PMS a soud

 Když je na místě přejít od slov k činům...

 Jednu z nejubožejších pakáží jsem v justici - kromě exekutorů - poznal v PMS. Tedy : Mediační a probační službě.

Na rozdíl od exekutorů naštěstí nemají takové pravomoci, ale i tak, setkání s nimi obvykle stojí za to.

Mým hlavním dojmem z nich je, že to je zcela uměle vytvořená služba pro umělé zaměstnávání známých známých, a to těch, jejichž celková kulturně morální úroveň je tak zoufale ubohá, že v běžné justici jsou zcela nepoužitelní, a to i na jinak úplně podřadných místech.

Vždy k vysvětlení nejlepší příklad - a proto posuďte sami : 

Otci byla - v rámci probačního dohledu - nařízena právě povinnost tohoto dohledu, tedy dostavovat se - obvykle 1x za 1/4 roku - na PMS, a protože jeho "trestná činnost" spočívala v neplacení výživného (opět raději pomineme okolnosti neplacení), zde samozřejmě nesmyslnost takového opatření vyvěrá obzvláště, protože dostavit se 30 km daleko, tam předložit stvrzenky o zaplacení nebo výpis z účtu, že peníze odešly - a zase odjet - je činnost naprosto zbytečná a úplně nesmyslná. 

Stvrzenky lze samozřejmě předložit i soudu, a to i najednou, třeba po dvou letech. 

A jsme zase zpátky u toho, že neplatit výživné není samozřejmě žádným trestným činem, ať si říká kdo chce co chce a také ať je v zákoníku napsáno cokoliv, a proto opatření, směřovaná proti standardním zločincům, zde nabývají na bizarnosti a kurioznosti. 

Dovedu si představit, že se na PMS dostavuje někdo, kdo pravidelně znásilňuje holčičky, aby doložil, že právě žádnou neznásilňuje, ba že se i léčí, dostavuje se pravidelně k lékaři, respektuje zadaný režim léčby i všechny prohlídky, atd. 

Nepochopím ovšem nikdy, proč tam má někdo dojet - byť 1x za 1/4 roku - se stvrzenkami z pošty a ty ukázat (když v současnosti je lze naskenovat, poslat el. výpis z účtu mailem, atd.).

Nemá to zjevně jiný smysl než ten, že to živí právě toho, komu jsou tyto nesmyslné úkony předkládány a kdo si z toho založil de facto naprosto bezpracnou živnost. 

No, na bizarnosti to pak celé ještě výrazně nabude, když zjistíte, že dozor a dohled by zasloužili především ti pracovníci, kteří ho sami mají vykonávat. Protože prostě lžou, až se jim od huby práší, vymýšlí si - a hlavně : nemají základní představu o respektu současných právních předpisů a procesních postupů. 

Tak konkrétně : 

Při tomto "výkonu dohledu" jsme chtěli vědět, jestli dcera, na kterou je výživné placeno, vůbec studuje. 

Nepředkládala o tom žádné doklady, na výzvy nereagovala, apod. 

Pracovnice PMS nám tvrdila, že špatně komunikuje i s ní. Že jí neodpovídá a nereaguje. 

Dobře. Dali jsme návrh na zrušení vyživovací povinnosti - a pracovnici PMS tam navrhli jako svědka. 

Najednou, udělala vše pro to, aby před soud nemusela jít. Až to bylo zarážející. Napsala písemnou zprávu - a ptala se, jestli na jejím svědectví trváme, když již podala zprávu písemně. 

Poučil jsem ji, že svědectví je občanská (natož úřední !!) povinnost a soudy jsou založeny na zásadě ústnosti, takže písemná zpráva je rozhodně nenahrazuje. 

Měla, děvenka, smůlu, narazila na soudkyni, která ji tam předvolala. A v tu ránu jsem pochopil, proč se jí tam tak nechtělo. 

U soudu totiž vypověděla, že byla s dcerou domluvená na "utajování" komunikace, protože dcera před otcem si přeje všechno tajit (a namísto aby státní orgán okamžitě zasáhl a poučil ji, že v takovém případě přijde o výživné, tak ji v tom kryl a pomáhal jí) - a hlavně : Že ani nekomunikovala s dcerou, ale s její matkou, tedy zcela nepovolanou osobou - a to, pochopitelně, bez jakékoliv plné moci. 

Připomenu, že dcera byla plnoletá - a její matka tudíž ve věci neměla co dělat, ačkoliv - samozřejmě - všechno stran výživného iniciovala, řídila a organizovala ona. Jak už to tak bývá, že ? 

Tedy : Pracovnice PMS nám otevřeně lhala, a to v úředním styku, komunikovala o důvěrných věcech se zcela nepověřenými osobami a ještě se snažila vyhnout své svědecké, notabene úřední, povinnosti. Od křivého svědectví před soudem ji odradilo jedině důrazné poučení a strach z okamžitého vyhození. 

Prostě - tupá, nevzdělaná husička, která měla za to, že dohled vykonává proto, aby šikanovala otce. Zákon nezákon, předpis - nepředpis…

Někde to přesvědčení asi musela nabrat, že ? Odkud asi ?? 

A hned vzápětí na to následovala další událost : Prý se otec nedostavil v daném termínu k dohledu. 

Protože jsem u posledního dohledu byl a - jako vždycky - si všechno poznačil a nahrál, rychle jsem zjistil, že termín, kdy se otec neměl dostavit, žádným termínem nebyl - protože byl o týden později. 

Napsal jsem tedy PMS, že si údajný prohřešek otce zjevně vymyslela - a že termín teprve bude. 

Načež se stalo to, že husičku z věci asi vyloučili, rozhodně už přestala komunikovat, na dotaz, zda a jak byla potrestána, jsme byli vyrozuměni, že nám do toho prý nic není, jak si PMS řeší svoje interní záležitosti - a případ převzal její vedoucí. 

Prý odteď už bude všechno jinak, co bylo, bylo. 

Napsal jsem mu, že dokud se za vymyšlený prohřešek otce (nedostavení se v termínu) neomluví, k dohledu se dostavovat nebudeme. Protože jsou porušovány jeho zákonné rámce a základní předpisy, a to ze strany PMS. 

Odpovědí bylo, že prý dohled je součástí trestního řízení - a v trestním řízení nemám já, jakožto neadvokát, co dělat. 

Odpověděl jsem, že trestní řízení končí vynesením pravomocného rozsudku, ostatní jsou civilní občanské úkony, ve kterých může být povinný zastoupen i zmocněncem, jak se ostatně dosud - a už pět let v tomto případu - dělo a děje. 

A pokud by bylo pravda, co píše pan místní šéf PMS, pak to znamená, že celých 5 let dosavadního dohledu je neplatných a dohled byl vykonáván zcela nezákonným způsobem, za který samozřejmě budeme chtít odškodné. 

No - a ticho po pěšině. Prý to postoupili nadřízeným. 

Jenže já nechtěl, aby to postoupili nadřízeným, ale soudu, který ten dohled nařídil. Aby se jasně vyjádřil k tomu, jestli TOHLE  jsou standardní podmínky dohledu, jak má probíhat a jestli TOHLE  měl soud na mysli, když dohled nařizoval. 

Odpovědí bylo - otevřené zastrašování. Že prý mohou nařídit veřejné zasedání - o dodržování podmínek dohledu (a tedy, implicitně myšleno : proměnit podmínku, která právě končí - na nepodmínku).

Napsal jsem jim - ať ho okamžitě nařídí. Protože podmínky dohledu byly a jsou mnohačetně porušovány, a to výhradně ze strany PMS - a mě zajímá, jestli za těchto podmínek má jakýkoliv dohled další obsah a smysl. 

A - počkáme si... 

A chodit tam nebudem… 

 ____________________

 

 

 

 

 

 

Výkon dohledu ze strany PMS určuji tímto za přerušený až do konání tohoto veřejného zasedání a jeho pravomocného výsledku. 

S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

 

 

____________________

____________________

S PMS jsme již tradiční přátelé - jak možno i  ZDE  vidět... 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2812-pms-divize-babisovy-firmy

 

___________________

___________________

Předávám všem 

pozdrav od Dr. Bakaláře   - shůry : 

Takhle vypadala ještě ve čtvrtek (19.6.) - a TAKHLE  vypadá nyní : (Sobota, 22.6.)

 

 

Clivie všechny zdraví a přeje jim krásný a rovný vzrůst. 

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:48
Zaměstnanec PMS je pouhý úředník:
[§ 6 (1) Úkoly PMS plní...v pracovním poměru zaměstnanci státu ve funkcích úředníků nebo asistentů...]
Komunikací s matkou zletilé mohl porušit povinnost mlčenlivosti:
[§ 9 (1) Úředník i asistent PMS jsou povinni...zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce...]
Navrhněte přímo soudu (písemným podáním ke spisové značce), aby úředníkovi byla věc z tohoto a z dalších důvodů odejmuta:
[§ 7 (1) Úředník PMS je při výkonu své funkce povinen řídit se zákony, jinými právními předpisy... Přitom musí postupovat odpovědně, respektovat a chránit lidská práva a svobody, důstojnost člověka a vyvarovat se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu trestního řízení nebo vzbuzovalo pochybnosti o jeho objektivitě a nestrannosti. Při nedodržení těchto povinností může předseda senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce věc úředníkovi PMS odejmout.]
[zákon č. 257/2000 Sb., o PMS] OOS
______
No, tak jí ji odňali - a my chceme omluvu a jasné vyjádření, jestli takhle má vypadat PMS a její výkon a jestli jsme povinni za těchto podmínek v dohledu pokračovat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:50
Spoutaní a bez pásů. Vězni se nemohou během transportu ani bavit

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:52
Je Milous svepravny?

On si keca dokola co chce a kdyz se to nekomu nelibi, tak aby neslo Ministerstvo financi ODPOVEDNOST za jeho vyroky.
Uz by mu meli ustanovit OPATROVNIKA, mluvci nestaci!!! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:53
PMS:

PMS je taky zkratka pro "Premenstruationsyndrom".
Kazdy zenaty muz vi co to v praxi znamena.
Zena zacne byt nervozni, rozhazuje rukama a obcas prileti nejaka ta facka.
Zena se pak omlouva a svadi vse na onen PMS.
Inu i takove muze byt souziti muze s zenou!!! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:54
Klausuv Jakl:

Jakl by pry podporil demonstrace, kdyby byly namirene proti Bruselu a imigraci.

Je snad Jakl spokojen s Justici, s vykladem "posrane" Listiny ZLP a v dusledku toho s plnymi vezenimi protipravne odsouzenych osob v CR???
Demonstranti se zcela spravne zameruji na VNITROSTATNI problemy, bohuzel jim u soucasneho tematu demonstrace chybi osoby znale pomeru v Justici!
Zda se mi, ze je Jakl (studentem oznaceny jako kripl) jen hlasna trouba nove vznikle Trikolory a Klausu, kteri se vzdy snazili prevest pozornost obcanu od vnitrostatnich problemu k zahranicnim!!!
Na Letne 23.6. pujde o justici, o dotacni podvody a stret zajmu estebaka Burese - kritizovane Bruselem!
Z
eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:54
Simicek neopravil to nejdulezitejsi:

Rychetsky se zhrozil a stydi se za rozhodnuti jeho soudu ve veci DISKRIMINACE Rusu v CR!
Simicek se pry omluvil verejnosti tim, ze jeho nalez nemyslel CSSD, ale KSC?!
Ten tomu dal korunu!
Obcane v CR jiz 30 let cekaji na JUDIKAT k trestnemu cinu Diskriminace.
Simicek je evidentne mimo misu!
Proc se nerozhodovalo v plenu, ktereho by se zucastnil tez Rychetsky?
Z

novinky.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Kedul 2019-06-22 18:07
Uz jste podal na patricna mista zadosti o odskodneni za nezakonna trestni stihani ktera nikdy nesmela zapocnout nebot k nim nebyla dodana Vase plna moc? :D

Mam chut to tady tem Zdarskym zmetkum presne takto napsat a vypujcit si to vyjadreni statniho zastupitelstvi k Vasemu trestnimu oznameni....
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 16:55
Ustavni ochrana vody:

Je pekne, ze se v CR hodne mluvi o ustavni ochrane vody.
Lepsi by vsak bylo, kdyby se konkretne neco delo.
Co muze stat delat, aby voda zustavala v krajine?
Je toho hodne, zminim treba Uzemni planovani mest a obci, provadene odborniky a nikoliv "idiotama".
Dale by jiste stalo za zvazeni, zda-li je vhodne sekat travu kazdy tyden.
Vysoka trava totiz zabranuje vysychani pudy!!!
Z
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 18:11
Jirko - skvostné.
Doufám, že se ze smyčky nevyprostí .
Rád se zúčastním jejich pohřbu.

+F+
_________
Díky za uznání. J.
0 # Kedul 2019-06-22 18:25
novinky.cz/.../...

V odůvodnění podle něj státní zástupce uvedl, že se policejní orgán „nedostatečně vypořádal se subjektivní stránkou věci, to jest se zaviněním”

No jiste ... jakoby absence jakehokoliv oduvodneni u bezneho obcana nepolicajta nekdy vadila .... US mi sdelil ze pouhy seznam jmen je pry naprosto dostatecne oduvodneni zahajeni trestniho stihani, ani nikomu dodneska nevadi, ze jedno z tech jmen patri svedkovi ktery nebyl v dobe zahajeni jeste vubec vyslechnut .... neni nad rovnost pred zakonem v ceske praxi ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 19:16
Oprava US k Diskriminaci Rusu:

Kdyz se probudi Standa Krecku
tak specha s opravou Simicek.
U nesmyslneho Nalezu udelal ted tecku
za odmenu dostane lopaticku a kyblicek!
Z

Na výroku se opravou nic nemění
Jak zdůraznil, opravné usnesení nic nemění na celém výroku. Připustil, že reagoval na upozornění veřejnosti. V Právu se proti zmíněné paralele ohradil např. zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-22 21:10
Tady se, prosím, podívejte, kdo byl soudce Vojtěch Rudý :

www.ceskatelevize.cz/.../208452801390025

Přitom : Po r. 89 dělal dlouholetého předsedu OS P - 9, další Rudá soudila donedávna na KS v Praze.
To je ale demokratická a nezávislá justice, co ??
Běžte za ni demonstrovat na Letnou !!
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 09:11
Běžte na demonstraci - bez kalhotek :

Zajimava Demonstrace 23.6:

Dnes se kona demonstrace na Letne.
Dnes je tez Mezinarodni den bez kalhotek.
I to by mohl byt duvod pro masovou ucast (duchodcu) na dnesni demonstraci!!!
Z
prozeny.blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 09:18
Podpora Estebaka:

V den konani demonstrace na Letne se objevila zprava, ze Bures ma podporu Zemana.
On mel stale podporu, protoze cast Dotaci z EU koncila na Zemanove uctu!!!
Z
novinky.cz/.../...
______________
Mou podporu Bureš nikdy neměl a nikdy mít nebude.
To ale současně nic nemění na tom, že jako legitimně zvolený premiér - ji má, alespoň ve funkci premiéra, protože žádné demonstrace na tom nemohou nic změnit. Od toho jsou volby - a Bureš i Zeman správně říkají : Když se vám to nelíbí, běžte k volbám a tam se projevte. Od toho jsou. Ne Letná. Já bych na jeho místě neustupoval rovněž.
O nesmyslnosti požadavku na odvolání Benešové jsme toho napsali již hodně. Samozřejmě, že je to špatná ministryně spravedlnosti a je k ničemu - ale současně není o nic horší než ti Kašpárci před ní, tedy Pelikán s Kněžínkem, a proti těm - kupodivu - nikdo neprotestoval.
Protestovat "na ochranu nezávislé justice", když tu zjevně žádná není a již 80 let nebyla, je pak zvrácenost, hodná diletantismu a zabedněnosti organizátorů.
Na místě Bureše a Zemana - nechal bych je, jak malé děti, ať si vyhrají na písečku, a pak jdou zase hezky spořádaně spinkat do postýlek... Kyblíčky, prosím, vrátit hlídači hřiště. :lol:
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 09:35
Po pejsáčkovi tu máme pejska dobře vrtícího ocáskem,
reprezentovaného jidášem Hamáčkem.
Život je dlouhá řeka, kdo ví, co nás tu v Babišově ještě čeká.
Na paměti mám slova učitelky dějepisu Boháčkové ze základní školy,
ta krutá realita mě dnes bolí.
Dle ní Češi si neumí vládnout sami,
prý musí jim vládnout cizák.
Nyní nám vládně čapí pták
slovenský exportní estébák.
Opak Jana Janošíka,
chudým bere
a na prostý lid z vysoka sere.
Věřím, že vše sečteno už jest,
jeho cestě do kriminálu vždy buď čest! J.K.

forum24.cz/.../

Stop 09 na obzoru.
Nevím kdo toho blba volil,
zřejmě někdo ze zlomyslnosti vědom si toho,
aby škodil. J.K.

forum24.cz/.../...

ANO bude líp.
Přeji všem dobré ráno,
s tím, že skončí ono Babišovo eldorádo.J.K.

search.seznam.cz/.../

forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 11:23
Dezinformator Klaus pred Demonstraci:

Stale stejna mantra: Respektovat vysledek voleb,....
Lide respektuji vysledek voleb, ale NESOUHLASI se zneuzivanim vitezstvi ve volbach k vlastnimu prospechu miliardare Burese a k ovlivnovani vysetrovani jeho zlodejskych kauz Zemanem podstrcenou Ministryni Benesovou!!!
Z
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 12:05
Oprava US c.1,2,... k Diskriminaci Rusu:

Opravne usneseni Simicka ukazalo zaroven jednu velmi dulezitou vec.
US je sice posledni instance v CR, ale jeho rozhodnuti nemusi byt presto konecne!!!

Pokud se Rychetsky vyjadril v dane veci, ze se stydi a doporucil predkladateli - NSS, ze by se mel obratit na Evropsky soud, tak se velmi mylil.
Ono to jde totiz i jinak. Jak?
Demonstrace pred US proti "Diskriminaci, Fasismu a Rasismu" by vyvolala potrebu Opravy US c.2,3,... a to nikoliv Nalezem neschopneho Simicka (on nevi ani o jakem tematu rozhodoval), ale rozhodnutim v Plenu soudcu US, kteremu by se jiz Rychetsky nemohl vyhnout!!!
Inu tak dulezity je tento JUDIKAT pro dalsi vyvoj cele spolecnosti v CR!
___________
Obávám se, že jednou vydaný nález nemůže - bez zásahu ESLP - změnit ani plénum Ústavního soudu. Aspoň RYchetský konečně vidí, co tam má zač. Mimochodem, byl to Baxa a NSS, kdo Šimíčka doporučoval na ÚS - s tím, že to nejschopnější soudce, jakého má.
Pak bych tedy nerad viděl ty ostatní...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 12:12
Bures nerozumi:

V Rakousku premier Kurz nemel zdaleka takove problemy jako Bures v CR.
Presto ze byl vitezem voleb, tak se (pod tihou dukazu) rozhodl pro DEMISI vlady!!!
Z
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 14:54
Rychetsky, Baxa, Simicek:

Baxa dobre vi, co je Simicek zac - oddany lokaj systemu. On s nim pracoval leta u NSS.
Zajimave je, ze prave senat Simicka dostal k rozhodnuti pripad Diskriminace Rusu, s kterym si udajne NSS nevedel rady.
Rozhodnuti US bylo jiste predem pripravene u NSS.
Rychetsky nepovazoval za dulezite, aby se v te veci rozhodovalo v Plenu?! Ted se udajne stydi za to rozhodnuti.

Je to banda podvodniku, ktera ma zajem jen na pokracovani NESPRAVEDLNOSTI a rika tomu bordelu "Pravni stat".
Pravni stat je ale neco zcela jineho!

V Pravnim state by musel napr. Bures odstoupit okamzite po oznameni policie, ze navrhuje kauzu Capi hnizdo predat k soudu. Tak se dosud nestalo a obcane maji proto duvod k dalsim demonstracim!
_______________
ÚS je ostudným tělesem už dávno. Naprostou většinu svých rozhodnutí - třeba v mých kauzách - by nikdy nedokázali logicky vysvětlit. I proto, že jsou nevysvětlitelné. Jejich smyslem bylo jen krýt svinstva nižších soudů, aby nemuseli platit odškodné - nic jiného.
Názorný obrázek jsem si udělal - a jistě i veřejnost - když jsem viděl jedno rozhodnutí ve věci jednoho zadržovaného Čečence (šlo o jeho vydání do Ruska) - a o tři měsíce později rozhodnutí ve stejné věci - přesně opačné. Rozdíl byl jen v tom, že mezitím - zcela opačně - rozhodl ESLP.
Tak jakou hodnotu - právní i faktickou - asi mají taková rozhodnutí ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 14:57
Věřím, že demonstrantům na Letné neušlo, že - OBŽALOBA NA BUREŠE STÁLE NIKDE !! A to jsme na konci června...
Rozhodnutí v téže věci - také nula. Třeba že by to vrátili k došetření, nebo tak něco. Nebo rozhodli, že Bureše šoupnou do vazby, protože jezdí do Bruselu ovlivňovat svědky a vyšetřovatele...

Tak - To je jediný hmatatelný výsledek té jejich "nezávislé justice" !! Za kterou prý chodí stát na náměstí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:43
Bures po 17.4.19:

Policie navrhla 17.4. predat kauzu Capi hnizdo k soudu.
Od te doby uplynuly jiz 2 mesice a obzaloba nikde. Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:41
Motyl polapeny do estebackych siti.
Z
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:42
Ústavní soudkyně Milada Tomková: Spravedlnost je pro mne víc než zákon


ceska-justice.cz/.../...
0 # Kedul 2019-06-23 22:44
Cituji Ing. Jiří Fiala:
Ústavní soudkyně Milada Tomková: Spravedlnost je pro mne víc než zákon


Neni nad priznani
" Čím si podle vás Ústavní soud takovou důvěru veřejnosti zasloužil?
Obrovské množství práce na jejím získání udělali, zejména v první dekádě existence Ústavního soudu (mezi lety 1993 až 2003 – pozn. red.), naši předchůdci. "

ze dnes delaji vse proto, aby US zadnou duveru nemel....nejlepsi priklad toho ze definitiva pro statniho urednika v praxi nefunguje dobre...

Potvrzujeme soudum kazdou hovadinu vsemu pravnimu se pricici a proto ucinime zaver ze to obecne soudy delaji dobre? Tak to mam chapat s temi cisly? To je jako prohlasit ze holocasut fungoval skvele a bylo to vlastne fajn protoze z koncentraku se vratilo jen male procento zivych .. no hlavne ze system ve kterem ma urednik statu svych 150 mesicne jistych funguje ... vse ostatni naprosto nepodstatne ze ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:42
Klíčové důkazy v kauze Beretta Bradáčová pravděpodobně pořídila nezákonným odposlechem

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:45
Herci podpořili demonstranty … Ještě by za ně mohli zformulovat, zač vlastně demonstrují.
Co myslíte, kdybychom se dneska prošli po Letné s mikrofonem a zeptali se demonstrantů, co je to ta nezávislá justice, za kterou prý demonstrují - co bychom se asi tak dozvěděli ??

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-23 17:45
Kapitalismus v EU a USA:

Kapitalismus v EU respektuje socialni aspekty, ktere jsou zakotveny v Charte EU.
Kapitalismus v USA je podstatne tvrdsi a podobny tomu v CR.
Kdyz v 1980 nastupoval Reagan na prezidenta USA, tak prohlasil "Chci ridit stat jako firmu". (Bures neprisel s nicim novym).
Lidi v USA se zadluzovali a pak v dobe krize prisli o vse a exekutori je vyhodili z domu, protoze nemeli na zaplaceni splatek.
Jejich domy byly prodany bohatym lidem za 1/3 ceny.
Bures ma svoji firmu na vyhodny nakup nemovitosti prodavanych v exekuci. Nejlepsi sklizen teprve nastane, az spousta zadluzenych Cechu nebudou mit na zaplaceni splatek. Ta doba se blizi.
Proc by Bures menil Exekucni rad na Zakon respektujici Narizeni EU 805/2004 o exekucich? Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-24 06:58
Návrat do reality všedního dne.
Když tu léta nežiješ a umíš vydělat prachy,
nemusíš se klepat strachy.
Honbou za nimi jsi uhoněný jako pes,
víš hovno o zdejším politickém bordelu a dáš v předvolební kampani melouna ODS.
Na manýry toho bordelu si zvykáš
a v televizní debatě Topolánkovi tykáš.
Máš prachy se zlatokopkami koketuješ,
čas ti ukáže že nežiješ, prdel z tebe mají, umíráš, hniješ.
Podivná dáma nabídne ti ručičku,
netušíš, že po boku máš kurvičku.
Tvému zaslepenému rozhledu se divím,
jsi dospělý, nic ti nezávidím.
Nevadila ti vláda modrého ptáka,
nyní jsi schopen propagovat Bureše estébáka.
Z tvé strany je to hodně mastný,
přečti si, co o estébákovi prohlásil tvůj předchůdce Peter Šťastný.
Kopřivová ti dala kopačky a hledáš novou,
tak hodně štěstí, třeba s tou štětkou Borhyovou.
Jako chlap umíš hovno, jen ovládat hokejku,
nápadnice tvé umí hovno též, ale ani na nádobí používat utěrku.
J.K.

blesk.cz/.../...

www.msn.com/.../ar-AADh3uL?ocid=spartandhp
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-24 06:59
Zeptejte se nějakého Venci,
kdo financuje Transparency
Pejsek Hamáček to ví,
ale ten nic nepoví.
Kdo ví, kde zakopán je čert,
dost možná, že Agrofert
a jeho politické ANO hnutí,
co lůzu k mlčení ze strachu nutí.
J.K.

parlamentnilisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-24 07:12
Zdravím, Jirko.

Účelem demonstrací je získat dav lidí pod kontrolu těch, kteří sedí na nejvyšších místech v justici, exekutivě .

Pořádají demonstrace proti sobě samým, a to z důvodu, aby sami získali pod kontrolu dav, sami tento dav kontrolovali a organizovali, sílu nespokojenosti postupně rozmělnili , učinili průtahy v demonstracích a postupně zametli nespokojenost občanů pod koberec. Chtějí touto manipulací s davem ukázat, že demonstrace nikam nevedou.

Další demonstrace Milionem chvilek naplánována na listopad , tedy cca za půl roku ? ..........Milion chvilek vzkazuje davu - tak a nyní půl roku držte ústa.
_______________
Také si dovolím svůj postřeh. Ty demonstrace jsou naprosto bezobsažné, ti organizátoři - pokud jde o politiku - naprostí amatéři (viz jejich požadavky). Pokud jde o organizaci, tak tu mají - a zajímalo by mě, odkud a od koho. Kdopak tam na Letné vystavil ty velkoplošné obrazovky ? Minář, ze svého studentského kapesného ? Jenom ty stály rozhodně statisíce.
Kdo zaplatil ty autobusy, co svážely lidi z celé republiky ?
Ale hlavně : Ti lidi zjevně vůbec nevěděli, proč tam jsou a co vlastně chtějí. Bylo to názorně vidět na naprosto chladné odezvě na ty jeho jednotlivé body, kdy dav ani nevěděl, co má vlastně říkat nebo dělat.
Přičemž požadavky na nezávislou justici vypadají úplně jinak - a na těchto stránkách bylo napsáno, jak.
Kdyby ta demonstrace byla jen proti Babišovi - s tím, že zpronevěřil peníze z dotací a ať odstoupí - tak prosím, to bych bral. V tom zbytku vůbec nevěděli, kde plavou a co mají chtít.
Vidouce tenhle nevědomý dav, zamrzelo mě, že jsem tam nejel taky - s kamerou, abych se jich zeptal, co to podle nich je ta "nezávislá justice", za kterou - údajně - demonstrují. Ta justice, co dodneška nedokázala na Babišovi vyšetřit vůbec nic, natož pak sepsat a podat obžalobu. Na tu budeme asi čekat do soudného dne. Unii to nezajímá, ta si svoje prachy sebrala - a tím to pro ni skončilo - s Babišem si dál podávají ruce, jakoby se nechumelilo - a tady ho nikdo nejen neodsoudí, ale ani neobžaluje, jak už je zjevně patrno.
Zeptal bych se jich, jestli jim za těchto okolností není hloupé demonstrovat za něco, o čem zjevně nic neví, co tady vůbec není a dávno nebylo - a hlavně : Jaké mají sami osobní zkušenosti s tou "nezávislou justicí", když se jí tak zastávají.
Minář vypadá jak rezatý bazilišek, tomu bych nevěřil ani nos mezi očima. Ti ostatní, ti se tam chodí promenovat a ukazovat. A zjevně nevědomý dav neví, co si má myslet... Podvědomě cítí, že co dělá Babiš, je velké svinstvo, ale současné i stejně podvědomě cítí, že ti, co ty demonstrace vedou, jsou sami o sobě k ničemu, nic neumí, nic neví a nemají ani základní představu o tom, co by vlastně měli chtít.
Nastrčené bezobsažné loutky. JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-24 07:47
Tady se dobře podívejte, jaká pakáž "splňuje podmínky", aby pracovala na MSp - a následně o nás rozhoduje - a zastupuje stát u soudů, odmítá se dohodnout s poškozenými - a ještě se k nim chová nabubřele a drze :


seznamzpravy.cz/.../...
____________
"MSp zajímá jen dosažené vzdělání, etické, ani mravní problémy neřeší..." No - a pak tam nemá dělat naprostá amorální pakáž, že ??

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.