Kašpárek v pimprlovém divadélku

Přesně toho začíná nápadně připomínat ministr spravedlnosti Pelikán na své pouti do Brna za představiteli obou nejvyšších soudů

 

- aby z nich pak svorně vypadlo, co údajně dělat s obrovským počtem dovolání, která Nejvyšší soud přestává zvládat - vzdor prohlášením (ještě na konci éry paní předsedkyně Brožové), jak prý zpracoval převisy z minulých let a teď už bude dovolání vyřizovat plynule - tedy tak, jak budou přicházet, a v zákonných lhůtách.

Právě v těchto dnech uplynul rok od jejího odchodu - a už je to úplně jinak, nový předseda - zdá se - tuto organizační roli nezvládl ani z půlky tak, v jakém stavu ji převzal  - a tak ne že by uvažoval o rezignaci nebo o reorganizaci Nejvyššího soudu, ale uvažuje o tom, jak dovoláním v podstatě zabránit  - přičemž, a to si přiznejme otevřeně - tento alarmující počet dovolání není ničím jiným nežli obrazem zoufalé ubohosti rozhodování na obou nižších stupních.

Sotva kdo by totiž "zvažoval" podat dovolání - a vyhazovat další desetitisíce za právníky a jejich často velmi pochybné služby - kdyby se s výtvory nižších soudů - lidově řečeno - dalo žít, jenže to jsou buďto takové paskvily, nebo přímo naschvály s masovým zneužitím pravomocí, že většině účastníků řízení nic jiného nezbývá - v bláhové naději, že aspoň na Nejvyšším soudě bude už konečně sedět někdo, kdo neztratil logické myšlení a nad věcí se zamyslí (to za a) - a za b) - použije k tomu i zdravý rozum, a ne jen strohé kolonky právních kategorií, často ještě překroucených a převrácených proti svému původnímu smyslu.

Přijít s názorem, že samy odvolací soudy budou rozhodovat o tom, zda je přípustné dovolání, je idiotismus hodný právě a výhradně naší justice - a toho Kašpárka, který se v tomto pimprlovém divadélku za státní správu pohybuje, tedy ministra tohoto resortu.

Je to naprosto totéž jako se soudit za škody způsobené státem pod stejnou hlavičkou - tedy se stejnými soudci, kteří ty škody zavinili - a které ten stát platí a jsou na něm existenčně závislí .

Představte si, že jste předsedou odvolacího senátu a vydáte rozsudek - nota bene rozsudek, o kterém sami dobře víte, že je křivý jako klika od polepšovny a vydaný se záměrem dotyčnému škodit, kde se dá - co myslíte, bude Vaším zájmem, aby takový rozsudek někdo někde revidoval, někdo někde otevíral, aby hrozilo, že ho třeba zruší - a - v krajním případě - Vás za ten původní poženou k odpovědnosti ?

Snadná odpověď, že ?!!

No, tak tam prostě napíšete, že dovolání možné není (a to i kdyby jinak stokrát možné bylo) - a - hotovo. A - trhněte si nohou ...

Kašpárek - budeme ho tak soukromě nazývat, na ministerskou roli stejně nedorostl a zní to o něco lépe nežli rypák, kterýmžto titulem se může právem honosit - namísto aby zvážil, proč je tolik dovolání, kdo za to asi může a co s tím dělat - že je třeba především vyvozovat nekompromisně zodpovědnost z křivých (natož pak vědomě křivých) rozsudků soudů nižších instancí - tak jako poslušné štěňátko skáče, jak předsedové soudu pískají - a poslušně jim odmetá i to stébélko z cesty, jen aby o ně nemuseli zakopnout - a když je moc dovolání, tak se prostě zakáží podávat - a je to.

Otázkou potom zbývá - jako už tradičně - ptát se po smyslu věci - tedy k čemu takovou justici vůbec potřebujeme, která nedokáže rozhodnout ani běžné spory v prvních dvou instancích tak, aby to většina účastníků přijala jako spravedlivé, a když už ne spravedlivé plně, tedy jako alespoň částečně přijatelné a stravitelné řešení. Takové, že se dovolání prostě podávat nevyplatí - a s výroky nižších soudů se dá žít.

Všimněte si : Typický Babišův "odborník". Asi těžko bychom si tento pojem mohli kdekoliv prezentovat názorněji nežli právě v resortu spravedlnosti.

Válková (= první Babišova "odbornice") po roce usoudila, že už toho bylo dost - a aniž cokoliv změnila, ba dokonce aniž dokázala platně odvolat byť i jen jedinou figurku (třeba Dohnala), ať už k tomu měla jakékoliv důvody  - se poroučela, že prý ten rok stačil a že prý s tím tam už šla (!!!) - když musí dobře vědět, že vláda se jmenuje na roky čtyři a ne na jediný (nebo že by předpokládala, že Sralbotka a jeho vláda dýl než ten rok nevydrží ?!!) - a po ní přijde další Babišův "odborník" - kašpárek z loutkohry, něco mezi štěnětem a poslušným pionýrem z turistického kolařského oddílu, který nedopatřením při hře "poznej Prahu - poznej sebe a své kolo" zabloudil až do Vyšehradské - a který o justici neví už vůbec nic a když zjistí, že by mohl naštvat mnohé mocné už tím, že nic nedělá a nezajišťuje jim tolik potřebné krytí - tak začne skákat opravdu jak pejsánek na vodítku těch, co zatím v justici skutečně rozhodují.

Opravdu - jeden "odborník" lepší než druhý.

Že jich estébák Babiš ale najal, co ? A že tu justici ale spravil, že ?!!

Asi tak, jako "spravuje" i ty svoje firmy - pokud nevyčachruje evropskou dotaci, šly by ke dnu.

Justice tam jde už teď. A za ty poslední dva roky výrazně rychleji než kdy předtím.

To jen pro názornost, jak budou do budoucna vypadat všechny resorty, spravované "odborníky", co je najal estébák.

______________________

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1665166-nejvyssi-soud-dostava-tolik-dovolani-ze-nestiha

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

-4 # Saxána 2016-01-20 21:32
No - ušetřil by se čas - když po odvolání - rovnou ÚS. A tento soud v posledním čase soudí dost odhodlaně.
+2 # Tomáš Jadlovský 2016-01-20 21:52
Článek mi mluví z duše, Nejvyšší soud je přetížen díky vypatlanosti soudců nižších stupňů a hlavně jejich pocitu beztrestnosti. Už jedno dovolání na NS jsem vyhrál, když tam uměli počítat do dvanácti a poznali, zdali byl dříve rok 2010 v ČR (jak jsem tvrdil já coby otec) nebo rok 2012 ve Španělsku (jak tvrdila matka). Počítat do dvanácti bohužel v zájmu matky nezvládla známá firma Městského soudu v Praze Anisja Pillerová a spol. a napsala, že španělské řízení začalo dříve. Protože jsou však u nás soudkyně nezávislé na čemkoliv včetně Nejvyššího soudu, mám tam teď už druhé dovolání ve stejné věci, opět výsledek práce stejné firmy. Čekání na usnesení NS trvá pěkných pár měsíců, v kanceláři klidně řeknou do telefonu: "co byste nechtěl za půl roku, my tu děláme i dvouletky!" A Pelikán bude pořád tvrdit, jak je nezávislá justice pilířem demokratického dělení moci.
________________

Anisja by rychle "změnila právní názor" :-) , kdyby zjistila, že do důchodu půjde ne se soudcovskou rentou, ale s životním minimem - právě s odvoláním se na to, že jí rozsudky pravidelně ruší Nejvyšší soud ... Což je přesně to, co navrhujeme už léta my. :-)
JF
-4 # Saxána 2016-01-20 22:19
Soudy by měly opatrovnické věci řešit vždy přednostně.
Na druhou stranu - soudy by do věcí rodiny vůbec zasahovat neměly (v civilním řízení).
Obecně - soudy je třeba personálně změnit.

Zvolit kandidáty - kteří s tím pohnou.!
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 13:08
To, že okresní soudy vytvoří tolik zmetků a krajské je potvrdí, je způsobeno provázaností soudců s advokáty, soudními znalci a dalšími. :eek:

Dovolání by bylo daleko více, jenže pod dovolání či ústavní stížnost se musí podepsat advokát, tak to má policejně justiční mafie ošetřené. :-?

Je běžnou praxí, že vás advokát po odvolání u KS odmítne dále zastupovat, sdělí vám, že s tím nic neuděláte, začne vás nabádat ke smíření se s rozsudkem, trváte-li na sepsání dovolání, odmítne - s tím, že to neumí a dá vám garanci, že vám dovolání žádný advokát nenapíše. :sad:

Pokud to nevzdáte a seženete si advokáta, který vám dovolání napíše a podá, dojde ze strany soudu k vykradení důkazních materiálů svědčících ve váš prospěch. Po upozornění na tuto skutečnost váš "advokát", ve skutečnosti lotr a podvodník, vás odbyde s tím, že se to tak dělá. :eek:

Ústavní stížnost vám odmítne napsat, ač vám to v úvodu slíbil a zdůvodní to tím, že by si o něm u ÚS řekli, že je matlák.

Tyto matláky kryje ČAK v čele s vedoucí kárného žalobce.

Stížnost ani nemusíte podávat sami, vše zařídí po vašich stížnostech KSZ.

Začnete-li pátrat po obsahu stížnosti, vedoucí kárného žalobce vám odpoví, že je vázána mlčenlivostí a ať se obrátíte na příslušné advokáty.

Obrátíte-li se na KSZ, přijde vám odpověď, že žádné kopie stížností nemají, a na dotaz, kam se podělo 220 listů příloh důkazních materiálů ke spisu, který jste jim zaslal, vám sdělí, že neví.

Poté, co doženou nevinného člověka k sebevraždě a vy vylepíte pravdivé letáky o tom, že tuto zemi ovládla policejně justiční mafie, začne vás tato mafie účelově stíhat za šíření veřejné pomluvy, vámi předané materiály na tuto mafii zahodí, odmítnou vyšetřovat vaše návrhy, tj. např. předložení celkové zdravotnické dokumentace oběti, spisu OSPOD apod., uvězní v přípravném řízení vašeho zmocněnce, prostřednictvím svého oddaného soudního znalce z vás udělají blázna, tudíž se podle nich nemůžete sami hájit a určí vám svého oddaného advokáta, slouhu jako opatrovníka.

Pokud má vaše "trestná" činnost podporu, je schvalována, dojde k vylepení těch samých letáků, je to z pohledu policejně justiční mafie z vaší strany účelové, tendenční apod., je potřeba vás vytrhnout ze společnosti těchto sympatizantů a dobít vás jak prašivého psa.

Dokud bude takto policejně justiční mafie fungovat, dokud se budou domlouvat na likvidaci slušných lidí policajti, státní zástupci, soudci a jim oddaní jejich přisluhovači, advokáti, soudní znalci a další, dokud nebude řádně fungovat odbor dohledu MSp, kontrolní úřady policie, nic se nezmění. :eek:

To, jak jsou policií vyšetřovány vraždy, sebevraždy, kolik sedí v českých věznicích nevinných lidí, hovoří za vše. :sad:

J.K. :-?
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 14:11
Nepřipomíná vám to něco ?!!
Já jen - odkud sem ty poměry přišly, jak vypadá zkorumpovaný stát a jak se v něm žije. A tohle nás za pár let čeká, pokud se tomu nechá dosavadní - volný - průchod.

Neb k vítězství zla - jak známo - úplně postačí, když slušní lidé nedělají nic. :-?
_________________

Mě se nezbavíte.‘ Strhující příběh uzbecké Rusky, jež bojuje s bachaři i korupcí lidovky.cz/.../...
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 14:13
Vitásková v české mocenské mlýnici :-?

www.pehe.cz/.../vitaskova-v-ceske-mocenske-mlynici
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 14:15
Kurwa kurwie rzycz nie urwie :D

tomaskrystlik.blogspot.cz/.../...

_________________

Policista při zásahu střílel na auto, zabil ženu. Cítím se nevinný, prohlásil u soudu

domaci.eurozpravy.cz/.../... :eek:
-2 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 14:15
Soud: Vraždu Litviněnka asi schválil Putin. Moskva hrozí zhoršením vztahů :eek:

denik.cz/.../...
-2 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 16:07
-3 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 16:10
OOS :

ke Kašpárek v pimprlovém divadélku:
„Je to naprosto totéž jako se soudit za škody způsobené státem pod stejnou hlavičkou - tedy se stejnými soudci, kteří ty škody zavinili...“ - to není nadsázka. :-?

Žalujete-li stát o odškodnění jménem nezletilého, opravdu potřebujete k podání žaloby souhlas opatrovnického soudu, který to pochybení způsobil. Dle ÚS je to prý jen „malé omezení“ práva nezletilého na spravedlivý proces. :-|
__________________

A víte, jak to dopadne ? Opatrovnický soud Vám ho - samozřejmě - nedá, kam by to vedlo, aby otec zastupoval své dítě, že ?!! - takže to nechají vyhnít a čekají, až bude dítě zletilé - tedy třeba 10 let. Pokud podáte žalobu na průtahy, tak ji jako nedůvodnou zamítnou ...

Stěžujte si na přepadení loupežníky - vůdci jejich bandy !! :-) :eek:
________________________

Mimochodem, u nás je nadsázkou opravdu máloco - protože ani při sebebujnější fantazii nedokážeme vymyslet taková zvěrstva, jakými nás justice dokáže vždy znovu a znovu zaskočit. :eek:
+1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-21 16:16
Dobrý den,

ještě jste mohl ve Vašem článku rozebrat produktivitu práce chátry z Nejvyššího soudu.

Cca 90 soudců, rozdělených do cca 30 tříčlenných senátů, cca 6000 dovolání ročně, 10 měsíců po 20 dnech jako fond pracovní doby.

Pak vychází na jeden senát cca 200 dovolání ročně bez nedodělků z předchozích let.

Neboli 1 dovolání denně na 1 senát.

A to mají za zadkem asistenty.

Shrnuto: Chátra se na Nejvyšším soudu jen poflakuje, kdy i obsluha na veřejných WC má vyšší produktivitu práce. :-?

O kvalitě služeb pro občany nemluvě.

zdravím, PR :-)
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-22 23:46
Zákon o blahobytu exekutorů? Nepřípustné, prohlásil Pelikán

novinky.cz/.../... :-?
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-22 23:47
Dalo by se říci : NENAPRAVITELNÝ (SPECIÁLNÍ) RECIDIVISTA ... :P

Trestaný litoměřický exsoudce Jelínek byl znovu obžalován z korupce

zpravy.aktualne.cz/.../...


Žalobce posílá exsoudce Jelínka podruhé k soudu. Kvůli úplatkům z pivnice Sparta

lidovky.cz/.../...

___________

v BASE mu budou pořád dokola promítat film "Jáchyme, hoď ho do stroje..." - scénu "neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš..." :-)
-1 # Ing. Jiří Fiala 2016-01-22 23:50
práva v plzni :eek:

Adept na ‚superúředníka‘ přišel o titul kvůli plagiátorství. Na vnitru zůstává

lidovky.cz/.../...
Přijde Vavera io doktorský titul?

lidovky.cz/.../...???

www.zcu.cz/about/people/?osoba=86963

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.