Výchova justičních mafiánek v Čechách

Aneb : Ilustrativní soud, kterak zamésti s drze sebevědomým občanem, který je v právu - a který hlavně nachytal státní orgán na hruškách. A informoval o tom ostatní. 

 Tak jsem zase jednou zažil soud, co stál za to - a co je mi z něj, a hlavně soudce, špatně ještě teď. 

Šlo o dávno starou podmínku za výživné z r. 2015, která se zjevně chýlila ke konci. Byl při ní nařízen dohled PMS, tedy probačního úředníka. Ten probíhal vcelku zbytečně, ale bez problémů až do začátku letošího roku. 

Odsouzený se jednou za čas dostavil, ukázal stvrzenky, že platí výživné - a to bylo celé. Mohl je samozřejmě klidně poslat poštou, nebo mailem - ale to by přeci nebyl ten pravý efekt šikany, že ? A hlavně : By pár lidí z PMS bylo hnedle zbytečných. Takhle vykazovali všichni činnost. Byť naprosto směšnou a zbytečnou. 

Ale - když jsme - jako stát - tak bohatí, že na to všechno máme, tak proč ne, že ? 

No - takže to běželo až do letošího jara, pak se stalo to, že byl soud. Tenhle soud - civilní : http://www.k213.cz/JOOMLA/2993-pozdni-prozreni

 A my tam chtěli předvolat pracovnici PMS, která tvrdila, že má problémy dceru, na niž se výživné platilo, kontaktovat. Že je těžko dosažitelná. Že nekomunikuje. 

Tak jsme chtěli, ať to dosvědčí před soudem - a té se najednou zatraceně nechtělo. Napsala jen zprávu - a prý má moc práce (lepší vtip od PMS jsem v životě neslyšel) - a že jestli na tom svědectví trváme... 

Trvali jsme. A - dobře jsme udělali. 

Protože u soudu se najednou provalilo, o čem jsme doteď neměli ani tuchy... U soudu totiž oficiální státní úřednice vypověděla, že s dcerou komunikuje běžně a bez problémů - a že jen vychází vstříc "přáním" dcery, aby před otcem zůstala v utajení... V tak dokonalém, že otec nesměl vědět ani to, jestli dcera ještě studuje, nebo už dávno skončila. 

A v tomhle všem ji státní úřednice (Markéta Jurčáková) vesele podporovala - namísto aby ji seřvala a rázně jí sdělila, že pokud nebude komunikovat s otcem, jednoduše přijde o výživné.

S úřadem, který vám vyplácí nějakou dávku, taky musíte komunikovat, a zatraceně rychle a pečlivě - jinak vám dávku seberou ze dne na den... 

No, takže se projevilo, že státní úřednice, vykonávající "dohled", nejen že podváděla a lhala, jako když tiskne, ale hlavně podporovala dceru v jejím amorálním chování - v čemž nespatřovala - kupodivu - nejmenší problém. 

Ale z případu zmizela jako pára nad hrncem - a už jsme ji nepotkali. 

A případ přebral sám "velký šéf" - Ondovčák. 

Dneska jsem ho - konečně - viděl u soudu, tak mi mnohé došlo. Chudáček od pohledu, mrňavý a škaredý - no, prostě, zakomplexované nedochůdče, co svěřit mu "dohled" nad ostatními, natož jakoukoliv pravomoc, je zjevně obecným ohrožením široké veřejnosti. 

Napadlo mě : Takový mladší Koudelka. Ten z Kladna, dnes z KS.  V bleděmodrém totéž. 

Ondovčák začal své působení velkoryse : Podrazem. 

Vymyslel si, že se měl dozorovaný dostavit na termín o týden dřív, než skutečně měl - a napsal mu výhrůžný mail, že hrubě porušil podmínky dohledu, protože se nedostavil … atd. … 

Tak to už mi připadalo - i na takový póvl, jakým PMS bezesporu je - docela síla : Nejprve lže a podvádí v úředním styku - a až to vyjde najevo u soudu, tak se objeví další chudáček - a ten začne rovnou podrazem, smyšleným termínem, ke kterému se dotyčný prý bez omluvy nedostavil... 

Mezitím civilní soud zrušil - byť nepravomocně - výživné docela. 

Jeho názor vzácně korespondoval s mým : Už od září, odkdy dcera nedoložila studium, nárok na výživné nemá. 

Tak - a k čemu teď vlastně probační dohled - a nad čím, navíc za těchto okolností ??

Aby toho nebylo málo - tak si Ondovčák, aby se mě, jakožto zástupce, zbavil, a mohl si s dozorovaným snázeji dělat, co se mu zlíbí - vymyslel, že probační dohled je prý součástí trestního řízení, a v tom žádný civilní zmocněnec vystupovat nemůže. 

No, jenže každá mince má dvě stránky, rub i líc - a rubem tohoto nedomyšleného tahu zjevně bylo, že pak byl tedy celý dosavadní dohled,  celé 4 roky, naprosto zmatečný a neplatný od samého počátku. Protože jsem dozorovaného zastupoval prakticky - s krátkou přestávkou - po celou dobu. 

Tak jsem jim to napsal - i s tím, že za zmatečný dohled budeme chtít po státu odškodné. 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3051-pms-a-soud

No, to je nadzvedne vždycky. Už proto, že nikdy neví, koho to kde probudí - a jestli pak škodu z odškodného nebudou náhodou chtít přímo po nich... 

A ještě něco je nadzvedlo : Moje dopisy soudu, ať ten okamžitě nařídí veřejné zasedání o dodržování podmínek dohledu, protože k jejich porušování mnohačetně dochází, a vždy výhradně ze strany PMS - a krom toho, PMS sama prohlašuje, že dohled dosud probíhal zcela neplatným způsobem... Tak ať soud laskavě stanoví, jak probíhat tedy má. A co je platné a co ne. A také -  kdy vlastně končí trestní řízení - a začíná civilní, protože doteď jsme měli za to, že trestní řízení končí vynesením pravomocného rozsudku. Je-li tomu jinak, pak tedy - jak ?

No, a soud dlouho dělal, že - neslyší. 

Napřed napsal - v podstatě totéž, co Ondovčák - že se nebude bavit se mnou, ale jen s odsouzeným. Tedy aby mě dostal ze hry. 

A odsouzenému začal psát různé polovýhrůžné dopisy - ať se kouká chovat k PMS slušně a uctivě. Ale - jinak nic. Tedy - nic věcného. Ani to, kdy - podle soudu - končí trestní řízení, ani to, jestli dosavadní průběh dohledu byl v pořádku a platný, nebo ne - prostě, jako vždy, když máte pravdu proti státnímu orgánu : Mlčet a držet hubu - a dál potichu dělat, co se říká, ať se říká cokoliv. 

Navíc ty dopisy psaly různé asistentky a sekretářky, aspoň pod nimi byly podepsány. 

Odpověď byla pak jednoduchá : Nemáte žádné vzdělání, natož oprávnění vykládat zákony. Na to je soudce. 

No, takže soudce konečně pochopil, že bez jeho zásahu to nepůjde - a - když se k návrhu na veřejné zasedání připojil i Ondovčák, vzteky bez sebe, že se k němu přestal odsouzený dostavovat - s tím, že čeká na vyjádření soudu ohledně podmínek dohledu - tak veřejné zasedání nařídil. A to dnes proběhlo. 

U soudu na Praze 6, abyste věděli, kde tak skvělé soudce mají. 

Vše, co jsem výše popsal, vyšlo u soudu najevo - a nikdo se tím - kupodivu - ani moc netajil. Ba ani to nepopíral. Tedy - že pracovnice PMS lhala o svých kontaktech s dcerou odsouzeného, se kterou ve skutečnosti čile komunikovala a kryla ji ( i její svévoli neinformovat otce a zapírat se předním), že následně Ondovčák popřel platnost výkonu dohledu za celé 4 roky - a navíc i to, že odsouzenému začal dělat otevřené naschvály. 

Jako např. přestal potvrzovat příjem mailů. 

Začal vypracovávat tendenční zprávy, že odsouzený nespolupracuje, nedodává podklady - nebo ne vždy (ač je dodal vždy), apod. 

Prostě - začal odsouzenému cíleně a dosti uboze programově škodit. A ani se tím moc netajil. 

Tak např. výměnu tří pracovníků u dohledu začal vykládat tím, že prý docházelo ke konfliktním situacím, na které si dotyční stěžovali - a vždy brzy z případu odstoupili. 

Zajímavé přitom bylo - a to taky nešlo zapřít - že nic z toho spis nepotvrzoval, nebyla tam o tom jediná zmínka. 

A taky to samozřejmě nebyla pravda - protože až do příchodu Ondovčáka k věci žádné konflikty s pracovnicemi nebyly, naopak. Ta první mě zdaleka zdravila, i když mě potkala venku  - a to i dávno poté, co na případu skončila činnost. 

Tohle tedy všechno vyšlo najevo. 

Přesto : Na závěr - rozsudek, resp. usnesení  - znělo : Podmínka se proměňuje, nepodmíněný trest se vykoná. 

Nutno dodat, že by to byl trest již druhý - za stejný skutek (tedy nezaplacení celého výživného zjevně nevychované dceři, která se odmítá stýkat s otcem, ba i mu jen dokládat studium) - protože fakticky celá podmínka bez problémů proběhla. Navíc za situace, kdy civilní soud již před půl rokem vyživovací povinnost otce ukončil. 

Logiku to nemá žádnou, oporu v zákoně taky ne - ale soudce - Karel Steiner - se ani moc netajil tím, že tady o právo vůbec nejde. A proč by nezaškodil - když může, a nic tím neriskuje, aspoň si to dnes myslí ?? 

Prostě - zvůle, ale protože můžu, tak ji i udělám. Proč ne, že ?? 

Při zdůvodnění neopomněl zdůraznit, že prý se odsouzený choval k PMS povýšeně a že se jí dosud neomluvil (Chápete ???!!! Neomluvil se někomu, kdo lže, podvádí, vystavuje křivé zprávy, a nakonec i křivě svědčí před soudem - ale - POZOR !!  : Je členem justiční mafie !! A to je to hlavní. Protože ta musí držet při sobě...) .

No - a to nejlepší - a vysvětlení názvu článku - na závěr : Celému jednání totiž přihlíželo četné - skoro ryze justiční - obecenstvo. Totiž - justiční drůbež, která v jednací síni již byla - a odcházela a přicházela vždy jen služebním vchodem. 

Moc jsem je nesledoval, ale bylo jich 6 - 7, samé holky - buďto - odhadem -  justiční čekatelky, nebo praktikantky, nebo studentky na praxi... Tak něco.. 

A pak mi došla zrůdnost celého tohoto představení : 

Steiner, namísto aby se styděl do morku kostí, že odsoudil nevinného, zjevně proti zákonu i proti smyslu spravedlnosti - tak si tam ještě pozval tenhle justiční potěr - aby se před ním vytáhnul, jaký je machr - a jak se to dělá, když je potřeba zatočit s někým, u koho se zdá, že nějak moc argumentuje zákonem - a vůbec, že mu příliš narostl hřebínek... 

A tenhle justiční potěr, namísto, aby se minimálně podivil, ale spíše spravedlivě dopálil, jak je tohle možné - tak prošel právě školou arogance, bezbřehé nadřazenosti a zvůle. 

Chtěl jsem jim totiž dát letáčky - pozvánky - na demonstraci ve Valdicích - s tím - napadlo mě - že koho jiného by to mohlo - a mělo - zajímat než budoucí pracovníky justice. 

Ti sice o zákonu neví dohromady nic - ale zato k veřejnosti již dokáží být arogantní, až běda. 

Ty nejbližší dvě husičky se při nabízeném papíru otřásly hnusem (asi i strachem) - a že prý si od nás nic nevezmou... Tedy ani prostý list papíru. 

Přiznám se, že mě nenapadlo, že někdo v tak útlém věku už může být tak nadutý a poštvaný, vyškolený v aroganci a povýšenosti. 

Já blbec si pořád myslel, že aspoň ty mladé zajímá výkon práva a stav spravedlnosti, a že do justici šli proto, aby tomuto v tom nejlepším světle napomohli. 

A oni (ony) tam zatím - jen výhradně - pro prachy a kariéru. A - to už správně pochopili - že i pouhý převzatý papír od nás by pro to mohl být problém. 

Asi jakobyste nosili vysoce nebezpečnou, nakažlivou chorobu : Touhu po spravedlnosti. 

Vzpomněl jsem si na Jana Husa, jak jel do Kostnice - a po cestě se ho poštvaní poddaní v Bavorsku báli i potkat, natož dotknout, natož podat jídlo nebo nabídnout přístřeší - když je to přeci - ten antikrist... 

A pak se můžete divit - kde se to v těch soudkyních bere - mladičká husička, zkušenosti žádné, vzdělání děravé - ale drzá a nafoukaná jako opice - a že ji máte poslouchat, to už ji naučili moc dobře. O hledání práva sice neví nic - a celý život ji to ani zajímat nebude - ale že ona je zákon a právo - to už ji - někde - důkladně a dobře naučili. 

A - hádejte, kde ?!!! 

_____________________

_____________________

 

A hele, co jsme kde nenašli...  Vypadá to na neúspěšného bohoslovce a kaplana, vyhozeného z katolické církve... Ani se nedivím.

Ani Bůh ho nechtěl... 

http://www.apha.cz/file/179/unor-2009.pdf

P. Mgr. Jiří Ondovčák CSsR byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 21. 12. 2008 uvolněn z funkce farního vikáře ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora.

 

A ještě : 

Mgr. P. Jiří Ondovčák, CSsR, kaplan při poutním kostele v Králíkách II, ukončil na základě rozhodnutí svého řeholního představeného působení v královéhradecké diecézi;

http://ikd.bihk.cz/clanek.php?claid=3911

Výborně si na misiích vedl i náš bohoslovec Jirka Ondov­čák. Denně vedl v kostele školu modlitby, měl dvě setkání s dětmi a dvě s mládeží, spolupracoval během mší sv. a misijních slavností, vedl novénu k P. Marii MUP a byl nám všem (i farníkům) příjemným společníkem.

http://lidovemisie.cz/cs/lidove-misie/zpravy-z-misii-mainmenu-25/25-zpravy-z-roku-2003/78-1110-19102003-olomouc-svmichal-misie

________________

Pro křesťany - dovoluji si připomenout : 

Přikázání 4 . : Cti otce svého i matku svou - abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na Zemi... 

(Pikle s dcerou, zapírající se před otcem  a vydírající výživné - to asi nebude přesně to, co měl Bůh na mysli...)

A zejména pak : 

Přikázání 8.: Nepovíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

(Ondovčák nejen že křivě svědčil (viz do protokolu podané TO), ale i celé vylhané zprávy si běžně - asi z nudy - vymýšlí ve snaze likvidovat jemu svěřené odsouzené k výkonu dohledu). 

Čert ho sebere ještě zaživa, ani nebude čekat na jeho konec... 

_____________________

_____________________

 

 Ani Bůh o jeho "služby" nestál … A tak skončil u PMS, justičního odpadu,  kde dělá křivárny prvního stupně.  

 

______________________

______________________

Závěrečné usnesení

 

https://youtu.be/9y35Yc75HDE

 

 

______________________

______________________

 

 Dnešní "vzkaz" veřejnosti nemohl být jasnější : Na zákony zapomeňte, zákon jsme teď my. Kdo by si myslel něco jiného, je náš úhlavní nepřítel, se kterým zatočíme podle libosti - a NIC  se nám za to nestane. Jediný zákon, který potřebujete znát, je ten, že nám se nikdy neodporuje, natož aby nás někdo zesměšňoval, natož chytil při nějaké špatnosti - a myslel si, že MY  se budeme omlouvat... 

Při tomto vzkazu vychází na druhé straně rovnice jednoznačně jediný závěr : Naším úhlavním nepřítelem - je inteligence, zejména ta schopnější a vzdělanější než jsme my (což je vlastně každá jiná). 

Natož aby se tak taková inteligence ještě sešla se statečností. 

Pravda, zapracovali jsme na tom důkladně - a měli jsme na to, na rozdíl od Němců, 70 let - aby se takoví jedinci už tady nevyskytovali - ale, chybička se vždycky vloudí - a nějaký se tu a tam přeci jen najde.... 

Pak je nutno s ním zatočit o to nemilosrdněji, oč více je schopen zatočit on s námi... 

Aby tu zbyla jen nevzdělaná, neschopná a hlavně totálně poslušná hovádka, která nikdy ani nenapadne zamýšlet se nad tím, co my vlastně děláme a proč tu oficiálně jsme. 

Kdo si tohle uvědomí, nutně ho musí i napadnout : Neměl náhodou Heydrich naprosto stejné cíle - jen trochu jiné prostředky, přizpůsobené tehdejší době ?? 

No, a kdo ví, jak Heydrich skončil, nutně musí i vědět, jak skončí tyhle justiční svině, škodící beztrestně společnosti jako celku už 70 let, a to ve 3. - 4. generaci.  

_______________________

_______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-06 19:38
Justičním husičkám …

,... dávat letáček, je jako před kostelem dávat vycházejícím přihlášku do KSČ. O.

____________
Jo, tak se taky zachovaly. Ale já myslel, že by je to mohlo zajímat - a že letáček ještě nikomu neublížil...
Asi se tam rovnou vyhazuje i za odpovězení na pozdrav.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-06 20:09
Bohumil Pečinka :


Vážený pane redaktore,

poslechnul jsem si Vaši promluvu v rádiu - o tom, jak Šaroch neunesl odpovědnost a jak by bylo lepší to co nejrychleji hodit na soud (tedy Babišovo Čapí hnízdo) - v tom se asi shodneme, ale v pohledu na soudce - a na jejich rozsudky - sotva.

Nevím, co Vás vede k tomu optimismu, že soudci jsou mnohem lepší a jejich rozsudky se těší důvěře - na rozdíl od státních zástupců - ale v praxi tomu tak rozhodně není - a dost se divím, že to nevíte, nebo alespoň neříkáte nahlas.

Myslíte, že by státní zástupci takhle mohli vypadat - kdyby soudci byli výrazně lepší ? To by jim museli házet zpátky jednu obžalobu za druhou (a také by správně měli - protože jsou to snůšky pomluv, zbožných přání a umělých prefabrikovaných konstrukcí, obvykle a často - zcela bez důkazů. Přesto se soudí, až se práší - a soudci jen vesele opisují, co jim SZ připravilo - a to to zase opsalo od toho nejjednoduššího komisaře na policii. A takhle to funguje celá desetiletí - resp. nikdy fungovat nepřestalo).

Divím se, že k soudcům můžete proklamovat jakoukoliv důvěru za situace, kdy jenom z mediálně známých kauz musí být každému jasné, že je to chlív, jakému je sotvakde rovno a jaký druhý v Evropě nenajdete.

Co třeba kauza Nečesaný, kterou jste sotva mohl přehlédnout - a programové ignorování závazného názoru Nejvyššího soudu všemi nižšími, a to až do rozhodnutí Ústavního soudu, kdy si psychopat Lněnička aspoň vylil svůj vztek tím, že na obžalovaného nakydal spousty špíny, když už mu nezbylo, než ho zprostit, nechtěl-li letět z justice.

Co, konec konců, Rath ... - kde Vrchní soud, soudce Pavel Zelenka - popřel svoje vlastní rozsudky, když chtěl zrušit použití jediného použitelného důkazu - totiž odposlechů ?

Co další soudce Vrchního soudu, Elischer, kterému rákosníci nosili tašky s bankovkami až do soudní kanceláře ??

Ti se těší Vaší důvěře ? Nebo snad jejich rozsudky ??

Kdysi jste za mnou přišel až do kanceláře ve Strojimportu ohledně ředitele Krejčího, zmetka z blanenského gymnázia, co vědomě masově škodil.
Nadšený student a dopisovatel Studentských listů. Nadšený pravičák.

A dneska budete dělat agenta komunistickým soudcům, které nám tu Havel zůstavil jako památku na svou zradu revoluce ??

Nedovedl bych si představit smutnější konec jednoho nadějného novináře s fenomenální pamětí, než dělat agenta téhle nejzaostalejší postkomunistické struktuře, jakou u nás máme, terorizující společnost.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala


dvojka.rozhlas.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-06 20:16
Ze dna prý zmizela stanice... Prý záhada... Nepotápěli se tam poblíž nějací Češi ???

novinky.cz/.../...
0 # Karel 2019-09-07 07:09
Ten kdo poznal, ví .. v pekle začne být dost těsno. Alespoň někdo bude mít práci. Zákon o zachování energie platí i a zejména pro opatrovnické zločince. Tak .. šťastnou cestu !
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 16:44
Moralka sem, moralka tam:

Ve state, kde Premier je NEJNEMORALNEJSI OSOBA, se neda ocekavat nejaka moralka u justicniho personalu!
Ten justicni personal totiz vi, ze nove zakony nebudou chranit prava obcanu, ale budou udelany tak, aby toho mafiana chranily! Z.
_____________
Samozřejmě, ve státě, kde premiérem je evidentní zločinec a třetina voličů jsou idioti, kteří se v něm ještě zhlíží, nelze očekávat morální státní aparát. To ovšem rozhodně neznamená, že občané mají na tyto požadavky rezignovat a pustit je z hlavy.
Všude jinde totiž tyto požadavky platí a bez morálky se nikdo nikam nepohne. A v závěru, samozřejmě, ani stát ne.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 16:47
Neúspěšná exekuce - aneb : Kde nic není, ani zmrd nebere...

youtu.be/cCRSa5Jzx2I
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 16:50
Rittig a Bures:

Rittig s Buresem hrali jako kamaradi golf. Tam se bavili o podvodech, ktere oba provadeli. Kdyz se stal Bures premierem, tak najednou zacal vykrikovat - kdy Rittiga zavrete?
Rittigovy kauzy se dostaly k soudu. Buresovy kauzy jsou zatim zametany pod koberec.
EU vsak sleduje justicni mafii a cele to spinave deni kolem Burese!
Bude EU reagovat tak, ze CR brzy pociti - zmrazeni dotaci?!
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 16:53
Přátelé (i nepřátelé),

dneska jsme byli v Jičíně rozdávat a roznášet letáčky na tu úterní demonstraci ve Valdicích.
Sice ne, že by se o ně lidi zrovna prali, ale kupodivu - distribuce šla velmi rychle a zdařile, dalo by se říci - úspěšně. Několikrát se stalo, že se občan do textu začetl, a pak i sdělil, že uvědomí své příbuzné a známé.
Ač jsem čekal i veskrze negativní reakce, ty se kupodivu neobjevily vůbec... Všechny tu buď přímo zajímalo, nebo aspoň neměli hlasitých námitek.
Napadá mě tak, že jedinými, kdo proti letáčkům hlasitě protestoval, aniž znal jejich obsah - byly ty justiční husičky na Mičánkách.
Jediné, koho by to přitom mělo PROFESIONÁLNĚ zajímat !!
Dokud je z těch soudů nevykopem, budou takhle drzí a povýšení furt...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 18:39
V počtu vězňů stále na 1. místě : (Aby ne, když soudí Steinerové a Blázni) :

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 19:29
Nestydí se … Dodnes. Proto je nutno je zásadně trestat.
Jejich nástupci v dnešní justici - totéž. Přesto, že ví, jak skončili ti před nimi. Trestat a zase trestat. Protože po dobrém se nikdy nic nezmění. :


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 19:42
Mimochodem se těším - a už to vidím - jak se brzy bude psát stejně o § 213 :

_____________

"Další díl se věnuje pohraničníkům, jednotkám, jejichž úkolem bylo během komunistické diktatury chytat občany a zabránit jim v útěku do demokratického světa. Tisíce lidí byly nesmyslně trestány za pokus o útěk nebo za napomáhání k útěku, v letech 1948–1989 bylo dokonce na hranicích asi tři sta lidí zabito. Jejich ”zločinem” bylo pouze to, že chtěli odjet z komunistického Československa."

novinky.cz/.../...


______________
Citace z budoucích novin :

"V období tzv. postkomunismu byly tisíce lidí nesmyslně zavírány za údajné nezaplacení výživného, což byl jen prodloužený nástroj šikany pro nepohodlné občany, případně snaha zastřít evidentní neschopnost postkomunistické justice slušně a efektivně řešit opatrovnické spory a nastavit přijatelným způsobem poměry pro oba rodiče a jejich děti.
Za zvěrstva, kterých se přitom na dětech i rodičích dopouštěly feminismem zhlouplé a jinak naprosto nevzdělané postkomunistické soudkyně, obvykle pocházející z komunistických rodin, jejichž rodiče terorizovali společnost už před Vítězným Listopadem, se dodnes žádná z nich nestydí, natož aby se omluvila, a utíkají se do umělých ulit, vytvořených tehdejší propagandou, zneužívající populisticky znějící fráze o tom, že neplatit výživné na své děti je odsouzeníhodné a zavrženíhodné, aniž kdo znal příčiny a okolnosti, za kterých tyto alimenty vznikly nebo nebyly uhrazeny."
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-07 21:43
Jinak čtu vaše články a komentáře a jsou neuvěřitelně výstižné jako ten o neschopnosti žen spravedlivě rozhodovat a necitu k jistým věcem .
Myslím si že obyčejný člověk pokud nemá zkušenost s justicí a policií jen těžko uvěří co je to za spolek intrikařů nebo spíše mafiánských zvláštních hloupých charakterů. Míra
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-08 08:41
Němci si své nacisty potrestali. A kdy začnou Češi stíhat komunisty?

info.cz/.../...
______________
To by tady napřed bývalí komunisti museli přestat vládnout. Jinak po nich chtít, aby potrestali sami sebe, je jistě zcela iluzorní představa …
________________

„Těsně po válce nacisty soudily okupační úřady – Britové, Francouzi, Sověti, Američané, i německé soudy podléhající spojenecké kontrole. Samotní Němci ale o souzení zločinců neměli moc zájem. Snažili se udělat za minulostí tlustou čáru a nechtěli se k ní vracet. Až po mezinárodním tlaku zřídili úřad v Ludwigsburgu – Ústřednu zemských justičních zpráv pro objasňování nacistických zločinů,”

Kdo že to u nás první mluvil o "tlusté čáře??"
Kdo že to první slyšel "trávu růst??"
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-08 08:46
Neznáte to odněkud ?? A pak - odkud to přišlo, že ??
_______________

Vedle oficiálního práva, publikovaného ve Sbírce zákonů, platilo na prokuratuře i u soudu ještě jiné právo, nazývané místní hantýrkou „cyklostylované právo": důvěrné a tajné směrnice, jak postupovat v určitých kategoriích případů, které měl - podle významu - buď každý prokurátor, nebo vedoucí odboru, nebo náměstek generálního prokurátora. Tyto směrnice, pro prokuraturu vydávané generálním prokurátorem, pro soudy ministrem spravedlnosti nebo předsedou Nejvyššího soudu, bez obalu stanovily, co a jak. Tak například pro můj obor bylo závazně stanoveno, že stížnosti občanů proti určitým rozhodnutím (některé případy vystěhování z bytů, některé konfiskace majetku, opatření proti „kulakům" při zabírání jejich pozemků a majetku atd.. atd.) se vůbec meritorně nezkoumají, ale prokuratura je zamítá jako bezdůvodné. Stovky dopisů se tak lehce vyřídily jednou větou: prokuratura sdělila občanovi, že „neshledala důvody“ ke změně původního rozhodnutí. Podpis a datum. Ale čí podpis? Obvykle někoho z referentů, ale i tam stálo: vedoucí odboru - v. z.: XY. Čili i tam vlastně: ve jménu mé funkce. A v některých případech, když sám už váhal, poslal referent prostě spis přímo mně s odůvodněním, že vzhledem ke „složitosti" nebo „významu" věci prosí o osobní rozhodnutí. Kdyby šlo jen o alibismus, mohl jsem občas udělat směrem nahoru totéž. Ale i to jen docela výjimečně a kromě toho v alibismu jsem řešení stejně neviděl.


Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-08 17:33
Lžou hned,
jak se narodí - viz Uljanov.

seznamzpravy.cz/.../...

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-08 18:27
Vřele doporučuji... Názorná ukázka - dokonce z ČT - jak Havlova "revoluce" "zatočila" s komunistickou justicí a StB :

ceskatelevize.cz/.../218562261760012-vyvlastneni
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-08 18:30
Dříve chodily do kostela …

Dnes... : (Já jsem se špatně vdala...)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-09 08:36
komentář k: Výchova justičních mafiánek v Čechách

dfens-cz.com/.../

OOS

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.