Soudy a virus : Vítej, flákando grando !!!

Soudy potvrzují svůj statut luxusních sociálních ústavů pro vyvolené a jejich spřízněnce, jejichž jediným smyslem je zajišťovat jim pohodlí a bezpracný, luxusní život.

Koronavirus se k tomu hodil zcela mimořádně :

Dopis Domovnici o tom, jak zajistila fungování justice : 

 

MSp – JUDr. Marie Benešová

ministryně (ne)spravedlnosti

 

                                            Věc : NEFUNKČNOST JUSTICE

 

Vážená paní ministryně :

               K současnosti konstatuji nefunkčnost následujících soudů :

1)      Okresní soud v České Lípě : Dlouhodobě nefunguje (minimálně) jeho opatrovnické oddělení, nejsou vyřizovány ani podané návrhy, ba ani podaná předběžná opatření. Pracovnice soudu neznají základní předpisy pro svou práci, nevědí, co to jsou odbory a pletou si je s jakousi (soukromou) firmou, jak samy píší, tvrdí, že pošlou jakési usnesení o nemožnosti zastupování firmou, následně nepošlou nic – a dál nic nedělají, ve spisu (č.j. 20 P 27/2016) je 19 nevyřízených návrhů na výkon rozhodnutí, a to už více než rok starých, a vůbec nic se neděje – zastupující předsedkyně soudu (Mgr. Ivana Šmakalová) není schopna ani odpovídat na stížnosti, natož je řešit. Soud jako celek nefunguje prakticky vůbec. Nevydává usnesení, ani jiná rozhodnutí. Stížnosti nikdo neřeší, ani na ně neodpovídá.

Totéž, bohužel, platí pro nadřízený Krajský soud v Ústí, kde – rovněž zastupující -  předsedkyně soudu,  JUDr. Lenka Ceplová, za tři měsíce nebyla schopna sjednat žádnou nápravu.

Táži se, zda jsou na soud v České Lípě vypláceny státem platy, a to konkrétně soudkyni Lehmannové, úřednici Křížkové a zastupující předsedkyni Šmakalové, pokud ano, tak kolik tyto platy činily za první tři měsíce tohoto roku – a současně Vám oznamuji, že za tyto platy nebyla odvedena žádná práce, a proto, pokud byly vyplaceny, je nutno na ně pohlížet jako na zaviněnou škodu státu (předpokládám v řádu již několika set tisíc korun) a bezdůvodné obohacení dotyčných, a tu také neprodleně požadovat k úhradě.

Pokud dotyčné nebudou ochotny vrátit vyplacené bezdůvodné obohacení dobrovolně, bude nutno je vymáhat soudně, k čemuž Vám tímto dávám podnět, a současně Vás žádám, abyste o tomtéž uvědomila z moci úřední Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť zde vznikají státu nemalé škody, jsou za ně zodpovědné konkrétní osoby, tyto osoby jsou známy a jsou snadno dohledatelné – a tento Úřad byl pověřen ochranou majetku státu a vymáháním škod na něm způsobených, tak ať dělá, nač byl zřízen.

 

Dále : Obvodní soud na Praze 2 : Po vyhlášení opatření v souvislosti s koronavirem, 12. a 13. března t.r., bylo vládou jasně ustanoveno, že se sice omezuje fungování státních úřadů, ale že tyto úřady mají i nadále fungovat, byť v omezeném režimu, a že každý úřad je povinen zajistit fungování pro veřejnost alespoň po dva dny v týdnu, každý z těch dvou dnů půlden.

OS P – 2 měl na stránkách soudu jasně stanoveno, že funguje v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne. Když jsem se tam dostavil (v pondělí, 6.4., ráno), soud nefungoval vůbec, vyjma justiční stráže u rámu. Prý podatelna nefunguje proto, aby pracovnice nebyly ohroženy koronavirem – tedy v přímém rozporu s vládním nařízením o nouzovém stavu. Justiční stráž asi ohrožena klidně být mohla, resp. to riziko převzala zjevně na sebe – což jsem tedy nepochopil, protože ta do styku s veřejností přicházela i nadále.

Před rámem byla vystrčena krabice na poštu, což za situace, kdy u ní stála justiční stráž, postrádalo smyslu, resp. tam mohla klidně stát i pracovnice podatelny a ta podání razítkovat, nebo – když už se rozhodli nastavit za sebe justiční stráž – jí měli aspoň dát podací razítko.

 

V přímém kontrastu k Městskému soudu v Praze, kde – v téže době – podatelna fungovala, alespoň v tomto – omezeném – režimu, a bylo možno projít rámem a podání tam podat. A dostat orazítkovanou kopii zpět.

Když to šlo ve Spálence, tak proč by to nemělo jít na Praze 2 ??

 

Dále : Okresní soud v Nymburce :  V přímém rozporu k vládnímu nařízení ohledně fungování úřadů za nouzového stavu, předseda soudu v Nymburce Rajm nařídil budovu soudu uzavřít, a to od 16.3., takže pro veřejnost nefungovala – a nefunguje dosud – vůbec.

Na rozdíl od soudu pro Prahu 2, kde je před rámem aspoň dostatečně velká krabice na poštu, na soudě v Nymburce je krabička tak na sběr hlasovacích lístků složených do čtverečku, kam se nevejde ani běžná obálka, natož obálka A4, ve kterých se úřední pošta především doručuje.

Pracovnice podatelny si navíc přijde převzít poštu osobně k rámu, čímž tedy s návštěvníkem soudu stejně do kontaktu přijde, takže pak vůbec nechápu, proč s sebou nemůže vzít i razítko a orazítkovat podání alespoň ve vstupu, když už podatelna je pro návštěvníky soudu uzavřená.

Pracovní doba u soudu v Nymburce byla zkrácena do 13-ti hodin, což se ale návštěvník soudu na stránkách soudu nedozvěděl.

Táži se, kdo dal předsedovi soudu oprávnění ke zkracování pracovní doby a zda za dvoutřetinovou pracovní dobu je zaměstnancům soudu vyplácen také poměrný, dvoutřetinový plat, anebo – opět – celý.

A potom : Kdo uhradí škodu, vzniklou státu, z neodpracovaných hodin, a konečně, jestliže soudu stačí zkrácená pracovní doba k fungování, zda to není důkaz o zjevné nevytíženosti soudu, a tedy i přespočtu tam zaměstnaných soudců .

____

Výše uvedené popisy situace vybraných tří soudů považujte za vzorek všech ostatních a také za  sdělení o neplnění základních organizačních povinností jejich předsedů, vyplývajících z nařízení o fungování státních úřadů za nouzového stavu.

Současně, minimálně v případě Nymburka a Prahy 2, to lze označit i za důkaz o naprostý nezájem o službu veřejnosti ze strany předsedů příslušných soudů a dále jako důkaz o tom, že jediné, co je zajímá, je jejich vlastní majetkový prospěch a ochrana jejich vlastního zdraví, bez ohledu na povolání, postavení v něm a na zodpovědnost za chod státního úřadu.

Ve věci soudu v České Lípě to lze označit i za totální neschopnost jakoukoliv organizační jednotku vést a zajistit její fungování.

Myslím, že byste z tohoto stavu justice měla vyvodit i osobní odpovědnost, přiznat si, že je to minimálně z velké části chyba Vašeho vedení a že nejste schopna justici nadále akceschopným způsobem řídit a zajišťovat její funkčnost -  a vyvodit z toho příslušné závěry i pro svoje další působení v ní.

S pozdravem

                                                                                                                       Ing. Jiří Fiala 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 17:20
Kecy v kleci...

Loni bylo trestně stíháno 142 příslušníků bezpečnostních sborů, což je o 46 osob méně než rok předtím. Šlo o 91 policistů, 18 příslušníků vězeňské služby a sedm celníků. Zbytek tvořili zaměstnanci těchto tří bezpečnostních složek.

novinky.cz/.../...

Kdyby byl GIBS skutečně tím, za co se vydává, bylo by to číslo nejméně o 2 nuly větší ..... a kdo hlídá samotný GIBS?..... Co zločin zneužití pravomocí zasláním trestního oznámení samotným pachatelům, kteří jej z důvodu zabránění vlastnímu trestnímu stíhání označili za něco jiného a bez prošetření založili do jakéhosi spisu a poté zneužili a dále zneužívají spolupachatele k zastrašování poškozených? LS
_____________

Těch 142 stíhaných - to není ani špička ledovce, to jsou jen ty nejmenší z malých rybek, které vůbec stíhat lze.
Kdyby poctivě stíhali všechny zločinně spolčené soudce, na mafii navázané státní zástupce - tak souhlasím, to číslo je minimálně o dva řády vyšší - a nestačili bychom se divit, jak zajímavé by to byly soudy...

No, a jedině tudy vede cesta k právnímu státu. Až ji někdo bude mít odvahu nastoupit, zaslouží si pomník vedle sv. Václava.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 17:23
Jak může do uzavřené republiky přicestovat Rus ohrožující starostu?

www.forum24.cz/.../

__________

Asi jako Kolumbus : Vodovodem...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 17:24
20. 4. 2020:
Bez shlukování a v roušce: Soudy se znovu otevírají veřejnosti

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 17:25
Plagiátorství v justici

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-22 17:25
6. 4. 2020:
Rovnost stran za časů CV 19

ceska-justice.cz/.../rovnost-stran-za-casu-cv-19

14. 4. 2020:
Státní zástupci mají kvůli koronaviru strach z „nezodpovědných soudců“, advokáti apelují na odklad nástupu trestu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Saxána 2020-04-24 08:02
Vše nejlepší k dnešnímu svátku předsedovi spolku Jiřímu Fialovi a gratulace k mimořádnému ruchu na zdejších novinách - vypadá to na 20 mil. čtenáře pozítří.
Přeji pevné zdraví!
0 # Tomáš Jadlovský 2020-04-24 08:23
I já se přidávám k přání ke jmeninám, přeji hlavně hodně zdraví a energie do další disidentské a publicistické činnosti!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:04
Upřímně děkuji oběma, zde výše uvedeným gratulantům, jakož i všem ostatním, kteří tak učinili maily, SMS zprávami, pohledy, i jinak - a na něž jsem dosud nestačil odpovědět.
Moc mě to těší.
Vědomí, že také existují normální lidé, a ne jen ta justiční pakáž, mi dodává neobyčejnou sílu a naději, že to neděláme zbytečně, nebo jenom pro sebe.
Děkuji všem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:01
Exministr Blažek či primátorka Vaňková kupčili s majetkem Brna, vypovídá expolitik

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:06
Situace se změnila. Do prdele mohou jít Vojtěch, Bureš, Hamáček i bambula Prymula. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:11
Kvůli centralizaci kontroly znalců na ministerstvu bylo zřízeno 16 nových míst

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:14
Policie: Pozor na to, jak mluvíte o vládě!

neovlivni.cz/.../
_____________

Což mi připomíná jeden starý vtip, ještě za komančů :

Vykládá kdosi protivládní vtip ve frontě na banány. Najednou z fronty vystoupí chlápek, ukáže odznak, povídá - půjdete se mnou.
A ten vyprávěč se ohrazuje : Ale proč to, vždyť přece nemůžete vědět, kterou vládu jsem myslel ?!!

A estébák na to : Nevykládejte, půjdete se mnou ... Už 20 let dělám estébáka, tak přece musím vědět, která vláda patří do prdele !!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 18:34
Policie: Pozor na to, jak mluvíte o vládě!


neovlivni.cz/.../

V normálním právním státě by ta policistka okamžitě dostala vyhazov, neboť by něco takového, co prohlásila veřejnosti, vyvolalo reakci - společenské pobouření (i tady v Polsku taky).

Ten vtip pamatuji v jiné (dobové) podobě:

Stojí dva chlapi na refýži u Národního divadla a čekají na tramvaj. Mezitím se baví...a jeden říká..."sakra, tak to divadlo a naše republika, to je tak, že to divadlo má východ z nouze a republika zase nouzi z východu..." a druhý na to "...A víte, jaký je rozdíl mezi tou refýží a Vámi? Ta refýž tu zůstane, a Vy půjdete se mnou..." A ten první se zasměje, ..."A víte jaký je rozdíl mezi Vámi a mnou? Žádnej. Zatímco Vy jste špatně placenej fízl, to já jsem dobře placenej provokatér..."

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:16
Vizitka estébáka Bureše. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:20
Zakladni lidska prava v CR po rozhodnuti soudu:

Soud konstatoval v rozsudku, ze soucasny Nouzovy stav s jeho drastickymi omezenimi je v rozporu s ZLP.
Misto aby tuto skutecnost vzala vlada vazne, tak se rozhodla zadat Snemovnu o prodlouzeni Nouzoveho stavu o 1 mesic. (Hlasovat se bude 28.4.2020).
V den hlasovani ve Snemovne (28.4.20) se ukaze, kdo je kdo. Kazdy poslanec ma ted moznost se seznamit s rozsudkem soudu a zaujmout svuj vlastni postoj jiz pred zminenym hlasovanim.
Ministr zdravotnictvi jiz ted vykrikuje, ze se obcane nezbavi rousky do konce cervna 2020. Tim vylucuje moznost podstatneho zlepseni stavu v nadchazejicim mesici kvetnu a pripadne dychaci problemy obcanu s rouskou pri teplotach vzduchu nad 30°C.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:16
Rezervy policejního státu. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:17
Lépe než před měsícem - ale za vysokou cenu...

denikn.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 15:19
novinky.cz/.../...

"To už tady opravdu místo nás můžou být cvičené opice"

Souhlasím s výrokem, že policajti se chovají většinou jako cvičené opice ... obzvláště v situaci, kdy je občan poškozen státním úředníkem, soudcem, prokurátorem nebo jeho kolegou, který překročil pravomoce a dostane pokyn od SZ nebo nadřízeného věc zastavit za každou cenu, či pokud má být na pokyn občan bezdůvodně zbuzerován....

Dále dodávám, že být policistou není povinné, není to nevolnictví kdy člověk nesmí dát výpověď a jít dělat něco jiiného užitečného kde ale nekoukají žádné výsluhy ani jiné výhodné postavení ani se tam neplatí od vadného papíru nebo vadného zákroku...
A ještě poradím policajtovi co si stěžuje jak to má s těma příkazama těžké ... v zákoně je jasně definováno, že má konat pokud se mu rozkaz nezdá v pořádku proti tomu kdo jej vydal.... například se tu nabízí nově rychle definovaný stav trestného činu šíření nakažlivé choroby vztahující se na covid 19 ve fázi nabádání a ve fázi přípravy ze strany vládních úřadů či soudů či nadřízených......vlastně se nám tu policajt přiznává, že ač považuje tento nový stav za vadný neudělá vědomě nic proti nadřízeným čímž se nám otevírá možnost jeho trestního stíhání za nečinnost .....

LS
0 # Saxána 2020-04-25 18:13
Doporučuji k poslechu.
www.youtube.com/.../
Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 18:48
Teritorialita jako exekuční zaklínadlo

nechapavyadvokat.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:08
výroba recidivisty :

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný byl obžalován z podněcování k trestnému činu

aktu.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:14
Kam se hrabou hraboši. Na Bureše nemaj! J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:18
Rakovina.

Je svinstvo. Když se rozleze ze soudů, které mají na mravnost především dbát, do společnosti - pak máme před očima mafii skoro v každé profesi, kde si každý myslí, že si může beztrestně dělat, co chce - a šikanovat ostatní, jakmile k tomu dostane sebemenší příležitost :
________________

Poslanci navrhují omezit počet pokusů o získání řidičského oprávnění

zdopravy.cz/.../

_______________

z diskuse :

Všem takovým poslancům bych doporučoval zažít běžnou zkoušku v autoškole a na vlastní kůži zažít mafii zkušebních komisařů, která u nás funguje. Jako řidič s 25 letou praxí denní jízdy v Praze a hodně přes milion km bez nehody jsem potřeboval udělat rozšíření B96 pro přívěs. Úroveň šikany, kterou jsem zažil, nikomu nepřeju – od zkoušky se vyhazuje za naprosté malichernosti a smyšlenosti (pohyb volantu pouze jednou rukou při couvání, smyšlené nedání blinkru na místě kde není vyhláškou vyžadováno, atp) – zkrátím to, prospěl na popáté.. Jeden komisař při jízdě zkoušeným tyká (je mi 45..), druhý si při zkoušení čte zprávy na mobilu a pak si vymyslí důvod neprospěchu (viděl jsem u kolegy který jel po mě) atd. Po dvou pokusech kdy jsem pochopil jak to chodí jsem si celou zkoušku nahrál na telefon, včetně otevřeného přiznání jednoho z komisaře o tom, že magistrát potřebuje peníze a je to běžná praxe.
Když mé rozčarování v autoškole viděli, důrazně doporučili ať si nestěžuju, protože všichni komisaři táhnou za jeden provaz a zkoušky neudělám nikdy.
Celé to skončilo tím, že jsem svoji stížnost na chování komisařů donesl osobně řediteli oddělení zkušebních komisařů pro Prahu p. Hánovi – úředníka s větší mírou arogance bychom mohli hledat pouze v křesle ministerského předsedy ČR. Doslova se mé stížnosti vysmál (následované výsměšným dopisem z magistrátu, že vše bylo naprosto OK a když mě instruktor tyká tak jsem se měl ohradit, jsem přece dospělý..). Perličkou na závěr bylo, když mě Hána na můj dotaz, jak mám naložit s nahrávkou, kde komisař otevřeně přiznává že magistrát potřebuje peníze a nechává lidi propadnout reagoval, ať mu ji klidně pošlu, že mě obratem udá za nedovolené nahrávání a soudně mě zničí. Přesně takhle fungují zkušební komisaři..
Takže znovu opakuji, všichni posranci, kteří mají tenhle super nápad, by měli nejdřív řešit mafii komisařů, která je horší než za komunistů. Mimochodem, samozřejmě že se to dalo uplatit, chtěli 5.000…
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:19
Čím více lidí bude přijatá omezující opatření dodržovat dobrovolně, tím méně bude nutné je vynucovat represivními kontrolami a hrozbou trestů.

jinepravo.blogspot.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:19
bude zvýšení daní ( no jo, někdo ty státní dluhy bude muset zaplatit...) :

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 19:22
CR a Nemecko / Rakousko:

V CR jsou obcani nuceni jiz mesic nosit rousku vsude.
V Nemecku bude od 27.4.20 povinnost mit rousku pouze v obchode a v MHD. Za poruseni narizeni hrozi pokuta od 10 EUR vyse - podle jednotlive spolkove zeme.
Nebyl by takovyto pristup lepsi i v CR?
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-25 20:32
Lide český, nevěř na ten žvást,
že ten, kdo krade celý život, přestane někdy krást.
Zvláště v zemi, kde státní správa hnije,
všude bordel, ruka ruku myje,
u koryta jsou ty největší svině.
Jsou lidé, kteří žijí pro pravdu,
a pak ti, co králíkům jsou pro srandu.
Příroda se nám odměňuje,
za to, jaké do čela volíme si svině.
J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-26 07:31
Pozor mluví český šašek, estébáka Bureše slouha Prymula. K.J.

www.extra.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-26 11:02
Nerozumím tomu, že se mluví o náhradách škod, řekl Babiš. Firmám mají stačit kompenzace

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-27 11:48
Kněžínek podal SPZ v případě odsouzeného za 213-tku, protože byl v insolvenci... Následně bylo trestní stíhání zastaveno.

Jaký je potom rozdíl mezi nezaměstnaným, bez příjmů, krom sociálních dávek, a neplatičem v insolvenci ???

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-27 11:49
Koho neschvátí virus, toho schvátí hlad.

Kvůli pandemii je svět na pokraji hladomoru biblických rozměrů

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-27 11:51
Strašení občanů musí skončit :

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-27 11:57
Právní spekulanti a keťasové

ceska-justice.cz/.../pravni-spekulanti-ketasove
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-27 11:59
Když je to paní soudkyně, tak to bude jen přestupek ... :-) :

(kdyby totéž udělal otec, stráví nejprve rok ve vyšetřovací vazbě, a pak dostane další čtyři za týrání svěřené osoby...) :
________

Obžaloba vinila soudkyni z týrání dcery, možná spáchala jen přestupek

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.