Navržený postup léčby

nemocné společnosti nebude snadný. Zkusme začít u používání vlastní medicíny, vytvořené postiženými. 

 

Popis procházky noční Prahou angažovaným občanem Janem Rubešem mne velmi zaujal, zejména poté, co přešel ke konkrétním závěrům z popsaných a dlouhodobě neřešených problémů - totiž k popisu právního stavu u nás. Ten, velmi správně a doložitelně, označuje za anarchii

A má naprostou pravdu. 

Má pravdu i v mnoha jiných ohledech - totiž že je to tady možné proto, že my jsme takoví. A nemůžeme za to nikomu cizímu nadávat. 

Takoví ... - jací ? 

Nedůrazní, nedůslední, zbabělí, často i zkorumpovaní. Pokud bychom takoví nebyli, nebyl by tento stav nadále možný. 

Je to stav, který jinde ve světě neexistuje - tedy není pro nás a naše orgány a naše občany žádná myslitelná omluva možná (orgány se samy nezmění a občané, pokud jim to budou trpět a nepožadovat změny, také ne). 

Je to prostě ráj neschopných, malých lidiček, kteří jsou všude - a se kterými není snadné hnout ani tehdy, když se někdo osvícený, komu to není jedno, dostane - aspoň na čas - do čela. 

Celá tahle reportáž je nejen obrazem zoufalosti současné anarchie (nemající s demokracií nic společného), ale také náznakem těžkostí možné cesty k nápravě. Protože proti takovémuto molochu za desetiletí vytvořenému nemůže bojovat jediný člověk, byť sebeschopnější - brzy by z něj buď udělali blázna, nebo ho pomocí zkorumpovaných novinářů zlikvidovali společensky - anebo se ho prostě zbavili.

Dobře to tam popisuje p. Rubeš ohledně primátora Hřiba - že piráti měli snahu, ale narazili na tohoto molocha neschopnosti, provázanosti a zkorumpovanosti - a už také začínají uhýbat a ustupovat - do "společensky přijatelných frází." 

Velmi správným postřehem je námitka vůči razantnímu zásahu proti právní svévoli cizích firem v hlavním městě : Že je to pirátské řešení . No - a ? Vždyť jste přece piráti, ne ? 

Smyslem je protiprávní stav rychle a rasantně zlikvidovat, a ne se obávat, co kdo na to a co by, kdyby - protože to je jen hledání výmluv, proč to nejde. 

Kdo hledá výmluvy, nechce věc řešit. 

Krásně je to popisováno u policajtů a vyžadování jejich zásahu při okrádání cizinců u bankomatů "směnárníky" za bezcenné běloruské rubly. 

Ten postup se totiž dá aplikovat na postup našich orgánů obecně : Odstraníte jednu námitku, přijdou s jinou. Odstraníte tu, vymyslí si další, a tak pořád dokola. 

Přesně podle zásady : Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. 

Policajta, který odmítá tyto podvodníky stíhat - s tím, že se stejně nic neprokáže, pak zas nemá poškozené, a když je má, ti nechtějí trávit čas v Praze sepisováním protokolů a do soudu by stejně cizinci v Praze nezůstali, atd. - je potřeba ihned, na místě, svléknout z uniformy a bez jakéhokoliv nároku na cokoliv neprodleně od policie vyhodit. Další už by si to zatraceně rozmysleli. 

Protože - kdo chce, hledá způsoby... A těmi způsoby by např. byl zákaz pobytu, nebo i jen předběžné zadržení na 48 hodin, to může udělat policajt i bez jakéhokoliv rozhodnutí soudu nebo SZ - a i když by se jim nic nedokázalo nebo by nebyli odsouzeni, příště by si to zatraceně rozmysleli - a do Prahy třeba už nejezdili. 

Takhle, když ví, že je to ráj beztrestného zločinu a snadné obživy - tak proč by to nedělali, když se jim dělat nechce - a tohle je tak rychlý a bezpracný zisk, že ?!! 

Pan Rubeš popsal - a velmi krásně a profesionálně - problémy pražských ulic, především těch nočních. 

Jenže, od popisu problému k jeho řešení je ještě dlouhá cesta, i když má pravdu, že někde je třeba začít - a to rozhodně u popisu a uvědomění si problému. 

Má pravdu i v tom, že to MÁ SMYSL, a to i tehdy, když ho ostatní nevidí nebo to nenese žádné konkrétní výsledky a problémy se opakují pořád dokola. 

Naráží tak současně na to, v čem je problém politiků : Protože politik - to je, stejně jako soudce - konfliktní povolání, pokud ho chce někdo dělat dobře a poctivě. 

Což - stejně jako u soudců, tak i u politiků - přiznejme to otevřeně - chce jen málokdo. 

Konflikty, natož s razantním a zásadním řešením, vyvolávají sice nadšení voličů na straně jedné - ale to je pofidérní a pomíjivé - zatímco zloba vztek těch právem postižených zůstávají a stávají se o to nebezpečnějšími, oč zásadnější újmu překažením svých rejdů dotyční utrpěli. 

Většina těch současných  - politiků i soudců - se chce jen dobře, nadstandardně mít, a vzdor povinným řečem o službě veřejnosti - jí buďto nechtějí sloužit vůbec, nebo jen odtud až potud. To "potud" obvykle znamená tak, aby to nenarušovalo jejich klidný spánek, jejich rodiny či jejich kariéru. 

No - a v tom to právě je. 

Protože zásadní problémy chtějí zásadní řešení - a těžko si představit, že zásadní řešení nebudou nikoho bolet, natož pak ty, kteří šmejdovinu léta provozovali a bohatli z ní, nebo že zkorumpovaný, po desetiletí pěstovaný systém vzájemné tolerance politiků, podvodníků, ba i evidentních zločinců půjde odstranit nebo napravit po dobrém či jen s lehkými kosmetickými úpravami. 

A jsme i u jádra pudla : 

Ve voličích převládla - i médii pěstovaná - představa, že správný kandidát, zvláště na vyšší funkce (senátora, poslance) je hlavně takový, který už něco dokázal ve svém životě a těší se všeobecné vážnosti. Jenže pak se musíme zeptat, co pro velkou většinu obyvatel znamená to, že "něco dokázal", nebo že se těší "všeobecné vážnosti". 

Člověk, který má firmu, notabene úspěšnou firmu, rozsáhlý rodinný majetek, ať už zděděný či zrestituovaný - myslíte, že půjde rasantně do boje s nějakými mafiány - a tohle všechno bude riskovat ? Včetně své rodiny a rodinného štěstí ? 

Takový člověk je možná správným kandidátem pro usazenou, zavedenou a fungující demokracii - ale kdo ví, že jí zdaleka nejsme, pak taky ví, že takový kandidát není pro tuhle zemi - alespoň zatím - tím správným. 

Protože tady potřebujeme lidi zcela jiného ražení. 

Ano, třeba takové, jako je p. Rubeš, nebo to alespoň předvádí v těch svých videích : Inteligentní, rasantní, vzdělaný, schopný a pohotový. Jenže, jak vidno - i on naráží na svůj strop, když říká, že do politiky nechce. Protože - popis problému, jak už jsme řekli, je jen jednou částí řešení, tou první a úplně nejzákladnější. 

Pokud ale popsaný stav nikdo nebude řešit, a ani p. Rubeš se do toho moc nehrne, tak pak - co s tím ?? 

A ještě jednu poznámku si neodpustím : Pan Rubeš s pány Rollem a Minářem budou asi tak jedna generace, studovaná, vzdělaná. 

Jak je možné, že p. Rubeš, který 6 let chodí po Praze a snaží se dokumentovat a nutit úředníky k řešení nejkřiklavějších křiváren, kterých je denně na ulicích všude plno, mluví o naprosté anarchii, zatímco pánové Roll s Minářem mluví o "demokracii" a " nezávislé justici", kterou je prý třeba bránit ?? 

Máte pro to někdo jiné vysvětlení než to, že zatímco p. Rubeš žije denně v tom právním marasmu a má ho denně na očích a denně ho dokumentuje, včetně totální neschopnosti zodpovědných orgánů - policie a justice - s tím cokoliv udělat, tak pánové Roll s Minářem jsou jen nastrčenými figurkami, papouškujícími naučené fráze, kterým nejspíš ani sami nerozumí ?? Natož aby chtěli něco řešit ??  Jiného než svou vlastní kariéru, případně těch, kdo jsou za nimi ? 

 Procházka noční Prahou : 

https://www.youtube.com/watch?v=dKdmrfq-lFU

A teď jeden ze způsobů, pořád ještě hluboko v rámci zákonnosti, kterým jsme se rozhodli řešit akutní problémy, tam, kde to jde, my. 

Totiž - použití vlastní medicíny pro dotyčné - v  medicíně : 

____________________

____________________

 

Nemocnice VM, Sv. Zdislavy – Mostiště 93 – řediteli nebo primáři nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610 – řediteli nemocnice

 

ŽÁDOST O DODRŽENÍ NAVRHOVANÉHO POSTUPU

 

 

Vážený pane řediteli, vážený pane primáři,

Ve Velkém Meziříčí pracuje na radnici jako tajemník radnice (MĚSTSKÉHO ÚŘADU) jistý p. Ing. Marek Švaříček.

Akutní problémy týkající se jeho úřadu nebo pracovníků tohoto úřadu (a hlavně pracovnic) řeší tak, že pokud nebyly podepsány elektronickým podpisem (i když o odesílateli či autorovi podání není nejmenších pochyb a radnice má na něj řádné spojení) a nebyly doručeny do podatelny města, tak pro něj vůbec neexistují.

K doplnění případných podání zásadně nikoho nevyzývá, takže pokud si to nezjistíte sami, tato podání pro něj vůbec nejsou - a neřeší je.

Pokud se tam osobně dostavíte a podání podepíšete, řekne Vám, že má na jejich řešení lhůtu 60-ti dnů, což ani není pravda (protože je to lhůta nejzazší možná a státní i městské orgány mají problémy řešit bez zbytečných odkladů, zejména pokud jde o problémy akutní), ani to neodpovídá definici jeho posice (podle té je zodpovědný za řádný chod Městského úřadu a problémy s ním spojené musí řešit okamžitě).

Přesto, jeho postup vypadá tak, jak jsem ho popsal.

Chci vás, jako zodpovědné pracovníky ze zdravotnictví, požádat, abyste na pana tajemníka a členy jeho rodiny uplatnili tatáž kritéria, podle jakých pracuje on sám.

Tedy – pokud by vás nebo vaše lékaře volal k jakékoliv akutní situaci (infarkt, zlomenina, náhlá mozková příhoda, apod.), doporučuji ho požádat o písemné potvrzení tohoto podání, a to zásadně přes podatelnu nemocnice – (s tím, že do té doby pro vás toto oznámení neexistuje), a poté, když by náhodou byl schopen ještě i tohoto doplnění (a mezitím např. nezemřel), tak abyste mu sdělili, že máte 60 dnů, abyste se jeho podáním zabývali – a poté ho teprve navštívíte, zjistit, jestli dosud přežil.

Pokud ano, pak ho již léčili standardním způsobem.

Věřím, že jeho vlastní medicína bude pro jeho vyléčení vždy to nejlepší, čeho se mu může dostat.

Děkuji za pochopení a zůstávám

 

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

předseda o.s. K 213

 

 

 

 

V Košíku, dne 29. února 2020

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-29 14:34
Chcípající kobyla. J.K.

www.forum24.cz/.../

www.forum24.cz/.../

Úspěšný boj ANO proti korupci má své první úspěchy. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-29 16:23
Nepříliš zdravé justičně-policejní prostředí v této zemi vede ke dvěma komplementárním jevům: k neschopnosti postihovat skutečnou kriminalitu, včetně nejzávažnější, a zároveň ke stále se rozšiřující kriminalisaci bagatelních deliktů, jež zasahuje další a další sféry života a vytváří svébytnou kulturu trestního stíhání.

Free
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-29 17:18
Vřele doporučuji shlédnout - pověst Prahy v zahraničí ... dělají gangy Cikánů. To ke své reportáži zapomněli její autoři dodat.

A jedině blázen by se jim - už podle těch ksichtů - zdaleka nevyhnul :

Město podvodů - Praha

www.youtube.com/watch?v=6F3RenQSYQs

______________

Vyhýbat by se jim ale nemělo MěstSZ v Praze.

Mimochodem, co si takhle zajít na MěstSZ v Praze zeptat se, jak zfilmované zločiny a zločince potrestala naše nestranná justice ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-29 17:26
Silnice zkolaudovat nejde, ale pokud by ji obec bezplatně dostala, tak by se jistě zázračně našel způsob jak zlegalizovat.

Firma vyhrožuje zbouráním silnice k sídlišti, průjezd zatarasila bagrem

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 10:43
Senioři za hranou zákona. Jejich počty ve vězení dlouhodobě rostou

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:22
Navýšení soudních poplatků bude stát dlužníky miliony

moneymag.cz/.../...

Jícha: Skončí dlužníci ve vězení? Kvůli nefunkčnímu exekučnímu řádu hrozí jejich kriminalizace

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:25
Štrougalův vnuk, co tuží vztahy ve Špindlu. Kdo je vlivný advokát z kauzy Kremlík

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:25
Úředník obviněný kvůli tendrům na výplatu dávek je v insolvenci. Z výplaty mu zbyde 16 tisíc měsíčně

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:26
Špindlerovská válka miliardářů: Černé stavby musí pryč, bezpráví je třeba trestat

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:29
Největším odborníkem ČR v oboru medicíny je v současné době bývalý agent stb Andrej Babiš, občanům ČR známý pod krycím jménem Bureš. J.K.

www.forum24.cz/.../

S koronavirem zatočíme, stejně jako v padesátých letech. J.K.

www.forum24.cz/.../

Rozhovor s jedním lékařem, který to vzdal a vydal se vlastní cestou. J.K.

i60.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:29
Jak může vypadat vláda odborníků?
/Jednou se sejde v pruhovaném triku./
Jednoduše.
Zloděj k legalizaci své činnosti potřebuje sobě rovnaného.
Buď zloděje aneb parazita ve státní správě, co od něj bere,
na výkon sužby státu dle směrnice vůdce sere.
Zde končí lide prostý všechny tvoje naděje,
nic špatného se přece neděje.
Když kradeš doma jako straka,
policie a justice se fláká.
Každá lumpárna lehce se skryje,
ruka ruku v této zemi myje.
Když kradeš venku a odhalí tě,
začneš se chovat jako podrážděná fena
a o poctivě smýšlející předsedkyně EU komise prohlašovat, že je pomatená.
Bureši, zamysli se kdo tě volí,
stejná pakáž jako jsi ty.
Vychcánkové, primitivové a tobě podobní, ANOVOLI.
A mohu ti říci, na mou věru,
že na tvé předvolební preference na objednávku,
vynášející tvé estébácké hnutí ANO do nebes, z vysoka seru.
Jsem prostý občan této země, žádný reptal,
mne, co o tobě, přivandrovalci vím a co o tobě si myslím se nikdo neptal.

J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:31
Burešův vzkaz této země lidem,
vše zazdím, třeba koronavirem. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-01 14:32
Vlivem teplého počasí a vzhledem ke svému věku přestal křeček křečkovat.
Co se šabatovským odpadem?
Nový z Burešovy vlády pod sebe nahrabem. J.K.

a2larm.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 19:26
Tři roky bez billboardů u silnic? Odtajněná mapa silničářů zrcadlí jejich marný boj

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 19:28
Tohle zažili poprvé...

"Systém Babiš" existuje. J.K.

respekt.cz/.../...
_________
Inu, stačí zajet do České republiky, země netušených možností...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 19:28
Rady ptáka MUDr. estébáka
vlastním jménem Bureše.
Z toho jak lže, krade, oblbuje,
prdel mají vrabci n střeše.
J.K.

tn.nova.cz/.../... babiš&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 19:30
Ve věku 77 let zemřel Jan Vyčítal. J.K.
novinky.cz/.../...

tn.nova.cz/.../... vyčítal vtipy&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vyčítal

____________
Hodně symbolicky - skoro stejně s Krylem...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 19:31
Typické štěstí opilců...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:39
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:41
Burešova vláda možná může všechno. Mě může jediné. Políbit prdel! J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:42
Riziko povolání, aneb, když se soudce uklikne. J.K.


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:43
Za blbost se platí. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:46
Smrt Jana Vyčítala :

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:47
Boží soud. J.K.

Peroutka bude mít sochu...


www.forum24.cz/.../

____

Je vlastně ostudné, že ji dodnes nemá...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:48
My tu máme epidemii vlastního křivákoviru již 31 let, takže snad jsme dostatečně imunní. Bureš, Falmer, Hamáček, Mlátička a jejich předchůdci obzvláště.
Přes jejich hroší kůži utuženou křovákovirem koronavir nemá šanci projít a nikdy neprojde.
A tak nejohroženější skupinou jsou zaslepení důchodci, kteří za koblihu a natištěné bezcenné papíry jsou schopni estébáka Bureše volit. Všem důchodcům doporučuji. Zvažte případné očkování proti chřipce, vyhněte se dalším případným vakcínám údajně na Vaši záchranu. Žijte zdravě a spoléhejte na vlastní imunitní systém.
Vzdělávejte se a buďte lékaři sami sobě.
Doporučuji knihy Tomáše Kašpara Nespěchejte do rakve, Umíráme na objednávku?, Krutá hra o tvé zdraví. Knihy Jean Claude Alixe Jde o vaše střevo, Jde o vaše kosti, Jde o vaši krev, Jde o budoucnost bez rakoviny, Jde o váš život, Jde o vaši stravu, knihu Andrease Mositze Úžasná očist jater a žlučníku, Gerharda Buchwalda Očkování obchod se strachem, Jak rozpoznat nemoci způsobené očkováním.
Očkování proti chřipce je z 98,5 % neúčinné, navíc budete nadopováni konzervačními prostředky vakcín na bázi, formaldehydu, sloučenin rtuti a hliníku, dále škodlivými nemrznoucími směsmi, případně hovězím sériovým albunimem /BSA/.
Spoléhejte se sami na sebe a svoji přírodou danou přirozenou imunitu. Mnozí máte i zkušenost, že v této společnosti Vás neochrání ani policie a justice.
Zajímavé, že epidemie se šíří z Číny, ze země s nejvyspělejší ekonomikou a je i zajímavé, jak se šíří v USA, v zemi s nejvyšším stupněm očkování.
Specialista na psychiatrizaci Bureš s MUDr. Protopopovou vše vyřeší. J.K.

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:49
ANO, už je hůř!!!

Nejen naše děti se za tebe, Bureši, stydí,
když výsledky tvého estébáckého hospodaření vidí.
A co bude dál?
Ještě hůř!!! J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:50
Doktoři na ekonomiku. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-02 22:50
Žijeme v době lovců evropských dotací a jsme téměř bez lesů. Jaká to podoba. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:40
Vláda hledá nové státní tajemníky na spravedlnost a školství

ceska-justice.cz/.../...

_________

Nést odpovědnost za ten bordel bez možnosti reformy se bude chtít brzy jen málokomu... JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:41
Nejhorší smrt je z vyděšení :

Vzkaz Burešovi a mektoňovi Vojtěchovi. Opravdu vláda odborníků.
O tom, kolik lidí umírá na následky nesmyslného očkování, byznysu výrobců očkovacích vakcín, se nikde nepíše. J.K.

video.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:42
Znalec Smejkal chce 70 milionů Kč odškodného za trestní stíhání

ceska-justice.cz/.../...

_________

A pak že jsou znalci špatně placeni...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:42
Hradní lékař mlčí. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:43
Daň za darovanou koblihu. J.K.

nazory.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:45
Za 20 let průtahů 400 000,- Kč: když chcete po státu odškodnění

blog.aktualne.cz/.../...
___________

To si ještě může pískat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-03-03 20:46
český soudce nezná ani lhůty :Soudce Kydalka neuspěl se stížností proti důtce, podal ji pozdě

ceska-justice.cz/.../...
_______
Kydalka je zvláště tragický případ, ale kolik takových je...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.