Toufar se dočkal zvonů. Spravedlnosti nikoliv.

 Komunisté si nadělili k výročí únorového puče i jedno skvělé, patrně nechtěné, přesto velmi symbolické výročí : Umučení faráře Toufara z Čihošti ve valdické věznici. 

 Na Toufarovu počest je již několik let vyzdobeno Borůvkovo sanatorium v pražské Legerovce jeho portrétem. A také portrétem jiného, ještě známějšího pacienta, který rovněž zde spatřil světlo světa naposledy, byť o 19 let později : Jana Palacha. 

Toufarův osud je symbolický pro poslední vývoj země nejen za jeho života, ale zejména po jeho tragické smrti : Nejprve o něm 40 let nikdo prakticky nesměl mluvit, ba ani vědět. 

Pak se pomalu dostával na místo v historii, i zájmu společnosti, které mu právem patří. 

Ale své zemi posloužil - a jistě ještě poslouží - především svým posmrtným osudem : Jako názorným příkladem toho, jak se tzv. "nezávislá", ve skutečnosti postkomustická justice "vypořádala" s komunistickou minulostí. 

Toufarův vrah, estébák Mácha, nebyl vlastně nikdy potrestán, alespoň lidskou spravedlností nikoliv. Sice měl po několik let jisté "oplétačky", pak už nemohl pracovat ani na komunistickém ministerstvu vnitra - ale pokud ho měla potrestat polistopadová justice, tak ani v takto exponovaném a drastickém případě ubití bezbranného kněze nedokázala vystoupit ze své komunistické minulosti, či spíše současnosti. 

Mácha dostal dva roky, nakonec si odseděl rok !!! 

K smíchu, zajisté řeknete. 

Nebo - k pláči. 

Posloužím malým srovnáním. Svým : Za pohrdání soudem + za nenastoupení tohoto trestu, nutno dodat bez platné výzvy - jsem si já, za stejného režimu, za platnosti stejných zákonů - a za jejich výkladu stejnými justičními pokřivenci, odseděl ve velmi nedávné době - bez měsíce - rovněž rok. 

Chápete tu tragiku, snadno pochopitelnou i naprostému laikovi ?? 

Věcný dotaz na přihlouplého soudce v Kladně, jestli se nezbláznil, soudce, který dodnes soudí na KS v Praze, se v pojetí havlistické justice rovná stejnému provinění, jako umlácení bezbranného faráře, který se ničím neprovinil, jeho vyšetřovatelem ... ?!

I v řeči platných paragrafů to vypadá takhle (protože ani zákony za komunistické totality nepřipouštěly ubití vězně, notabene neodsouzeného) : 

Mácha : Zneužití pravomoci veřejného činitele (výrazně přitěžující okolnost), ubití při výslechu - tedy zabití za zvláště trýznivých a přitěžujících okolností (připusťme, že to tedy vražda nebyla, neboť věřím celkem tomu, že ani bestie Mácha neměl původně v plánu Toufara zabít, vždyť ho potřeboval živého pro chystaný proces - a bezesporu od toho závisely i jeho prémie a jeho hodnocení nadřízenými - proto také ty následné "nepříjemnosti" ještě za komančů, když nedodal k soudu nezbytně potřebný "živý materiál"). 

A - Já : Dotaz na soudce - ani dnes a podle dnes platných zákonů - není žádným trestným činem... 

A přesto jsme si odseděli - s Máchou - oba skoro na chlup stejně. 

Zdůrazňuji : Za jednoho režimu, za platnosti těchže samých zákonů, za prakticky stejné politické konstelace... 

Chce snad někdo k tomu něco dodat ?? 

Ano, prosím - já. 

Totiž, že zatímco Mácha je na pravdě Boží - a věřme, že aspoň tam došel spravedlnosti a už se smaží v pekle ve vroucím oleji - tak jeho soudci rozhodně ne. Ty je zcela jistě možné dodnes dohledat a najít - ať už v důchodě, ale spíše stále ve funkcích. A to hodně vysokých. 

A zeptat se jich. 

Jestli je podle nich normální si za brutální ubití nevinného odsedět rok - stejně jako za dotaz na soudce. Dotaz, který se soudci nelíbil... 

________________

________________

 

 https://ct24.ceskatelevize.cz/3053970-toufar-pieta-v-kostelich 

_______________

_______________

 

Zvony čtyř kostelů vzdaly poctu umučenému knězi... 

 

Sv. Ignác,. Sv Ludmila - nahoře a dole, po stranách - sv. Štěpán (ve Štěpánské) a sv. Kateřina - tvoří dohromady křesťanský kříž... 

_______________

_______________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-25 20:31
Toho Máchu asi soudili ti - podle pí Benešové - nejlepší z nejlepších... :-|

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.