Jde to i jinak, než špatně

Aneb : 3 případy střídavé péče. NÁŠ PŘÍSPĚVEK KE DNI DĚTÍ .

To, že soudy rozhodují ve stejných věcech různě, se opakovaně dočtete v tisku. To, že v opatrovnických věcech rozhodují špatně a nemají pro to kvalifikaci, je veřejně a obecně známo. O to důležitější je pak zaznamenat, když se setkáte s něčím jiným. A následně vidíte, že je to opravdu jen v lidech. V tom, jestli chtějí - nebo nechtějí. 

V uplynulém týdnu jsem absolvoval 3 různá opatrovnická jednání u 3 různých soudů (proto také jsem měl tak málo času o tom napsat na stránky a dostávám se k tomu až teď). Jen jedno z nich stojí za zmínku v kladném slova smyslu. 

V minulosti jsem měl mj. 3 různé případy relativně úspěšné střídavé péče, kterou jsme u soudů postupně vybojovali. Péče fungovala - relativně dobře - pokud ji matka nekazila. 

Kdysi jsme si mysleli, že střídavá péče je pojistkou proti vytvoření syndromu zavrženého rodiče, ale praxe ukázala, že tomu tak není. 

Matka, chce-li a je-li k tomu dostatečně bezohledná a bezcitná, vždycky dokáže dítě intenzivněji citově vydírat než by to dokázal kterýkoliv z otců (neříkej, že je ti u táty dobře, víš, jak je maminka z toho smutná, přece by jsi nechtěla, aby znovu plakala, apod.) - a postupně dítě zpracovat a poštvat natolik, aby začalo otci dělat naschvály - a pak už je obvykle jen otázkou času, než soud - na návrh matky - střídavou péči zruší, protože "není v zájmu dítěte". 

Je smutné, leč typické, že u našich soudů se setkáváte s takovou hloupostí a nevzdělaností, podle které se dítě - raději - svěří tomu, kdo ho více vydírá - protože - "je klid". Tento "klid" je sice draze vykoupen a zaplacen utrpením především druhého rodiče, ale i dítěte, i když to si to uvědomí obvykle až po létech. Na následky toho, že bylo svěřeno psychicky horšímu z rodičů, opírajícímu se o sobectví, opičí lásku a citové vydírání, bude pak dítě doplácet po celý život. 

Ale to naše soudce rozhodně nebolí ani nepálí, jejich dítě to není, tak co by si lámali hlavu. Důležité pro ně je, že po pár marných návrzích na výkony rozhodnutí, které stejně hodí do koše, otec pochopí, že v tomto systému nemá šanci, dojdou mu peníze na právníky a s tím i energie dále bojovat - a vezme ztrátu dítěte prostě na vědomí. V 95% případů tomu tak také je. A všichni si - zdá se - na to zvykli. Jako na standard. 

Standardem, vyčleňujícím nás z ostatní Evropy, je to ovšem jenom u nás, jinde ne. 

Zkrátka : Ve všech třech případech výše zmíněné střídavé péče se tak stalo s nesouhlasem matky. Ta měla - jako skoro vždy u nás - za to, že dítě je její a může si s ním dělat, co chce. 

Když byla střídavá péče soudem nařízena, neboť byla v zájmu dítěte, všechny tři matky se netajily tím, že se s tím nehodlají smířit a udělají všechno pro to, aby ji zrušily. 

Dvěma se to postupně vcelku rychle podařilo, přestože střídavá péče fungovala, v jednom případě dokonce velmi dobře, tam navíc bylo jasné, že dítě u otce prospívá lépe než u matky - tak tam to šlo nejrychleji (viz Atentát na střídavku, článek z té doby toto popisující). Tam se do toho zapojil OSPOD, který atentát přímo zorganizoval - a naprosto nekvalifikovaný soud (ve Zlíně - mimochodem, soudce Bobka následně zbavili taláru pro naprostou nekompetenci, která i na naše poměry přesahovala běžný - špatný - standard) to jen s odstupem zkopíroval. 

Následně, podle přesně téhož scénáře, proběhlo zrušení střídavé péče i v druhém případě, jinde na Moravě. Dítě vyvolalo - podle instrukcí matky - konflikt - že je u otce týráno a napadáno, uteklo k matce - a soud střídavku zrušil.

Jednoduchý a snadno použitelný, byť citově značně odporný návod. Prostě - to dokáží jen matky, co na to mají žaludek, a u těch další zdravý vývoj dítěte rozhodně nehledejme. 

No - a jsme u třetího případu. Také na Moravě. 

Tam fungovala střídavka celých dobrých 6 let. A fungovala dobře. 

Otec pak ale - asi - udělal jednu zásadní chybu : Přestěhoval se do stejné vesnice, kde bydlí i matka. 

Mohlo by se zdát : Ideální stav - dětí to mají k oběma kousek, mohou volně pobíhat od domu k domu. Ukázalo se však, že právě tento stav byl hlavní nevýhodou, kdy matka začala zneužívat toho, že má přístup k dětem vlastně kdykoliv - a zatímco otec rekonstruoval ještě nehotový dům, děti rády byly u ní (namísto aby otci pomohly). Časem se pak zcela smazaly periody, kdy vlastně kde mají dětí být, jestli u otce, nebo u matky. 

A následně matka prohlásila, že jsou stejně převážně u ní - a tudíž podala soudu návrh na svěření do péče výhradní. Své. 

A děti postupem času zpracovala známým způsobem : Že k otci nechtějí - pak už vůbec - a že budou prostě s matkou. 

No - a teď to dostal soud na stůl. 

Matka měla zjevně za to, že vše proběhne podle osvědčených, špatných standardů : Děti u soudu prohlásí, že chtějí k ní, soud přece musí respektovat vůli dítěte - zruší střídavku, a je to. 

Všude jinde by to tak i dosti pravděpodobně bylo. 

Kupodivu - zde však narazila. Na soudkyni, která začala používat hlavu a myšlení a která se dost možná i něco přečetla o dětské psychice a chování matek v rozvodových sporech. Rozhodně použila argumentaci, která má bezesporu odborně erudovaný základ a která vůbec není u našich soudů běžná, ba napovídá, že soudkyně se - velmi vzácně - v tomto oboru sama dovzdělala. 

Začala tím, že sjela matku, jak si dovoluje fakticky zrušit pravomocný a vykonatelný rozsudek o střídavé péči, protože ten přestal jednoduše platit - děti přestaly k otci chodit. 

A jak je možné, že si to dovoluje poté, co střídavá péče prokazatelně nejméně 5 let dobře a úspěšně fungovala. Protože není normální, aby z ničeho nic přestalo fungovat něco, co se zaběhalo a všem vyhovovalo. 

Probíhal výslech matky, výslech otce. 

Matce soudkyně znovu zdůraznila, aby si koukala vážit takového otce, který nejen že o děti jeví zájem, ale který přes všechno stále pracuje, ba dokonce má slušné postavení v zaměstnání a slušný plat - protože když bude pod mostem, tak z něho nejen nic nevyrazí, ale žádným vzorem pro děti asi nebude. 

A že i takové otce zná a má v praxi, o tom soudkyně matku rovněž ujistila. 

Stejně resolutně jí zdůraznila, že pokud děti - a jsou to tři kluci - budou potřebovat mužský vzor, tak je to právě nyní, když dospívají - a tam je otec prostě nenahraditený. A pokud se domnívá, že ho nahradí jakýmisi pochybnými známostmi, tak to se velmi mýlí. 

Pokud jde o názor dětí, soudkyně - správně - prohlásila, že ji v tuto chvíli nezajímá, protože děti přece nebudou diktovat dospělým, co mají dělat a rozhodovat. Jsou to děti, svůj názor mohou vyjádřit, soud k němu má přihlédnout, ne se jím tupě řídit, protože soud je od toho, aby věděl, co je v jejich zájmu. A přestat se stýkat s otcem v jejich zájmu rozhodně není. Krom toho, má soud oprávněné pochybnosti o legitimitě a nestrannosti takto vyjádřeného názoru, formovaného pouze matkou - o čemž výmluvně svědčí výpovědi dětí na OSPOD, které jsou jako přes kopírák, zjevně naučené zpaměti. 

Na závěr poděkovala právnímu zástupci otce, tedy mně, že jsme tento stav po dva měsíce mlčky strpěli a nevyhrocovali situaci podáváním návrhů na výkon rozhodnutí, které by děti pravděpodobně jen zatvrdily. 

A matku ujistila, že pokud nebude respekovat její nové předběžné opatření, které právě vydá, tak že bude postupovat velmi nekompromisně a tvrdě je bude vynucovat. A že má k tomu i nový nástroj (přiznám se, že o něm jsem dosud nevěděl) - že je totiž nově možné, aby v situaci rozhádaných rodičů, dělajících si naschvály, mezi kterými trpí děti, soud dočasně svěřil děti do pěstounské péče. 

Připouštím, že takové opatření, jako svěřit děti rozhádaných rodičů do pěstounské péče minimálně dočasně, mi připadá - po všech těch letitých zkušenostech, které jsem u soudů a se soudy měl - velmi rozumné a užitečné. 

Protože TO JE KONEČNĚ TO NEUTRÁLNÍ PROSTŘEDÍ, po kterém jsme léta volali - a které nebyl tento stát schopen vytvořit. A které je tak dobře známé z Ameriky, kde se osvědčilo a dobře funguje. Pro poštvané a rozvodem rodičů deprimované děti. 

Je to rozhodně lepší než psychiatrická léčebna - a může splnit svůj účel. Totiž - ukáže rodičům, že se něco velmi vážného děje, tedy že poškozují svoje děti, které už na čas neuvidí. A že pokud nepůjdou zatraceně "do sebe", jak se říká, tak už je nemusí vidět vůbec. 

Jsou-li pěstouni řádní a slušní lidé, může to dětem opravdu jedině prospět. Uklidní se, budou vytrženy z neustálého napětí, stresu a hádek - a jejich psychika se stabilizuje. 

A pokud přijdou rodiče k rozumu, mohou se k nim děti zase vrátit. Nejlépe do střídavé péče. Pokud ne, zůstanou u pěstounů. 

Na závěr se soudkyně zeptala OSPOD, co navrhuje - ten navrhoval, jako vždy, svěřit děti matce a otci upravit výživné - a už přesně věděl, jak. Samozřejmě, že hodně. 

Následná reakce soudkyně skutečně stojí za zaznamenání, protože na ten návrh sdělila, že otec není od toho, aby platil výživné, ale aby děti vychovával, a to zejména dospívající kluky. 

Od soudkyně, v jednací síni, jsem tuhle větu slyšel vůbec poprvé. Dosud zaznívala jen z našich stránek. 

Následně předběžné opatření sice skutečně vydala, ale výživného se vůbec netýkalo, řešilo jen pobyt dětí u rodičů - a taktně se vyhnulo tomu hlavnímu - totiž svěření dětí do péče, kdy pouze konstatovalo, že v dané období jsou otec či matka povinni STRPĚT  péči toho druhého, a to až do konečného rozhodnutí soudu. 

Ano, tak to má vypadat. 

Matka, která před jednáním sebevědomě obhlížela soudní síň - a nás, coby protistranu, šla od soudu jako spráskaný pes (nebo - chcete-li, jak zmoklá slepice), stejně tak její druh (dle otce všechno způsobil právě on, protože problémy s dětmi nastaly od doby, co se tam on zjevil - mimochodem, povoláním -  dozorce z věznice. Jistě vzor pro děti a vzor otcovské něhy a lásky). 

Takže : Jde to i jinak !! I jinak, než jen tupě jít na ruku horšímu z rodičů, který si dokázal děti přetáhnout - obvykle úplatky nebo citovým vydíráním, nebo obojím - na svou stranu.

Neboť - u soudů nemají co rozhodovat nezletilé děti !! Ale rozum, odpovědnost, cit a zdravá selská úvaha.

Tak - to už by mohl být konec, ale - nebude.

Chcete "třešničku na dort" ? Tak - tady je. Dokonce hned dvě :

Tahle samá soudkyně na mě ještě před 5-ti lety podávala trestní oznámení pro pohrdání soudem.

No - aspoň jsme se seznámili - jak se říká - blížeji. Třeba začala číst naše stránky. Její vědomosti i argumentace by tomu vcelku nasvědčovaly. Protože - na soudkyni - nevídaný bystrovtip .

A druhá třešnička ?

Tak o tu se postaral sám otec. Ten se mi - po 9-ti letech - pochlubil, jestli prý vím, jak ke mně vůbec přišel. Myslel jsem si, že ze stránek - ale nebyla to pravda.

Jeho příbuzný prý totiž je policejní důstojník - a ten ho za mnou poslal, když se mu začal zauzlovávat opatrovnický spor a nevěděl, jak z něho ven.

Aspoň vím, co dělá policie, když mě zrovna nepřepadá.

Tak mě napadlo, že je to něco - jako to, co dělali velcí soudruzi za totáče.

Přes den velcí komunisti, plivající na všechno západní, a večer - šupky dupky - to Tuzexu, pro rifle, pro televizi, nebo jen - pro čokoládu - protože - ta ze západu - je přeci jen jiná kvalita....

 

______________

_______________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 11:55
Otázky Václava Moravce :

Jak vypadá nezávislá justice? Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.

PREMIÉRA: neděle 2. června 2019 ve 12.00 h na ČT 1

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 13:53
Lukáš Nečesaný po osvobození: S rodiči půjdu po těch, co mi zničili život!

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 14:06
Audit z Bruselu vymaže ANO coby politické hnutí, Agrofert jako finanční skupinu - a Babiše jako politika.

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 17:59
Příkladný postup :
www.youtube.com/watch?v=DkZ_Ib6KFvk

Mimochodem : stbáka odstřelit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 20:56
Houslista Svěcený :

Jak dopadl chlap, který se 30 let vzorně staral o rodinu. J.K.

denikn.cz/.../?ref=top
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 20:57
Svěcený :

denikn.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 20:58
Vysoudil více času - k ničemu :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-01 21:02
Miliardar na uteku:

Radsi by si nechal vrtat koleno
nez aby vratil nakradene zpatky
Az zjisti ze vse nebylo dovoleno
opusti rychle CR zadnimi vratky.
Z
Senátor Goláň tvrdí, že Babiš by měl být ve vazbě.

Má pravdu, samozřejmě. Každý jiný by ve stejné situaci dávno byl...

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 11:31
Bude brzy Repka plnit Blesk zpravami o tom, jak se zije dobre v ceskych veznicich?
Z
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 15:57
Proč policie nejedná ??

Čau lidi, zdraví vás Bureš.

forum24.cz/.../
_____________
Jistě každého napadne, když máme tak skvělou a nezávislou justici a policii, proč pokaždé musí čekat, až jí přijde rozbor z Bruselu, co Bureš všechno napáchal - a proč si ho neudělá dávno sama, že ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 15:59
Benesova by si mela uvedomit, ze vitezstvi ve volbach nema nic spolecneho se spravedlnosti!
Z
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 20:11
Není skutečně nad osobní zkušenost - Domovnice jistě ví, o čem mluví...

Logika Domovnice:

Zatimco soudu je nekolik, tak EK je pouze jedna.
A toto rekla domovnice:

„Já bych počkala na konečný závěr. Sama vím, že jeden soud řekne toto a druhý řekne opak, i Evropská unie může mít závěry různé,“ řekla.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 20:12
Za co se stydí ústavní nemehlo,
které ač mělo povinnost ze své funkce pomoci,
nikomu nepomohlo.
J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 20:13
Diskriminace v CR:

US souhlasi s diskriminaci obcanu jineho statu na uzemi CR, kteri odmitnou podepsat prohlaseni, ze nesouhlasi se zahranicni politikou sveho statu! Nejen ze se zde jedna o diskriminaci, ale i o vydirani!!!
Sam Rychetsky se stydi za toto rozhodnuti sveho soudu, protoze popira elementarni principy pravniho statu!

Takovymto zpusobem se nikdy v CR nevytvori jasny VYKLAD pojmu diskriminace!
Bordel tak pokracuje dal.
Z

novinky.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 20:14
Rychlost podle Rychetskyho:

Toto navrhuje predseda USCR. Nevi snad, ze Evropske soudy jsou pretizene a ze s rozhodnutim lze pocitat za 5 let?
Diskriminaci se zabyval nekolikrat ESLP ve Strasburku.
Staci tak opsat nektere z jeho rozhodnuti a VYKLAD pojmu Diskriminace je jednotny i v CR!!!
Z

Nejvyšší správní soud (NSS), kam se případ po ústavní stížnosti vrátil, by se podle Rychetského měl nyní obrátit na evropský soudní dvůr do Lucemburku. „To by byla rychlejší a efektivnější cesta, jak se s nálezem vypořádat," doplnil předseda ÚS.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 20:14
Ať si říká kdo chce co chce,
kobliha zadarmo logicky může oslovit jen bezdomovce.
Že by jich tu bylo tolik?
Ta kobliha měla čarodějnou moc,
a tak domovnice, matka justiční mafie
přispěchala na pomoc.
Vrána vedle vrány sedá,
křivák křiváka si hledá.
Mají stejnou nemoc podobnou černému kašli,
ti dva mafiáni díky Burešovi a Zemanovi se našli.
Současná policejně justiční mafie je Benešové dítě,
ta ropucha má hroší kůži,
prostě nestydí se.
Můžeme se na ní podívati zdola i z vrchu,
pořád budeme mít před sebou
mafiánskou mrchu.
Svobodný občane, od mrchy dále. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-02 21:26
Stiznost mafie na EK:

Bures nejspis dneska spekuluje
ze ropucha jeho lup k SdEU preda.
Za stiznost na EK ji pak pomiluje
a komu se to hnusi - tomu beda! Z.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.