Kdo se bude vydávat za advokáta ...

Nový doplněk zákona o advokacii - nechtě - přiznává barvu : Úroveň většiny advokátů je tak ubohá, že je snadno nahradí kdejaký laik. 

 Jinak by bezesporu nebylo třeba advokáty chránit vysokými pokutami proti konkurenci, pokud by je chránilo jejich nezaměnitelné vzdělání, um, bystrost, dovednosti a zkušenosti. 

Jenže - u mnohých všechno výše zmíněné chybí - a proto nastupuje sankce zákona. Protože by bez této ochrany brzy pomřeli hlady. 

Představte si, že by takový zákon existoval na ochranu chemiků, fyziků nebo matematiků : 

"Kdo se opakovaně a za úplatu bude vydávat za matematika, anebo kdo bude opakovaně bádat v chemické laboratoři, aniž by byl chemikem, bude potrestán..."

To je ale blbost, co ?  

Cítíte ten nesmysl ? 

A proč u advokátů to asi nesmysl není, ale holá - zákonná - skutečnost ? 

No  - proč asi, že ?! 

______________________

______________________

Zákon o advokacii 258/2017 Sb.

39. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu zní:

 

„ČÁST DEVÁTÁ"

PŘESTUPKY

§ 52d

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle § 2 odst. 1, nebo

b) použije označení „advokát“, ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 3000000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 200000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo spravedlnosti.“.

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-24 21:59
Je ovšem vidět, že oč méně má ČAK znalostí a zkušeností, o to více má vlivu na MSp (ministerstvu nespravedlnosti) a v Parlamentu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-25 09:17
Nový film : Poslední útěk Jeronýma Pražského :

Poslední útěk Jeronýma Pražského uvidí kolínští jako první

kolin.prubezne.cz/.../...

jan-hus-cesta-bez-navratu.webnode.cz/.../

Luboš "Dědek" Hlavsa uvádí svůj nový celovečerní film "Poslední útěk"

www.youtube.com/watch?v=wrMj5rZoqYQ
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-25 09:20
Chybí 29.000 dětí :

Loni se narodilo opět více dětí, stále jich však chybí 29 tisíc

hnutiprozivot.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-25 09:23
Plošná cenzura mailů :

pravyprostor.cz/cenzura-mailu-v-cr/
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-26 18:48
Jelikož jsem dělal na úrovni řemeslo, věřil jsem, že podobně pracuje i státní aparát a především policie, justice a třeba a advokacie. Možná se tomu někomu nebude zdát, ona i ta advokacie je státní.
A tak mě napadlo, jak by ČAK obstála v konkurenci cechů, které ctily úroveň řemeslnických oborů a chránily řemeslo od diletantů.
Nevím, jak by se advokátovi líbilo, kdybych mu zhotovil bránu kterou nejde zavřít, výtah který nejezdí, prostě zmetek.
Já jsem těch zmetků krytých vedoucí kárného žalobce ČAK JUDr. Marcelou Marešovou NBA poznal od Aše po Jablůnkov.
JUDr. Petr Gallát, JUDr. Vlastislav Peřina, JUDR. Vladimír Hodboď Csc., JUDr. Klára Slámová, JUDr. Klára Samková, JUDr Marie Benešová jsou představitelé této skromné galérie.
A jak by dopadli policajti a jejich inspekce GIPS včele s Muríněm?
Ať se ta pakáž ČAK nediví, že si lidé hledají kvalitní zastoupení tam, kde je kvalitní služba.
J.K.
cs.wikipedia.org/wiki/Cech
0 # Saxána 2018-03-27 08:35
Důvěryhodní advokáti mohou i nestíhat, jaký je o ně zájem. Může se tedy stát, že advokát nás odmítne a nezbývá, než se obrátit na ČAK s žádostí o přidělení advokáta. Jenže o toho přiděleného nemusíme mít zájem.

Máme jistě právo z LZPS na svého zástupce, ať už je to právník či jiný odborník nebo osoba pro nás důvěryhodná. Soud pro lidská práva ve Štrasburku nás klidně nechá se nenechat zastupovat, když je to naše vůle.
Totiž ta udělená plná moc advokátovi nebo komukoliv musí být naše svobodná vole.
0 # HUbi 2018-03-27 17:19
Já bych ráda doplnila seznam o jednu velmi nekvalitní, amorální, porušující zákony naší Ústavy, ryze zkorumpovanou zlínskou advokátku, její schopnosti jsou na úrovni koncipienta.
Kdo ji kryje, za ní stojí ? To fakt není možné !!
Je to Mgr. Mitáčková Lenka z advokátní kanceláře Holba, dotovaná EU za ty její špinavosti, insolvenční byznys si přijde zkrátka na své !!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-28 12:05
Pro Hubi. Jestli to nebude tím že mluvčího policie dělá jistý Mitáček. O.
____________

Už jsem jí to říkal, taky mě to hned napadlo.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.