Babišovo vězeňství pohledem do (neradostné) budoucnosti

Propuštěný vězeň vypovídá. 

 Kdo chce vidět, co nás všechny brzy čeká, nechť si udělá exkurzi do věznic. Tam totiž Babiš a jeho parta vládne - zcela mimo pozornost médií i společnosti -  už naplno čtvrtým rokem. A - je to znát... 

Jasná vize toho, jak to vypadá, když někdo řídí stát jako firmu. Svou firmu, rodinnou. Podle známého hesla : Malá (zde spíše hodně velká) domů ! 

Kdo není spojen s Agrofertem, ten si ve věznicích - ač jsou státní - ani neškrtne, včetně dodávek do vězeňské kantýny. Ty jsou totiž vyhrazeny výhradně Babišovým firmám, od kterých - exkluzivně - odebírají už čtvrtým rokem. To je pak panečku byznys !!  Nulové reklamace, nenáročný zákazník, žádná konkurence - to se to pak mastí v Kroměříži, u Kmotra, vodnaté salámy !! 

To, co Babiš - zcela mimo zájem a pozornost společnosti - ve vězeňství předvádí, nelze nazvat jinak než jako znovuzavedení výhradního monopolu dodávek jediné firmy a následně i znovuzavedení státního otrokářství, přičemž stát a Babiš v tomto případě jedno jsou. 

Babišovo MSp neřeší, že jsou nevinně zavřeny stovky, spíše však tisíce lidí, kteří by nikde jinde zavřeni nebyli, jen u nás. To je mu srdečně jedno - ba naopak, mu tento stav plně vyhovuje. Protože ve velkém dodává laciné otroky, které Babiš obratem prodává na trhu práce se zisky, o kterých se nám ani nesní. Velmi hrubým odhadem má z jednoho - pracujícího -  vězně 15 tisíc měsíčně a pokud vezmeme, že vězňů je zhruba 23 tisíc a pracuje jich dnes asi 65% - snadno dojdete k závratným číslům, které Babišova Vězeňská služba strčí měsíčně do kapsy jenom z okrádání pracujících vězňů. 

O tom, kolik vydělá na nadiktovaných dodávkách prakticky čehokoliv do věznic, se nám může rovněž jenom zdát. Diktuje si totiž nejen dodávky a jejich množství, ale i ceny, za které je bude vězňům - popřípadě státu -  prodávat a ti proti tomu nemají nejmenší možnost obrany. 

Nejen o tom, ale i dalších okolnostech posledního uvěznění, včetně podivuhodných okolností zatčení, hovoří náš webový videokanál s právě propuštěným politickým vězněm, předsedou K 213, Jiřím Fialou : 

 

https://youtu.be/4nV0B90OE-s

 

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-19 18:21
řídit stát jako firmu :

řídit stát jako korporaci, cílem jsou co nejvyšší odměny manažerů firmy

Free CZ

_____________

I za cenu zbídačené a zaostalé země. Ta přece manažery vůbec nezajímá...
0 # Saxána 2017-12-20 09:29
Žádný k kandidátů na prezidenta po celou dobu kampaně nepřednesl nic tak opravdového.
0 # Saxána 2017-12-20 09:44
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-20 10:05
Jestli to nebude tím, že žádný z nich nic opravdového nezažil ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-20 15:07
OOS :

čl. 26 (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.
čl 28: Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci.
www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Finanční náklady za práci odsouzených nepodléhají zákonu o minimální mzdě:
vscr.cz/veznice-rynovice/zamestnavani-veznu/

Dále nabízíme pracovní síly z řad odsouzených za cca 6.030,- Kč za měsíc práce, cena je včetně odvodů na zdravotním a sociálním pojištění a mzdové agendy. Neproplácí se dovolená, svátky ani prostoje. Nabízené pracovní síly jsou vhodné
především pro jednoduché pracovní činnosti s vysokým podílem ruční práce...

vscr.cz/veznice-plzen/zamestnavani-veznu/

Odsouzenému přísluší podle druhu vykonávané práce základní odměna: I. skupina – jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace – 4.500,- Kč

vscr.cz/.../zamestnavani-veznu

Ve vnitřní režii věznice byla snaha o šetření finančních prostředků na mzdy vězňů, v rámci střediska hospodářské činnosti věznice pak docílení co nejvyšší možné režijní přirážky a tím získání finančních prostředků pro věznici...

Vězněné osoby umístěné ve výkonu vazby pracovně zařazovány nejsou z důvodu vyšších finančních nákladů.

vscr.cz/.../...

Vězni (radostně) pracují bez nároku na odměnu:

vscr.cz/.../vezni-pracuji-bez-naroku-na-odmenu
vscr.cz/.../odsouzeni-opet-uklizi-mesto

Do statistiky zaměstnávání je zahrnuta i realizace činností potřebných k zajištění denního provozu věznice bez nároku na finanční odměnu... (úklid sněhu apod.)

vscr.cz/.../...

V rámci extramurálních aktiv se odsouzení v letošním roce dobrovolně zúčastnili již 17 podobných akcí, při kterých odpracovali celkem 1380 hodin.

vscr.cz/.../...

Další (vězni) dělají brigádní činnost zadarmo, uklízejí, zahradničí. Můžou za to získat pochvalu nebo se jim prodlouží doba pro návštěvy.

ekonomika.idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.