Dopis poslancům EU Parlamentu

 

Poslanci EU Parlamentu ve Štrasburku          

 

Členové Evropské komise

 

ESLP

 

 

 

 

 

Vážení europoslanci a další, řídící politiku a postoje EÚ, soudci ESLP :

 

     S nemalými stále se zvyšujícími obavami sleduji vaše protipolské výpady – alespoň některých z vás – v souvislosti s polskou justiční reformou, ke které se polská vláda odhodlala a kterou realizuje. Připomeňme, že je to vláda nejen demokraticky, s velkou převahou zvolená, ale také vláda s neustále rostoucí popularitou u svého obyvatelstva. Popularitou, kterou ji většina ostatních evropských vlád může jen závidět.

 

     Jestliže polská vláda má velmi silný demokratický mandát k uskutečňování i velmi zásadních reforem, polské soudce – na druhé straně – nevolil nikdo. Mandát nemají žádný, důvěru veřejnosti na bodu mrazu. Stejně jako soudci čeští, které si dovolím podrobně znát z mnohačetných zkušeností, z nichž 98% je špatných nebo velmi špatných. Tyto soudce si vybral předchozí – komunistický – režim, kdy jejich jedinou posuzovanou „kvalitou“ byla slepá poslušnost vůči vládnoucí straně. Odbornost, natož pak morální kvality, byly pro tyto soudce nejen nadbytečné, ale přímo nežádanou přítěží – a podle toho soudci také vypadali a vypadají – dnes už ve 4. generaci, bez jakékoliv snahy o změnu k lepšímu, k evropsky přijatelným standardům.

 

     Polsko se rozhodlo – 30 let po demokratických změnách v Evropě – těchto soudců konečně zbavit – poté, co se přesvědčilo, že oni sami jsou nereformovatelní a jakékoliv změny neschopní. A vy mu za to házíte klacky pod nohy? Představitelé evropské demokracie? Můžete pak mně i svým voličům, vysvětlit, v čem je vlastně rozdíl mezi vámi – a dřívějšími sekretariáty komunistických stran, které by se v dané situaci chovaly zcela identicky jako nyní vy?!

 

     A teď k mé osobě:      Právě před 11-ti lety, 18.7.2006, jsem vyhrál svůj spor s českou justicí před ESLP (č. 26161/03). Od té doby nejen že nebyly napadené rozsudky v daném případu nijak revidovány (ač je to povinností odsouzeného státu), ale justice mne začala pronásledovat způsobem, o kterém bychom těžko našli obdobu i za německé okupace v době 2. Světové války. Za těch 11 let jsem byl celkem 4x uvězněn, 5x zatčen, dopracoval jsem se i k osmi zprošťujícím rozsudkům, k zabavení veškerého majetku, ke znemožnění jakékoliv obživy či ekonomicky přínosné činnosti. Všechno v souvislosti s rozsudkem ESLP.

 

     Jak to, že TOHLE vás nezajímá? Jak to, že nevydáváte rezoluce, ostře odsuzující českou vládu za dezolátní stav justice, za nerespektování závazného rozsudku ESLP, jak to, že nevyhrožujete české vládě vyloučením z EU, nebo ztrátou hlasovacích práv? Jak to, že se ESLP za celých 11 let vůbec nezajímal o výkon vlastního rozsudku? A hlavně: Jak a jakým právem se můžete divit, že polská vláda nechce, aby její občané zažívali stejný teror od postkomunistické justice, jaký po více než desetiletí zažívám já od té české??

 

     Vřele vám všem radím, abyste přestali útočit na polskou vládu, protože tím útočíte i na většinu polského národa – a namísto toho se začali intenzivně zajímat o stav práva a výkon mezinárodně závazných rozsudků jednotlivými členskými státy – a urychleně se snažili o odstranění stavu a nastolení právního státu – stavu, který polskou vládu vedl k rozhodnutí o zásadním řešení, jež byste měli obdivovat a všestranně podpořit.

 

     S úctou                                                                                                    ing. Jiří Fiala

 

                                                                                                       t.č. opět vězněn českou justicí

 

Ostrov n. Ohří, 19. července 2017                                              ve věznici Ostrov n. Ohří

 

Komentáře  

0 # Saxána 2017-07-25 19:25
Program vysílání

21:00
ŽIVĚ - A.Hlásenský - Právo na právo
Kdy: St, 26. července, 21:00 – 23:00
Popis téma: Tentokrát se zaměříme na protiprávní rozdělení ČSFR
www.svobodny-vysilac.cz/
0 # Saxána 2017-07-25 20:34
0 # Saxána 2017-07-25 20:35
Co se děje v Polsku II:
Polský prezident Duda dnes ráno (v pondělí 24.07.) vetoval dva ze Sejmem (Parlamentem) i Senátem odhlasovaných odhlasovaných zákonů reformy polské justice. Na straně pravice a také komentářů nemainstreamových a současně majících na veřejné mínění v zemi největší vliv, lze slyšet pár málo hodin různé názory, od obav o otupení reformy až po hlasy, říkající, že reforma musí být důraznou, ale také precizní. Prezidentovo rozhodnutí však těžko lze považovat za ústupek nátlaku. Prezident Duda je povoláním především právník značně dbající – tak jak od jeho volební kampaně sám sleduji – přesnosti i vyjadřovací kultuře formulací. V Polsku nyní je ministr spravedlnosti současně generálním prokurátorem, a to je zřejmě jedna z hlaních příčin, proč Prezident rozhodl tak jak rozhodl.
0 # Saxána 2017-07-25 20:36
Obsah projevu prezidenta Andrzeje Dudy v této věci, vysílaný ještě 24.07. dopoledne v polské televizi (TVP), a písemně zveřejněný mj. na portále wpolityce.pl, na níže uvedeném odkazu je připojeno i video s autentickým prezidentovým projevem, podávám čtenářům v překladu do češtiny:
Veto prezidenta na dva zákony o justici: "Rozhodl jsem, že zákon o Nejvyšším Soudu a o Zemské Justiční Radě vrátím zpět Sejmu k projednání.“
0 # Saxána 2017-07-25 20:36
Rozhodl jsem, že jak zákon o Nejvyššík Soudu tak rovněž i Zákon o Zemské Justiční Radě vracím zpět Sejmu k projednání, čili vetuji, poněvadž Sejm (parlament) dospěl k tomu, že oba zákony jsou spojeny. Řekl jsem, že soudci do Zemské Justiční Rady nemohou být voleni obvykloui většinou hlasů. S tím nesouhlasím. Jsem absolutním stoupencem reformy justice, ale musí to být reforma moudrá.
— zdůraznil přezident Andrzej Duda.
Jako prezident pociťuji, že tato reforma v této formě, v této formě pocity bezpečnosti a spravelnosti v Polsku nezvětší.
— dodal prezident.
0 # Saxána 2017-07-25 20:37
Zákony o Nejvyšším Soudu a o Zemské Justiční Radě se částí polského právního systému nestanou. Tyto zákony musí být opraveny tak. aby mohly být přijaty všemi. Nemohou budit kontroverzi. Beru na sebe tu odpovědnost, že ty zákony připravím. Chci dokonat opravy těchto zákonů v rámci prezidentské zákonodárné iniciativy, aby Polsko bylo lepší, pro své občany přívětivější, aby byla bezpečným a takovým, ve kterém se lidé budou dobře cítit.
— hovořil Andrzej Duda.
Během prezidentské kampaně jsem zdůrazňoval, že prezident je ve všeobnecných volbách zvolen národem. To mu dává velmi silný mandát. Říkal jsem rovněž, že prezident musí sloužit národu a polskému státu. Říkal jsem, že velmi těžko lze tyto dvě sloužby od sebe odtrhnout. Hovořil jsem také o spravedlivém, silném Polsku, o státě, jenž ochrání občana a zajistímu klid i vytvoří podmínky, aby se v budoucnu stal zámožný. V tomto elementu justice sehrává základní úlohu.
— zdůraznil prezident.
0 # Saxána 2017-07-25 20:38
V posledních letech se požadavek reformy justice mnohokrát opakuje. Mnoho lidí má pocit, že byli poškozeni. Z veškerou jistotou to vyžaduje nápravu, a to v mnoha rovinách, v procedurální, ve formální, ale také na etické, a to v mnoha případech.Hovořím o tom při každé nominaci sodců. Aby byli etičtí a křišťálově poctiví, a abys soudcovská imunita bnyla jen otázkou technickou. Připomínám jim, aby rozsudky vynášeli nestranně a aby pamatovali, že vyměřují rozsudky nad lidmi. To je velmi důležité. Nejen pro ty, kteří stanuli před soudem, ale i pro celou společnost
— hovořil prezident Duda.
Přeji si dokonat opravy těchto zákonů v rámci prezidentské zákonodárné iniciativy. Tak, aby polská justice a život v Polsku byly v tomto oboru napraveny.
0 # Saxána 2017-07-25 20:39
Aby Polsko bylo lepší, pro své občany přívětivější a současně aby se Polsko mohlo stávat státem stále silnějším, avšak spravedlivým, bezpečným a takovým, ve kterém se lidé budou dobře cítit. To je moje odpovědnost jako prezidenta. Doufám, že za pomoc expertů se podaří tyto zákony připravit během 2 měsíců.
— informoval prezident Andrzej Duda.
Jak vysvětlil, v Polsku není ústavní tradicí, aby generální prokurátor zasahoval do práce Nejvyššího Soudu, o práci soudců nemluvě.
0 # Saxána 2017-07-25 20:40
V polské Ústavě a polské ústavní tradici neměl generální prokurátor nad Nejvyšším Soudem žádný dozor. Samozřejmě měl, větší či menší dozor nad soudy obecnými. Zvýšení dzoru nad obecnými soudy a ne nad Nejvyšším Soudem bylo nakonec požadavkem známým všem, kdož četli program Práva a Spravedlnosti. Takové ustanovení tam nebylo. Nebylo také ustanovení, že generální prokurátor bude převyšujícím stupněm stanovením pravidel rozhodoval o tom, kdo může být soudcem Nejvyššího Soudu, a kdo ne. Nebylo také řečeno, že o způsobu práce, pravidlech práce a fungování Nejvyššího Soudu bude v převyšujícím stupni rozhodovat generální prokurátor stanovením pravidel tomuto soudu. Chci jasdně a výrazně říci. U nás není tradice, aby generální prokurátor mohl zasahovat do práce a funhovní Nejvyššího Soudu jako instituce, nemluvě už o jejho soudcích, a souhlasím se všemi, kdo tvrdí, že tak být nesmí, a že toto dopustit nelze.
— vysvětlil prezident Andrzej Duda.
0 # Saxána 2017-07-25 20:40
Pozn. překl. K terminologii používané např. ČT, užívají jiný český název pro pojem „Zemská Justiční Rada“, než zde podávám. Polský název je „Krajowa Rada Sądownictwa“. Zkušení polonisté nebo polští bohemisté posoudí sami.
Překlad Catholic Observer
0 # Saxána 2017-07-27 10:44
0 # Saxána 2017-07-31 09:38
Z došlé pošty dnes z Ostrova n. Ohří: poděkování O.M. za zásilku per a náplní
0 # Saxána 2017-07-31 09:56
Právní revoluce v Polsku de facto vypukne na den narozenin :) ing. J. Fialy?
irozhlas.cz/.../...

Kterým soudců - by skončil pracovní poměr (pokud se inspirujeme)?
Zatím - žádný subjekt v ČR nemá v programu reformu justice?
0 # Saxána 2017-07-31 11:23

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.