Prohlášení Svazu mužů k projevu premiéra Topolánka o rovných příležitostech

 

V České republice existuje v současné době téměř sto tisíc neziskových
organizací. Český svaz mužů mající k dnešnímu dni 18 144 členů a členek
vyjadřuje jednoznačný souhlas s obsahem výstižného a věcného projevu
předsedy vlády Mirka Topolánka předneseného 2. dubna v divadle Archa
při
slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí a jednoznačný
nesouhlas s obsahem "protestní nóty", kterou se hrstka neziskových
organizací pokouší o kritiku tohoto projevu. Ona tzv. "protestní nóta" se
nese v tradičním duchu populistických prohlášení. Je založena na již veřejně
dobře známých dezinformacích o mechanizmech zakotvených ve struktuře
společnosti a ve fungování institucí, nepodložených domněnkách o
nerovnostech pracovního trhu, účelových tvrzeních o finančním podhodnocení
"feminizovaných" odvětví (za něž kupodivu nepovažuje justici) a dalších
nepravdách. Vše tedy ve starém známém duchu: "Dejte nám privilegia, aby byly
naše šance rovné s vašimi, a pak běda vám, běda vám, jestli nám to nepůjde,
běda vám!" Je jistě možné v otevřené svobodné demokratické společnosti vést
sáhodlouhé názorové polemiky. Je však krajně nevhodné vydávat feministické
názory za vědecká fakta a ještě k tomu názory takto hloupé.

Český svaz mužů
www.svaz-muzu.cz