Jen primitivní národy vyprodávají svou historii

Nebo se o ni nestarají. Právě  ta tvoří národní hrdost a je něčím, co nelze ani koupit, ani nahradit.

Dopis starostovi VM ohledně Radslavického (Loupežnického) mostu. 

 

 

 

 

 Vážený pan

Ing. Arch. Alexandros Kaminaras

starosta města VM

 

                                                              RADSLAVICKÝ MOST

 

Vážený pane starosto,

 

            Seznámil jsem se již dříve s existencí Radslavického mostu na bývalé císařské silnici z Prahy do Brna, který dnes údajně nikomu nepatří a nikdo o něj prý nemá zájem.

Seznámil jsem se i s Vašimi vyjádřeními ohledně tohoto mostu a stanoviskem zastupitelstva – viz tvrzení „Řádný hospodář si nemůže dovolit pořídit majetek v dezolátním stavu, pro který nemá využití“ – a rád bych Vám sdělil, že tohle je stanovisko vedoucího výroby, ne starosty, natož pak starosty údajně vzdělaného, navíc s architektonickým vzděláním.

Radslavický most je na první pohled nádherná renesanční památka technického stavitelství a jsem si jist, že každá kulturní obec by byla ráda, kdyby ho měla na svém katastru jakožto neobyčejnou a nevídanou vzácnost.

Rozdíl mezi starostou a vedoucím výroby je ten, že zatímco vedoucí výroby má udržovat výrobu v chodu a vytvářet zisk, starosta města má pečovat o dobré jméno města a především pak o zachování veškerého historicko-kulturního dědictví, jež město má a které zdědilo po předchozích generacích. A to i když to něco stojí, protože to „něco“ se pak násobně vrací.

V hrdosti občanů na místo, odkud pocházejí, i v obdivu návštěvníků k umu předků těchto obyvatel.

Nedovedu si představit, že by písecké zastupitelstvo prohlásilo, že písecký kamenný most nechce a nemá peníze na jeho opravu, nebo že by pražský magistrát rozhodl, že Karlův most je v dezolátním stavu, a proto ho nadále nebude opravovat, protože tím nevytvoří žádný zisk a nemá na něj zdroje.

Pokud jde o zdroje, tak je hledejte – a nalezněte, pokud jde o účelnost a využití, platí totéž.

Jako starosta města k tomu máte všechny předpoklady, a to, řekl bych, mnohem lepší než státní úředník od dané lokality izolovaný.

Pokud tohle všechno nechcete přijmout, a především pak odpovědnost za kulturní dědictví daného města či regionu, neměl jste funkci starosty vůbec přijímat. 

 Já si dokážu představit, že ten most – ráda – koupí nějaká zahraniční společnost a buďto si ho – jako nejvyšší vzácnost – rozebere a převeze domů a tam si ho znovu složí, anebo ho opraví na místě, využití pro něj najde – a pak všem místním bude draho prodávat vstupenky na to, aby se mohli podívat na dědictví vlastních předků.  Což je ostudné, nízké a malé.

Kultura obecně liší člověka od zvířat (jež jsou spokojena, pokud dostanou nažrat a jsou v teple – případně v zimě, podle toho, co jim vyhovuje, prostě mají zajištěny biologické podmínky) a historie pak odlišuje vyspělé národy od těch primitivních.

Přičemž historie je něco tak unikátního, že to nelze ani koupit, ani nahradit, ani dodatečně dotvořit.

Postoje, se kterými se tento most zatím setkal v místě svého výskytu, jsou postoji jednoduchých lidí bez kulturního zázemí, jež zajímá hlavně to, co jim kdo nasype do žlabu – a po nás potopa.

Žádám Vás proto, abyste tato svoje stanoviska přehodnotil a uvědomil si, že jste zodpovědný za kulturní dědictví města a jeho předání příštím generacím – a že je to to nejcennější, co v městě a jeho okolí vůbec máte.

A také, že město není žádnou výrobní jednotkou, ale především kulturně-historicko-společenským centrem a Vaší povinností je udržovat je v dobrém stavu a v příjemných podmínkách jak pro jeho návštěvníky, tak především pro jeho obyvatele.

K tomu zachování historického dědictví a péče o ně patří především.

S pozdravem

 

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                     Za o.s. K 213

 

_________________

_________________

 

 

___________________

___________________

 

Dobrý den,

 

s podstatou vašeho dopisu v mnohém souhlasím. Ohledně nabytí tohoto mostu do vlastnictví obce se pojí vznik mnoha závazků pro obec a její rozpočet, které možná nejsou na první pohled patrné.

Právě proto, že jsem architekt vím, že je třeba chránit hmatatelné doklady kulturního dědictví – jako třeba most. Avšak ne pouze v tom smyslu, že je budeme vlastnit a stavebně udržovat při životě – zvlášť když jde o registrovanou kulturní památku, jejíž oprava má svá pravidla a je v případě tak velké stavby neuvěřitelně nákladná – ale především tak, že pro takovou kulturní památku nalezneme využití – například se stane součástí sítí naučných stezek apod., což je o vytvoření nějaké koncepce.

Věc jsem diskutoval i s respektovaným historikem, kdy vyšlo najevo, že v současné situaci, kdy koncepci přístupu k památkám v krajině jako město nemáme, bude lepší, když most zůstane ve vlastnictví a péči státu.

Pak – li, že budete chtít, nabízím vám schůzku a o věci můžeme osobně podiskutovat.

 

Zásadně odmítám vaše tvrzení, že nezohledňuji nic než finanční náročnost péče o tuto historickou stavbu.

Mnohem přínosnější než spekulace o tom, zda jsem měl přijímat funkci starosty bude jednání, díky kterému, třeba, společně nalezneme způsob, kterým tuto památku půjde skutečně zapojit do dnešního dění ve smyslu jejího využití spíš než ve smyslu její bezúčelné konzervace, což je přístup určité skupiny historiků architektury, který považuji za mylný a nefunkční.

 

S pozdravem

 

Ing. arch. Alexandros Kaminaras

starosta města Velké Meziříčí

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-05 11:09
Základním znakem zaostalého státu je neustálá buzerace.www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-05 17:14
Opuštěných mostů je více :

mapy.cz/.../

____________

No, to asi jo, ale nejsou tak historicky cenné jako tenhle.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.