Dopis z vězení

Komentáře  

0 # Saxána 2017-07-12 12:11
Ostrov n. Ohří, 7.7.2017

"Vzkaz pro Pavla : Azyl v Říši nic neřeší, od doby, co jsme její součástí. Z boje se neutíká, boj se vyhrává."
0 # Saxána 2017-07-13 21:26
Teprve dnes spis již zpět v Nymburce.
-------------------------------------

Spisová značka: 3 T 31 / 2016

Krajský soud Praha > Okresní soud Nymburk zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno

Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení 02.03.2016................................
.........................................

Podán opravný prostředek 29.03.2017
Odeslání spisu 17.05.2017
Vyřízení opravného prostředku 22.06.2017
Vrácení spisu 13.07.2017
Poslední změna ve spisu:
Údaje platné k: 13.07.2017 15:43:14
13.07.2017 19:43:18
0 # Saxána 2017-07-14 08:06
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od:
> Komu:
> Datum: 11.07.2017 21:44
> Předmět: Fwd: 8 Tdo 605/2017
>

JUDr. Jan Bláha


Vážený pane předsedo senátu,

přílohou zasílám zplnomocnění od Ing. Jiřího Fialy zaslaného z vězení a žádám Vás o informace v maximálním rozsahu,
ideálně touto rychlou cestou, nebo poštou.

Děkuji Vám. Miloslava Chalupová
0 # Saxána 2017-07-14 08:16
Právě jsem od doručovatelky převzala USNESENÍ o dovolání z 22.6.2017 /12 stran, asi tak 11 stran = odůvodnění/. Dnes odešlu doporučeně do vězení a až po odpovědi bude pravděpodobně zveřejněno zde. NS zveřejňuje pro veřejnost tuším až po pravomocném doručení účastníkům.
0 # Saxána 2017-07-14 08:44
Dnes je tomu dva roky, kdy pan Ing. Jiří Fiala byl propuštěn z vězení Kynšperk nad Ohří - pro čin pohrdání soudem /dle mého úsudku velmi důvodné pohrdání soudem/. Není mnoho tak statečných a zásadových lidí. Přeji nám všem možnost kroužkovat takové kandidáty.
ee.france.fr/cs/agenda/francouzsky-statni-svatek
0 # Saxána 2017-07-17 10:46
To bude pan Fiala čubrnět. Už jen podpis zákona prezidentem Polska a tamní soudci budou svlékat talár!!!
irozhlas.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.