Polemika: Kaczyňski už úplně vymazal opozici

 

Lidé poznají, když o něco jde

 

     a podpoří  to.

 

     Čtenářům, kteří nezaznamenali článek v Právu ze dne 8.7.  „Kaczyňski už úplně vymazal opozici“ vřele doporučuji, aby si jej – aspoň dodatečně – našli a přečetli, protože jej považuji za zcela zásadní hned z několika hledisek.

 

    

Hledisko 1.: Článek především prokazuje, jak nestoudně mainstreamová média lžou o situaci v Polsku. U nás zejména ČT. Její diváci po přečtení dotyčného článku musí být v šoku. ČT se je totiž od posledních polských voleb snaží přesvědčit, že : a) v Polsku vládnou když ne blázni, pak aspoň středověcí konzervativci, kteří vůbec netuší, v jakém století a v jakém prostoru se nacházejí – a chtějí uvrhnout zemi do jakési temné středověké diktatury

 

     b) Jejich vláda vyvolává takový odpor veřejnosti, která je denně v ulicích, že Polsko stojí když ne před revolucí, tak minimálně před mimořádnými volbami.

 

     Zpravodaj z Varšavy ukazuje demonstrace opozice tak, že vyvolávají dojem, že jsou srovnatelné minimálně s naším „vítězným Listopadem“ – demonstrace opačného tábora, na podporu vládní politiky, pak pro jistotu neukáže vůbec. V poslední době, kdy opozice už zjevně ztratila sílu svolávat někoho do ulic, zprávy v Polsku z ČT zmizely prakticky úplně. Překreslovat situaci už dále nešlo, a tak se raději mlčí …

 

     I když chápu, že polská vláda je plně vytížena starostmi o blaho vlastní země a jejích občanů, přeci jen se divím, že dosud se naší vlády oficiálně neprotestovala proti dezinformacím, které česká média masově vypouštějí do světa a které si v ničem nezadají s paralelou 80. let, kdy husákovská propaganda ostře útočila na Solidaritou utvářené Polsko a malovala ho českým čtenářům v těch nejtemnějších barvách.

 

     Nevím, jestli si čeští představitelé plně uvědomují schizofrenii, do které naši zemi vmanipulovali: Na jedné straně členský stát EU a spojenec v NATO, navíc s nadstandardními vztahy v rámci visegrádské čtyřky (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko) – a na straně druhé démonizovaní úchylkáři od té jedině správné – bruselské – demokracie. Té demokracie, jíž její evropská kolébka – Albion – právě hrdě sdělila: Děkujeme, to stačilo …

 

     Ale zpět k článku v Právu, který pro čtenáře, denně vymývaného Českou televizí, musel nutně znamenat intelektuální šok a zkrat.

 

     Už sám název obsahuje poměrně závažné sdělení: „Kaczyňski vymazal opozici …“ Ovšem ne tím, že by ji pozavíral do lágrů nebo věznic, nýbrž tím, že ji nechal zcela demokraticky – vybouřit v ulicích – a tím se i předvést. Zatímco vláda pracovala. Tedy – se také „předváděla“, což daleko šťastnějším způsobem. Takovým, že …

 

     … a to čteme dále – a je to naše

 

     Hledisko 2. : „ Za uplynulé dva roky nejenže neklesala politická podpora (vlády), ale i výrazně stoupla .. .“

 

No – která vláda tohle může o sobě říct?? Normální a běžné totiž je, že vláda se obvykle vládnutím kompromituje, dělá chyby – a její podpora klesá, a pokud tyto chyby přerostou únosnou mez, u příštích voleb vyhraje opozice. Vláda, jejíž podpora i během vládnutí výrazně roste, musí být výjimečně dobrá a úspěšná. Z příkladů nedávné minulosti mě napadá např. vláda Margaret Thatcherové nebo Ronalda Regana.

 

     Zdá se, že právě takovou vládu má nyní Polsko. Podle výše uvedeného článku z Práva je to 42%!! Opět: Která demokraticky zvolená vláda tohle může o sobě říct?! Je to skoro polovina všeho obyvatelstva, taková vláda nutně musí mít pohodlnou ústavní většinu – a tedy i mandát ke zcela zásadním reformám a změnám. Přesně takovým, jaké vyžaduje přeměna justice z totalitní na demokratickou – a která v postkomunistických státech nikde dosud neproběhla – a proto to tak vypadá.

 

     Mimochodem: Vedle velikosti snáz vynikne i druhý extrém – malost. Bylo to dobře vidět, když většinově kolaborující česká společnost měla vzdát úctu těm nemnoha hrdinům jak druhého, tak zvláště třetího odboje – a je to v současnosti dobře vidět i na schizofrenním českém postoji k Polsku a jeho vládě, vedle níž ti oficiální čeští trpaslíci a paňácové jsou pak o to směšnější.

 

     To, co v současnosti probíhá v Polsku, bych označil za skutečnou sametovou revoluci. Tedy zásadní změnu poměrů, při které se ještě nestřílí, ale které provádí demokraticky zvolená vláda s většinovým mandátem, jenž navíc – díky úspěšným – a zásadním – reformám neustále roste. To, co je vydáváno za sametovou revoluci u nás, žádná revoluce nebyla a není, neboť nepřinesla změnu společenských poměrů, a především státního mocenského aparátu.

 

     Polsko je v současnosti zemí s nejzajímavějším vnitrostátním vývojem ze všech členských států Unie, vývojem hluboce demokratickým, těšícím se masové podpoře obyvatelstva. Jestliže se takový vývoj dostává do konfliktních situací s Bruselem, svědčí to jedině o tom, nakolik se byrokraty vedené EU od skutečné demokracie odchýlila.

 

     Totéž pak samozřejmě platí pro českou vládu a česká mainstreamové média, která o situace v Polsku 2 roky lhala a křivě informovala českou veřejnost.

 

     Češi by se obecně měli velmi detailně zajímat o to, co se děje u jejich severních sousedů, protože je to velmi poučné. Mnohem poučnější nežli krátkozraké, byť tradiční, porovnávání materiálních požitků s našimi (vyspělejšími) jižními a západními sousedy.

 

     A obzvláště bedlivě by svůj zrak za Krkonoše a Jeseníky měly upírat volební štáby politických stran, a to obzvláště před volbami, kdy – alespoň hubou – bojují o každého voliče, byť jejich programy jsou si vesměs podobné jako vejce vejci a volič v nich nejen nic zásadního nespatřuje, ale na závěr ani neví, proč by měl vlastně k volbám jít.

 

     Polsko je totiž názorným příkladem i toho, že i průměrný volič rychle vycítí, že konečně „o něco jde“ – a že to nejsou všechno jen bezobsažné marketinkové triky, které po volbách splasknou jako mýdlová bublina – a za týden už o nich nebude nikdo nic vědět, především pak ti ne, kteří je sami vydali.

 

     Je až k nevíře, v jaké nevědomosti se v době moderních informačních technologií daří držet většinu českého obyvatelstva, navíc ohledně situace u našich sousedů. Je věcí každého občana, aby toto informační embargo ve vlastním zájmu sám prolomil a dozvěděl se o podstatných věcech co nejvíc. Aby pak jen užasle nezíral na článek v novinách, když ten – po dvou letech lhaní – konečně přiznal aspoň zlomek pravdy. I z toho zlomku lze totiž tušit, o jak podstatné věci skutečně jde.

 

 

 

                                                                                                              Věznice Ostrov n. Ohří, 16. července 2017

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2017-07-19 07:59
Už se to nedá utajit! Konečně ČT informuje o reformě justice v Polsku. Polsko bude prvním posttotalitním státem v očistě.

Pro nás bude při kroužkování kandidátů tento záměr zásadní.
0 # Saxána 2017-07-20 07:36
niezalezna.pl/.../

Zpráva pro opozici - at si přečtou dokument o reformě Nejvyššího Soudu.
Dodano: 18.07.2017 [21:19] řž

Kancelář Sejmu (=parlamentu) na svých internetových stránkách zveřejnila odpověď na námitky, týkající se návrhu PiS o Nejvyšším Soudu. Vysvětlení se v této věci domáhal od maršálka Sejmu (=předsedy parlamentu) poslanec Kukiz'15 Jakub Kulesza.
0 # Saxána 2017-07-20 07:37
Sejm svou práci nad poslaneckým návrhem zákona o Nejvyšším Soudu připraveným stranou Práva a Spravedlnosti (PiS). Před večerním hlasováním týkajícím se toho, zda návrjh v prvním čtení odmítnout nebo zda přejít neprodleně k druhému čtení, poslanec klubu Kukiz'15 Jakub Kulesza navrhl přestávku a domáhal se od maršálka Sejmu vysvětlení na téma toho, proč na stránkách Kanceláře Sejmu byla tato publikace umístěna. Politik totiž tvrdil, že Kancelář Sejmu není povolána vysvětlování zákonů a jejich návrhů.

V publikaci „Kancelář Sejmu odpovída na námitky a reformu Nejvyššího Soudu vysvětluje. Sedm otázek a odpovědí„ popiszje sedm reformy justice se týkajících problémů.
0 # Saxána 2017-07-20 07:37
Níže zveřejňujeme plný obsah dopisu:
1) Porušení zásady tripartity moci? Zákon vychází ze vzoru západních řešení.
Čl. 92 odst. 2 a 3 návrhu obaženého v tisku sejmu č. 1727 předpokládá, že soudci Nejvyššího Soudu budou voleni Zemskou Justiční Radou a povolávání Prezidentem. Toto řešení je shodné s č. 179 Ústavy. Podle návrhu Ministr Spravedlnosti předloží jedině kandidáty, kteří budou podléhat hodnocení Zemské Justiční Rady. Návrh nepředpokládá, že jmenovat soudce Nejvyššího Soudu bude Ministr Spravedlnosti. Ústava vyžaduje, aby soudci byli jmenováni Prezidentem na návrh Zemské Justiční Rady, nevylučuje však, aby kandidáty Zemské Justiční Rady představoval Ministre Spravedlnosti. V mnoha zedmích EU má výkoná moc (ministr spravedlnosti nebo vláda) na jmenování soudců Nejvyššího Soudu vliv, tak je v Dánsku, Španělsku, Německu, Norsku a Švédsku.
0 # Saxána 2017-07-20 07:38
2) Nezávislost soudců není narušena.
Ani Ministr Spravedlnosti, ani další orgány výkoné a zákonodárné moci nebudou mít vliv na výroky soudců Nejvyššího Soudu. Soudci Nejvyššího Soudu budou povoláváni ve shodě s pokynem čl. 179 základního zákona, Prezidentam na návrh Zemské Justiční Rady na dobu neurčenou.

3) Námitka porušení práva na soud ...
V tisku Sejmu č. 1727 obsažený poslanecký návrh zákona o Nejvyšším Soudu neomezuje právo přístupu občanů k soudu. Návrh mění strukturu Nejvyššího Soudu, avšak nemodifikuje podstatnám způspnem, procedury občanskoprávní nebo trestně právní. Změny uvedené v Zákoníku procesu občanskoprávního a Zákoníklu procesu trestního jsou nevelké a nemají negativní viv na průběh těchto procesů..
0 # Saxána 2017-07-20 07:39
4) Přípustnost představení soudců, kteří zůstanou činní, Ministrem. ...... Na základě základě čl. 87 § 1 návrhu obsaženého v tisku Sejmu č. 1727 Ministr Spravedlnosti nebude oprávněn povolávat soudce Nejvyššího Soudu. Ministr bude oprávněn jedině osobám, které již soudci Nejvyššího Soudu jsou, umožnit další zastávání místa.

5) Přípustnost převedení soudců Nejvyššího Soudu do penze. .......
Čl. 180 odst. 5 Ústavy předpokládá možnost převedení soudce do penze v případě změny struktury soudů. Poslanecký návrh zákona o Nejvyšším Soudu předpkládá v tisku Sejmu č. 1727 podstatnou změnu struktury Nejvyššího Soudu, spočívajkéícé ve zrušení současných komor a vytvoření nových, zvláště Komory Disciplinární. Ústava připouští určení zákonem rozsahu Nejvyšším Soudem vykonávaných (čl. 183 odst. 2 Ústavy), podobně jak i struktury a příslušnosti soudů (čl. 176 odst. 2 Ústavy).¨
0 # Saxána 2017-07-20 07:40
6) Námitka nedopustitelnosti zkrácení funkčního období Prvního Předsedy. ...
Čl. 180 odst. 5 předpokládá možnost převedení soudce to penze v případě změny struktury soudů. Přípustnost určení v zákoně o struktuře soudů, mezi nimi Nejvyššího Soudu, vyplývá z čl. 176 odst. 2 Ústavy. Ukončení funkčního období Prvního Předsedy nude spojeno s převedením do penze všech soudců Nejvyššího Soudu (s výjimkou soudců, kteří zůstanou činnými na základě rozhodnutí) Ministra Spravedlnosti na základě čl. 87 návrhu, realizujícího čl. 180 odst. 5 Ústavy. Osoba, která přejde do penze a nebude soudcem Nejvyššího Soudu, nebude moci plnit funkci Prvního Předsedy Nejvyššího soudu.
0 # Saxána 2017-07-20 07:42
7) Zákaz spojení funkce soudce Nejvyššího Soudu s vykonáváním jiných zaměstnání.
Čl. 37 návrhu obsaženého v tisku Sejmu č. 1727 předpokládá omezení možnosti soudců Nejvyššího Soudu přijímat doplňková zaměstnání nebo metody výdělku s výjimkou zaměstnání na místě didaktickém, vědecko-didaktickém nebo vědeckém v návrhem určených časových rámcích (50 hodin didaktických ročně anebo 130 didaktických hodin, jestliže nejméně 3/4 tohoto výměru stanoví didaktická výuka v Zemské Škole Soudnictví a Prokuratury). Podle zdůvodnění navrhovaných změn je jejich cílem záruka plného angažování soudců jurisdikční činností Nejvyššíhio Soudu a předejití situaci, ve které by angažování didaktickou činností mohlo ohrozit správnou realizaci povinností soudce.


Freeeurope

PS. Komentář netřeba

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.