prohlásil, že pokud se neprokáže vina pana Čunka, budou muset v policii padat hlavy. Jsme, pane prezidente, velmi rádi, že to, co hlásáme již zhruba tři roky, jste konečně objevil i Vy, totiž že česká policie je nebezpečnou, organizovanou a ozbrojenou zločineckou bandou ohrožující pokojné civilní obyvatelstvo. Ono totiž o nezákonnosti a zvůli, jsou-li vypuštěny z pytle, se dobře ví, že nikdo neví, kde a u koho se  potom zastaví  – a jednou to prostě přestanou být zdánlivě bezvýznamní občané, ale stanou se jimi i členové vlády.

Česká policie v současnosti sdružuje  - kromě evidentního společenského odpadu – cyniky, kariéristy, flákače,  případně zcela úchylná individua, navíc ještě vedená předlistopadovými estébáckými kádry, léta školenými v rozvracení demokracie a představující tak pro současnou společnost – a zejména její budoucí demokratický rozvoj – smrtelné nebezpečí. Masové zneužívání pravomocí se u těchto výlupků stalo běžným pravidlem.  I proto si myslíme, že současné neprodlené rozpuštění Policie ČR by – a to i s ohledem na vzrůstající mezinárodní zločin – bylo v praxi menším zlem než její další pokračování v dnešní, naprosto nepřijatelné a neudržitelné podobě ohrožující nejen demokracii u nás, ale i naše rovnoprávné začlenění do evropských struktur. 

Případ místopředsedy vlády pana Čunka je toho jednoznačným dokladem.

Otazník za nadpis pokládáme pouze z důvodu neukončenosti vyšetřování. 

Za K 213

 

 

          Ing. Jiří Fiala
              mluvčí

 

 

 

 

 

 


V Košíku, dne 10. dubna 2007