Podvodník ? A který ( z nich) ??

Před nedávnem byl propouštěn z vězení člověk, který tam seděl za údajný podvod. A to dokonce na 7 let – neboť způsobená škoda měla být „velkého rozsahu“ a měl jí spáchat „zvlášť závažný zločin“.

Po seznámení se s případem to ale vypadá, že vězněna byla spíše oběť – a podvodník, nebo možná přesněji - neseriozní podnikatel – si dál užívá nezaslouženě relativně dobré pověsti a své firmy.   

 

 Story 1 : Nikdy v Qataru nebyl... A předstíral, že má vytvořeny kontakty na členy královské rodiny...

 

 Celý život pracujete v zahraničním obchodě - a pak nějaký holobradý soudce, který se nehodil na nic jiného než na práva, rozhodne, že jste vlastně nikde nebyl - a všechno se vám to jenom zdálo... A je to tak, protože soudce má přece vždycky pravdu ... že ?

 

 

 A protože jste kontakty jenom "předstíral" (a hlavně si dovolil vydělávat více než soudci), tak na to je u nás paleta. Následující :

 

_________________

 

Oč šlo ?

 

Odsouzený, pan Ing. Heverle, se dlouhá léta pohyboval v zahraničí v oblasti investic a především v zahraničním obchodě s arabskými státy. Pracoval několik let v Libyi, Egyptě, Jordánsku, Sýrii, Saudské Arábii, Jordánsku. V Egyptě a v Libanonu pak mimo jiné organizoval rekonstrukční práce zastupitelských úřadů ČSFR a ČR.

 

 

 

Za své dlouhodobé působení v Libanonu bylo Ing. Heverlemu  vysloveno poděkování libanonské vlády za mimořádnou angažovanost  v poválečných rekonstrukcí  hlavně pak infrastruktury…

 

Na základě předchozích činností v zemích Středního východu, ověřených referencí, a také několikaletým působením na referenčních stavbách v Kataru, si Ing. Heverle vytvořil podnikatelské zázemí.

 

Se členy vládnoucí katarské královské rodiny AL THANI podepsal několika obchodních smluv, založil společnost pro investiční výstavbu a obchod, jejímž garantem a 51% vlastníkem je Jeho Výsost princ, člen vládnoucí katarské královské rodiny a diplomat. (firma je v Kataru řádně registrována).

 

Po celou dobu své činnosti v zahraničí Ing. Heverle zprostředkovával českým subjektům přístup k mnoha tendrům v investiční výstavbě v zemích jeho aktuálního pracovního působení.

Zvláštní vztahy a kontakty si pak vytvořil v Arabských emirátech, především v Qataru. A protože měl osobní kontakty i s tamní královskou rodinou, dostával se k zakázkám – především stavebním – které rozhodně byly velmi zajímavé a pohybovaly se v řádech stovek milionů, i miliard korun. Není proto divu, že se na něj začali obracet i četní tuzemští podnikatelé, kteří o tyto lákavé nabídky měli zájem, chtěli se účastnit tamních tendrů a zejména pak realizací, slibujících poměrně vysoké zisky.

 

Takto byl zprostředkován i kontakt na p. Jůna a jeho firmu, která o tamní zakázky  jevila zájem rovněž.

 

_________________

Story 2 : K ničemu neměl oprávnění a žádný kontrakt nikdy nedojednal, ani dojednat nemohl...

 Pověření a registrace :

 

 

 Jeden ze zajištěných projektů k realizaci :

 

 _________________

 

A zakázka se brzy objevila – a zajímavá. A sice výstavba obchodního centra + 9 vil, pro představu – asi velikosti nákupního centra Anděl, v přepočtu za 2 a půl miliardy korun.

 

Byla k ní zpracována projektová dokumentace, tu si pak – v souladu s tamními zvyklostmi – musí zájemci koupit a realizují-li stavbu, pak součástí první faktury je i tato položka, která je jim zpětně proplacena.

 

Na potvrzení svého neodvolatelného rozhodnutí, v souladu s katarskými zákony a zvyklostmi, transparentně uhradila firma p. Jůna jako uznatelnou přeúčtovatelnou nákladovou položku 1,5 milion USD katarské inženýrské společnosti, týkající se přípravy výstavby (geologický průzkum, projektová dokumentace, stavební povolení, apod.).

 

Majitel firmy, p. Jůn, následně odletěl do Qataru, kde se měly podrobnosti realizace domluvit. Schůzky s tamním vedením státu probíhaly, podnikatel viděl, že zakázka je reálná a že bude na něm, aby i on dostál svému slovu a zakázku realizoval.

 

Dle vlastních slov se sám vyjádřil takto: „V Qataru bylo vše jak mělo být.. nyní vím, že mě tam v Qataru nikdo nechtěl okrást, šejkové byli skuteční“.

 

Následně po návratu J. Jůna, majitele zhotovitelské firmy obchodního centra (z Qataru do ČR) zjistil, že realizace předmětné výstavby, do které investoval vlastní i svěřené finanční prostředky, není v jeho silách, což bylo v zásadním rozporu s Jůnovou úřední deklarací v  Qataru, že má dostatek vybavení, zkušeností, expertů a že výstavbu smluvního obchodního centra a  9 vil postaví v požadovaném čase a kvalitě a s požadovanou garancí.

 

Ukázalo se tedy, že na to nemá – po žádné stránce. Ani po stránce lidské, ani finanční, ani materiální. Jeho firma čítala tou dobou 4 tesaře – a nic víc – a on sám měl za to, že zakázku – za příslušný podíl – víceméně dohodí firmě Skanska. Ta ji však realizovat odmítla – a firma p. Jůna, jak už uvedeno, na realizaci takové zakázky po žádné stránce neměla. A chtěla „zálohu“ zpátky – což už nebylo možné.  Realizace projektu nebyla schopna i vzdor prohlášením majitele, ba i podpisům na smlouvách, že tyto schopnosti má a že disponuje dostatečným potenciálem k realizaci zakázky.

 

_________________

Zápis z obchodní schůzky (která se - dle soudu - zajisté nikdy nekonala...)

 

 

__________________

__________________

 

Ostatně, o odpovědnosti této osoby si můžeme udělat obrázek z jeho výpovědí, které uvedl přímo do policejního protokolu :

 

_______________

 

„Nerozuměl jsem (při jednáních) vůbec ničemu, tlumočníka jsem si nevzal, skládal tou dobou státnice…

 

Vůbec jsem nevěděl, co podepisuji.

 

Otázka vyšetřovatele : Vyplývaly pro Vás po podpisu smlouvy nějaké povinnosti, závazky?

 

Odpověď : Nevím o žádných…

 

Co k tomu chce kdo dodat ? To je podnikatel, co ? Jede do Arábie, podepsat kontrakt za 2 a půl miliardy (!!!) – ničemu nerozumí, nevezme si tlumočníka, něco podepíše, dle svých slov, neví, co – a následně se ještě diví, že by  z podpisu měly vyplývat nějaké závazky !!

 

Tak z takovéhoto podnikatele si justice vytvořila obětního beránka, který byl podveden a napálen – aniž k tomu měla sebemenší důkazy – a toho, kdo to v dobré víře všechno zprostředkoval, odsoudila a zavřela na 7 let !!

 

K tomu nutno dodat : Jak já říkám – nikdo nikdy nepřekročí svůj stín… A tedy : Soudci zahraničnímu obchodu houby rozuměli, o jednáních, co tam probíhala, zjevně neměli nejmenší představu – zato viděli, jak tam lítají desítky milionů dolarů vzduchem, a jestli je na něco u českého soudce spolehnutí, pak je to jeho neznalost - a závist. Obojí zafungovalo naprosto stoprocentně.

 

Soud kupodivu nezajímaly jasné důkazy o tom, že se obžalovaný v Kataru dlouhodobě pohybuje, že tam léta žije, nevěřil mu nejen jeho kontakty na královskou rodinu (ačkoliv ani ty nebylo tak obtížné ověřit), ale ani to, že vůbec kdy v Qataru byl.

 

O tom, co je zač pan Jůn – tedy údajný poškozený – se soud také nešířil, nekriticky mu věřil všechno a vůbec se nezarazil ani nad skutečnostmi, které u podnikatele vyrážejí dech a které jsou zde jasně uvedeny.

 

K dokreslení situace je třeba si uvědomit, že pan Jůn – je – původním povoláním a postavením -  řidič. Bývalý řidič ministerstva zemědělství, který – díky svým kontaktům na MZ – vyřizoval různé výjimky a dotace pro místní starosty a podnikatele, jeho taxy byly veřejně známy – a na nich postavil svou firmu.

 

Jak kdysi říkal v jenom pořadu Miroslav Šimek : Takový typický český podnikatel – vybavený základní školou a mobilním telefonem…

 

V místních poměrech na Vodňansku to fungovalo, v měřítku mezinárodním už – pochopitelně - nikoliv.

 

Na adresu pana Heverleho je třeba také poznamenat, že projevil nemalou lehkomyslnost, když se s takovým člověkem dal dohromady ohledně realizace zakázky za dvě a půl miliardy, i když se spolehl na „záruku“ člověka z Úřadu předsednictva vlády, o kterém hovoří.

 

Aspoň všichni vidíme, na vlastní oči, kdo jsou lidé z Úřadu vlády a o koho se tak asi opírají.

 

Přesto : Přejděme k závěrům :

 

Škoda velkého rozsahu zde bezesporu způsobena byla – ovšem sotva odsouzeným. Škodu bychom viděli především ve zbytečně nerealizované zakázce, v poškození jména státu, i českých firem, v zahraničí – a pak, samozřejmě, a nikoliv v poslední řadě – v odsouzení zjevně nevinného, navíc k takto vysokému trestu.

 

Z neznalosti, závisti, lenosti a pohodlnosti. A dost možná i klientelismu – protože těžko říci, kam všude prsty p. Jůna v jižních Čechách sahají, ale na budějovický soud zjevně skoro jistě, protože jinak by ten rozsudek nemohl vypadat, jak vypadá.

 

Neopatrnost se nevyplácí – a p. Heverle na ni bezesporu nemálo doplatil. Za to si ovšem justici neplatíme – aby odsuzovala neopatrné lidi, kteří nesli obchodní riziko.

 

A pokud by se nad skutečností soudy objektivně a nestranně zamyslely, jak je jejich zákonnou povinností, musely by k témuž závěru dojít rovněž, a obžalovaného neprodleně zprostit. Protože i tak byl za svou neopatrnost potrestán dostatečně.

 

Trest ovšem zcela chybí pro „podnikatele“, který zakázku zmařil, který podepisuje smlouvy, jež pro něho – dle jeho vlastního vyjádření – zjevně nic neznamenají a který jede na jednání o kontraktu za dvě a půl miliardy – a – jak opět sám říká – ničemu nerozumí a neví, co podepisuje…

 

Nutno doplnit, že případ nezůstal zcela bez odezvy ani u katarské královské rodiny, která pochopitelně uvěznění svého známého a důvěrníka zaznamenala – a nestačila se divit.

 

A – služba justice tomuto státu ???

 

Opravdu – medvědí.

 

__________________

ROZHOVOR, který jsme s právě propuštěným vězněm natočili - o jeho odsouzení i zkušenostech s českou justicí - aneb : Sešrotování justiční mafií.

A pak - podnikejte v ČR !!  :

 

https://youtu.be/CP28Nwzf9rc

 

___________________

___________________

Zasedne ještě někdy p. Heverle ve své někdejší kanceláři ??

 

___________________

___________________

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2017-05-17 20:00
Ahoj Jirko,
se zájmem jsem si vyposlechl zpověď p. ing. - takový specialista - a je viditelně otřesen.
Ale to znáš, vždyť už se otužuješ dlouho.
Kdysi jsem poznamenal, že sklad panzerfaustů by byl na to doupě málo, ale viditelně jsem to podhodnotil.
Vltava je ale přes chodník ..
+F+ :eek:
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-05-17 20:07
Kdo by nebyl otřesen po 4 letech v kriminále a zabavení veškerého majetku ?
To už i v těch Lidicích na tom byli líp - aspoň se na to nemuseli zaživa dívat... :eek:

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.