Budeme kverulanti brzy všichni...

Kasta - basta. Poláci demonstrují na podporu vládní reformy justice a stojí za svou vládou. Česká vláda prudce zvyšuje soudní poplatky. 

 Dva různé přístupy k řešení téhož problému. Nefunkčnosti justice. Zásadový, krátkodobě bolestivější - ale slibující naději na změnu k lepšímu - a populistický, neřešící nic, jen prohlubující a odsouvající do budoucna současné problémy, kdy se stanou tradičními cestami už jen těžko řešitelnými. Což ovšem současnou vládu nijak netrápí. 

 Není svým způsobem horší destrukce nejen hospodářství, ale i duše národa - než je populismus. 

Ostatně, jak fašismus, tak komunismus, ničím jiným než svéráznými druhy populismu své doby nebyly. Zajímavé, že vzhledem k jejich následkům se na jejich odsouzení shodují skoro všichni, vyjma jejich přímých představitelů, zatímco populismus kvete dál, a - bohužel - ČR je toho zvláště odstrašujícím příkladem. 

Tragické důsledky populismu se u nás dostavují už během jeho vlády, ty daleko drastičtější budou pociťovat celé příští generace. 

Skončil jeden z nejsilnějších argumentů Babišových populistů - totiž hospodářský růst, čímž se ukázalo, že to skutečně nebyla jejich zásluha - a že šlo jen o pravidelnou fázi dávno popsaného ekonomického cyklu, kterou oni, zpočátku, jak se říká, "utrpěli". 

Jak estébák Babiš říká svou svéráznou komunisticko češtinou, "napumpoval" do lidí peníze - a přitom každý, i ekonomicky nevzdělaný člověk dobře ví, že to má dlouhodobě jediný důsledek : Inflaci. Ta je už nyní taková, že zcela vybočuje z mezí daných EU i reality ostatních členských států. 

Generální populista asi zapomněl, že "napumpuje-li" do ekonomiky ničím nezasloužené a nepodložené peníze - má to vždy jediný, dávno popsaný, a to tento důsledek. 

Přičemž z logiky věci plyne, že nejvíce vyletí ceny toho, co lidé potřebují nejčastěji a prostě to musí zaplatit - totiž bydlení a potravin. 

V Evropě není názornějšího příkladu nežli současná ČR. 

Populistovi na tom nemálo, a tak se snaží prosadit - vědom si totální nefunkčnosti a hlavně nespravedlnosti obecné justice - zásadní zvýšení soudních poplatků, aby prý zabránil "kverulantům" se zbytečně soudit. 

Jakoby souzení - a zvláště u našich soudů - byla nějaká úžasná kratochvíle, po které všichni nezřízeně touží. A nemají na práci nic lepšího, ba dokonce tomu dávají přednost před pobytem u moře, na horách, v přírodě a kdekoliv jinde. Coby jen všichni neudělali - aby kastě trochu nezkomplikovali život... 

Jak mnohokráte doloženo na našich stránkách (a kdykoliv to můžeme doložit znovu), naprostá většina soudních kauz pochází z toho, že původní, jednoduchý problém, nebyl rozsouzen řádně a spravedlivě, ale přesně naopak - což vyvolalo jenom vlnu dalších žalob ve všech směrech, protože poškození, a často i zásadně poškození, si to prostě nehodlali nechat líbit. Z pohledu generálního populisty - kverulanti. 

Zjevně bezdůvodné zvyšování soudních poplatků, bez jakékoliv protihodnoty, je tedy nejen dalším silným inflačním impulsem, ke všem těm stávajícím, ale i hloupým a nekvalifikovaným pokusem krýt dál kastu, aby mohla přežívat beze sebemenší změny - a pokračovat ve vytváření agend o ničem pro dětičky všech spřátelených populistů, které po vystudování zjevně bezcenných právnických škol a učilišť, jež na jejich právním vědomí nadělaly spíše další škody, když už nic nebyly schopny napravit při vědomí rodin, odkud většina těchto dětiček pochází, pak následně pak nemají kam jít, a přesto se hodlají  královsky obživovat  - stejně jako jejich rodiče a prarodiče, komunističtí soudci nebo prokurátoři. 

Postup generálního populisty je totéž, jakoby se rozhodl vymýtit chřipku a angínu tím, že zdraží desetinásobně aspyrin a příslušná antibiotika - a bude se domnívat, že tím, že na ně lidi nebudou mít, tak přestanou stonat. 

Každý nechť si snadno domyslí, co se v takovém případě asi stane. 

Jestliže padnul jeden z hlavních argumentů populisty, totiž hospodářský úspěch, pak je třeba si také uvědomit, že hospodářství sice prochází pravidelnými ekonomickými cykly, jako příroda jarem, létem a zimou - ale že tyto cykly může člověk do jisté míry ovlivnit. 

A celá historie hospodářsky úspěšných států dokumentuje, že hospodářství se daří obzvláště tam, kde je politická stabilita - a obráceně. 

Politická stabilita předpokládá právní jistotu - a jsme zpět u justice a kvality a vymahatelnosti platného práva. 

Je to justice, kdo zodpovídá za právní stát a za garanci základních lidských, ale i hospodářských práv - a jestliže je garantovat nedokáže, znamená to v dlouhodobějším horizontu odliv investorů a investic, neboť i oni brzy přijdou na to, že relativně levná a relativně kvalifikovaná pracovní síla má smysl jen tehdy, pokud hodnoty, které vytváří, je schopen stát garantovat, a ne že o ně přijdou ze dne na den nějakou falešnou fakturou a nikdo se už ničeho nedovolá... 

Populismus je vlastně korupcí obyvatelstva, těch jeho nejnižších složek, které se nejsnáze zkorumpovat dají - a má tudíž také stejné účinky : Je to rakovina společnosti. 

Jako každá nemoc, oč později objevena, oč později započato s léčbou,  o to bolestivější a beznadějnější potom je. 

Polsko názorně ukazuje, že kasta sama se nikdy nenapraví sama sebou a nezačne fungovat řádně a v zájmu demokracie a právního státu, že ani v zemi se silně protikomunistickou tradicí se ji nejsou schopni zbavit prostou generační výměnou a vyškolením nových soudců - a že polská vláda se do této nemilé kapitoly pustila právě proto, že je to vůle obrovské většiny národa (vlastně celého, vyjma kasty samotné) a že dobře ví, že bez této reformy není postup ke garancím právního státu a vynutitelnosti práva - rovným a spravedlivým pro všechny - možný. 

ČR tyto problémy dál jenom tlačí před sebou, oficiálně se tváří, že žádné neexistují, a aby se o tom nemohla většina obyvatelstva přesvědčit, prostě je k soudům nepustí. 

Čímž samozřejmě popírá jednu z nejzákladnějších premisí přístupových dohod k EU i jurisdikci štrasburského soudu - totiž přístupnost pro všechny občany k systému ochrany práv a svobod mocí soudní. 

Ta má - dle generálně populistových představ -  nadále sloužit jen jako rezervoár věrných kádrů, o to věrnějších, oč právně bezcennějších - a neschopných se pak objektivním výkonem skutečného práva uživit. 

Inflací zadělává generální populista dluh příštím generacím na - řekněme - jeden, dva ekonomické cykly - ale znepřístupněním justice, byť i takto špatné a její populistickou ochranou bez jakýchkoliv požadavků na její zlepšení, zadělává generální populista dluh na celé generace. 

A jako vždy u všech společenských zákonů,  i tady platí : Oč později je problém řešen, o to složitější pak je. 

Aneb - chcete-li, známý citát : Kdo činí evoluci nemožnou, činí revoluci nevyhnutelnou. 

Populista to vždycky nakonec na někoho shodí, jemu o nic nejde (a všimněte si, co to je asi za premiéra, který nejen že nezná pořádně jazyk země, které má vládnout, ale jehož děti v ní nakonec ani nežijí, ani nestudují - a nakolik tedy asi věří on sám sobě a tomu, kam zemi dovede...) - a proto by o to mělo jít nám. 

Abychom se nedostali do situace ještě horší než před vítězným Listopadem, kdy země bude patřit jen úzké, nekontrolované, nekontrolovatelné, nedotknutelné a hlavně neodvolatelné Kastě, kterou nikdo nevolil a která se zapikolovala i na příštích deset generací... 

_________________

_________________

 

 "Pryč s kastou nedotknutelných.‘ Poláci demonstrují na podporu justiční reformy

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-09 10:27
niezalezna.pl/.../

wpolityce.pl/.../...

dorzeczy.pl/.../...

Za reformu justice demonstrovalo před areálem Ústavního Soudu ve Varšavě 20.000 lidí od 12.00 hodiny po cca 3 hodiny.Čtenáři postačí obrázky a videa. "Kasta-basta"; "Stop sądokracji" (stop soudcokracii), czy "Kasta do kasacji" (Kasta do vrakoviště...do "kasacji": Auto neopravitelné po autonehodě: "tak, to auto trafi do kasacji...")
Jeden z proslovů hovoří za hodně - a je to něco, co známe i v ČR:

"...Proč je tolik obětí reprivatizace, proč je tak mnoho osob poškozených? Proto, že beneficienty divoké reprivatizace je mnoho právníků, mezi nimi mnoho soudců. V mém rodném městě, Lodži, kde divokou reprivatizaci prováděli nikoliv úředníci jako ve Varšavě, ale právě soudy. To soudy uznávaly falešné závěti, soudy dovedly k to,z, že mnoho nemovitostí se dostalo do rukou zlodějů, a lidé se dostali na dlažbu. Dost toho, kasta basta...."...jsou slova jedné z poškozených Agnieszky Wojciechowské van Heukelom.

...Televize TVN určitě ve zprávách v 19.00 - a dalších ani muk? Od českých masmedií očekávám rovněž ticho...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-09 10:29
Kdo je vlivný advokát z kauzy Kremlík...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-09 10:29
Úplně stejně působí na děti zvrácená česká opatrovnická policejně justiční mafie.K té se "odborníci" bohužel nevyjadřují. J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-09 10:30
Účinnou terapii by mohlo poskytnout dle doporučení OS Chrudim Pestalozzi centrum, sdružení hrobníků nevinných dětí.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 14:23
Jak porazit Babiše!. J.K.


magazin.recepty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 14:33
Od zavraždění faráře Toufara uplyne 70 let :
_____________

A kde je vyjádření k tomuto výročí estébáka Bureše? J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 14:34
právnické výpočty :

www.pravnicke-vypocty.com/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 14:35
A dost! Všem kupujícím kverulantům! J.K.

televizeseznam.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 14:37
Odsouzený zachránil život ženě s infarktem :

pribram.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 15:29
Co jim také zbývá ? O.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 15:31
Slyšte slyšte, nevěříte? Ikona všech disidentů říká, že komunismus byl dobrý :

wpolityce.pl/.../...

Lech Wałęsa povídá různé „zajímavé“ řeči nejen v sociálních mediích nebo na setkáních se sympatiky, nýbrž i v ruských mediích. Tentokrát bývalý polský prezident v rozhovoru s ruským týdeníkem „Sobesednik“ (český „besedník“) tvrdil, že Putin musí vyjít s návrhem na vytvoření zvláštních komisí, aby řešili spor s Polskem. Wałęsa v tomto rozhovoru rovněž přiznal, že „bylo období, kdy byl komunismus potřebným.“
"Jakmile Putin s tím vyjde, to já, přestože jsem důchodce, na Polsku vynutím, aby Putinovy návrhy přijalo, přiznal Wałęsa, a dodal, že jestli argumenty budou dobré, že „i tu vládu vrátíme“.
Dle Wałęsova názoru samotné základy komunismu tak zlé nebyly, ale „něco se nepovedlo“. V rozhovoru nemohla chybět ani agenturní minulost bývalého prezidenta. . Wałęsa jako vždy popíral, že se složkou dokumentace tajného spolupracovníka „Bolka“ nemá nic společného.
Když SB viděla, že mě lidé podporují, slibovala, že materiály vydá: Že prý agentem nejsem. Mnoho lidí tehdy uvěřilo. A někteří věří dále. Ale nemám s těmi dokumenty nic společného. Zkrátka důstojníci SB byli mazanější. A takovým způsobem vedli svůj boj.

To je světoznámý "disident", nositel Nobelovy ceny míru, "bojovník proti komunismu"???? EStébákem je od r. 1970, na svou úlohu představitele komunisty kontrolované opozice byl i školen. Wikipedia hovoří, že byl za výjimečného stavu internován...Lež jako věž! Byl - v luxusním rekreačním středisku nejvyšších papalášů v Arlamowě, v překrásné přírodě plné zdravých horských lesů pohoří Bieszczad, v jihovýchodním Polsku....Dnes Wałęsa bouří proti současné vládě, proti reformě justice, ruku v ruce s talárovými rezidui komunistické PLR, volá milion lidí do ulic proti vládě. O obnovení spolupráce s Ruskem horoval rovněž další odpůrce současné vlády, bývalý prezident Komorowski ("Komoruski, podezřelý jako TS SB "Litwin").

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 16:00
Uhodnete, kdo je v Česku největší sudič?

pravnicke-vypocty.com/.../...

Počet výsledků hledání „Ministerstvo spravedlnosti“: 17015 soudních řízení.

OOS
______________

No, dobře, ale to je asi jako strana žalovaná, nikoliv žalující. To jen vypovídá o stavu spravedlnosti u nás. JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 16:00
Kverulantů bude přibývat ! O.

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 16:01
Že by Šafr-forum v náhledu na Polsko obrátilo?
www.forum24.cz/.../

Důvěru si samozřejmě Jourová v Polsku nezískala, názor polského vládního establishmentu na ní je negativní. Poláci klidně mohou Jourové vytknout právní stav v ČR, kde si premiér vyměnil představitele justice včetně ministerstva spravedlnosti osobami, které zastavili jeho trestní stíhání, a stěžovat si u TSEU...A také to byl on, kdo ji dostal z vězení...kam by se eventuálně mohla v případě změny premiéra (přinejmenším) i vrátit.

Freeeurope
0 # Tomáš Jadlovský 2020-02-11 18:23
Demokracie, o jaké se národům EU ani nesní. 5. dubna bude v Arménii referendum a bude se hlasovat o ukončení funkcí soudců Ústavního soudu, najmenovaného většinou ještě minulým režimem na doživotí. U nás máme na doživotí staré komunisty, po nich to plynule převezmou jejich příbuzní a kamarádi a běda, jak by do jejich výběru někdo mluvil. V Polsku se o změny pokusili a už Brusel vyhrožuje. Ale hlavně, že máme evropské hodnoty, lidská práva a demokracii.
www.panarmenian.net/rus/news/277755/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 20:32
www.forum24.cz/.../

Premiér by neměl lhát,
nebýt otrlý a na celý národ srát.
Občane, dej si pozor,
sic estébák Bureš vyjádřil pouze svůj názor.
Tato vláda je děvka prodejná,

její voliči šlápli z bláta přímo do hovna.

Kde je dneska ODS?

I po ČSSD chcípnul pes.

Nedávno objevil se Bureš v městě Zlíně,

ostuda, realita jak za Hitlera v Terezíně.

Česká veřejnost je nasraná,

navrhl bych Burešovi osud Luďka Pachmana.

J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-11 20:35
Šafr-news se lepší?


www.forum24.cz/.../

Ty počty deportovaných Poláků na Sibiř se dosud různily, ale statisíce to byly v každém případě. Ruští trolové a komunisté na řadě českých internetových fór šíří lež, že Polsko mělo smlouvu s Hitlerem (měli jen pakt o nepoužití násilí v řešení sporů,podepsaný za Polsko ambasadorem, a ten nakonec Hitler roztrhal - odůvodnil to smlouvami o vzájemné pomoci při napadení Polsko - Britanie,Polsko - Francie, podobné smlouvy mělo s těmito státy i Československo, a víme i v ČR i v Polsku, jak to dopadlo)...

Dodnes Putinův režim obhajuje genocidní vraždu v Katynském lese i další genocidní vraždy na Polácích. Nutno to zdůraznit v ČR také z důvodu potřeby čelit rozmohlé ruské propagandě, která tvrdí, že Rusko není SSSR, a že Rusko je demokratické...a že dokonce hájí křesťanské hodnoty...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 16:30
Exekutoři si zase zaplatili poslance...

Aby sly EXEKUCE snaz?!
Z

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 16:32
Raději na doživotí do kriminálu, než by předala dítě otci :

Utopila syna ve vaně, aby jej soud nesvěřil otci, viní žalobkyně matku

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 16:33
Soudce kauzy opencard Sotolář čelí trestnímu oznámení, údajně padělal listinu a zneužil pravomoc

lidovky.cz/.../...

Soudce patří před soud, je to věc důvěry

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 16:34
Opět volba : Prašť jako uhoď...

Z hlediska občana, pro kterého má být ombudsman především, jeden horší než druhý...

Poslanci ombudsmana zatím nezvolili. Do druhého kola postoupili Křeček a Schorm

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 17:30
Ách jo !!!

novinky.cz/.../...

___________
Další bezcenná figurka... Ten úřad můžou rovnou zavřít, jakoby nebyl...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 18:15
Rok 2020 je pro ČR rokem hlodavců.
Předsedou vlády je hraboš a ombudsmanem Křeček. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 18:51
Z KSČ odešel 20.11.1989. Tomu se říká chytit novou šanci za pačesy!

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 18:52
Křeček :

denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 19:05
A co Schorm? Bude trafika či skončí na pracáku? J.K.
www.forum24.cz/.../

No, tak vzhledem k jeho kvalifikaci a známostem ho asi každá právní kancelář ráda zaměstná, tam bych o něj strach neměl...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-12 19:38
Ať jsi jménem Esser či Bureš, jednoho dne to skončí, prdneš, škytneš, půjdeš.. J.K.
seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-13 08:03
Nejsou znalci... ? Ti poctiví opravdu ne, zvláště v některých oborech. Opatrovnictví pak především. JF

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-13 08:08
Soudy ztrácejí znalce. Horší odměny než pro kopáče, teď půlmilionové pokuty

idnes.cz/.../...
__________
Kdy začnou soudy ztrácet stejně špatné soudce ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-13 22:24
Z hradu plného bláznů.
Hradní pán jmenoval 30 nových soudců,
zmínil udělení milosti pro Jiřího Kajinka.
Není zmínka o tom,
zda střízliv byl, či jako pralinka.
Načež dodal smutným hlasem.
Vy nás ale zásobujete, paní Karfíková.
Když to takhle půjde dále,
co Čech, to soudce.
J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 12:32
Jediný opravdu hmatatelný výsledek estébákovy vlády, který pocítí bezesporu každý :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 12:56
Tejc bude náměstkem pro odškodňování... Tě Bůh !!

Tejc končí jako náměstek pro politiku, bude náměstkem pro vězeňství a odškodňování

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 12:58
Takový standardní soudce...

Z ne udělal ano, vymýšlel si celé věty. Poslechněte si, jak soudce Sotolář manipuloval v kauze opencard

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 13:00
Zeman soudcům řekl, že je jejich kolega. To je dost urazil :

Zeman jmenoval nové soudce a hájil milost pro Kájínka

ceska-justice.cz/.../...

Zeman soudcům řekl, že je jejich kolega. To je dost urazil

www.forum24.cz/.../
___________
Nevím, koho z této svity lze ještě urazit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 13:52
Za miliony slibovali ovlivnit soudy, policie obvinila tři lidi

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 13:52
Další milující matka :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 16:13
V pondělí zřejmě začnou práce na návratu mariánského sloupu :

www.ceskenoviny.cz/.../1854557
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 16:14
Babišova vláda dál zadlužuje zemi. Státní dluh stoupl na 1,64 bilionu korun

novinky.cz/.../...

___________
Ba ani Zemanův plat nestačí utáhnout Babišovy dotace...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 19:56
Je potřeba se zamyslet, koho budeme příště volit, když líp už bylo.
Zažil jsem v této zemi již spoustu hnutí,
musím konstatovat, že každý režim nás vytrvale nutí,
dělat za hovno, ale s chutí.
Máme tu několik stran,
by neřeklo se, že tu vládne totalita.
Ta, která je momentálně u koryta,
vždy plní si svá bezedná břicha.
Proto seru na poslední trylek,
v podání exotů, z miliónů chvilek.
novinky.cz/.../...
Naši předci se musí v hrobě obracet,
nejdůvěryhodnějšími politiky jsou ti,
co dovedli nás do sraček.
Babiš, Klaus ml. /i starší/, Hamáček.

novinky.cz/.../...

J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-14 19:57
Já v této prohnilé době,
věřím už jenom sám sobě.
A věřím, že na ty svině dojde.
J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-15 11:08
Zemědělec žádá kárnou žalobu pro Šarocha, který rozhodl stejně jako v případě Čapího hnízda - ve prospěch Babiše :

neovlivni.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-15 13:10
Dovolání NSZ v kauze Grygárek :

www.novinky.cz/.../era-josef-koukal-40313371
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-15 13:11
12. února 2020:

Štrougal a Jakeš budou u soudu zkoušet obstrukce a průtahy, míní iniciátorka žaloby Winkelmannová

irozhlas.cz/.../...

o 3 dny později: 15. února 2020:
Jakeš (97) má po návratu z LDN vážné potíže. „Jsem nemocný,“ tvrdí bývalý papaláš KSČ

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-15 13:39
Nová výstava na Pražském hradě + Mariánský sloup pohledem historika umění :

drive.google.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-15 19:29
Zeman lhal, jako obvykle : Asi jako jeho virozy, tak i účast jeho dcery na porno party...

forum24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-16 16:25
Podivná reforma výběru pohledávek. Na delikventy stát pošle celníky, na běžné lidi exekutory

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-16 16:41
Snadno manipulovatelní studentíci, se kterými si ze zákulisí dělají, co se jim zrovna hodí, čímž prokazují pravý opak toho, co vyhlašují - demokracii ve skutečnosti škodí, ne že ji chrání.

O reformu polské justice by se měli hluboce zajímat, ne ji bez jakékoliv znalosti odsuzovat :

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 07:11
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 13:14
www.forum24.cz/.../

Patriarcha Kiril, sám agent KGB „Michajlov“.

Podle ruské strategie bude zřejmě třeba posadit další generaci vůdců, před světem ovšem to představí jako „demokratický převrat“.

Logicky vzato: V diktatuře není možné, aby z totalitních struktur vzešel skutečný demokratický vůdce


Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:06
To si se dostal do pěkné party : O.

novinky.cz/.../...
____________

Jo, to dostal. Občas se mezi nimi našel i někdo slušnější, ale moc jich nebylo. Obvykle vyhazovači z barů, bývalí boxeři, atd. Co taky chceš ?
Při těch eskortách jsi poznal, v jaké jsi společnosti už podle toho, jaký radio měli puštěný a jak nahlas. Často mi z toho bylo vysloveně špatně.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:07
Chudé regiony se vylidňují, lidé pracují na černo, nového kantora tam nedostanete, shrnuje neřešené skvrny Česka sociolog Prokop

plus.rozhlas.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:08
Pracovník vězeňské služby vybržďoval vůz a mával odznakem. Pak hrozil řidiči

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:13
Klasika : Dopravní přestupek řeší jeho nadřízení ???
Když někoho předjedete tam, kde nemáte, tak to pošlou vyřešit vašemu šéfovi do práce ? A odkdy ?
K čemu pak je policie ?? Aby honila slušný lidi ??
___________

Poté, co o případu informovala TV Nova, se videem začala zabývat také policie. Záhy se jí řidič sám přihlásil. „Jeho jednání jsme vyhodnotili jako přestupkové a spis předáme jeho nadřízenému,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Zdroj: idnes.cz/.../...
___________

Mimochodem, proč to "vyhodnotili" jako přestupek ?? Není už napadení na veřejnosti trestným činem výtržnictví ??
A zneužití pravomoci s tím odznakem je co ??
Akorát buran zapomněl, že už není v kriminále, kde mu projde všechno, a to je celý...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:15
Školení pracovnic ÚP :

Nepomáhat, ušetřit na dávkách. Bývalé pracovnice popsaly praxi úřadů práce

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
____________

vrchní prase

Mgr. Viktor Najmon
www.uradprace.cz/web/cz/generalni-reditel
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:20
Ministerstvo spravedlnosti plánuje zvýšit poplatky za soudní řízení, řadu z nich i na dvojnásobek

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-17 16:32
Exekutoři odmítají vymáhání soudních poplatků celníky, podle Benešové přijdou o byznys

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.