Předseda MS v Praze ? Máme do toho co mluvit !!

A ne že soudy jsou záležitostí soudců a jejich politického krytí z MSp. To je záležitost VŠECH  občanů - a pro ně tu jsou soudy především !! 

Dopis ministryni (ne)spravedlnosti, v souvislosti s konkursem na nového předsedu MS v Praze. 

 

 Pí JUDr. Marie Benešová,  ministryně spravedlnosti

 

                              KONKURZY NA PŘEDSEDY SOUDŮ, Městského v Praze pak obzvláště

 

Vážená paní ministryně,

                              Z médií jsem se dozvěděl o chystaném konkurzu na předsedu Městského soudu v Praze, s tím, že současnému předsedovi Vávrovi končí funkční období.

               Pan Vávra se už dříve ani netajil tím, že se na Městský soud dostal proto, že ho tam určil jeho předchozí předseda Sváček, jinými slovy, že žádným konkursem nikdy neprošel – a objektivně posuzovaným konkursem by ani projít nikdy nemohl.

               Asi by nás, jako občany, mělo těšit, že se vůbec o nějakém konkursu na toto, tak zásadní, místo, dozvídáme, přesto – netěší. Protože už sám styl, jakým je organizován, nevěstí vůbec nic  dobrého, a to především pro výkon spravedlnosti, a tedy ani pro občany této země.

               Členové výběrové komise prý mají být předsedové jiných soudů a zástupci MSp.

Už jenom tenhle klíč určování členů výběrové komise jasně demonstruje, že justice má zůstat i nadále zcela totalitním reliktem, s vyloučením sebemenšího vlivu demokratické veřejnosti, přitom soudy jsou zde od toho (a ministerstvo rovněž), aby sloužily občanům k zajištění spravedlnosti, a ne soudcům k zajištění bezpracné luxusní obživy.

               Takovéto složení výběrové komise jasně ukazuje, že občané jsou považováni – a to hlavně vedením MSp, tedy Vámi - za obtížný hmyz, který je potřeba od vlivu na personální složení justice zásadně izolovat, aby náhodou nezkoušeli prosadit objektivní a nestranný výkon spravedlnosti, anebo, aby – nedej bože – uplatnili vlastní námitky vůči konkrétním osobám, konkursu se účastnících.

Tedy aby tyto námitky nemohly zaznít, natož být veřejně diskutovány, natož zohledněn jejich obsah.

Městský soud v Praze je v podstatě nejdůležitějším soudem v zemi, protože je odvolacím soudem pro hlavní město. Měl by být po všech stránkách positivním vzorem.

Dosud vzorem byl hlavně v tom, jak se to nemá dělat a jak rozhodně nemá odvolací soud hlavního města vypadat, a to jak o jeho výkony, tak – a to především – o personální složení.

Dosavadní vedení soudu – ať už Sváčkovo, či nyní, později, Vávrovo – bylo a je zcela tragickým představením o potlačování základních lidských práv, i procesních práv účastníků řízení a děsivou karikaturou toho, jak vedení soudu a jeho soudci mají správně v demokratické zemi vypadat.

Oba dva, jak Sváček, tak Vávra, se nestarali o soud, o jeho výkon, ani o jeho pověst na veřejnosti (tím myslím tu skutečnou, ne tu z TV Nova), ale sami o sebe a vlastní obohacování.

To jediné jim opravdu hluboce leželo - a leží i nadále - na srdci.

Dodnes se nemůžu vzpamatovat ze šoku, který mi připravil loni na podzim Vávra tím, že klidně na kameru tvrdí, že soudce, který upřel účastníkovi řízení dokonce i právo na odvolání a jehož rozsudek následně z téhož důvodu zrušil Ústavní soud, je pro něj (a tedy i pro Městský soud) dobrý dost, dokonce natolik, že může dělat dál předsedu senátu, což prý svědčí o tom, že z těch tří, co v senátu sedí, je ještě ten nejlepší (hrůza domyslet úroveň těch ostatních, je-li toto tvrzení pravdivé).

Když si přečtu prohlášení nového „žhavého kandidáta“ na post předsedy MS, Kadlece, že hlavně všechno hodlá zakonzervovat a nic nadále neměnit – musím se znovu ptát : Pro koho myslíte, že tu ty soudy jsou ???

Pro Vás a bezpracné obohacování soudců – nebo pro veřejnost, která je platí z daní ?

Jestli  Vy nebo pánové Vávra, Sváček, Kadlec a další považují Městský soud za jakýsi soukromý fan klub, kde si mohou dělat, co se jim zlíbí – tak ať si ten fan klub taky zaplatí z vlastní kapsy, tedy všechny jeho náklady, včetně všech mezd soudců a jejich nehorázných odměn.

Pokud ovšem připustíme, že Městský soud je důležitý státní orgán, placený z daní poplatníků, tak by do toho měli mít co mluvit všichni, kdo na něm mohou mít jakýkoliv profesní či občanský zájem.

A to jsou potenciálně všichni občané, především z Prahy a okolí -   a když už nelze k takovému konkursu přizvat všechny, měli by mít tu možnost minimálně ti, kteří jsou sdruženi v občanských sdruženích (dnes tedy registrovaných spolcích) a dlouhodobě svůj zájem na chodu justice vyjadřují a také denně dokazují a dokumentují.

Představitelé takových sdružení občanů by měli mít právo nejen navrhovat svoje kandidáty, ale především se vyjadřovat ke kandidátům stávajícím, a to nejen naprázdno, bez jakékoliv odezvy, ale s tím, že výběrová komise musí všechny jimi vznesené námitky zohlednit a věcně vypořádat a současně i s tím, že jsou-li schopni své konkrétní námitky vůči konkrétním osobám doložit a zdůvodnit, měli by mít také právo veta.

Naše sdružení je to v prvé řadě.

Známe velmi dobře jak pana Vávru (a předtím Sváčka), tak hlavně dosavadní chod Městského soudu v Praze a zdůrazňujeme, že je nadále v tomto stavu pro chod demokratického státu nepřijatelný a nemyslitelný.

Pokud někdo z kandidátů předem deklaruje, že s jeho chodem nehodlá nic dělat, naopak, ho hodlá udržet i do budoucna, tedy jako bezpracnou luxusní obživu tam soudících soudců,  jeho kandidatura jde proti smyslu výkonu spravedlnosti i zájmu občanů.

Pokud se kdokoliv z kandidátů podílel – nebo i v současnosti podílí – na křivých rozsudcích - a lze to doložit, a to především v trestních věcech, je á priori nepřijatelným kandidátem.

Konečně, se - v neposlední řadě - domnívám, že funkce předsedy soudu je funkcí především manažerskou, a nikoliv soudcovskou – a že tristní stav chodu mnohých soudů, kde už často podatelna není schopna řádně převzít a potvrdit podání,  je dán především a právě zejména tím, že ty soudy řídí soudci, tedy velmi často osoby bez základních organizačních schopností, které po nich ani nikdo nevyžaduje a po celou kariéru nevyžadoval, natož aby sledoval jejich výsledky. 

Žádám Vás proto, aby konkurzy na posty předsedů soudů, a především krajských soudů, byly organizovány tak, aby v nich byl zásadně zohledněn občanský a demokratický prvek, neboť soudy zde nejsou pro soudce, ale pro veřejnost. (Pro Vás jistě překvapující zjištění.)

Tedy -  žádám, aby tyto konkurzy byly zveřejňovány na stránkách MSp včetně všech detailů, tedy kdo se do konkursu nejen může hlásit, ale také hlásí, jak a kdo tvoří výběrovou komisi, kdo a jakým způsobem representuje v komisi hledisko a stanovisko občanské společnosti, tedy především prostých účastníků řízení (protože hlavně jejich spokojenost s chodem soudu je základním smyslem jejich prosté existence), KDY A KDE KONKURS PROBÍHÁ – a to všechno s tím, že všichni členové výběrové komise (a v té musí být nejen soudci či pracovníci MSp, jak už výše uvedeno, ale také zástupci občanské veřejnosti) mají právo nejen účastníky navrhovat a schvalovat, ale také vznášet námitky k jejich kandidatuře, včetně práva veta pro všechny členy komise.

Jsem si jist, že jedině takto organizovaný výběr na tak zásadní posice z hlediska výkonu spravedlnosti má vůbec nějaký smysl a bude plnit svůj účel – a může do budoucna zaručit objektivní výkon spravedlnosti toho kterého soudu, a ne to, že soud a jeho osazenstvo si budou nadále dělat, co a jak se jim zlíbí, jen když vyslyší občasnou politickou objednávku na společenskou likvidaci toho či onoho – a daňoví poplatníci si tenhle chlív budou - jistě rádi – i nadále horentně platit….

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                               předseda o.s. K 213

 

____________

____________

 

https://www.ceska-justice.cz/2020/04/vest-mestsky-soud-v-praze-maji-zajem-jeho-mistopredsedove-ci-sef-obvodniho-soudu/

_____________

_____________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-19 12:46
Český státní aparát bobtná už od první republiky

euro.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-20 12:09
Tady někdo hovoří o lůze v soudcovském taláru : Copak to asi bude za ptáčka ?

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-20 12:10
Část justice vede proti drogám svatou válku. Šest let pro pěstitele marihuany je šílenost

respekt.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-20 15:21
Polská inspirace účinkuje :

www.forum24.cz/.../

Dobrá zpráva! Nejvíce budou řvát ti bývalí disidenti, které na úlohu "disidentů" vybraly a léta školily komunistické tajné služby. Při vzpomínce na Havlovo enormní protilustrační úsilí lze i dovodit představu, jak by nad takovou zprávou vyváděl, kdyby žil.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 13:03
Nový předseda ESLP :

Předsedou Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen Robert Spano, vyšetřovatel zločinů proti dětem

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 13:03
Vidíte dobře: Šest let za zabití člověka, šest let za 28 rostlin konopí

lubomirstejskal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749839
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 13:04
Evropský soud pro lidská práva a koronavir

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 13:04
znalec neználek :

Oceňování za časů pandemie koronaviru

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 16:40
Komu se hodí protahovat výjimečný stav ?

www.forum24.cz/.../


www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 18:39
Jirko vzpomeň si jak si soudce KS v ČB pletl soudy. Obvodní, Okresní, to je pak těžký rozhodovat. Justiční žába na prameni určitě nesedí na MS v Praze, ale na MS, tramvajové linky 14,18,24, stanice Botanická zahrada. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 18:40
Co stalo se v Osvětimanech o víkendu na dvorku?
Prý zabili vyhladovělé prase.
Důvod: Nemělo bezpečnostní prověrku!
A ani dělnický původ.
Dokud bylo co, tak hodně žralo,
nespokojené bylo a udávalo.
Povolaný řezník se s ničím nepáře,
zvláště když udávalo svého pána, hradního slouhu, Mynáře.
Nevím, jaký na to máte názor,
díky epidemii koronaviru pro uzavřenou policii nepoužitelný informátor.
Žranice, mastné huby, chlastačka plné doušky,
nic závadného se nestalo,
prý na držkách měli roušky.
Nevím, co z toho prasete zbylo,
ani zda na koronavir testováno bylo.
J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-21 18:42
Líp už bylo, nejhorší smrt jee z vyděšení :

Včera bylo pozdě a kdy bude líp?

blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 07:44
Burešova kadeřnice,
zatím tváří se vlídně.
Posléze využije situace
a bude holit vousy i dělnické třídě.
J.K.

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.