Oh, it´s mafia,

 it´s good !  

Těmito slovy charakterizoval Gil voliče Andreje Babiše a hnutí ANO a jejich myšlení při včerejší návštěvě Valdic, když na ně přišla řeč. 

 

 

 Je nesporné, že se změnou prostředí (z kriminálu na svobodu) jsem změnil i druh myšlenek a jejich nositelů. Od návratu domů jsem hovořil s mnoha lidmi a průsečíky jejich hovorů a myšlenek z nich mi utkvívají v paměti a nenechávají na pokoji. 

Nejprve mi - hned po návratu - volala Marta Kubišová, když se dozvěděla, že jsem zpátky a že jsem vůbec byl půl roku zase vězněn. Kroutila hlavou nad justicí, že už neví, co by se s nimi mělo dělat - na což jsem jí řekl, že třeba to, co teď dělají v Polsku. To se jí moc nezdálo, zmanipulovaná mainstreamovými referencemi jako mnozí ostatní, kteří jednak neznají stav justice u nás a rozsah její zvůle, jednak neví, o co v Polsku jde a jednak - a to tady hlavně - si nechtějí připustit odpovědnost lidí kolem Charty ´77 za současný tristní stav, který - a v případě justice skoro stoprocentně - nese Havel a jeho parta. 

Říkala mi dále, jak jsou všichni v šoku z výsledku voleb (já tedy ne, já jsem ho čekal) - a že nechápe, kde se berou voliči ANO, protože nikdo z jejího okolí to není. 

Na to jsem jí řekl, že za to v Ostrově jsem tyhle voliče možnost poznat měl a mám o nich tudíž konkrétní představu. 

A právě na tu navázal včera McCrae, když jsme se bavili - zhruba na stejné téma. 

Povídá mi : To by si se divil, kolik tady lidí volilo Babiše - a to jak z vězňů, tak z bachařů... 

A charakterizoval je - právě slovy nadpisu : "Oh, it´s mafia, it´s good !!" Nad čímž on - jako Američan - jen kroutil hlavou... 

Američané jsou - v mnoha ohledech - jiní než my. Jinak rostlí, jinak vychovaní. 

Jeden můj vzdálený příbuzný - ještě za hluboké totality - který měl příležitost s nimi dosti často jednat, mi říkal, jak ho fascinuje jejich přímost. Že to je snad největší rozdíl oproti nám. Že jdou přímo k věci - a buďto to vyjde, nebo ne, pak tedy zkusí jinou cestu. 

Já na nich vidím i jinou vlastnost : Jejich obecnou víru v dobro, v Boží řád, často hraničící se zjevnou naivitou. Že svět je zařízen dobře a lidé o dobro většinou usilují a jsou - také dobří. 

Napadá mě, že první velká příležitost, kdy tato naivita vyšla na povrch, k obecné známosti, byl konec 2. světové války v Evropě, a to jak ve vztahu k Němcům (kdy Američané odmítali uvěřit zvěrstvům, která v osvobozených koncentrácích viděli na vlastní oči), tak ve vztahu k Rusům (kdy se naivně domnívali, že Rusům - stejně jako jim samým - jde jen o to porazit fašismus, osvobodit evropské národy a zase rychle vypadnout domů). 

Už se dostanu k tomu, oč mi od začátku jde : Že totiž Američané jako celek jsou fascinováni - a nemohou uvěřit - tomu, že někdo  VĚDOMĚ VOLÍ ZLO. Oni jsou zvyklí na to, že se volí zásadně dobro, přičemž, samozřejmě, různí lidé mohou mít různé výklady tohoto dobra a představ o něm, mohou se samozřejmě i mýlit, ale to nic nemění na tom, že VŠICHNI CHTĚJÍ DOBRO. 

Aby někdo vědomě, cíleně a úmyslně VOLIL ZLO  - a ještě z toho měl radost - to prostě nedovedou pochopit. 

To považují za výraz psychopatie, abnormálnosti, absurdity, zvrácenosti - prostě něčeho, co zdravému lidskému myšlení zůstává naprosto cizí a nepochopitelné. 

A přesně takhle fascinují - a jsou zcela nepochopitelní - pro McCraee (a věřím, že i pro tisíce dalších Američanů) voliči Andreje Babiše. 

Že to jsou prostě zločinci, kteří jsou fascinováni Babišovými penězi (aniž by je zajímalo, že na jejich počátku stály utajené fondy StB) a tím, že za své amorální zločiny nebyl nikdy potrestán, že mu to všechno prochází - a ještě na tom dál bohatne. 

To oni by přeci chtěli taky, jenže se jim to nepovedlo - a proto jsou ve Valdicích, nebo v Ostrově, nebo kdekoliv jinde po našich kriminálech - a tvoří v nich tu část, co tam skutečně a neomylně patří. 

Což také dává automaticky odpověď na otázku, resp. údajně nepochopitelný problém voličských preferencí, se kterými před volbami nehnulo ani Babišovo trestní stíhání, ani nahrané hovory, ve kterých si objednává likvidaci konkrétních osob - a nehnulo by s nimi ani nic jiného, co je pro slušného člověka zavrženíhodné a odsouzeníhodné. Prostě proto, že jeho voliči jsou vůči těmto zprávám nejen imunní, ale protože řadu z nich tento postup zcela fascinuje. Je to pro ně ideální mafiánský boss. A jiného volit ani neměli  zájem...  

Že je jich jedna třetina všech, kteří k volbám přišli, je smutnou vizitkou současné české společnosti. Tou vizitkou, kterou běžný Američan ztěží dokáže pochopit. 

Pro toho, kdo věří v poslání člověka na zemi, je to vize samozřejmě naprosto nepřijatelná a zcela zcestná, ve své podstatě zločinná od samého počátku. Nefalšované zpronevěření se svému poslání. 

Člověk dostal rozum přece k tomu, aby posouval věci kupředu, aby dokázal rozvinout svou mysl v tom nejlepším duchu, aby budoval, vynalézal, objevoval - a ne aby někde nakradl peníze a pak se po zbytek života válel, jak je asi cílenou vizí všech skutečných zločinců. 

Nemluvě o prokazatelné skutečnosti, že nakradené peníze nebo bohatství ještě nikoho šťastným neudělaly a nikomu štěstí nepřinesly (a že zrovna včerejší pohádka "Čert ví proč" to docela dobře popisuje... !!)

Nepřinesou je ani Babišovi, ani jeho zločineckým voličům.

Smutné ovšem je, že spolu s nimi mohou stáhnout na dlouho ke dnu i nemálo slušných  a pracovitých lidí, kteří by si zločinnou vizi budoucnosti nezasloužili - ale jen jí nedokázali zabránit. 

Nemohu si než znovu a znovu připomenout někdejší - asi 27 let starý - rozhovor s Petrem Cibulkou, který - ač k němu mohu mít řadu pozdějších výhrad - zcela jasně tehdy předpověděl, co nás čeká, nebudou-li demokratické síly úspěšné. A to - bohužel - nebyly. 

Říkal tehdy : Mafiánský stát. Kde vládnou mafie, kde se slušný člověk ničeho nedovolá a kde je o strach žít. 

Dnes je tento stát tady. Hotová a každodenní realita. Ke škodě nás všech...  Je na nás, ostatních, jak dlouho tato děsivá mafiánská vize bude každodenní realitou...

Oh, it´s mafia - it´s .... very, very bad !! 

__________________

__________________

 

 

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Saxána 2017-12-31 13:58
Sice četlo tento článek 200 tisíc čtenářů, ale v TV to nikdo nepřečetl.
forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-31 20:23
Pořad o Krylovi : Zdá se, že ani známý hudební teoretik neví podstatné věci z Krylova života, které on sám zveřejňoval :

________________

komu: historiecs

www.ceskatelevize.cz/.../217411058220014

Dobrý den,

shlédnul jsem Vaše vysílání, díl o Karlu Krylovi - a mám za to, že k němu mohu něco doplnit.

Nepadla tam vůbec zmínka - a proto nevím, jestli to víte - a byla by to otázka hlavně pro Lídu Rakušanovou - o tom, že Kryl na Svobodné Evropě namluvil a odvysílal kompletně celý svůj životopis, který - třeba pro mě - byl od té doby, co jsem ho slyšel - což bylo ještě za hluboké totality, někdy počátkem 80. let - hlavní a vlastně i jediný - a pravdivý - zdroj informací o něm, neboť kdo může svůj život popsat lépe než jeho nositel sám, že ?!!

Včetně toho, jak co cítil a jak co prožíval.

V něm totiž i naprosto přesně odpovídá na otázku emigrace a svého rozhodnutí pro ni - a podle vašich odpovědí (viz Jiří Černý) mám za to, že jste to nikdy neslyšeli.

Potvrzuje tam, co říká Jiří Černý - totiž že se pro emigraci rozhodl až tam - a to na základě článku, a nikoliv Husákova, ale od Dr. Hrbka (což ani nevím, kdo byl - asi nějaký komunistický teoretik na VŠ), který tehdy vyšel v nějakém stranickém tisku, tuším v Tribuně - a doslova tam říká :

Dr. Hrbek v článku vychvaluje marxismus leninismus - že je to báseň psaná v próze.
Kryl k tomu poznamenává - nic proti názoru, pokud je vysloven svobodně.
Ale - druhá část jeho článku (Dr. Hrbka) - a ta už se mne týkala osobně (říká Kryl) - totiž že kdo to nehodlá uznat (tedy tézi č. 1), tak NEMÁ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V Československu co pohledávat...

Kryl předtím popisoval, jak mu rušili jeden koncert za druhým (léto 1969) - a že s úděsem najednou zjistil, že nemá vlastně co dělat - ale že si právě říkal, no co, půjdu studovat - protože byl tehdy přijat na (nějakou) VŠ (už nevím, jakou).

No, a když si přečetl tenhle literární výkvět pana, vlastně soudruha Dr. Hrbka, tak že se rozhodnul naráz - že v Československu prostě nemá co pohledávat - jak mu vlastně Dr. Hrbek vzkázal.

Vím, že jsem jednou kdesi slyšel, že se archivy Svobodné Evropy nezachovaly (což mě už tehdy naprosto děsivě šokovalo) - a v kombinaci s tím, co jsem teď slyšel od vás, tedy především od Jiřího Černého a Lídy Rakušanové - tak mám pocit, že jste to skutečně nikdy neslyšeli.

Proto se ptám : Víte o tom ? Slyšeli jste někdy tohle vlastní Krylovo životopisné vyprávění ?

Protože to může mít i pro vás - o české kultuře pak ani nemluvě - skutečně naprosto zásadní význam při pohledu na Kryla a hodnocení jeho díla, i jeho osobnosti.

Jenom od něj jsem se tehdy dozvěděl (a kdo jiný než autor by to mohl vědět), že třeba písnička "Pod tmavočervenými jeřabinami" vznikla na podzim 1967 - a ne 1968, jak by jistě každý jinak hádal.

Asi skutečně měl nemalé věštecké schopnosti, spojené s jasným politickým viděním a schopností hluboké a přesné politické a historické analýzy.

Věřím, že vám tato informace může dobře posloužit - a jsem

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala


________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-01 10:14
Hrbek

S nepřáteli strany nejednáme, ale bojujeme...

rozhlas.cz/.../...

seznam ministrů školství ČR

cs.wikipedia.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-01 10:16
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-01 10:24
Ha !! Tady ho máme, zmetka !! Už chápu, proč se Kryl nechtěl vrátit. Nešel by na univerztitu, leda tu životní - do kriminálu. A odtamtud by nevylez´dobře 10 let.
________________
HRBEK :
V srpnu 1969 byl jmenován členem české vlády Stanislava Rázla jako ministr školství (!! - PROTO ASI TEN PROJEV V TRIBUNĚ !!).

Post si udržel i v následující vládě Josefa Kempného a Josefa Korčáka do července 1971.[5][6] Ve funkci ministra zahájil vlnu personálních čistek souvisejících s nástupem normalizace. Do ledna 1972 odešlo (respektive muselo odejít) z českého školství cca 20 % pracovníků. K čistkám došlo i na jeho domovské univerzitě. Na podporu čistek rozeslal českým vysokým školám v září 1969 přípis, ve kterém vyzval k profesní eliminaci pedagogů, kteří se angažovali v obrodném procesu. Jeho konec v ministerské funkci interpretuje historik Pavel Urbášek jako tlak Gustáva Husáka na stabilizaci poměrů a eliminaci ultralevicových sil v normalizačním Československu. Jeho manželka Eliška, rozená Ortová, byla rovněž aktivní komunistkou působící na univerzitě v Olomouci a za normalizace byla členkou komise pro řízení stranické práce na této škole


________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-31 20:30
Ó maj got !

Bych spíše očekával. Sestra v 68 odešla do Austrálie, při občasných návštěvách mi říkala. Žijete tu v neskutečným bordelu, ale protože vás to provází celý život tak to považujete za naprosto normální. A na tom je ten celý systém vybudován. PF 2018 přeji všem příznivcům stránek K 213. Olda Mezl

__________

Dovolím si poznamenat, že sestra má pravdu. Ovšem ne v tom, že to nevnímáme. Pokud by znala mě, musela by dodat : A ty, co to vnímaj, zavíráte do kriminálu, místo abyste je nechali to dát - za vás ostatní, lenochy a bordeláře - dohromady.
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-31 20:34
Mám dobrý plat, budoucnost, můj život má smysl, protože Rakousko je fungující země, kde se dodržují zákony

Městečko, kde všichni mladí jsou už 'nahoře', v záchranu ani nedoufá

zpravy.tiscali.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2017-12-31 20:38
Krize u německých soudů. Řeší statisíce žalob zamítnutých žadatelů o azyl

echo24.cz/.../...

_____________

Řekl bych, že až budou chtít vidět skutečně pořádnou, vleklou a bezvýchodnou krizi, tak se budou muset jet podívat za Cheb...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-01 10:26
Estébák Babiš jako zdroj příjmu pro přisluhovače typu Kmenty.

search.seznam.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-01 10:31
Oba dva STBaci, to si rozumeji:


parlamentnilisty.cz/.../...


Padouch nebo hrdina – my jsme jedna rodina!


aeronet.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.