Vánoční výzva všem senátorům

V souladu s posledním vývojem kolem § 196, a zejména programovou nečinností MSp, jsem se obrátil na předsedu Senátu Jaroslava Kuberu s výzvou všem současným senátorům. 

 

Vážený pan 

Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR

 

                              VÁNOČNÍ VÝZVA K ODSTRANĚNÍ § 213 (dnes § 196) z Trestního zákoníku

 

VŠEM SENÁTORŮM 

 

               Vážený pane předsedo Senátu, 

                              Obracím se na Vás jako na předsedu senátorů a Vaším prostřednictvím i na každého jednotlivého senátora zvlášť – a to s výzvou a žádostí o iniciaci změny Trestního zákoníku v tom smyslu, aby byl – konečně – ZCELA VYPUŠTĚN  § 196 (dříve § 213) - o trestnosti zanedbání vyživovací povinnosti. 

               Naše občanské sdružení vzniklo počátkem roku 2004 – a jeho jediným cílem, od samého počátku, byla právě tato změna. 

Už v úvodním ustanovení jsme se obraceli na veřejnost s tím, že tento § je evidentním přežitkem komunistického trestního práva a předtím v našem trestním právu neexistoval. A také, že měl být vypuštěn hned při rekodifikaci trestního zákoníku po sametovém Listopadu, spolu s ostatními typicky komunistickými paragrafy, jako např. tzv. hanobení státu světové socialistické soustavy, opuštění republiky, příživnictví, zpochybňování vedoucí role KSČ ve společnosti, apod. 

               Už tehdy, tedy při vzniku našeho sdružení, tedy před více než 15-ti lety, bylo zcela jasné, že tento paragraf neslouží k ničemu dobrému, především pak ne k tomu, k čemu byl deklarován, totiž k vymožení dlužného výživného, kdy uvěznění dlužníka je jednak v rozporu s mezinárodními úmluvami, jednak nikomu nic dobrého nepřináší – aspoň tedy ne těm, co jim něco dobrého přinášet má. 

Dlužník obvykle stejně nic nezaplatí, protože nemá z čeho, a k dluhům z výživného mu přibydou nezanedbatelné dluhy z trestního řízení, případně ještě z uvěznění + záznam v trestním rejstříku, který mu prakticky znemožňuje další slušné zaměstnání. 

               Hlavním, kdo je pak tímto postupem bit, je dítě samo – které má z (obvykle) tatínka kriminálníka a peníze stejně nedostane, resp. nejspíše je nedostane už nikdy (zatímco předtím třeba aspoň část dostávalo nebo byla naděje, že je dostane). 

               Při vzniku sdružení jsme si mysleli – asi naivně – že rozumné a pádné argumenty budou stačit k tomu, aby tato změna byla rychle provedena. Leč, nestalo se tak – a dnes i víme, proč ne. 

Další existence tohoto paragrafu je totiž v bytostném zájmu především justice samotné, potažmo ještě vyšetřující policie, která si právě na tomto paragrafu dohání jinak často mizivou objasněnost případů – a justice zaměstnává stovky soudců a následně také vězeňského personálu, kteří by se jinak stali rychle nadbytečnými. Proto nebyl tento paragraf dodneška zrušen, ač jeho škodlivost je denně snadno viditelná. 

               Nejen že boří i poslední přirozené vazby mezi rodiči a dětmi, jejichž následkem je pak nová, zcela vykořeněná generace bez cíle, bez hodnot, bez morálky - a především, bez perspektivy – na straně jedné, stejně jako přeplněné domovy důchodců, o které se jejich děti odmítají starat, na straně druhé, ale především stojí stát miliardy korun ročně, tedy mnohem více, nežli je vymáhané výživné, a to především za náklady trestních a soudních řízení a samozřejmě následně i za uvězněné. 

               Protože pravda v ohni neshoří a ve vodě neutone, stává se tato skutečnost nepopiratelnou i pro ty, kteří ji vytvořili nebo se na jejím vytvoření přímo podíleli – a jako typický příklad si dovolím uvést současného předsedu NS v Brně prof. Pavla Šámala, který se sám chlubí tím, že se podílel na vzniku novely trestního zákoníku z r. 2009 jako její hlavní autor (tato novela ještě výrazně zpřísňovala tresty za neplacení výživného – a jejím důsledkem, námi přesně a včas předpovězeným, byly okamžitě přecpané kriminály, jež pak řešil president Klaus nesystémovou a nedomyšlenou amnestií z 1.1. 2013) – a dnes hovoří do médií přesně v opačném smyslu, tedy že uvěznění dlužníků nic neřeší (kdyby si býval přečetl naše stanovisko k jeho tehdejší novele, byl by to býval věděl o 10 let dřív). 

               Bohužel, pan Šámal jen hovoří – ale nekoná, mně napsal, že se mám na ústřední státní orgány obracet sám, což také tímto – znovu a poněkolikáté – dělám – a můj dopis současně postoupil MSp – které se k němu vyjádřilo v tom smyslu, že takovou novelu nechystá. Viz : 

               http://www.k213.cz/JOOMLA/3180-samal-pry-se-mam-sam-obratit-na-msp-a-vladu

               http://www.k213.cz/JOOMLA/3184-213-msp-nezvazuje-forejt-nezvazuje

               Samozřejmě, protože by se rychle ukázalo, že nejen že MSp pro svůj resort žádné další miliardy nepotřebuje, ale že minimálně třetina soudců, státních zástupců a pracovníků věznic jsou v podstatě přebytečnými – a pokud se z věznic propustí všichni dlužníci na výživném, neměli by – ti všichni -  co na práci. V praxi by to podle našeho hrubého odhadu znamenalo úspory v řádu několika miliard korun ročně, nemluvě o zásadní proměně celospolečenské atmosféry typicky komunistického strachu a nenávisti v demokratickou zodpovědnost. A to především v rodinné morálce, která je – mimo jiné – jedna z nejvíce zanedbaných a rozvrácených, a to jak komunistickou minulostí, tak i postkomunistickou současností. 

               Za sdružení K 213 jsme všichni přesvědčeni o tom, že § 196 nebyl do dnešního dne vyňat z trestního zákoníku jenom proto, že tomu brání mocná vlivová lobby především soudců, resp. justice jako celku – a o síle jejího vlivu myslím nemá nikdo žádné pochyby (stačí se podívat na média, co o justici vysílají, a to i v případech, které jsou naprosto katastrofálními selháními, z nichž se pomalu stává selhání systémové, programové a zcela pravidelné). 

Stejně tak jsme přesvědčeni o tom, že tento § nesmírně škodí celé společnosti a že vyčíslitelné náklady na jeho další existenci jsou v miliardách korun ročně. 

Obracím se proto jménem našeho sdružení na všechny senátory Parlamentu ČR, aby se pokusili tuto silnou vlivovou moc justice zlomit, protože hájí zájmy jen nejužší, několikasetčlenné lobby soudců – proti všem ostatním občanům republiky – a aby iniciovali novelu trestního zákoníku v tom smyslu, že skutek, popsaný pod § 196 TZ, přestává být trestným činem a nelze za něj již nikoho trestně stíhat – a stává se předmětem výhradně občansko-právního, případně exekučního řízení, jako ve všech jiných vyspělých demokraciích. 

Pokud se to Senátu skutečně podaří prosadit, věřím tomu, že o jeho užitečnosti nebude nadále už nikdo nikdy pochybovat. 

               S pozdravem 

 

                                                                                                                      Za o.s. K 213 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala, 

                                                                                                                    předseda sdružení

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 17:49
Babiš vzkazuje matkám, že prý nemá 3 miliardy na doplacení rodičovské... Možná, kdyby chtěl, našel by je - právě v justici :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 17:51
Vlasovci vadí, ale s novými pomníky masového vraha Stalina nemá Kreml problém

www.forum24.cz/.../
__________
Aneb : Sami nejsou schopni změny. Co je učili ve školách, tomu dodnes věří.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 20:53
Jestlipak nepláčeš na špatném hrobě ? O.

vasevec.parlamentnilisty.cz/.../...
___________

Ani bych neřek´.
Rusofilní server - nenávidí Senát - svorně s rusofilním presidentem - to je pro něj skoro vyznamenání, které si nezaslouží. Tedy - ten Senát.
A o to spíše by na to mohl slyšet. JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 07:42
Stromeček nebude, seniory vyhnala exekuce, posvěcená nejednotnými soudy :
Aneb : Jak vypadá nový, exekutorský ráj...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 07:48
Finská vláda z holčiček... Aneb : Feminismus ad absurdum... Též v naší justici dobře viditelný :

Vladimír Pikora: Lidé bez budoucnosti chtějí vládnout světu

reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 07:51
Dezinformace Rady vlády pro rovnost mužů a žen :

tradicni-rodina.cz/.../...
0 # Saxána 2019-12-21 10:32
"Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro řekl novinářům, že odpoví komisařce Jourové na její dopis. Zeptá se jí, zda ví, jak jsou jmenováni soudci v její vlasti, nebo v Německu či jinde v Evropě, kde je podle ministra výběr a jmenování soudců ještě více v rukou politiků než v Polsku."
Zdroj: idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 14:47
Na místě Ziobra bch se jí radši zeptal, jak se jí líbilo ve vazbě na Ruzyni a jak moc se těší, že se tam po ukončení mandátu zase vrátí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 17:29
Polský premiér jednal správně, ať si EK s Jourovou zametou před vlastní radou. Na tomto portále stačí najít archiv, protože o tom, jak je volena polská Zemská justiční rada, jsem informoval na těchto stránkách podrobně cca před rokem, a stejně tak klíč ke jmenování soudců. Rekapituluji: Vliv na jmenování Zemské Justiční Rady má hlavně Sejm (parlament), a na ten mají vliv parlamentní volby. A podobně i ve věci jmenování soudců. A je touto cestou zajištěna kontrola, takže funkce soudce má své období, není doživotní jako v ČR.
Disciplinární komora je část soudů, zabývající se trestnými činy soudců. Proti tomu se vší vervou povstala celý talárová relikvie komunistické PLR s jejími pohrobky - ti se stejně jako čeští cítili dosud naprosto nepostižitelní...Např. soudci, kteří byli chyceni při krádeži v obchodě, nebo ve stavu opilosti způsobili dopravní nehody, jaké nesly smrt poškozeným...Zvláštní kapitolou jsou prokurátoři a soudci, kteří se za vlády "liberální" (ve skutečnosti postkomunistické) Občanské Platformy konstruovali soudní procesy proti členům před r.2015 opoziční strany Právo a Spravedlnost, pomocí najatých svědků či uměle vytvářených důkazů. V této souvislosti je znám případ varšavského soudce Łączewského, na nějž jsou důkazy, že se o postupu soudu a tresti domlouval s vládnoucí Obranské Platformy. Takovýmto způsobem byl odsouzen politik Práva a Spravedlnosti Kaminski na 3 roky nepodmíněně. Rozsudek je zrušen, a Łączewskému hrozí, že si ponese odpovědnost...
A co se děje? Tato postkomunistická soudní kamarila dnes se účastní otevřených protivládních demonstrací, vystupuje v protivládní televizi TVN, což po stránce politické publicistiky je jakýsi hybrid merkelovské ZDF s ruskou Russia Today. Situace se vyhrocuje, protože tyto rezidua komunismu podporuje otevřeně Evropská Komise. Třeba brát v úvahu, že na její rozhodování má vliv hodně Německo, v jehož čele dne stojí garnitura velmi silně proniknutá východoněmeckou Stasi, či francouzských levičáků, anebo - za Benelux, osob spojených s ruským Gazpromem...
Polko má plné právo kopnout Jourovou do p.... a odkázat ji, aby se zabývala právním stavem v ČR s ohledem celé dotace EU estébáckému Agrofertu, které dnes musíme my daňoví poplatníci vracet, namísto toho, aby je vrátil podvodník!
Freeeurope

www.ceskatelevize.cz/.../219411018001221
Čas 18.07 - a dále :

OSN prý kritizuje polskou justiční reformu : Nepřestává mě fascinovat, co za zastání a kde všude po světě má justiční bolševik.
Kdepak na něj někde sáhnout - co svědčí lépe o levicovosti těchto organizací - od EU, přes EK po OSN - než právě negativní vztah k polské justiční reformě, která - po NDR jako jediná v bývalých socialistických zemích - se snaží zbavit komunistického vlivu a myšlení na soudech, u nás tak typického hnedle po vstupu do budovy.
Co je komunistický vliv a komunistické myšlení ?
Všechno, co pohrdá právy ostatních, zásadami spravedlivého procesu, postrádá základní právní cit i smysl pro objektivitu, spoléhá na vlastní nepostižitelnost či dokonce neomylnost, v praxi znevažuje úctu k člověku, k účastníku řízení - a vychází z drzého arogantního předpokladu, že jim je vše dovoleno, nikdy se nebudou z ničeho zodpovídat - a jen oni jsou páni nad osudy ostatních, ač je nikdo nevolil a nemají tudíž s demokracií vůbec co společného.

A pokud se to někomu nezdá, mají jedinou odpověď : Justiční stráž a zmanipulovaná trestní řízení s předem jasným výsledkem.

To je komunistická justice tak, jak ji chápeme my - nejhorší nepřítel demokracie, a ne její opora, jak se ji mnozí idioti snaží - obvykle za mrzký peníz - na veřejnosti presentovat.

Typickým příkladem je pak tvz. pravicová opozice - ODS, TOP 09, Starostové, apod., prodejní druhořadí novináři po všech redakcích a samozřejmě přitroublí Chvilkaři, kteří o fungování současného státu nemají ani ponětí.

To jsou skuteční nepřátelé demokracie - a v Polsku se s nimi rozhodli vypořádat, aby nemohli ničit životy ostatních. A západní socialistická multi kulti se z toho může zbláznit...

Zatímco katastrofální stav české justice, ohrožující vlastní občany i návštěvníky země každým dnem, je nechává naprosto v klidu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 17:32
Čapí hnízdo a Pavel Zeman :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 19:16
Syn arménského presidenta zatčen v Praze a vydán do Arménie :

haydzayn.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 19:17
Kterak StB pečovala o zahraniční novináře :

www.msn.com/.../ar-BBYdyXS?ocid=spartandhp
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 14:42
Dnes nejkratší den roku spojen s výročími hnusu...

niezalezna.pl/.../


21. prosinec je nejkratším dnem v roce - a tedy i nejdelší nocí.

21.12. slaví bolševici narozeniny bolševického zločince Stalina.

A také - před 49 lety podepsal spolupráci s polskou bolševickou SB (obdobou československé StB, východoněmecké StaSi, KGB) nositel Nobelovy ceny míru Lech Wałęsa.

V Polsku bylo ke krvavém potlačení demonstrací loďařů v Gdaňsku, použity zvláštní oddíly armády i bolševické policie, kdy ty střílely do pokojně demonstrujících loďařů, kdy byli zastřeleni dokonce civilisté, kteří účastníky nebyli.

Předmětem protestu bylo extrémní zdražení základních potravin (některé až o 70%).

Jiným zločinem byla střelba do studentů gymnasia na schodišti školy v Gdaňsku-Oliwie. Po těchto událostech roku 1970 už podepisovala takovou spolupráci nejhorší sorta psychopatů a sociopatů.

Propaganda světové levice (ta prozíravější) buď mlčí, ta drzejší neustále propaguje WaŁęsu jako hrdinu Solidarity...Dnes WaŁęsa bombasticky vyzývá Poláky k milionovým demonstracím za svržení pravicové vlády.

Wałęsa je typickým představitelem komunisty dlouhodobě "pěstované" opozice, která měla přesvědčit Západ, že komunismus se rozpadá, a že se vývoj v zemích komunistického bloku posunuje směrem k demokracii.

Nejinak tomu bylo v případě havlárny v Československu.

Výsledek? Proruský prezident, premiér StB....a členka jeho strany Jourová, pokoušející se Polsku vtloukat "víru pravou".

Freeeurope
________
Však jsou za to taky dobře placeni...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 14:44
Trestu za vraždy na hranicích komunisté uniknou

zpravy.tiscali.cz/.../
__________
Co také čekat od komunistické justice, že ?
Vedle ní by ale měli postavit a odsoudit i Havla a všechny jeho dnešní slavitele a obdivovatele, protože on to bezesporu byl, kdo nesl odpovědnost za to, že v justici všichni bolševici bez trestu mohli zůstat, ba ještě naplno se rozvinout, neb se stali "nezávislými soudci"...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 14:56
Ubývá prý obžalob... :

Soudy letos hlásí pokles nevyřízených případů. V trestních kauzách navíc ubývá obžalob

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
__________
A kdyby se ještě vypustil § 213 - tak ne že je soudců málo, a proto nestíhají, ale je jich ve skutečnosti minimálně 30% zbytečně přespočet - a neměli by do čeho píchnout...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 21:10
První týden byl antireklamou na liberalizaci železnice :

První týden byl antireklamou na liberalizaci železnice
zdopravy.cz/.../

Selhali především objednatelé: kraje a ministerstvo dopravy. Od roku 2009 všichni věděli, že letos skončí desetileté smlouvy s Českými drahami. Soutěže přesto nikdo včas nevypsal, alespoň pokus učinilo jen málo krajů. Ministerstvo za sebou mělo dva pokusy. V jednom případě rozhodnutí a vítězství RegioJetu zrušil ministr Bc. Žák, podruhé u rychlíkové linky Plzeň – Most antimonopolní úřad.

Úplně nejhorší však byla rezignace objednatelů na jakoukoliv kontrolu a především osvětu. Takto velká změna se měla cestujícím servírovat měsíce dopředu, a vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat. Nedělo se nic. A za to by se měly odebírat funkce zodpovědných politiků i úředníků. Nečinnost jen podtrhl ministr dopravy Vladimír Kremlík, který dal na facebook video, jak jel vlakem do Čáslavi. To bylo vše, co k jedné z největších změn na železnici za poslední týden řekl.


Z cestujících se stali detektivové i štvanci
novinky.cz/.../...

Změny v zajištění železniční dopravy ze strany některých krajů, rušení pokladen na stanicích a zastávkách a současná nekoordinace jednotlivých kroků spolu s neexistencí systému jednotné jízdenky udělaly z cestujících vlakem koncem roku štvance či detektivy, zjišťující, co vlastně k cestě potřebují.

____________
No, tak krajům někdo velí, že ?? Někdo to tam měl na starosti, že ?? Bere za to plat, že ???
Takže asi nebude tak těžké viníky dohledat, dát jim škody k náhradě - a následně je vyhodit, protože tak blbě jako oni to může dělat naprosto kdokoliv.

Anebo to měl být jasný vzkaz : Žádná privatizace železnice- pěkně jezděte s ČD, u těch aspoň už víte, co vás čeká ( a nemine).
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 21:12
Děsivá úroveň současných "novinářů" - a odpověď na ni. (Jako vždy - ano, máte pravdu, jsme úplně blbí - ale hlavně, že nás platí - a ostatní si toho třeba nevšimnou…) :

_________
Lenka Bobíková, Filip Šára

Dobrý den,

kdo tohle, proboha, psal ???

novinky.cz/.../...

Tolik nesmyslů pohromadě jsem ještě neviděl a řekl bych, že ti dotyční nemohli projít ani prvním stupněm obecné školy.

"došlo nejprve v okolí belgického městečka Ypres, v úseku St. Yves-Neuve Chappelle, dlouhém asi čtyři kilometry. Tedy na místě, kde německá armáda v dubnu 1920 poprvé využila chlor jako bojový plyn, který po něm dostal jméno yperit."

V dubnu 1920 bylo dva roky po válce, takže sotva kdo mohl používat na frontě bojový plyn, krom toho chlor není yperit, máte pětku i z chemie.

A to není zdaleka všechno.

Pod obrázkem rakouských jednotek mezi vagony :

"Odjezd čs. pěších pluků na bojiště v Haliči v prosinci 1914"

Čs. pěších pluků ??? V rakouských uniformách, a v roce 1914 ?? Kdy ani o legiích ještě nebylo slechu dechu ???

Vy jste museli nutně propadnout nejen z dějepisu, ale i chemie a češtiny. Ty gramatické chyby snad ani vyjmenovávat nebudu, to by byl mail do půlnoci.

Děsí mě, kdo dneska může být "novinářem" - a není pak divu, že toto, kdysi prestižní, povolání je vnímáno společností s naprostým despektem, podobným nejnižším sociálním stupňům a profesím.

Ještě by mě na závěr zajímalo : Kde jste, proboha, studovali a co máte za školy (tedy pokud vůbec nějaké) ??

To proto, abych se jim zdaleka vyhnul nejen já, ale i všichni příbuzní...

Ing. Jiří Fiala
______________

Dobrý den,

moc děkujeme za upozornění na četné chyby. Pokusíme se udělat maximum pro nápravu.

S pozdravem a přáním příjemného prožití krásných vánočních svátků
redakce Novinek
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-22 21:14
Andrej Bureš tu buduje stát, o kterém by se Mussolinimu mohlo jen zdát.
Kdo umí ten umí. Zamysleme se však nad tím, kdo ho volí.
Stádo beranů, ovcí - a především voli.
Tudíž vládne nám tu banda estébáckých čuráků,
drahá za pytlík předvánočních buráků.
J.K.

televizeseznam.cz/.../...
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-02 20:16
Tam by si se stromkama dostal zelenou :

idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.