Američané nechápou ČR... ?

Anebo : Až moc dobře ?? 

 Jak kdy - a jak kdo. Ale řekl bych, že americké vedení vždy mělo špičkové informace jak o situaci, tak o hlavních aktérech hry. U nás. Informace, které u nás nedocházely zveřejnění - a kterým, pro jejich neuvěřitelnost, stejně většina lidí asi věřit nechtěla, hlavně pak těch lidí, napojených na Havlův samet ( i když je pravdou, že se Havel s Klausem nikdy moc rádi neměli - otázkou ovšem je, jestli to náhodou nebyla jen rivalita dvou škorpících se uchazečů o totéž koryto). 

Z mailů, dnes došlých, mě jeden obzvláště zaujal - protože odpovídá mé životní zkušenosti - a dosazuje konkrétní kamínky do připravené, dosud prázdné mozaiky. 

Proto si ho dovolím ocitovat celý, aby se neztratil kontext : 

________________

Američané nechápou Českou republiku. I jeden z největších znalců českých poměrů a urputný nepřítel korupce a letitý soupeř tajných komunistických agentů Marc S. Ellenbogen (na snímku vedle prezidenta Clintona) sice správně odhalil Václava Klause a jeho smečku věrných příslušníků StB,(Muzikář, Tříska a Oberman) jako korupční bandu, ale vůbec nepochopil, žeMirek Topolánek a spol, jsou jenom jiná větev téže korupční krakatice, která dusí 30 let ČR. Nicméně se mu podařilo zjistit o Václavovi Klausoviřadu zajímavých informací: uvedl, že dle bývalého agenta KGB, který byl odhalen po pádu komunismu, byl Václav Klaus kompromitován (v hantýrce služeb - dohodl se na spolupráci s) KGB. Dále vyvrátil story, že by Václav Klaus pořádal za totality „disidentské semináře“, a dokázal, že to byla režimem podporovaná školení bankovních úředníků, a shromáždil podezření řady aktivních odpůrců režimu, kteří Václava Klause podezírali z prorežimního patolízalství (toady) spolupráce s StB, respektive KGB. Asi klíčové odhalení přinesl v roce 2008 o společnosti Commenius - (1990 ji založili Oberman, Muzikář s pomocí Klause) -„velmi pochybná (highly dubious), která poskytuje zázemí bývalé komunistické spodině (scum), aby mohla podvádět (duped) cizince. a oznámil existenci tajného spisu StB Václav Klaus. Pro ne angličtináře, Ellenbogen v odhalení dále popsal Klause jako bezskrupulosního Jáju, spojeného s komunisty, a na závěr napsal doslova prorocká slova: Dokonce i cholera by byla pro Českou republiku lepší! (Even cholera would be better for the Czech Republic)

 

Americké vlivové organizace vyvinuly od roku 2002 značné úsilí, aby problém „Klaus“ vyřešily. Marně. Vždy vsadily na takové oponenty, kterým Češi nerozuměli (Švejnar), báli se jejich proněmecké orientace (Sokol), nemohli souhlasit s jejich „havlistickým“ viděním světa (Moserová), a nebo o nich věděli, že jsou ze stejné korupční stáje jako Klaus (Topolánek). Tím se vytvořil prostor pro úspěšnou činnost agentů StB Obermana a Muzikáře. Jan Oberman - dlouholetý souputník Václava Klause získal vliv na Stanislava Grosse, a už v době, kdy byl Stanislav Gross ministrem vnitra, radil mu ve všech důležitých rozhodnutích. Klíčové okamžiky jejich společné kariéry, jsou nejlépe pochopitelné na událostech spojených s privatizací OKD, MUS, tunelováním ČSA, tunelováním nadace ČEZu, a první volbě Václava Klause prezidentem. (Pro pochopení, kdo je Jan Oberman je důležitá znalost těchto dílů 73 a 72.)

________________

Tak - co nám říká ?? 

Říká nám, že Klaus byl agentem KGB. Tehdy, když to poprvé zaznělo, to vypadalo příliš fantaskně, neuvěřitelně - dnes, s odstupem času (neboť právě čas nejlépe prověřuje všechny děje, osoby, i události) o tom nemám žádných pochyb. 

Dále se dozvídáme, že agentem osobnostně natolik odporným, že Američané už před lety usoudili, že i cholera by byla pro ČR lepší než jeho presidentování. 

O tom, že jsou - Klaus se Zemanem - z jedné - estébácké - líhně, dnes už rovněž netřeba pochybovat. Ba naopak - lze k nim přiřadit i další, kteří celý "samet" a privatizaci po "revoluci" dělali - tedy především Vladimíra Dlouhého, a to proto, že ho Zeman - najednou - zázračně doporučuje jako svého nástupce - a také proto, že - stejně jako Klaus - studoval hluboko za totality na universitě v Belgii. Tam se nikdo nenomenklaturní nedostal. 

Dnes, po 30-ti letech, je už jasně vidět, že ta inteligentnější část komunistů, a především StB, si v r. 1989 - a těsně před ním - uvědomovala, že "takhle to dál nejde" a že primitivové pletoucí si bojlery s brojlery prostě národ už neuhranou a nemohou stát v jeho čele - a proto si potichu vypěstovala novou garnituru, zálohu, lidí daleko inteligentnějších, na první pohled daleko přijatelnějších - a proto také, v konečném důsledku, pro obnovení demokracie daleko nebezpečnějších. A sem bych Klause s Dlouhým zařadil v první řadě. 

O tom, že jsou všichni z jedné líhně, není dnes už rovněž nejmenších pochyb, prvním, kdo to otevřeně řekl - a tím definitivně zbořil rádoby hru na "levici" a "pravici", byl - ať jakkoliv nepopulární - kníže Schwarzenberg, když při prvních presidentských volbách jasně sdělil národu, že on je odjinud, zatímco Klaus se Zemanem jsou jedna parta a jen si rozdělili role, aby pokryli celé politické spektrum. 

Zeman od té doby nenechal nikoho na pochybách, že je to hluboká pravda. Teď sám ještě - nad rámec povinností - dodal, že k nim patří také Dlouhý - což jsme si sice mohli myslet, ale nemohli to zcela jistě vědět. 

Jak z výše uvedeného textu dále čteme - a nepochyboval bych o tom, neboť to opět odpovídá obecné zkušenosti - Američané se snažili tento stav změnit svými vlivovými osobami a uskupeními (jako třeba kandidaturou Švejnara na funkci presidenta), ale neuspěli. Nezvolili prostě ty správné lidi - a jiné neznali. 

I to přesně odpovídá dosavadní životní zkušenosti. 

Pak přišel - radar.

Vzpomínáte ? Radar v Brdech. Dnes se to jeví jako mezník a zlom toho, jestli nás napříště budou Američané považovat za seriozní spojence - anebo za vcelku bezcenné švejky a kašpary. 

Bohužel, můžeme poděkovat naší levici - že za to druhé. K tomu nutno dodat, že Američané možná také ne zcela správně odhadli význam těchto komunistických protiradarových demonstrací, které byly hodně slyšet, byť zdaleka nevyjadřovaly vůli většiny, a to zvláště za situace, kdy už sama lokace bývalého vojenského újezdu značně nahrávala komunistům, resp. Rusům, kteří měli pochopitelně hlavní zájem tento záměr překazit. Proč jim nahrávala?

Protože všechny vesnice, o které mohlo jít, ovládali bývalí lampasáci, tedy věrní nohsledi komunistů - a co také jiného ve vojenském újezdu očekávat, že?

Komunisté, na rozdíl od těch Havlových kašparů, dobře věděli, že má-li jejich moc být stabilní a neochvějná, musí všude dosadit svoje lidi nebo lidi jim za něco vděčné - a to také důkladně udělali - a dodnes z toho bohatě těží.

Američané tomu, bohužel, uvěřili - a radar si postavili jinde. V Polsku. Všimli jste si, jakého bobříka mlčení o tom zachovala naše propaganda ? Prakticky - dodnes ?!!

Řekl bych, že právě tehdy jsme byli přehozeni na vedlejší, zcela podružnou kolej - zatímco Polsko se stalo středobodem evropské pozornosti USA, takovým, že Trump dokonce neváhal navštívit tuto zemi jako první v Evropě, i před Německem a Francií, tedy před tradičními spojenci Ameriky.

Aby bylo jasno : Nestojím o tom, abychom se - jako stát - stali vazalem další mocnosti, když jsme se z područí jedné zdánlivě vymanili - ale i hrdý a sebevědomý stát, kterým bychom zajisté měli být, má mít své spojence - tedy, chcete-li, kamarády - kteří mu dodávají na vážnosti, kteří ho berou vážně a pomáhají mu, pokud mohou - a kteří jsou případně ochotni tu za něj ztratit slovo, když jde o hodně, tu pomoci i velmi konkrétně - půjčkou, programem pomoci, atd.

Není a nemá to být jen vypočítavost z naší strany, ale - věrnost za věrnost, oddanost za oddanost.

A kdo jiný by měl být naším spojencem, nežli země, která se stala kolébkou i oporou moderní demokracie a která Evropu už 2x zachránila od nejhoršího - tím, že vstoupila do války, a prakticky ji rozhodla.

Blíží se 30. výročí Sametu. Velké sametové listopadové revoluce - co revolucí vůbec nebyla, a my to naivně nevěděli. Dnes už to víme. 

Američanům bych doporučil, pokud tuhle zemi neodepsali definitivně, se pokusit sundat si i ten zbytek klapek s očí, které tam ještě mají - a nalít si čistého vína, zejména pokud jde o Havla a jeho roli v celé té polistopadové šaškárně. Protože toho, z dnešního pohledu, nelze označit jinak než za zrádce revoluce, který měl obrovskou šanci - a současně i povinnost - provést zásadní revoluční změny, především ve státním aparátě - kde také jinde - a ty programově sabotoval, až je odsunul na vedlejší kolej zcela. Díky tomu tady máme státní aparát plně pod kontrolou bývalých komunistů nebo na ně navázaných osob - a kde jinde je to lépe vidět, než především v justici. Nejlépe, nikoliv však výhradně. 

Skoro jistě se jednalo o dohodu s odstupujícími komunisty - typu : My vás necháme na pokoji, nic podstatného se měnit nebude, nikdo nebo skoro nikdo nebude za své činy z doby totality ani stíhán, ani potrestán, nikdo z vašich lidí nepřijde ani o místo, naopak - mu ho zafixujeme doživotně - a vy za to pro Havla zvednete ruce ve Federálním shromáždění - aby celá ta estébácká šaškárna měla věrohodnou mezinárodně přijatelnou záštitu. 

Tomu se říká komplot s nepřítelem, nebo - chcete-li - zrada. Revoluce. 

A Američané, pokud budou chtít kdykoliv svůj kdysi nadějný vliv u nás obnovit, musí začít právě tady - sklenkou čistého vína. Tedy, přiznáním, že Havel tady vlastně žádnou revoluci neprovedl - proto také šla úplně bez krve - a že to všechno byla jen hezká pohádka, které prostě chtěli věřit, protože se jí věří tak rádo. 

Důsledky si neseme - a ještě hodně dlouho poneseme - dodnes všichni. 

To, že nás Američané de facto jako spojence a nadějnou zemi odepsali, je cítit z každého jejich činu. 

Vzpomeňte, když byl za Trumpem Babiš - a dostal jako pozornost sportovní tričko, což bylo asi maximum ocenění, co mu americký president mohl prokázat. A nic na tom nezměnily ani sebedražší kostýmy a toalety manželky Moniky. Protože charakter se prostě nedá ani koupit, ani zaplatit. A ten Babišův - stál a stojí - právě a jen za to tričko. 

Američané, tím že se marně pokusili zbavit Klause - a následně nad námi zlomili hůl - umožnili nástup ještě horší pakáži než byl Klaus se svou svitou - tedy Babišovcům. 

Platíme za to všichni - mezinárodní izolací a posměchem. 

Posměchem, který právem náleží zemi, jež má za hlavního národního hrdinu vcelku bezcharakterního zpěváka - protože neonormalizačnímu, estébáckému režimu se nikdo lepší do krámu ani hodit nemůže.

Skutečných hrdinů by se bál jako pověstný čert kříže. 

Přesně ty ale budeme potřebovat, jestli se chceme - někdy - vrátit do role země, kterou kdysi - před válkou, a ještě i těsně po ní -  měla - tedy hospodářsky vyspělé opory a vzoru demokracie ve střední Evropě, samozřejmou součástí západních kulturních hodnot a prostoru, ke kterému historicky jedině patříme. 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 16:10
Fronta na Káju nečekaně (a nečekaně rychle) - o 1/2 čtvrté - skončila...
A televize neměla naráz co vysílat.

Malé faux-pas, které se vloudilo normalizačním - Babišovým - organizátorům.
Nic proti Kájovi (nebo aspoň proti jeho zpěvu) - ale právě tenhle moment jasně ukázal, kde je - a jak velké je - jeho místo - a jakým trapasem může skončit, když se z něj neonormalizátoři snaží vyrobit státního hrdinu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 16:30
Z Klause je tragicky směšná figura

babylonrevue.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 16:33
Domnívám se, že to, že nás Američané přestali brát vážně, má přímý dopad i na případ McCraee.
0 # Karel 2019-10-11 17:03
Sakra silný článek. Volbu presidenta jsem vnímal naprosto stejně. Dobrý dosazený kandidát málo podpořen, proč že ?! A pan Schwarzenberg to celou samozřejmě viděl a zmiňoval. To je však bohužel vše.

Národní obrození by bodlo.

Copak je vám všem, kdo nechodíte k volbám naprosto jedno, že vám i z toho koláče, v kterém jste
zahryznutí stále ukrádají ? Že za chvíli sklapnete na sucho ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 17:53
Soudci potřebují odpočinek, aby mohli dobře vykonávat svoji práci

ceska-justice.cz/.../...

___________

Jo, teď to bylo ve Zprávách. Takže jim k luxusním platům ještě rozdají poukazy do luxusních hotelů k moři...
0 # Kedul 2019-10-11 19:48
Soudci potrebuji hlavne poradnej karabac nad sebou, dav ozbrojenych hrdych obcanu kteri budou hlidat kazde rizeni a jeho provadeni pred sebou a dovzdelat se zakonu, ktere ignoruji i kdyby jim je ucastnik rizeni citoval kazdou minutu 8 hodin denne po dobu nekolika let po ktere namisto rozhodnuti o podanem navrhu prizpusobuji rizeni k hledani dalsich dukauz ktere se jim hodi do rozhodnuti ktere maji davno pripravene podle xichtu a konta ucastniku rizeni ...

Jak muze soudce tvrdit ze zna spis ze vi o cem je rec a ze spravedlive a profesionalne rozhodne kdyz ma nekolik tydnu po sobe prakticky denne naplanovano asi 6-8 pripadu/den ... to zkratka neni mozne .. uz jen z toho je videt ze nemaji paru co soudi a o cem je zrovna rec ... obzvlaste u trestnich veci jen papouskuji co jim prinese a navrhne prokurator ....
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 17:54
Kárná řízení mají být u vrchních soudů …

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 17:55
Ptejte se premiéra, ale jen dle návodu! Čí chleba a koblihu jíš, toho píseň zpívej! J.K.

www.forum24.cz/.../
______________

"Novináři ostatních médií se také nechovají zrovna statečně a nedokáží se postavit za své kolegy a hlavně za právo české veřejnosti na informace. Bojí se, aby náhodou neměli na čele nálepku „Antibabiš“, kterou vládnoucí strana a její holding rozdávají svým kritikům, a tím se je snaží umlčet. Z této metody se stal efektivní způsob, jak potlačit svobodu, protože řada lidí ho ze zbabělosti a pohodlnosti akceptovala. Hlavně nebýt Antibabiš. To je pro ně důležitější než jejich občanská důstojnost.
A tak je třeba se obrátit přímo na veřejnost. Bez lidí v ulicích totiž svobodu slova už neubráníme. Občanské protesty proti ovládnutí i toho zbytku svobodné veřejnoprávní České televize jsou tím jediným, čeho se Andrej Babiš opravdu bojí. Snad ještě není pozdě. A to, že iniciativa Milion chvilek snížila svoji aktivitu, by nemělo protesty zastavit."
_______________

Obávám se, že dokud budou za demokracii bojovat jen takovéto naivní nádivy, které mají pocit, že by Chvilky měly něco zachraňovat, tak je demokracie opravdu v ohrožení.
Chvilky se odmlčely proto, že mají z ostudy kabát, když vyšlo - snadno - najevo, jak ve skutečnosti vypadá "nezávislá" justice, za kterou demonstrovaly.
Těší mě, že si autorka třeba taky všimla, že ostatní novináři - hlavních médií - jsou prodejné zbabělé děvky, od kterých se odvážný občanský postoj nedá očekávat.
O to spíše bych se jí zeptal, co udělala ona sama, když mě ta "nezávislá justice" posílala opakovaně do vězení - za to, že jsem pravdivě popisoval její stav právě na těchto stránkách - a když už hledá médium, které se od Babiše veřejně a halasně - a hlavně od začátku - distancuje, jak mohla nezmínit právě naše stránky, toto jediné, vskutku nezávislé a nebojácné médium - kde snadno najde přeškrtnutého Babiše hned na titulní straně.
Nutno to asi přičíst jejímu dětinskému věku, mladické nerozvážnosti a nezralé nezkušenosti...

Ale - měla by si - příště - zamést aspoň - a hlavně - před vlastním prahem...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-12 13:51
Zájem o českou zahrádku ( střed Evropy) je prastarý - pozorovatelný u všech našich sousedů,
ba i u Mochametánů, nebo Švédů.
A všemi současnými diskusemi se táhne červená nit .
kdo je svedený, kdo navedený - prospěchář a kdo je z duše zločinec.
Na špičky naší statečnosti - namátkou jen F.L.Věk, K.Havlíček, K.Čapek , K. Kryl, F.Peroutka .- ale pěkně foukalo.
Pohodlnictví a kolaborace jsou tedy výsledkem staleté masáže Čechů v Evropě.
Pro cizince je velmi nepochopitelné , jak mnoho "našich lidí " toleruje sklízeče naší úrody,
dokonce i prznitele našich dětí !

Právních norem, mnohdy falešných , už je tak mnoho, že při setkání dvou právníků mohou vzniknout
i čtyři právní názory.

Naštěstí je zde všudypřítomná pomoc - staré, dobré DESATERO.
A čest těm, kteří nesou pochodeň v čele.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-12 13:57
Mimochodem, když už jsme u té Ameriky : Dneska je vlastně Den Ameriky - tedy výročí objevení Ameriky z r. 1492. 12. říjen.

Ve Španělsku je to dodneška státní svátek...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 14:38
Kupim si aj europskú úniu za jej peníze. J.K.

forum24.cz/.../...


Áno, aj teba si kúpim.
ateo.cz/i/6710/
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 14:40
Američané nechápou ČR... ? Nejen Američané, nýbrž celý Západ – na pár jednotlivých analytiků - nechápou nejen ČR, oni vůbec nechápou, čím byl rok 1989 v celém Východním bloku!
________
Západ nechápe dodnes, že rok 1989 byla dlouhodobě hluboce komunistickými tajnými službami připravená dezinformační akce světového rozsahu, a dodnes ji mylně chápe jako protikomunistickou revoluci a rok 1989 rokem pádu komunismu – což také bylo cílem těch, kdož tuto akci připravili a z pozadí ji vedli. Proč – to svými slovy pan ing. Fiala trefně vystihl. Ano, komunistická ideologie, vláda dělníků a rolníků atd. atd., se lety zprofanovala, a stala se nepotřebnou. Komunistický systém nebyl schopen držet krok s technickým i hospodářským pokrokem Západu, v „soutěži s kapitalismem“ socialismus totálně propadl, zvlášť viditelné to bylo na rozdílu mezi Západem a Východem i v životní úrovni obyvatel. SSSR nebyl schopen technického pokroku ani v oblasti vojenství a výzbroje armády, zvláště pak za vlády prezidenta Reagana v USA, jenž rozvinul tzv. SDI, česky „strategickou obrannou iniciativu“ (nazývanou v komunistické propagandě „hvězdnými válkami“), z čehož měl sovětský režim mrákoty. Uvědomil si, že převahy nad Západem touto cestou převahy nenabude nikdy. Navíc na zhuntované hospodářství potřeboval západní úvěry a technologickou pomoc….Proto soudruzi potřebovali Západ přesvědčit, že komunismus upadá, že komunistické státy se pozvolna liberalizují. Proto potřeboval zavést prvky naoko demokratické, jako pluralismus politických stran – od leva až po pravici, naoko existující demokratické instituce, běžné v parlamentní demokracii a také….opozici. A to vše pod svou pevnou všudypřítomnou a současně pokud možno neviditelnou kontrolou. Ti si užívali „fešácký kriminál“, zatímco ti skuteční antikomunisté jen tu nejhorší perzekuci. Proto si vytvářel kontrolovanou opozici, k níž získával vědce, umělce, a také disent, nevyjímaje Chartu 77. Nevyjímaje ani polskou Solidaritu. Nevyjímaje východoněmecké Neues Forum, a speciální Stasi založenou skupinu Deutscher Aufbruch („Německý průlom“), kterou pohltila po sjednocení CDU. Významnou činitelkou Deutscher Aufbruchu byla i Merkelová. Někteří disidenti byli dokonce zavřeni do vězení i jen proto, aby se staly v očích Západu věrohodnými. Viz „Dopisy Olze“. Viz internaci Wałęsy za výjimečného stavu: Až po letech vyšlo najevo, že při vodce s komunisty v tehdejším areálu luxusního vládního rekreačního střediska v Arlamowě v Bieszczadach (na sever od Vihorlatu). Bohužel, česká veřejnost je dodnes přesvědčena, že 1989 byl pád komunismu, a až teprve nyní, když sklízí první hořké plody – začínají se projevovat první náznaky kocoviny. Chybí totiž skutečná nejen protikomunisticky založená politická formace, nýbrž formace konservativně křesťansky vlastenecky orientovaná s jasným politickým programem. Smělým, ovšem dosažitelným reálnými prostředky, jinak by takový byl zbožným přáním. Začátkem musí být Ústava a celý na ní spočívající právní systém. V tom lze navázat nakonec kontinuitou na první republiku…Proč takové cíle nebyly v českých zemích naplněny? Protože: Charta, HOS či Demokratická Iniciativa či další podobné skupiny zůstaly omezeny na poměrně nepočetné skupiny nebojácných občanů, které bylo snadné tajnými službami infiltrovat a kontrolovat. Odlišným a pro český národ inspirativním byl vývoj v Polsku. Tím nejpodstatnějším rozdílem mezi Polskem a Československem bylo (je), že do Solidarity vstoupilo 10 milionů občanů, čtvrtina všeho obyvatelstva. Svým způsobem na to měla vliv víra v Boha, církevní Otcové v nejtěžších dobách stáli po boku národa. Kostel – na rozdíl od českých zemí – vynikal masovou účastí veřejnosti, a stal se tak určitou infrastrukturou výměny informací mezi občany…Tak se začal v Solidaritě rozvíjet paralelní ideový proud, jehož cílem bylo bezvýhradné vykořenění komunismu, v němž se on skutečná nejen protikomunisticky založená politická formace, nýbrž formace konservativně křesťansky vlastenecky orientovaná s jasným politickým programem rodila. A rokem 1989 nastal boj mezi tímto proudem, tzv. Solidaritou Bohující, a tou Wałęsovou, která přesně tak jako Havel, Dienstbier a jejich stoupenci důsledně odmítali vypořádání se s komunismem. Nakonec o tom, co se dělo a děje v Polsku, jsem na těchto stránkách referoval. Na příkladu Polska akorát se lze poučit o tom, co by se stalo v ČR, kdyby ona opravdová antikomunistická křesťansko-konzervativn orientovaná pravice existovala a získala mandát od většiny občanů: Tak jak tam, by se spojila s komunisty, estébáky, a donášela by západním socialistům o takové vládě lži a obviňovala ji z fašismu. Není náhodou, že lži tohoto typu o Polsku dnes šíří zrovna „pražská kavárna”....Držme Polsku palce, zítra 13. Října probíhají v zemi parlamentní a senátní volby. To, že pravice vyhraje, že bude mít i klidně nad 40% je jednoznačně jasné, jenže ....hrozí, že všechny další subjekty by se mohly sjednotit v „AntiPiS”. Sjednocená pravice musí dosáhnout takové většiny, aby nepotřebovala koaličního partnera – tak jak tomu bylo dosud. To už tipuji „50 na 50”, možná na „51 na 49”. Vzdor přesvědčivému hospodářskému úspěchu, zvýšení životní úrovně obyvatel, likvidaci nezaměstnanosti, jsou ještě problémy, jejichž řešení je ještě „během na dlouhou trať“, a k tomu ještě pořád funguje v Polsku část vlivných medií (a se západní, hlavně německou podporou), která vedou účinnou demagogii, jaká je nejednou schopna názorově stavět proti sobě dokonce i členy rodin! …jde opravdu o hodně, jde nejen o Polsko, ale o další vývoj v Evropě, zejména naší střední už vůbec.

Pokud Američané: Polsko je čitelné především americké pravici. Obama, za nějž USA rezignovaly z radaru v Brdech, rezignovaly z celého programu i na půdě Polska - a velice provokativním způsobem, jenž se Poláků právem dotkl: Rozhodnutí Obamy padlo 17. Září, v den. Kdy v r. 1939 SSSR bez vyhlášení války na základě paktu Ribbentropp-Molotov napadl Polsko. Ovšem, akce starostů brdských obcí, probíhající dokonce za kurately ruské ambasády…To byla samozřejmě ostuda ČR nesmazatelná dodnes. Nakonec MZV pod vedením tehdy Kato-Kavana sabotovalo a likvidovalo i plán výstavby logistické základny (letiště) pro rychlý přesun vojsk NATO (USA) pro případ krize…Ano, to vše dnes je v Polsku. V každém případě by se měly zajímat případem pana McCrae…V době, kdy byl pan McCrae nespravedlivě odsouzen, byl ambasadorem USA pan Shapiro, jenž se namísto věcí amerických občanů staral hlavně o podporu maršů LGBT a do USA hlásil, jak je vše v ČR po stránce práva výborné. Jenže to byla administrativa Obamy, jenž je často (a nikoliv neoprávněně) považován za ruského vlivového agenta.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 14:48
Podle mne by vyhrálo volby NE ANO, ale nikdo se mě jako vždy neptal. Kobliha zasytí, že bychom tu už měli tolik bezdomovců? Ostatně ona ty koblihy žere státní správa. Žere je i hradní ožrala a zapíjí je ruskou vodkou, proto se těší tak dobrému zdraví. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 14:49
Ještě zapomněl autor zmínit jeho chování 17.listopadu 1989 na Národní třídě. Buran zůstane buranem.
Celý život hovno dělá, aby ho z toho minutového potlesku nebolely pazoury. Beztak nechápu, jak mohou dvě levé pazoury tleskat. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 14:50
Jen blbec se spálí dvakrát o jedny kamna. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 18:46
Američané ...

Naše 5.B ZDŠ Kollárova v roce 1958 v Prostějově podepsala jednomyslně, že nikdy nenavštívíme Ameriku. Děti vděčně přijaly nabídku Sovětské knihy z Olomouce a manifestačně si objednaly odebírání plátku Veselojije kartinky. Někteří rodičové tohle nadšení nepřívitali, ale raději drželi ústa. Doba byla zlá. O.
___________________

Asi jako kdyby po mně někdo chtěl, ať podepíšu, že nikdy nepoletím na Měsíc.
Klidně to podepíšu - a nebudu lhát - aniž bych tím vyjadřoval negativní vztah k Měsíci...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 18:49
Sfera vlivu - Zapadni a Vychodni Evropa:

Zapadni Evropa je ve sfere vlivu USA.
Prvni prima prezidentska volba v CR v 2013 ukazala, ze se KGB a StB nevzdaly nikdy sveho vlivu v byvale satelitni republice CSSR.
Zeman vyhral nad Schwarzenbergem jen diky masivni medialni masazi ze strany Klause a za pomoci KGB a StB kriminalnim cinem nedaleko hranice CR s Rakouskem, kde Schwarzenberg desetileti zil.
Polsko se z teto sfery vlivu Ruska dostalo rozmistenim vojsk USA na svem uzemi.
Dlouhy je skutecne nomenklaturne dalsim prezidentem CR. Zeman ted dokonce mluvi o Buresovi jako vhodnem kandidatovi.
Z.
______
Zeman je zaprodanec, hňup a ožrala v posledním tažení. Jeho bláboly - vyjma těch, kde se prokecne (viz Dlouhý) - nikdo nemůže brát vážně.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 19:49
ABC tehdy psalo že v roce 2000 budeme létat na měsíc na dovolenou… O.
__________

A v r. 1960 jsme už vstoupili do socialismu...

… Abychom ho za dalších 30 let definitivně opustili - a vrátili se k tomu odpornému, leč vyzkoušenému, kapitalismu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 20:09
Neděle 13. října 21.00.

Bohužel, můj střízlivý přístup k odhadu situace byl na místě.

První výsledky polských voleb: PiS 43,6%, Koalicja Obywatelska 27.4% , Lewica 11.9%, Konfederacja 6.4%.


Na první pohled je vítězství PiSu přesvědčivé, ovšem nebezpečí tkví v tom, co jsem předeslal včera - to, že v případě, že PiS nenabude absolutní většiny, a jak to z prvních výsledků vyplývá, pak se Koalicja Obywatelstwa, Lewica i PSL mohou spojit v AntiPiS…

V každém případě další vývoj se bude vyznačovat značnou turbulencí. Levice řve v televizi radostí,že může prosadit levicového premiéra. Pokud jde o strany Konfederacja – plným názvem Konfederacja Wolność i Nieposległość – to je především Korwin-Mikke, což je rusofilní pravicový politik. Ne každý si to uvědomuje, tam je vývoj ještě neurčitý, to není uskupení stabilní.
Freeeurope
_________
Rusofilní pravicový politik ??

A co to je ? To je něco jako teplomilný lední medvěd ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 20:11
Ještě jednou ad polské volby :

Přiznám se, že mi není znám klíč výpočtů mandátů do Sejmu (parlamentu), PiS by měl mít 239 křesel, Sejm má celkem 460 křesel. To by bylo to, co jsem říkal včera večer, když absolutní většina PiS, tak 51 ku 48...Není ovšem jasný Senát. Ten má 100 členů. Kolik na kolik, to zatím zůstává otázkou. V každém případě bude PiS mít proti sobě silnou opozici. Kdyby to byla konstruktivní, s konkurenčním programem, a nikoliv destruktivní, pak teprve bychom se mohli radovat, že demokracie se bude rozvíjet dál. Rozhodně se další období vlády PiSu bude vyznačovat většími turbulencemi, navíc vliv bude mít - ať kdo chce nebo nechce - mezinárodní situace, v níž černou můrou je především nebezpečí hospodářské krize. Kdyby ještě po zpřesnění výsledků měli spadnout PiS pod 231 poslanců v Sejmu, pak i vzdor volebnímu vítězství by jej převážila případně možná koalice AntiPiS...
Freeeurope
____________
43 % je stejně obrovská většina. Nevím, že by u nás někdy někdo vyhrál s větším číslem. Ani ODS v době největší slávy, ani KSČ v r. 46.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-13 20:19
Myslel, že je na koncertu a čekal na přídavek. J.K.


blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-14 06:43
Jagr si uvedomil, ze slava je k nicemu, kdyz chybi zdravi!
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-14 06:41
Polsko - "two hours after"

Impozantní byla volební účast: 61,1%! To je více, než před čtyřmi roky. To je vůbec nejlepší výsledek v Polsku od r. 1989.

Teď ve 23 hodin dle výsledků, které došly z volebních komisí, vychází obsazení Sejmu (parlamentu):
- Právo a Spravedlnost (PiS) - 43,6% = 239 mandátů
- Koalicja Obywatelska (je koalice subjektů: Platforma Obywatelska, Nowoczesna /"Moderní"/, Zelení /!!!/ a Inicjatywa Polska) - 27,4% = 130 mandátů
- Lewica (koalice SLD /Stronnictwo Lewicy Demokratycznej, což je přejmenovaná "aktualizovaná" dávná komunistická státostrana PSDS, tj. kdysi Polská Sjednocená Dělnická Strana/ a Lewica mladého politika Zandberga, otevřeně vyznávající Marxe) - 11,9 % = 43 mandátů
- Koalice Kukiz (strana Pawla Kukize, původně hudebníka,vokalisty, autora pop písní a herce) a PSL (Polskie Stronnictvo Ludowe, polská obdoba Českých národně-frontovních lidovců) - 9,6% - 34 mandátů
- Konfederacja (strana Korwinna-Mikkeho, excentrického pravicového politika, rétorikou napravo od PiS, rusofilní) - 6,4% = 13 mandátů

Na závěr si dovolím tlumočit slova pana profesora University v Kodani Kaspera M. Hansena, jenž řekl (Polské Televizi, na kanále TVP INFO) "Frekvence je ukazatale, zdravotního stavu demokracie, výrazem toho, jak tato funguje. Nízká frekvence je slabý vládě těch, kteří ve volbách zvítězili, slabým mandátem."
Slova pana profesora by si měli především připomenout unijní politici, kteří se tolik o stav demokracie v Polsku starají. Anebo také ti čeští "znalci" z okruhu např. Šafrova forum24 a celé "Pražské kavárny" - a těch všech, co nazývají novou elitu Polska fašisty.

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.