Nejvyšší soud kryl advokátovu trestnou činnost

Lidé, co se podivují současnému stavu justice, si musí být vědomi jednoho : Ryba smrdí od hlavy !! 

A dokud budou amorální zvrácenosti šířit do společnosti nejvyšší dva soudy, totiž Nejvyšší soud a Ústavní soud, nemohou se podivovat (jako nedávno Rychetský v televizi) ani amorálnímu stavu společnosti, ani amorálnímu stavu justice - a jejímu naprostému rozvratu, spočívajícímu mj. i v tom, že si poslední soudce prvoinstančního soudu dovolí klidně ignorovat poslední, aktuální nálezy ÚS, neboť prý "má právní názor..." 

Nutno doplnit, že za Brožové amorálností Nejvyššího soudu ubylo - teď právě naopak. Přesně podle toho, kdo soudu předsedá. A že je to bolševik Šámal, dosazený ožralou Zemanem, tak podle toho vypadá Nejvyšší soud - a následně i celá justice. 

Soudce Bláha přímo zprostil (!!!) advokáta, který policajtům zatajil a zapřel, že jde s hledanou osobou. 

K tomu nutno uvést : Advokát sice má hájit zájmy klienta, ovšem jen potud, pokud nejsou výslovně v rozporu se zákonem. Jinými slovy : Advokát se nesmí podílet na trestné činnosti klienta - pokud tak činí, nemá to už s advokacií co dělat. Je to už jeho riziko, stejně jako kohokoliv jiného. 

Je to jedna ze základních mravních a profesních zásad advokáta, opakovaně zdůrazňovaná advokátům i v jejich profesním kodexu. 

Plzeňské soudy tedy - vzácně správně - odsoudily advokáta, který policajtovi zapřel, že jde s hledanou osobou. Byť jen k měsíční podmínce - což je trest spíše symbolický, než faktický. Ale - budiž. 

To, že ho Nejvyšší soud přímo zprostil obžaloby, znamená, že dal napříště souhlas s trestnou činností advokátů. 

To je zvrácenost, pro kterou by bylo na místě příslušný senát na místě rozpustit, zrušit a jeho členy nejen z NS, ale i z justice okamžitě vyhodit. 

A teď se ještě podívejme, KDO to je. KDO  to tak "mravně a morálně" rozhodoval. 

Jistý soudce - Jan Bláha

Shodou okolností - tentýž Bláha, který  - oč je benevolentnější k trestné činnosti advokátů - o to je "přísnější" k neexistující trestné činnosti kritiků justice. 

Protože : Bylo to přesně tohle hovado, které potvrdilo, že za "pohrdání soudem", spočívající v dotazu na soudce, je přiměřeným trestem 5 měsíců (!!!) nepodmíněně (srovnejte ten rozdíl : 5 měsíců nepodmíněně za oprávněný dotaz na soudce - proti podmíněnému měsíci ve zcela podloženém trestu advokátovi) - a bylo to přesně tohle hovado, které "usoudilo", že je na místě mě zavřít i za dodržování trestního řádu, tedy za upozornění soudu, že mi poslal neplatný příkaz k nástupu trestu, vystavený a podepsaný neoprávněnou osobou. 

Bláha je odstrašující příklad zcela zvrhlého soudce, kterému nejde a nikdy nešlo o uplatňování práva, natož o jeho spravedlivý a nestranný výkon, ale který má za to, že právo je od toho, aby krylo jemu spřízněné osoby, ať už spáchaly nebo se dopustily čehokoliv - a naopak pronásledovalo osoby nespřízněné, natož pak osoby současný stav justice ohrožující a trvající na její zásadní reformě. 

Takovíto lidé jsou podkladem jediného : Rozbujelé korupce, kterou živí, podporují - a sami organizují, protože se jí masově účastní. 

Doplňme, že - bohužel - o ničem dobrém nesvědčí ani to, že to byl zase Bláha, kdo zrušil rozsudek nad Nečesaným a zabránil jeho potvrzení. Je s podivem, že když už to udělal, proč Nečesaného nezprostil rovnou, ale předhodil ho zpátky idiotům v Hradci, Faltusové a spol., kteří ho pak tahali po soudech ještě další 3 roky. 

A právě proto, že to udělal Bláha, lze se - bohužel - domnívat, že to nebylo proto, že byl Nečesaný nevinný - a ze spisu to bylo jasně vidět -, ale proto, že za to dostal jiné - mimořádné - plnění, jakéhokoliv charakteru. 

Protože lidé, kterým o spravedlnost nejde a nikdy nešlo, ji neprosazují zadarmo, i kdyby se v konkrétním případě přiklonili na tu správnou stranu. 

Spravedlnost zadarmo prosazují lidé, kterým o spravedlnost jde a byli ochotni pro ni leccos riskovat - ne staří, zaběhaní justiční mafiáni, chránící vždy a výhradně svoje vlastní zájmy. 

Na amorálnosti takového jednání nemůže nic ubrat ani to, když se - velmi vzácně - jejich zaplacené zájmy se spravedlností mimořádně protnou - jako se to tady zjevně stalo v případu Nečesaný. 

Zmíněný zprošťující rozsudek nad plzeňským advokátem je důkazem dobře fungující justiční mafie, která kryje "svoje lidi" za všech okolností - což je samozřejmě zcela neslučitelné s principy právního státu a obecné spravedlnosti jako takové. 

Stejně jako neslučitelné, aby protřelý justiční mafián seděl na Nejvyšším soudě a morálně terorizoval společnost svými zvrhlými amorálními zvrácenostmi. 

 

______________________

______________________

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2146

 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 06:26
TOHLE jsou asi ti advokáti, co je trestné se za ně vydávat ...

k213.cz/.../2828-kdo-se-bude-vydavat-za-advokata
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 08:52
dobře pracuje pro zájmy kasty, proto tam je. Kul.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 10:55
Zkrátka – vzorem pro českou veřejnost je Polsko! Možná, že čtenáři postřehli v mých zprávách z Polska, že to, co dnes všechno vychází najevo v Polsku o tom, co dělá a jak si počínala v Polsku (post)komunistická justice (nebo ještě její poslední v talárech dožívající mohykáni se snaží dělat) – se navlas podobá všemu, co popisují stránky K 213 o justici české!

Teď jsou už za dveřmi Velikonoce, a tak z Varšavy, kde jsme se probudili do bílého rána a kde padá sníh s deštěm, přeji všem členům K 213 a čtenářům těchto stránek požehnané poklidné velikonoční svátky.

Pamatujme, že Pán Ježíš vytrpěl za nás nejvíce, ať jeho vzkříšení je nadějí všem lidem. Na cestě za ním je i vzkříšení národa! A s ním i obnova justice, která musí a může být nástrojem spravedlnosti tehdy a jen tehdy, bude-li podřízena nejvyšším morálním principům. A jejich základem jsou - Přikázání!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 10:59
novinky.cz/.../...

Tak si je sežeň, ty debile !! Anebo - pokud to, ani jako ministr, neumíš - tak to zabal a jdi asfaltovat silnice sám, když na nic jinýho nemáš, pako jedno !! Z ANO .
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 15:53
Premiér Morawiecki přiznal neprávem odsouzenému Tomaszowi Komendovi zvláštní rentu 4000 zlotých měsíčně (tj. zhruba 24000 Kč) s platností do doby, než bude o jeho odškodnění rozhodnuto soudně.¨

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 17:13
Znalcům patrně stačilo, co jim řekla maminka. O.

www.pravo.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 17:46
Není lepší na tom světě, nežli soudcům v talárech,
spáchat mohou, co kdy chtějí
a ještě řvou po platech :

novinky.cz/.../...

novinky.cz/.../...

___________

A hele, věc se týkala opatrovnictví ...
Chudák dítě !!

Druhá kárná žaloba se týkala vyhroceného opatrovnického sporu. Soudkyně například poté, co na ni byla podána žaloba, podle jejího nadřízeného vybízela účastníky k urychlenému dokončení sporu, což prý mohlo působit tak, že teprve hrozba kárného senátu ji přiměla řádně plnit povinnosti. NSS ale této žalobě nevyhověl.
Předsedovi okresního soudu se nelíbilo, že soudkyně například odročila jednání pouhou hodinu před začátkem, poté zas napsala, že další jednání se nebude konat, protože jednací síň už je zabraná pro jiný případ.
„Také čtyřikrát vyslýchala matku a otec vůbec nedostal prostor. Zbytečně odročovala, zvyšovala tak náklady účastníků, mohl být poškozen zájem dětí. Opatrovnické řízení má být vedeno co nejrychleji...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 19:27
Nejvyšší soud kryl - a byl tedy spolupachatelem :

A co bude dál? Pojede se kol bílých skal ... O.

_______________

Vzhledem k tomu, že si to naprostá většina nechává mlčky líbit, tak asi ano.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 19:37
Slavný bývalý opozičník byl bez udání důvodů uvržen do vězení.

niezalezna.pl/.../

Bývalý opozičník Zygmunt Miernik již týden hladoví, nachází se ve vězení ve Wojkowicích a od prvního dne drží hladovku – informovala rovněž bývalá opoziční aktivistka Jadwiga Chmielowska.

Jaký byl důvod uvěznění? Přes týden mu nebyl sdělen důvod, proč sedí – tvrdí jeho přátelé.

Minulý pátek v 6 ráno policie zatkla Zygmunta Miernika v jeho bytě v Będzině (katovická aglomerace – pozn). Byl převezen do vězení ve Wojkowicích. Nebylo dovoleno mu vzít glaukoměr, ač tento člověk je nemocný na cukrovku.

Ve vězení ihned zahájil hladovku. A dnes telefonoval, neboť mu bylo dovoleno použít telefon, třebaže ne jeho mobil. Oznámil, že nadále hladoví. Že je v monitorované cele a že mu nebyl předložen žádný dokument, proč byl do tohoto vězení vsazen. – sděluje portálu niezalezna.pl Chmielowska.

Jak Chmielovská dodává, je možné, že jde o odsezení další pokuty, uvalené Zygmuntovi Miernikovi okresním soudem.

Připomínám, že proběhl proces, uvalený na manifestanty, účastníky protestu před pomníkem „Vděčnosti Sovětské armádě”, jenž se nacházel v centru Katovic na Náměstí Svobody, na konci ulice 3. Května (den polské Ústavy – pozn.). Tento pomník již byl odstraněn. U odvolací instance účastníci protestu zvítězili, ale pokuty, udělené těmto protestujících okresním soudem, jsou vymáhány nadále.

On sám neví, proč a jak dlouho ve Wojkowicích bude - uvedla CHmielowska.
Ale sedí už od pátku, čili dnes celý týden. V každém případě je to velice divná věc - tvrdila Jadwiga Chmielowska.

Potud text zprávy portálu niezalezna.pl.

Jak navlas stejné je chování polských pohrobků totality vůči panu Miernikovi jako českých pohrobků totality vůči ing. Fialovi!!!

Až na ten rozdíl, že ti v Polsku, co zavřeli Miernika, vědí, že jim bude brzy konec. Ta část pohrobků totality v talárech, kterou ještě nestačili odkázat tam, kam patří anebo vyhodit, se zkrátka mstí, kde může. Případy, kdy OČTŘ a justice stíhaly lidi, protestující proti reziduům Vděčnosti SSSR i vězeními - a tuneláře a zloděje osvobozovaly, byly za předchozích vlád poměrně časté. Teď mají ovšem smůlu. Zub za zub, oko za olo....Za zahlazování stop popř. důkazů možného teroristického činu - bomby v prezidentském letadle u Smolenska 10.04.2010, za krytí či spolčení s pachateli zlodějny Amber Gold, nebo za nejspíše justiční zločin na Tomaszi Komendovi pravděpodobně půjde někdo sedět, a pravděpodobně bude regres...A tak samozřejmě, pomstít se co nejvíce antikomunistické opozici, dokud to jde...

Freeeurope

________________

Hm, pokud to tak je, tak bych řekl, že je to jednání na hraně zatemnění rozumu a mysli a ztráty soudnosti, protože i hlupák si umí spočítat, co aktéry takových akcí asi v brzké době bude čekat.

A jak znám Poláky, nemusí nutně čekat až na oficiální soudní procesy...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-29 20:53
Ti pohrobci komunismu se pořád spoléhají buď na to, že jim EU pomůže - že EU pomůže svrhnout vládu PiS (!), anebo požádají o azyl v Merkelistánu.

Nežertuji, leta naprosté beztrestnosti, léta absence kohokoliv a čehokoliv, co by je volalo k odpovědnosti - to vše vedlo k tomu, že žijí mimo realitu.


S tou kauzou Tomasze Komendy nemine teď dne, aby nebylo v éteru referováno o justici.

Ani dnes tato kauza v mediích neutichla. Teď večer přichází nová zpráva, že po desítkách soudci opouštějí sdružení "Iustitia".

O "Iustitii" jsem již na K 213 referoval, a tak jen poznamenejme, že to je organizace, aktivně se účastnící s destruktivní opozicí oné mnou již zmiňované "studené občanskou války" proti vládě PiS.

Ještě nedávno "Iustitia" trestala vyloučením soudce, kteří přijímali nová jmenování, kteří nesouhlasili s jejím opravdu na justici jako takovou neobvykle vyhraněným konfrontačním kursem. Vyhrožovala jim budoucími tresty. S nabubřelostí, jaká by byla až groteskní, kdyby se nejednalo o soudce.

Dnes ti soudci, co si už uvědomují realitu - o slušných nemluvě, ti v Polsku také jsou, a není jich málo - se zkrátka od "Iustitie" distancují.

Život tedy "Iustitia" dlouhý neměla - pár měsíců, ani celý rok ne, a viditelně se rozpadá.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 18:29
Kdo se podívá na obrázek na tom linku, porozumí ihned:

Na Svátky v izolaci bez udání důvodů. Situaci bývalého opozičníka nenapravil ani protest.

niezalezna.pl/.../

Ze zprávy jen doplňuji v českém jazyce to, o čem ještě nebylo referováno včera...

Již týden je v izolaci ve vězení ve Wojkowicích bez udání důvodů držen bývalý opozičník Zygmunt Miernik. Dnes (na Velký Pátek) se na Okresním soudě v Katovicích konala demonstrace na vězňovu obranu, - Vypadá to, že jej budou držet přes Svátky – sděluje portálu niezalezna.pl účastník protestu Henryk Bąkowicz z hnutí Solidarni 2010.
.....
Dnes se na Okresním soudu v Katovicích konala demonstrace, protest veteránů boje za nezávislost, bývalých politických vězňů, proti zadržování Zygmunta Miernika, která trvala přes jeden a půl hodiny – reportuje z dějiště událostí účastník protestu Adam Słomka, aktivistya antikomunistické opozice PLR.

Protestu se zúčastnilo 28 osob.

"Chtěli jsme pohovořit s někým kompetentním. Buď s předsedou soudu anebo s jeho náměstkem ve věci petice o Miernikovu propuštění. Nepřišel nikdo. Místo toho byla zavolána policie, která k odstranění demonstrujících byla použita. Jeden z našich kolegů zeslábl a byl převezen do nemocnice.
- dodává jiný účastník protestu Henryk Bąkowicz ze Solidarních 2010.

Kolegové vězně vysvětlují, že svým protestem především chtěli dosáhnout osvobození Zygmunta Miernika, kterého uznávají za politického vězně.
Je držen v izolaci, monitorovaný. Policisté se mu nepředstavují a odmítají udat důvod, z jakého je zadržen. A podroben je osobní kontrole. Zygmunt se rozhodl k hladovce od prvního dne věznění . V první den vyšel na vycházku, ale nyní již nevychází, neboť trpí cukrovkou a je slabý. Přijímá jen nápoje. Vypadá to, že jej budou držet přes svátky - potvrzuje Bąkowicz, jenž s Miernikem hovořil telefonicky

Potud niezalezna.pl Děje se to v Polsku, takže je jasné, že odezva na sebe nedá dlouho čekat.

Přirovnání k dodělávající kobyle, co nejzuřivěji kope kolem sebe, zde "sedí", ti, co vědí, že vyletí z justice, zkrátka se snaží ještě co nejvíce škodit. Vyvolávat co nejvíce konfliktů se společností.

Sotva dopisuji článek, už v televizi hlásí, jak policajti v Sochaczewě /město 30 km na Západ od Varšavy, "těsně vedle" města leží Želazowa Wola, rodiště a dnes muzeum Fryderyka Chopina/ vtrhli do domku nějaké ženy, s tím, že jde o novinářku 3. Programu Polského Rozhlasu, šikanovali ji a chtěli mermomocí záznamy nějaké reportáže...Výsledkem vágní omluva.

Pak ať se svět nediví, že Polsko provádí reformu.

Akorát, že v ČR o bezpráví píše hlavně web k213, zatímco v Polsku o takových akcích ihned hovoří televize veřejnoprávní a dnes už u protivládní noviny. Bolševická rezidua byla zkrátka zvyklá, že se všechny jejich lotroviny či zločiny zametou pod koberec. A najednou spadla klec. To, co dělají po volebním vítězství opravdové antikomunistické opozice akorát je pro nás poučení, že "sametová revoluce" je fikce.

Dění v Polsku jen jasně ukazuje, že s takovými nelze jednat "v rukavičkách."

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.