Každý soud má svého Bláznu. Šestka Steinera.

Na psychopata plně srovnatelného s pověstným a nechvalně proslaveným Bláznou jsme narazili na Praze 6. 

A TOHLE  jsem mu po jeho výronu vzteku a právní ubohosti, když ji hodil na papír,  napsal : 

 

 

OS P – 6

soudce Mgr. Karel Steiner 

                                                                                                                                     K č.j. 41 T 31/2014

 

SDĚLENÍ  k usnesení ze dne 6.9. 2019

Pane soudce, 

                              seznámil jsem se s Vaším usnesením ze dne 6. září a musím konstatovat, že se nejedná o soudní usnesení v pravém slova smyslu, ale o patologický výron nenávisti a vzteku, jaký se ani na našich, značně pokleslých, soudech běžně nevidí.

               Uvedu jen pár nejkřiklavějších bodů, které toto usnesení obsahuje – a hrubě tak překrucuje jak důkazní řízení, tak i v něm prokázanou skutečnost.

§  Probační dohled probíhal bez sebemenších problémů či konfliktů až do 18.3. 2019 (ne tedy do září 2018), kdy byla před (civilním) soudem vyslechnuta jako svědkyně Markéta Jurčáková, jež se snažila tomuto svědectví vehementně vyhnout (o tom v usnesení mimochodem není ani slova). Pokud jste toto nepochopil z důkazního řízení, jste hlupák neschopný vést soudní jednání. Pokud jste to pochopil a do usnesení napsal zcela odlišnou skutečnost, jak je z usnesení patrné, jste zločinec daleko horší než ten, kterého máte soudit.

§  Řádný průběh dohledu tedy narušila jako první, a to skutečně hrubým způsobem, pracovnice PMS, která záměrně lhala o skutečnostech styku a kontaktech s dcerou povinného. Žádné napětí s ní, ani s nikým jiným, dříve nepanovalo, protože jsme o tom, že lže, nevěděli – a poznali to teprve před soudem. Věděla to ale dobře ona sama, a proto se z případu okamžitě vyloučila, aby nás už nemusela potkat.

§  Následoval Ondovčák, jakožto vlastně zcela nová a nezasvěcená osoba, nikdo nám nevysvětlil, proč zrovna on najednou začal v případu figurovat (a kam tak náhle zmizela Jurčáková). O žádném „napětí“ v předchozích schůzkách s Jurčákovou (natož pak s mgr. Vocáskovou) nemůže být ani řeči, a hlavně - Ondovčák o něm nemůže nic vypovídat, protože u žádné z těchto schůzek nebyl přítomen. Spis nic takového neobsahuje, jak i on sám potrvdil (což ve Vašem usnesení chybí rovněž) – a skutečností je, že schůzky probíhaly standardně a bezkonfliktně, jinak by asi spis tyto skutečnosti nejen obsahoval, ale také na ně reagoval, a to už mnohem dříve.

§  Ondvočák se uvedl tím, že začal vyhrožovat za „nedostavení se“ na neexistující termín. Jestli termín, co on trvdí, tedy 20.3., existoval, tak nechť to doloží. Vaše zmínka v usnesení, že jsme si to mohli oba dva špatně poznamenat, nebo dokonce o termínu společně lhát, je přesně tím, co lze označit za hrubě urážlivé – a chápu to tak, že soudíte lidi především podle sebe, tedy že právě Vy máte problémy s poznačením si – a hlavně dodržováním – termínů, případně že lžete, jako když tiskne, kdykoliv se Vám to hodí – jako právě mnohačetně v tomto usnesení.

§  Kupodivu ale první sdělení Ondovčáka NIC NEOBSAHUJÍ O TOM,  že zastoupení obecným zmocněncem či odborovým sdružením je neplatné. Na to si, kupodivu, „vzpomněl“ až poté, co dostal ode mě dopis se sdělením, že je podvodník a vyděrač, protože si vymyslel neexistující termín a za jeho údajné nedodržení teď vyhrožuje sankcemi. Do té doby mu to zjevně vůbec nevadilo.

§  Když mu to vadit začalo a začal tvrdit, že zastoupení obecným zmocněncem, či odborovým sdružením, je nepřípustné, musel jsem ho – naprosto logicky – upozornit, že takto probíhal dohled až doposud a že pokud je pravdou, co tvrdí on – pak to znamená celý neplatný průběh dohledu po celé 4 roky – za což budeme chtít náhradu škody, protože vina je jednoznačně na straně PMS. A samozřejmě jsem se ihned obrátil na soud – tedy na Vás – abyste se k problému jasně vyslovil – což jste mimochodem neudělal dodnes.

§  Namísto vyjasnění a znovustanovení podmínek jste nechal situaci vygradovat celé 4 měsíce (přitom povinností soudu je samozřejmě zejména vykládat právo a šířit právní povědomí do společnosti, a to zvláště v případech, kdy vznikly odůvodněné pochybnosti – jako bezesporu tady) - abyste se pak začal mstít odsouzenému za evidentní chlív a totální selhání probační služby, která zaměstnává naprosto nevzdělaná a často zjevně amorální nemehla a individua (Ondovčáka, jak jsme následně dohledali, předtím vyhodili dokonce z katolické církve pro zjevně amorální chování) a vykonává něco, co ani neví, co je.

Mimochodem, stanovisko Nejvyššího soudu k tomu, kdy a čím končí trestní řízení, jste si – vzdor vlastní evidentní pologramotnosti v právu – nevyžádal dodnes, ač Vám bylo důrazně navrhováno.

§  Chápu Vaši usilovnou snahu – stejně jako usilovnou snahu Ondovčáka – dostat mě z případu, protože nikdo jiný vám tak přesně, jasně a otevřeně snadno rozeznatelnou pravdu nesdělí a chápu, že při vaší evidentní nabubřelosti a nadutosti, typické pro všechny omezence, vás to musí vytáčet doběla. To, co předvádíte tímto usnesením, je právě a jedině výron marného vzteku a otevřené zneužití pravomoci soudce k pronásledování nepohodlných jedinců, právem poukazujících na naprostý rozklad justice. Jehož právě vy dva s Ondovčákem, popřípadě ještě s Jurčákovou, jste tak zářnými a ilustrativními příklady.

§  Nemohu se nepozastavit nad Vaším stylem vyjadřování, totiž že jediné, navíc předem omluvené, nedostavení se na PMS, a to za celé 4 roky, a navíc za těchto výše uvedených okolností, je „opakovaným hrubým“, či „zvláště hrubým“ porušením probačního dohledu. A jak potom vypadá to běžné, nehrubé, standardní ??

§  Vaše tvrzení o „předložení padělaného dokladu, v němž lživě tvrdil uhrazení výživného v částce 231.000,- Kč“ (viz str. 6 nahoře) nemá oporu v ničem vyjma Vaší totální neprofesionálnosti, ba hlouposti a předpojatosti. Jedná se o otevřenou pomluvu odsouzeného, kterou jste si prostě vycucal z prstu. Je to samozřejmě důvodem k vyloučení soudce pro podjatost a také důvodem k civilní žalobě na ochranu osobnosti, kterou odsouzenému rozhodně doporučím.

§  Nelze přehlédnout ani skutečnost, že moje dřívější dopisy v této věci označujete za „pseudohumorné“ či „rádoby humorné“.

Mohu se Vás dotázat, protože se mi to špatně chápe, co je humorného (či rádoby humorného) na tom, že úředník probační a mediační služby lže a podvádí a následně ještě křivě svědčí před soudem, nebo že prohlašuje celé dřívější 4 roky za neplatný průběh dohledu, ačkoliv za něj nesl po celou dobu plnou odpovědnost ? Můžete to vysvětlit aspoň veřejnosti ? Protože z ní to málokdo, bez zvláštního výkladu,  pochopí.

§  Na str. 8, asi v půlce stránky, máte hrubku. „Znalci shledaly závěry…“.

Pokud k ní nevydáte opravné usnesení, napíšu předsedovi soudu, ať Vás laskavě vrátí do čtvrté obecné, protože tam se shoda podmětu s přísudkem vyučuje, a tam taky zjevně patříte. Až se naučíte aspoň to, můžete uvažovat o nějakém „výkladu práva“, zatím je to zjevně a dalece nad Vaše síly – a z tohoto pohledu pak i chápu, že se do toho raději nepouštíte – a namísto toho odsouzeného odsuzujete podruhé za tutéž – zjevně nesmyslnou a bagatelní  -  věc a hlavně : Za formulace v MÝCH  dopisech, které, zjevně pro nečekanou výstižnost, Vás tak nadzvedly, že  z toho nemůžete spát už několik měsíců.

Podle mého názoru, výše uvedené usnesení ze 6.9. (stejně jako průběh tehdejšího soudu), plné těch nejhrubších překroucení pravdy a pomluv vůči odsouzenému i vůči mně osobně, naprosto jednostranného výkladu prováděných důkazů a zcela nezdůvodnitelné preference svědectví prokazatelného lháře a podvodníka jenom proto, že pracuje u PMS, i když ho předtím odevšad pro křivárny vyhodili,  je projevem nejen totální neprofesionality, ale také projevem přirozeně ubohé a psychicky narušené osobnosti, která má potřebu škodit ostatním, kde může. Taková osoba je pro funkci soudce naprosto nevhodná a v podstatě představuje obecné ohrožení v tom nejhorším slova smyslu (viz -  srovnej :  psychopat Blázna z OS pro Prahu 10, skončivší 2x před kárným senátem NS, nebo – abychom tomu byli blížeji – váš vlastní soud a soudce Čonka z něj. Soudce, co prý nemohl před kárný senát osobně, protože na něj – podle jeho slov – spadla postel).

Věřím, že proto bude dostatečným podnětem k tomu, abyste ve funkci soudce brzy, ba co nejdříve, i Vy skončil, protože narušená psychika či osobnost je vždy signálem akutní potřeby psychiatrické pomoci - a s funkcí soudce je zcela neslučitelná.

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

                                                                                                                      právní zástupce p. Michala Šídla

V Košíku, dne 18. září 2019 

________________

________________

Za situace, kdy celá právní veřejnost stále hlasitěji mluví o tom, že zavírat lidi za neplacení výživného, natož i jenom částečné, je holý nesmysl a nikam to nevede - tak tenhle magor promění prakticky uplynulou podmínku na samém jejím konci na nepodmínku - za to, že že PMS lhala, podváděla - a my jsme jí to prokázali. 

Čistě jenom tak - ze vzteku. 

Zatím nikdo z právníků, s kým jsem o tom hovořil, tomu nemohl vůbec uvěřit, že je to možné - a vesměs mi radili, ať podáme trestní oznámení pro zneužití pravomoci minimálně na lháře, podvodníka a křivopřísežníka Ondovčáka, krytého Steinerem. 

_______________

_______________

Více : 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3102-vychova-mafianek-v-cechach

 

_______________

_______________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-18 18:41
Ulice prý diktuje rozhodnutí SZ :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-18 18:41
Zeman jmenoval Václava Čapku předsedou Vrchního soudu v Olomouci
Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval Václava Čapku novým předsedou Vrchního soudu v Olomouci. Současný místopředseda olomouckého soudu od října nahradí ve funkci Roberta Grygu, kterému končí sedmileté funkční období. Prezident zároveň jmenoval 29 soudců, kteří budou působit na obecných soudech. Nejvíce nováčků zamíří do obvodu pražského městského soudu.

www.aktualne.cz/prave-se-stalo/
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-18 18:43
A každý soud má své Elischery :

Dělal jsem vlastně právní osvětu, řekl u soudu Elischer o videonahrávkách z kanceláře

zpravy.aktualne.cz/.../...
__________

Právní osvěta - za 300 klacků...
0 # Kedul 2019-09-19 11:27
Dvoji metr justicnich mafianu ohledne zmen pravnich nazoru nazorne dnes ve Zdare nad Sazavou autor (pry) Judr Ilona Mouckova

Nejprve odmitla podanou obzalobu jako neduvodnou a vratila ji k dosetreni. Proti tomu se okamzite ohradil statni zastupce a podal proti takovemu postupu odvolani (netusil jsem ze je vubec mozne se odvolat proti neprijeti neduvodne obzaloby.. ta musela bejt fakt extra kdyz jinak prijima Ilona kazdou neduvodnou pitomost bez mrknuti oka.. ). Jak jinak byl uspesny .. prece je nas tak tomu vyhovime vzdy at si pinda co chce... inu musela tedy obzalobu prijmout a pote co provedla vsechny statnim zastupcem navrzene dukazy tak supajda jeste pred obedem obzalovaneho odsoudila ...zeby ledvinky?

a ted si to srovnejme s capakem .... holt ne kazdej je bures aby se na nej hledelo i pres dukazy jako na nevinneho...
0 # Kedul 2019-09-19 12:59
obnově řízení pro Kramného má rozhodovat stejná soudkyně, která jej poslala za mříže

novinky.cz/.../...

hmmm i u odvolání by mělo samozřejmě automaticky platit, že nesmí rozhodovat ten samej soudce v případě úplného zrušení rozsudku.


Hlavně by mě zajímalo, proč si nemohu zvolit na počátku řízení svého soudce jako obžalovaný dle libosti? Vždyť jsou přeci údajně úplně všichni nestranní, spravedlivý a zákona dbalí a tedy jejich rozsudky a vedení řízení musí být určitě stejně kvalitní a neměl by to tedy být žádný problém pakliže tací skutečně jsou? Navíc s tím může zcela odpadnout námitka podjatosti...ať si takové námitky podává a obhajuje prokurátor (s limitem normohodin a výdajů za úkony které nesmí přesáhnout o tisíc korun výdaje vydané obhajobou)...
0 # Kedul 2019-09-19 13:01
.. a hlavně ... kdo podle soudu policajtu a prokuratora napomaha obžalovanému je padouch, kdo lže podvádí až si vrabci na střeše soudu o tom pískají v neprospěch obžalovaného je označen za pravdomluva nezalžirátora .... zajímavá praxe principu in dubio pro reo ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:24
Pokud česká justice nerozezná ani to, co je malý podnik, měla by republika přijít o eurodotace ..

blog.aktualne.cz/.../david-klimes.php?itemid=34774
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:24
Státní zastupitelství zveřejnilo rozhodnutí o zastavení Babišova stíhání. 90 stran, velká část je začerněna

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:25
Soud osvobodil příslušníka StB obžalovaného ze šikanování disidentek

novinky.cz/.../...
____________
Jak jinak, že ? Vrána vráně přece nikdy oči nevyklove...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:36
Mantinely soudcovské nezávislosti určuje i hierarchie soudů. Tvrdohlavost potrestal NSS důtkou

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:37
Jóó, prachy … tak ty exekutor vrací jedině mrtvý...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:38
Nesmysly v rozhodnuti Sarocha:

Obzaloba na Burese znela, ze neopravnene zadal a ziskal dotaci EU 50 milionu na Capi hnizdo.
Vysetrovatelem je dokazano, ze jeho Agrofert ZADAL o dotaci!!!

Tomuto hlavnimu problemu se Sarochovo rozhodnuti vyhyba a je jen uvedeno, ze male firme byla udelena dotace a ze mala firma pozdeji presla zpet pod Agrofert.
Navic jsou tam nesmysly o konkurenci v holdingu Agrofert.
Tim, ze Bures ziskal neopravnene dotaci, porusil zasadu dotacniho programu, ktera spociva v podpore konkurence na trhu.
Agrofertu konkuruji jine samostatne firmy a tyto firmy byly znevyhodneny, nektere mozna zanikly nebo se dostaly do financnich problemu a byly pohlceny "monopolistou" Agrofertem!
Z
Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:39
O obnově řízení v kauze Kramný bude rozhodovat stejná soudkyně

ceska-justice.cz/.../...
______________
Jak jinak, že ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:39
Erazím k Čapímu hnízdu: Dotační úřad měl informací o podnikání farmy dost, trestný čin se neprokázal

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:42
Senat se neciti podjaty:

Nekteryho "Blaznu" nemuze obzalovany ani citit a s nim i jeho cely senat!!!
Z
novinky.cz/.../...
_________
Kdyby se "cítil" senát podjatým, tak by holt už nemohl obžalovanému dále škodit - a takovou příležitost si přeci nenechá ujít, že ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-19 16:43
Zeman a Svoboda slova:

Za neuvěřitelnou drzost označil ve středu některé komentáře novinářů a politiků k rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v kauze prezident Miloš Zeman. Při jmenování nových soudců uvedl, že někteří novináři a neúspěšní politici začali říkat, jak by mělo rozhodnutí státních zástupců vypadat. „To je podle mne neuvěřitelná drzost,“ udržel se prezident. Novým soudcům popřál, aby si zachovali sebeúctu a nenechali se ovlivnit.
_______
Hlavně jím samým... Nebo předsedou vlády.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.