Bez sloupu i nadále

Jsou církevní záležitosti, které dalece přesáhnou rámec církví samotných a zasáhnou celou společnost. Pak se právem dostávají i na naše stránky.

 Asi nebude sporu o tom, že třeba Vánoce či Velikonoce jsou celostátní a celonárodní záležitostí a kdo je neslaví, nebo alespoň nezná, ten se z tohoto národa jednoznačně vyděluje. I když to jsou svátky původem ryze církevní, křesťanské - a křesťanské církve dnes určitě většinu netvoří. To jen pro příklad.

Druhým příkladem jistě může být Jan Hus a husitství vůbec. To přeci zdaleka není jen církevní záležitost, stala se celonárodní, ať už se k ní někdo staví pozitivně, nebo negativně. To obvykle právě podle toho, k jaké církvi patří nebo patřili jeho předkové.

A konečně, velmi živým takovým příkladem jistě bude i spor o Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, resp. o jeho znovuobnovení.

Prý se tak má stát po stu letech, tedy v roce 2018, kdy tomu bude 100 let, co byl - krátce po vzniku nové republiky -  žižkovskými pivaři vedenými Frantou Saurem stržen.

Protože je to na Staroměstském náměstí, a ne třeba na nádvoří arcibiskupského paláce, je to skutečně záležitostí všech, a ne jen církve katolické samotné, co tam obnoveno bude. Protože kolem toho budeme chodit všichni, a to nejen obyvatelé, ale i návštěvníci Prahy. A ti se jistě budou ptát, co to je, k čemu to je a co to znamená.

Úsilí jeho současných obnovitelů tak narazilo na zásadní stigma českých dějin, ba i prapůvod, proč byl sloup - jako symbol nenáviděného mocnářství a jeho vládnoucího Habsburského rodu - stržen.

Nepomohly uchlácholující pohádky o tom, že je to vlastně pomník všem obětem 30-ti leté války nebo že je to pomník právě k ukončení 30-ti leté války jako poděkování za dlouho očekávaný mír. Protože - není.

Byl - a je -  to pomník vztyčený k oslavě habsburského vítězství ve 30-ti leté válce (vzdor tomu, že tato válka asi skutečných vítězů neměla) - což by se snad - s odstupem 4 staletí - dalo přežít - ale hlavně : Je to pomník - a to je také jeho pravý původ a poslání - k oslavě vítězství rekatolizace v protestantské zemi, tedy v husitských Čechách. Je to pomník ve své době provokující a urážející většinu obyvatel země a slavící jejich porážku. Vlastně - posmívající se.

Asi i proto se stal terčem útoku davu hned v prvních dnech nové republiky, ač ta se k násilí rozhodně nehodlala hlásit a z Rakouska převzala a zachovala, co se dalo - ostatně, Rakousko počátku 20. století již nebylo tyranským vítězem ze 17. století, ale  demokraticky fungujícím státem, v němž Češi měli své poslance v Říšské radě a jim odpovídající podíl na celostátní politice a rozhodně už nebyli diskriminovaným a utlačovaným národem, nýbrž národem, jehož postavení takřka odpovídalo jeho příspěvkům do celostátního koše.

O tom, že v době předbělohorské byly Čechy z 90% nekatolické, netřeba pochybovat, stejně jako o tom, jak surově se chovali bělohorští vítězové v poražené zemi. Následky ostatně do jisté míry neseme dodnes.

Právě nedávno jsem si to uvědomil, když jsem se zájmem sledoval jednotlivé díly pořadu o české šlechtě, v současnosti běžícího na ČT.

Žádný z těch rodů, o nichž pořady byly, totiž nebyl protestantský, natož husitský nebo bratrský - tato šlechta prostě byla vyhubena, ať už fyzicky či vysídlením - a dodnes se z toho nevzpamatovala nejen ona nekatolická šlechta, ale ani národ sám, který tak zůstal bez představitelů a bez vůdců.

Katolická církev v současnosti bezesporu ukazuje národu především svou vlídnější tvář a chová se, jakoby toho horšího chtěla zapomenout. Udělala a dělá mnoho dobrého, viditelně opravené fary a kostely a kapličky po celé zemi jsou toho nejlepší vizitkou, stejně jako lidé, kteří namísto třeba v drogách našli své nové ukotvení právě v ní - zaplať Pán Bůh za to.

Ovšem otevíráním starých křivd, notabene provokujícím pomníkem, si kardinál Duka i katolická církev jako celek dělá medvědí službu.

Slavit vítězství rekatolizace, navíc rekatolizace provedené způsobem, jenž sama římská církev hlasitě odsoudila, v původně protestantské zemi, zabolí vždy, a to nejen její současné představitele evangelických církví, ale všechny, kteří v této zemi cítí a ctí své kořeny. Uráží to většinu inteligentních obyvatel, kteří znají historii své země - a tedy také vědí, o co země touto rekatolizací a vyrváním ze seversky pokrokových a rozvinutých zemí přišla.

 

Starosta Prahy 1, na jejímž území má pomník, mimochodem dnes již hotový a složený kdesi v depozitu po částech, si stanovil jako podmínku obnovení pomníku, že nebude budit vášně a rozdělovat společnost. Obávám se, že v tomto případě je to podmínka ryze nesplnitelná. Je to totéž jako chtít vymazat historii země. A přinutit její obyvatele, aby ji zcela opustili a zapomněli.

Připomeňme, že nikde, ani v Německu, dnes nestojí pomníky na hitlerovský režim a že všechny postsovětské země - snad s výjimkou Ruska samotného - se zbavily i připomínek stalinismu. Pravda, je to historie mnohem čerstvější, také mnohem drastičtější - ale podstata zůstává.

Na ostudné kapitoly vlastní historie se národy snaží zapomenout, je-li to historie importovaná, pak tím spíše a tím snázeji.

Konečně, nevím, jak by třeba Rakušanům bylo příjemné, aby v Praze, hned vedle místa popravy 27 českých pánů a měšťanů, jim byl ukázán pomník slavící mj. i tuto popravu a rod Habsburků jako jejího vykonavatele.

Mně osobně, kdybych přijel do cizího hlavního města a tam mi ukázali pomník - podívejte se, co jste vy, Češi, tady způsobili a jak jste se tady chovali - bylo trapně a nevěděl bych, co na to říct, i když jsem osobně nikoho nepopravoval, ani jinak nepronásledoval.

Myslím, že kardinál Duka by udělal nejlépe, kdyby na obnovu rozdělujícího pomníku zapomněl, anebo si ho umístil někam na svůj, církevní pozemek, má jich přeci spoustu, nejen v Praze. V opačném případě se obávám, že nejen že žádného "souhlasu" ostatních nedosáhne, ale naopak - pochová i mnoho z toho dobrého, co jeho církev vytvořila a denně v českých zemích stále vytváří...

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 13:52
Bagrista ustoupil, nálezné za poklad si rozdělí s exradním a úředníky. Jinak bych nedostal nic, říká


zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 13:54
Ruské způsoby likvidace politické opozice - známe i od nás... :sad:

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 13:55
Úplatek tisíc eur je minimum, popsal byznys s vízy podnikatel z Ukrajiny

ekonomika.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 14:24
2 pochody v Praze :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 15:49
Dne 23.5.1618 se konala 2. prazska defenestrace, zacala 30 leta valka a naslednych 300 let utlaku ceskeho naroda Habsburky.
Pristi rok tomu tedy bude 400 let.
Ze by se blizila 3. prazska defenestrace? Bohousek uz ma ted zdravotni problemy.
Z.
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 15:58
Peníze za majetek zabavený při kolektivizaci 
Tisíce lidí pořád nedostaly peníze za majetek zabavený při kolektivizaci v 50. letech. A jejich šance na úspěch je už podle ministra zemědělství minimální.

Události, ČT 1 a ČT 24, 25. března 2017
www.ceskatelevize.cz/.../217411000100325
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 16:21
Lupič se prokazoval falešnými údaji, soud vynesl rozsudek nad nevinným

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 16:54
V ruině na vsi má bydliště dvacet podnikatelů. Pro místní je záhadou

ekonomika.idnes.cz/.../...
_____________

Od těch podnikatelů bych si nekoupil ani rohlík ... :sad:
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 17:03
Mariánský sloup :

www.k213.cz/JOOMLA/2634-sloup

Musím ostře nesouhlasit se závěrem „Myslím, že kardinál Duka by udělal nejlépe, kdyby na obnovu rozdělujícího pomníku zapomněl, .....pochová i mnoho z toho dobrého, co jeho církev vytvořila a denně v českých zemích stále vytváří..."

Ten Mariánský Sloup byl vystavěn jako děkovný znak za záchranu Prahy před švédskými vojsky. Ta vypálila Kampu a podhradí, zatímco pravobřežní Prahu se podařilo uchránit.

Třicetiletá válka byla obrovská tragedie, a sociálně-liberální a ještě více bolševická ideologie  ve své propagandě hlásala, že to byl boj zlých Rakušanů a Němců proti českému národu, což je nesmysl. Byl to tragický celoevropský boj katolíků proti protestantům, národnosti v tom nehrály až takovou roli. A speciálně už ne německá, neboť Německo fakticky bylo nábožensky rozděleno, v této válce stál také Němec proti Němci! Němec po katoliské straně proti Němci na protestantské straně. Vlastně i dodnes svým způsobem je Německo rozděleno, akorát, že hranice náboženství není tak ostrá.

Když se vezme fakticky podstata stavovského povstání s II. pražskou defenestrací místotržících Slavaty a Marinice, fakticky to byl puč...Dalším faktem je, že mezi popravenými českými pány byla také třetina Němců. Komunistická ideologie dokonce málem pohlíží na protestantské Švédy jako na osvoboditele. Kdyby tedy zase byly Čechy tak většinově v roce 1620 protestantské, museli by Švédy vítat jako osvoboditele, a nikoliv bránit Prahu! Zkusme se zamyslet, co by bývalo se stalo,  kdyby zvítězili protestanti a katolická Evropa byla poražena. Dovolím si to říci rovnou: Protestanti by popravovali katolíky. A precedent k takovému tvrzení? Podívejme se do Švédska a do Anglie, ale hlavně do Švédska: Tam právě katolíky popravovali. Ale nemusíme se dívat jen a jen do Švédska.  Co umučení katolíka Sv. Jana Sarkandra v Břeclavi  protestanty?

Dnes již Sv. Papež Jan Pavel II. při jedné ze svých dvou návštěv v ČR (nepočítám první návštěvu ještě  Československa v dubnu 1990), když svatořečil Jana Sarkandra (společně se Sv. Zdislavou z Lemberka, patronkou rodiny),  vyjádřil lítost nad touto válkou a i protestantům se jménem Církve dokonc omluvil za příkoří a útrapy, pamatuji, že tehdy ta omluva vyvolala mezi českými protestanty ohromné překvapení, ba přímo šok!  Neboť ti se vyjadřovali před tímto projevem s velkou nevolí k záměru svatořečit Jana Sarkandera, a nebyli vůbec nadšeni  Papežovým záměrem cesty do ČR.

Na Staroměstském náměstí je pomník M.J. Husa. Považoval bych za nespávné, kdyby ten měl být odstraněn, a místo něho být JEN Mariánský Sloup samotný. I Církev dnes pohlíží na upálení M.J. Husa jako čin v rozporu s Evangeliem, a Papež Jan Pavel II. se o této věci vyjádřil v tom směru, že se jednalo o výsledek krize Církve (ano, byla to doba papežského schizmatu a také rozvratu českého státu, jehož řízení král Václav IV. nezvládl. Část závěrů M.J.Husa bylo lze pokládat za nesprávné, část za správné - byly to náměty k diskusi a zamyšlení....).´Ale vraťme se k tematu Mariánský sloup. Rozhodně  Mariánský sloup na Staroměstské náměstí patří a dělit národ nebude, protesty lze očekávat od pohrobků komunismu. To třeba odlišit od opravdového národního protestu.


Freeeurope :eek:
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 18:03
Nezávislá soudkyně ?


zpravy.aktualne.cz/.../...

________________

Musela poslechnout ??!! Asi sotva jí odvolací soud, minimálně oficiální cestou, nařídil, k čemu je má odsoudit, maximálně mohl rozsudek zrušit a vyjádřit svůj názor o vině - nic víc. To by ovšem chtělo přečíst ten odvolací rozsudek, či spíše usnesení.

A jestliže je tak nepřesvědčená o vině, mohla klidně vynést rozsudek, že projednání věci stačilo - a od trestu se upouští... A tisíce jiných způsobů, které předvádějí kárné senáty, když mají -a nechtějí - odsoudit soudce...

Takže ať madam nekecá, je zbabělá, až hrůza, přesně ten důvod, proč baby soudit vůbec nemají... :eek:
0 # Kedul 2017-03-26 18:17
...důvod, proč baby soudit vůbec nemají...
Tesat do kamene! Ale k tomu pridat fizlarny a SZ .... takova svata ctverice fizlacka + statni zastupkyne + znalkyne + soudkyne ... jakou asi tak ma chlap sanci na sprosteni i pres zjevne chybejici dukazy o vine? Jakmile v tom jeste zacnou hledat sexualni motiv ... svata (koso)cvetrice ho vzdy najde at se jedna o cokoliv ... chlap muze byt rad kdyz neskonci v blazinci s dozivotni nalepkou uchyla na "leceni" ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-26 19:27
Rusko je vězeňskou velmocí Evropy. Gulag stále prosperuje, říká expert

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-27 10:46
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-03-27 10:51
niezalezna.pl/.../

To je síla! Ožralý Juncker padá na Papeže!!!
(Oficiální komuniké zní, že Juncker byl unavený, media píší o alkoholové těžkosti)...

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.