Sabotáž - nový standard výkonu soudnictví v České Lípě

Aneb : Das ist mein Kroj - in Bömisch Leipa... 

 

Nejen opatrovnická justice nefunguje. Soud v České Lípě namísto souzení provádí už otevřenou sabotáž.

Ing. Jiří Fiala

Nedávno jsem se zúčastnil jednoho z parlamentních seminářů – na téma práva dítěte být slyšeno u soudu a na zohlednění jeho názoru. Téma nebylo samo o sobě až tak zajímavé, mluví se o tom pořád dokola, s dětským názorem, stejně jako s mnohým jiným, soudy neumí zacházet celá desetiletí – a pohybují se od extrému do extrému, tedy od jeho slepého poslušenství až k totální ignoranci, přičemž ani jedno, ani druhé není v pořádku.

Zajímavější, než téma samo, ovšem byla jeho organizátorka a to, co jsme od ní hned v úvodu slyšeli. Tou byla poslankyně Helena Válková a hned v úvodu přiznala, že opatrovnická justice nefunguje.

Výborně !! Slyšet to od bývalé ministryně spravedlnosti a dnešní vládní zmocněnkyně pro lidská práva – to je jistě výmluvná ukázka její kompetence. Ještě by mohla dodat, co udělala ona sama pro to, aby fungovala.

Jsou u nás jisté četné anomálie, o kterých se sice obecně ví, ale přesto stále zůstávají neměnnou „hodnotou“ našeho života, a lidé si na ně zvykli. Nic se s nimi za celá desetiletí neděje, nikdo se o nápravu nesnaží (až na nečetné čestné výjimky, které ovšem nemají reálnou možnost chod věcí ovlivnit), ač jsou to anomálie naprosto drastické a jinde nevídané, vylučující tento stát z civilizovaného společenství.

V nacistickém Německu a jím okupovaných zemích se také lidé přestali divit, že Židé nosí hvězdu a že pomalu mizí neznámo kam, že nesmí na veřejnost a žijí (pokud ještě žijí) v ghettech. Kdybyste se na to někoho, někoho typicky průměrného,  tehdy zeptali, proč to tak je a proč se to nemění – nespíš by jen pokrčil rameny a odpověděl :  Vždyť jsou to Židé. Tak to prostě je.

Totéž platí, pokud u nás kdekoliv nadhodíte téma diskriminace otců v opatrovnických záležitostech, anebo samotnou existenci paragrafu 213, dnes 196, umožňující zavírat tzv. „neplatiče“ výživného i na dlouhá léta do vězení.

Zdánlivě chvályhodné opatření (kdo by neodsoudil toho, kdo nechce platit na svoje děti !!!), jenže cesta do pekel vždy vedla přes líbivé úmysly a chvályhodná opatření. Asi jako Istanbulská smlouva si nedá do záhlaví, že chce zlikvidovat tradiční rodinu, což by i dnes sotva prošlo, ale namísto toho líbivé heslo – Stop násilí na ženách ! No, kdo by nechtěl zastavit násilí, natož na ženách, že ??

 Dnes už většina společnosti dobře ví, že věznění neplatičů nikam nevede, především ne k tomu, aby se vymohly údajně dlužné částky – přesto se to masově děje dál, a nikdo s tím nic nedělá.

Vraťme se ale ke konstatování paní poslankyně Válkové, že „opatrovnická justice nefunguje“. Aniž bychom zkoumali, co ona udělala pro to, aby fungovala, když za to byla léta královsky placena, posuňme se k úvaze, proč tomu tak je.

A zde zjistíme, že sotva by existovala jedna část jinak dobře fungujícího celku, která by se vymykala celkové situaci a obecným trendům. Tedy že by jediná část fungovala tak špatně, když by vše ostatní fungovalo skvěle.

Z toho nám pak nutně vyplyne, že to asi sotva bude „jen“ justice opatrovnická.

Ano, funguje všude špatně, někde ještě hůř, někde o něco lépe, přičemž rozdíly mezi jednotlivými soudy jsou dány pouze a jedině individualitami jednotlivých soudců, kdy ne úplně všichni jsou lhostejní tupci, kteří si přišli do justice jen bezpracně nahrabat. Občas se tam totiž najde i takový, co se – alespoň sám sebe – přeci jen zeptá po smyslu toho, co denně u soudu dělá. A tomu se pak snaží přizpůsobit svou činnost alespoň v rámci svých možností.

Přičemž : Nic ho k tomu nemotivuje, nikomu se z výsledků nezodpovídá – je to jen a jedině to, že se v něm hnulo vlastní svědomí.

Nakolik výjimečná tato situace je, nechť poreferují odcházející účastníci soudních jednání. Můžete si mezi nimi kdykoliv udělat anketu při východu ze soudu.  

Jestliže občas narazíte na odchylku kladnou, nutně musíte také narazit i na odchylku zápornou, která se od šedého průměru ještě výrazně liší směrem dolů – a která vám občas, i přes dvacetileté zkušenosti – vyrazí dech.

Takovou „odchylku“ jsem během posledního půl roku zažil u soudu v České Lípě.

Jeden z otců mne, resp. naše odborové sdružení, pověřil tamním zastoupením jeho případu. Vzal jsem ho – a také k němu přistupoval – standardním způsobem, tedy bez toho, že bych tamní soud z čehokoliv podezíral. Prostě – se svým předchozím zástupcem nebyl spokojen, tak si vybral mě – budiž, měl k tomu jistě svoje důvody.

Záhy jsem je pochopil, a to nejen v jeho předchozím zastoupení.

Když mi byla doručena plná moc (otec totiž žije dlouhodobě v cizině a soud toho okatě zneužívá, jak jsem se měl později přesvědčit), poslal jsem ji soudu. V té době právě soud vyhotovil rozsudek, vydaný v předchozím řízení – a měl ho doručit.

Dlouho mi nic nešlo, ani nepřišlo. Ač naše sdružení má datovou schránku, a není problém do ní okamžitě cokoliv doručit. A  to velmi pohodlně, bez nákladů na poštovné a vyhotovování písemné podoby rozsudku.

Nic se nedělo. Dlouho. Tak jsem se na soud objednal, s tím, že chci nahlédnout do spisu.

Do spisu jsem nahlédnul, zjistil jsem, že mj. je v něm skoro dvacet už rok starých a nevyřízených podání (návrhy na výkony rozhodnutí) – a učinil o tom zápis. Současně jsem zjistil, že rozsudek byl prý „vyvěšen“ - jakožto nedoručitelný - na úřední desce soudu. A to – navíc – toho samého dne, kdy soudu došla moje plná moc.

To už jsem začínal větřit, že to s tímhle soudem nebude asi tak úplně v pořádku. Protože tohle se už standardně neděje. Když nic jiného, alespoň úřední rozhodnutí obvykle soudy doručují bez větších potíží, zvláště když k tomu mají pohodlnou datovou schránku.

Zápis o nevyřízených podáních ve spisu asi nahněval soudkyni natolik, že po pár dnech mi dorazil – ne sice rozsudek, dodatečně doručovaný, ale – přípis soudu (ne usnesení, proti kterému se lze odvolat) – o tom, že prý nelze připustit zastupování firmou. A že prý mi o tom přijde usnesení.

To už mi začínalo být jasné, že paní soudkyně moc rozumu sice nepobrala, ba ani nezná platnou judikaturu, ale zato by se mě chtěla všemi silami zbavit ještě než mne vůbec potkala.

Podal jsem na ni stížnost zastupující předsedkyni soudu. To byla druhá kapitolka sama pro sebe.

Neodpověděla nijak, později jsem se dozvěděl, že prý proto, že stížnost nebyla adresována jí (v titulku zásilky jasně stálo : Stížnost předsedkyni soudu) – a pouze – jak jsem se rovněž později – dozvěděl, šla za dotyčnou soudkyní, které sdělila, že moje plná moc je v pořádku a že s ní nic nenadělá a se zastupováním odbory se bude muset smířit.

A – dál se nedělo nic. Tedy – vlastně ano. To, že soud přestal komunikovat zcela.

Na podanou stížnost neodpověděl (přece nebyla určena předsedkyni soudu !!), nevyřízené návrhy nijak nevyřídil, slíbené usnesení o nepřipuštění zastoupení nezaslal. Dobře věděl, proč.

Protože by jen dokumentovalo chatrnost právního vědomí vydávající soudkyně, dalo by se proti němu odvolat – a odvolací soud by je se skoro stoprocentní jistotou musel zrušit. A hlavně : Věci by se daly do pohybu !!

Tomu, jak jsem pochopil, soudkyně chtěla zabránit především.

Objednal jsem se tedy u předsedkyně Krajského soudu, v Ústí – ta se tomu podivila a slíbila, že případ prověří.

Následně mi přišla odpověď od předsedkyně z České Lípy – právě o tom, že stížnost prý nepovažovala za to, že by ji měla řešit ona (ona, předsedkyně soudu, nepovažovala stížnost na její soud za něco, co by měla řešit !!) .

A – dál se nic nedělo. Žádné rozhodnutí, žádné usnesení, žádné další sdělení, žádné vyřízení ležících návrhů. Soud – mrtvý brouk…

V tom zasáhla vyšší moc, jako to tak bývá, že když se dlouho nic neděje, něco nečekaného se stane.

Stalo se to, že se ozvala matka dítěte, do té doby totálně bojkotující vykonatelný rozsudek o uskutečňování hovorů otce s dcerou na dálku, skypem. A ta, při vědomí totální anarchie na místním soudě, nabyla nebývalé drzosti – a sdělovala otci, že nejen že mu rozhovory s dcerou neumožnila, ale že je neumožní ani nadále, neboť prý dcera již otce – jiného, tedy jejího aktuálního manžela – má. A basta.

Sdělení, že dcera má jiného otce, mne zaujalo natolik, že jsem na ni podal trestní oznámení pro podvod, protože vědět – a tvrdit, že dcera má jiného otce – a pobírat a vymáhat alimenty od původního – je – samozřejmě – podvod. Vzhledem k výši výživného za 18 nebo i více let, podvod ve třetím odstavci.

Současně jsem soudu podal návrh na změnu výchovy a předběžné opatření. A – dál se nic nedělo.

Protože to už bylo několik měsíců, protože na předběžné opatření jsou dány zákonné lhůty, a to poměrně krátké, a hlavně proto, že už jsem všechny prostředky nápravy vyčerpal – tedy jak u předsedkyně Krajského soudu v Ústí, tak u předsedkyně OS v ČL – a stále se nic nedělo, soud dělal několik měsíců mrtvého brouka, a to za výjimečného stavu, kterým stav nouze jistě je – podal jsem na hlavní aktérky tohoto případu trestní oznámení pro sabotáž. Protože to nic jiného není.

                              http://www.k213.cz/JOOMLA/3256-sabotaz-a-zlocinne-spolceni

Od května nastoupil na post předsedy soudu nový předseda soudu – a dál nedělal nic.

Ale – věci se přesto začaly dávat do pohybu, asi i díky vzrůstající mediální pozornosti – a najednou jsem se od původní předsedkyně, dnes místopředsedkyně soudu, dozvěděl, že prý je údajně problém v plné moci, protože nemají jistotu, že ji otec skutečně podepsal (mimochodem, kdyby to tak bylo, tak mi to mohli sdělit již při jejím obdržení, tedy v prosinci loňského roku, a – krom toho – otec na soud sám několikrát volal a ptal se na stav vyřizování kauzy – vždy bez konkrétní odpovědi – a nejen že jim sdělil, ale i mailem poslal – že se mají výhradně obracet na jeho zástupce, tedy na mne. Tak jsem paní místopředsedkyni napsal, že by mne velmi zajímalo, z čeho dovodila konkrétní pochybnosti o autenticitě plné moci).

Asi z toho, že věděla, že otec žije v cizině a – a že si nemůže dojít na soud sám, natož aby tam byl denně.

Přitom : Plná moc jim (tedy soudu) byla zaslána datovou schránkou, byť oskenovaná – což je ale přípustný způsob i pro Ústavní soud, o těch ostatních ani nemluvě. Běžný denní standard.

Závěrem :

Je u nás normální, že opatrovnické soudkyně jsou – na pár nečetných výjimek -  neschopná a nevzdělaná telátka. Ale aspoň běžně fungují v tom smyslu, že vydávají rozhodnutí, často sice velmi špatná, ale aspoň nějaká, a lze se proti nim odvolat, prostě s nimi něco dělat. Stav, kdy soud cíleně 4 měsíce sabotuje své základní povinnosti, a to navíc, za nouzového stavu, je patrně naprostým unikátem.

Stejně tak unikátem je, že ani jedna ze zodpovědných osob (tedy předsedkyně OS v ČL, ale i předsedkyně KS v Ústí) nebyly schopny problém nijak řešit – tedy uvést soud do chodu a zajistit jeho běžnou činnost, což je jejich základní zákonnou povinností. Spokojily se s tím, že prý byly zaslány – ryze formální, a v případě České Lípy i opakovaně urgované – odpovědi.

Názorná ukázka, kam jsme se to s justicí až dostali.

Jedna totálně se flákající soudkyně – a nad ní dvě předsedkyně, které nejsou stavu s ní hnout, ba ani se o to nepokusí. Protože stačí přece „napsat odpověď“.  Řešit ve skutečnosti nic nemusí.

Zbývá vysvětlit, v čem vlastně spočívá jejich odpovědnost a za co tedy vlastně berou horentní platy.

Je to stav totálního rozvratu a anarchie – a jen naprostý jelimánek si může takový stav plést s demokracií.

S tou to totiž dávno nemá co dělat.

A pro doplnění uvádím, že takový rozvrat by nebyl možný ani v justicích diktátorských režimů, protože i tam musí soudy fungovat – a také fungují, byť jen podle představ vládnoucích diktátorů.

U nás už ani podle těch… 

___________________

___________________

 

 

 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 14:18
A co např. OSPOD atp?

www.msn.com/.../ar-BB141PoL?ocid=spartanntp

A co ti, kdož se měli zabývat nějakým opatřením, aby se takové bestialitě předešlo? Ač se nedovolávám totality, jde o výjimečně surový čin stvůry, kterou nelze nazvat ženou - v takových věcech totiž míval poslední slovo kat.
Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 14:27
Chlapi,

přečetl jsem si se zájmem.

Nelze se nesmát nebo plakat, když si vzpomenu zas na nějakou tu konferenci o tom, jak jsou prý ženy diskriminovány.

Někdo namítl, že o našich dětech rozhodují na soudech především ženy.

Bylo nám tam však vysvětleno, že ženy jsou diskriminovány i na soudech, protože nejsou tolik ve VEDOUCÍCH POZICÍCH!


Tak to je moje reakce na


"Stejně tak unikátem je, že ani jedna ze zodpovědných osob (tedy předsedkyně OS v ČL, ale i předsedkyně KS v Ústí) nebyly schopny problém nijak řešit – tedy uvést soud do chodu a zajistit jeho běžnou činnost, což je jejich základní zákonnou povinností. Spokojily se s tím, že prý byly zaslány – ryze formální, a v případě České Lípy i opakovaně urgované – odpovědi."

Valentin
____________
Na tohle téma teda ještě doplním - do článku už se mi to nevešlo : Tzv. Diskriminace žen v justici, není ve skutečnosti žádnou diskriminací - ale reálným obrazem jejich - většinových - kvalit a schopností. Stejně, jako v politice.
Ženský jsou - až na nepatrné výjimky - obecně tragédií už na postech soudkyň a v jakékoliv vedoucí funkci je to téma přímo pro Shakespeara. Nejsou schopny takový organismus jako soud - ale ani mnohý jiný - ani vést, ani spravovat, ani v něm udržet pořádek, natož svou neformální autoritu.
Povolání soudkyně je pro naprostou většinu jeho současných vykonavatelek naprosto nevhodné, i když plně chápu, že za ty svoje výkony by nikde jinde nedostaly ani desetinu toho, co berou na soudech - doslova za nic. U mnohých je ještě dobře, když nedělají nic, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí. Jsou výhradně do počtu, jako ty na umístěnky v parlamentech a na volebních lístcích.
Každý by měl dělat to, nač stačí. A jejich tragédií, silně motivovanou mainstreamem, je, že neustále dokola přesvědčuje, že stačí na všechno, nebo na kde co, což bohužel není vůbec pravda - a v praxi se to obvykle ukáže až při prvním velkém průšvihu.
Protlačování feminismu je tak zájmem hlavně těch, kdo chtějí společnost oslabit, narušit, připravit na bezbrannost a bezradnost.
Protože pak má každý dobyvatel, každá ideologie - cestu volnou.
Ty "hrdinky" zdejšího příběhu - to je trága sama o sobě, ty by byly nesjpíš ostudou i v kuchyni.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 16:22
A ještě jeden příspěvek k ženské emancipaci ...

Podívejte se na tohle :

www.ceskatelevize.cz/.../21938256722

Jak na Němkách stál nacismus. Jak hojně a rády využívaly jeho výhod, ať už při osidlování nových území, nebo při okrádání vězňů v koncentrácích, a hlavně : Při jejich týrání a vraždění.
Na rozdíl od jejich dozorců většinou unikly trestu. Prostě svlékly uniformu - a válka pro ně skončila, už je nikdo nedohledával. Představám soudců o ženách neladilo, že by někoho sadisticky mučily.

Přitom vám každý, kdo s tím má zkušenost, řekne, že nejen že v ženských věznicích je daleko horší šikana než v těch mužských, ale že hlavně vyšetřovatelky a bachařky, pokud k tomu dostanou příležitost, jsou daleko sadističtější než chlapi...
Tak to bude asi ta úspěšná emancipace...

A každý psycholog vám řekne, že ženy zdání něžnosti u mužů jen podvědomě vzbuzují, aniž by pro to existoval jakýkoliv reálný podklad.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 14:28
I jiní vidí zapojení české (pseudo)justice do mafiánských praktik :

www.forum24.cz/.../

A v EK mají dceru StBáka, držitele konspiračního bytu, krycím jménem "Kontrolor". Takže má v EK kdo krýt nezákonný stav v ČR.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 17:57
Historická hranice aspoň na silnicích :

novinky.cz/.../...

Řekl bych, že znát historické země - vlastní republiky - i průchod jejich hranic by mělo patřit k všeobecné kultuře každého občana. Je to totéž jako znát historii obecně, jako znát zeměpis a vůbec věci kolem sebe. Se žádným šovinismem to nemá co dělat. Ale s kulturní úrovní obyvatelstva určitě.

Já jsem osobně navrhoval respektování průběhu zemských hranic už při nové tvorbě krajů, samozřejmě zcela bez odezvy (pak se může někdo divit, proč se správními orgány nikdo o tom nejednal - protože to jsou naprostí tupci a zírali by na vás jako na blázna) - a myslím si dodnes, že by hranice měly být - alespoň na sjízdných komunikacích - označeny. Ta, jako je označeno každé město či vesnice.

K typickému koloritu české buranské povahy patří, že se policie - která se asi šíleně nudí - začne zabývat tím, kdo je vyznačil, namísto toho, aby stíhala ty, kteří je léta nerespektovali a zatajovali...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 05:57
Zemská hranice Čech a Moravy :

Dnešní administrativní rozdělení pochází z r. 1960 a narušilo historickou hranici Čech a Markrabství Moravského (za I. Republiky Země Moravskosleszké) dost hrubě.
Moravským městem byly Svitavy, takže tu hranici u Opatovce nakreslili ti vtipálci správně, a nakonec - co je na tom špatného? Někde blízko třeba na odpočívadle nedodat nějakou tabulku s poučením o historii nebo odkazem na památky s tím související?
Území města Svitavy s nejbližším okolím (část Radiměře, Vendolí/Stangerdorf, a zaniklá obec Gayer) vytvářelo takový jazyk, vsunutý do Země České....směrem k Litomyšli. A směrem k severu/severovýchodu sledovala zemská hranice opravdu evropské rozvodí - černomořské - dunajské povodí Moravy, a severomořské, labské, až k hlavnímu hřebeni pohoří Králický Sněžník, tvořícímu státní hranici, jmenovitě k horám Klepáč (1145m) a Králickému Sněžníku samému (1425m). Polský název Klepáče je výstižnější, Trojmorski Wierch. Neboť na polskou stranu z něho plyne Kladská Nisa, přítok Odry - čili "zlewisko" baltské, na českou labskou Lipkovský potok, vlévající se do Tiché Orlice, pramenící pod vrchem Jeřáb na jih od Králík, v hraničním Lichkově...A ovšem potoky, napájející řeku Moravu, jejíž hlavní pramen je pod vrcholem Králického Sněžníku, od Klepáče trochu východněji a o skoro 300m výše. Vrchol Králického Sněžníku je pak historickým trojmezím Čech (dnes okres Ústí nad Orlicí), Moravy (dnes okres Šumperk) a Dolního Slezska (dnes okres Kladsko, Dolnoslezské vojvodství - Vratislav).
Po roce 1960 byla do Čech včleněna opravdu velká část moravského okresu Svitavy, Moravská Třebová s okolím, Jevíčko s okolím, ale z Čech do okresu Svitavy byl včleněny části českých historických okresů (do doby před nástupem komunismu) Litomyšl a Polička, po r. 1960 Východočeský kraj, nyní Pardubický.
Při hranici po rozvodí (tedy severním-severovýchodním směrem) se rozkládaly ještě okresy Lanškroun a úplně nejseverněji ke státní hranici okres Žamberk (ten do r. 1960, než byly sloučeny Královéhradecký a Pardubický kraj v jeden Východočeský, v okrese Žamberk, a tím v Královéhradeckém kraji se nacházela města Letohrad, Jablonné n. O. a Králíky). Po válce byl vytvořen nová okres Ústí nad Orlicí, do něhož byla včleněna část litomyšlského (Vysoké Mýto, Choceň, Brandýs n.O., Česká Třebová) a lanškrounský celý. Rokem 1960 se zvětšil okres Ústí nad Orlicí, do něhož byl včleněn celý bývalý okres Žamberk ...a část okresu Zábřeh na Moravě, jehož větší část byla přičleněna k okresu Šumperk.
Po mnichovské zradě ovšem byly okresy Svitavy a Lanškroun v tehdejší podobě zabrány Hitlerem, to byly Sudety.
Ovšem v lesích někde ještě lze tu a tam najít staré hraniční kameny, převážně z tereziánské doby (na to jsem nakonec myslel, když jsem viděl tu čáru na silnici, klidně nějaký mohly tam i přidat).

Freeeurope
______________

Já jsem považoval za samozřejmé, že když už někdo sáhnul k vytváření nových krajů po revoluci, tak že budou automaticky respektovat historické hranice.
To, jak je vytvořili, bylo jasným signálem o tom, jaká pakáž tu vládne a že o historii a respektu k ní nemá ani nejmenší potuchy.

Mimochodem, to už ty kraje z r. 1960 měly aspoň jakýsi smysl, že třeba něco přiblížily, sjednotily, dneska vidím, že je dělali praktici.
Zatímco ty kraje po revoluci dělali naprostí tupci.
Co to je - Kraj Vysočina ? Do Jihlavy dodneška jezdí málokdo, všichni dál do Brna, nebo do ČB. Co to je Karlovarský kraj ? A - k čemu je ?
A Severočeský rozdělili na dva - asi jenom proto, že zrovna někdo z Liberce seděl na ministerstvu...
No, idioti. Podobní jako v justici. Staré, drzé a hlavně zcela nevzdělané struktury.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 06:05
Ty Sudety byly širší, po Mnichovu byla hranice Reichu ani ne 300 m od domu, kolem většiny Ústí n.O. (dvě menší části města byly v historii obývány Němci, a některé okolní vsi směrem k Lanškrounu), máma mi kdysi jako děcku ještě ukazovala, kde byly závory a hraniční značky.
Ti pacholci po Mnichovu udělali hranici druhé republiky schválně tak, aby zabrali i hlavní části důležité dopravní infrastruktury, např. na hlavní trati z Praha - Čes. Třebová - Olomouc/ Svitavy - Brno zabrali do rajchu úsek mezi Ústí n.O.-město a Dlouhou Třebovou (lokomotiva vlaku od Prahy už sahala nárazníky do Rajchu), a úřady druhé republiky musely žádat Rajch o povolení peážní dopravy. V Čechách mám ale ještě i historické mapy...
Dnes to hranice rozvodí černomořského a labského probíhá fakticky okresem Ústí n.O.
Ale když už okres....Polské návštěvy z daleka se při vjezdu autem na hranici zasmějí...protože je vítá tabule Česká Republika, Pardubický kraj, Okres Ústí nad Orlicí...Okres polsky totiž znamená to, co mívá mladá žena, je-li zdráva...když je po přechodu, tak to polsky zní "ztratila okres". A mladá zdravá shledá, že je "těnžarna...", to taky nemá "okres"...To Poláci z příhraničí česky znají, takže vědí, co je okres, co je szukać...takže vědí, jak slovně žertovat.

Freeeurope
______________

To, že ty hranice chtěly přerušit hlavní trať do Brna, mi říkala máma už jako klukovi. Povídám : A jak se teda do Prahy jezdilo ? No - přes Svitavy dál, akorát tam vlak nezastavoval...
A po válce, jako reakci, postavili tu trať přes Žďár, jenom proto, aby byla dál od hranic a nehrozilo jí nikdy to, co té původní.

Komplex z Mnichova byl obrovský a trvalý... :-?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 14:50
Ta trať na Brno byla přerušena dvakrát, první úsek Ústí n.O.-město - Dlouhá Třebová (Česká Třebová zůstala v II.republice a poté v protentokrátě), a znova za Opatovem právě přes Svitavy (Zwittau) - Hradec nad Svitavou (Grandorf) - Březová n.S. (Brüssau) - Mor. Chrastová (Mähr. Chrostau), pak už dále zase Morava...
A Hitler si pak udělal hlavní trať Vratislav - Ústí n.O. - Brno - Vídeň, a přes protektorát jezdil např. rychlík Královec (Königsberg, po válce (Kaliningrad) - Vratislav (Breslau) ...v Ústí n.O. musela lokomotiva na opačný konec vlaku, a dále Č. Třebová - Svitavy - Brno - Břeclav (Lundenburg) - Vídeň...A zavřené vozy pro dopravu "z Rajchu do Rajchu"..
V příloze jízdní řád z válečných dob - dnes polská trať 230 WrocŁaw - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko - Habelschwert (Kladská Bystřice, německý název původně byl Hawelswerda, zakladatel byl český Havel za vlády Jana Lucemburského) - Międzylesie - (Mittelwalde) - a návazná česká 024 Lichkov (Lichtenau) od Gable (Jablonné n.O.) prochází protektorátem přes Gaiersberg (Letohrad) - Wildenschwert (Ústí n.O., i německý název je zkomolen, protože původně to byla Wilhelmswerda, zakladatel český pán Vilém z Dobré a Drnholce) pak zase Rajchem - a pak Česká Třebová (Böhm. Trübau)....a znovu Rajch .,..
Z Mezilesí byl trojúhelník, jedna kolej směr západ Lichkov - Ústí n.O.- Pardubice - Praha, východ Dolní Lipka - Hanušovice(Hannsdorf) - Šumperk - Morav. Šternberk -Olomouc. Ten trojúhelník po válce snesli.
Z Mezilesí do Vratislavi osobák stavějící všude jede dnes cca 2hod. 20minut, Poláci vyměnili staré "pantografy" za nové pěkné vozové jednotky...spěšný nebo rychlík by jel Mezilesí 2 hodiny až 1.55 minut při zastavování jak ten odpolední hitlervlak z Breslau v 13.17...a to ještě vzhledem k nedobrému stavu tratě ... Celá trasa Praha - Wrocław má dnes elektriku, to umožní rychlejší rozjezd ze stanice a navíc při moderních peronech umožňujících rychlejší nástup/výstup klidně kratší zastavování ve stanicích a Prahzu - Vratislav na 4 a čtvrt, čtyři a půl hodiny. Z Ústí n.O. do Międzylesie (včetně) už ty nové perony udělali, a Poláci už v těch hlavních stanicích to taky dělají...Ústí n.O. je v tomhle ohledu rozcestí - do Vratislavi a na celý západ Polska a do Varšavy a východní půlky přes Bohumín - Katovice. Za PLR tu trasu do Vratislavi nechali vůbec zdevastovat, akorát po roce 2000 ji elektrifikovali, a ČR 2007-9 dokončila z Letohradu do Mezilesí elektriku taky, ta byla jen Praha - Letohrad přes Ústí n.O...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 19:03
Česká pípa - Je to jak od Kafky - Zámek. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-13 19:58
v České Lípě na všechno sice kašlou ... za to ve žďáře na vás předsedkyně pošle protiprávně namísto řádného vyřízení řádných věcných a slušných úředně napsaných podání a stížností rovnou policajty aby je nemusela soudkyně ani ona sama vůbec vyřizovat.... že tam leží opakovaná stížnost přes půl roku proti nezákonnému usnesení opakovaně podaná taky nikoho nezajímá ... prostě další taková naprostá výjimka jakých je na každém soudě sice tisícovka, ale určitě výjimka by řeklo 10 z deseti ministrů.....

A k těm židům a výročí ... pak se někdo diví, že si lidé přestávají přebírat dopisy od úřadů a policajtů a soudů ... kdo se má nad tím hnojem co posílají pořád rozčilovat ... narážím na film smrt krásných srnců jak tam přišel pošťák s rozkazem pro starší kluky k transportu do lágru a že chce podpis o převzetí té obálky... no hlavně že státní zástupci odmítají převzít i trestní oznámení či jej řádně nechat vyřídit, ale občan ať pěkně podepisuje převzetí ani neví čeho ... tradičně rozhodnutí o jeho trestním stíhání zásadně doručovaném v pátek, aby mohl podat stížnost nebo věc projednat s advokátem nejpozději v pondělí protože na to má pouze 3 dny lhůtu .... LS
____________
V ČL jsme - na rozdíl od Žďáru - zatím natáčet nebyli. Kdo ví, co nás potká tam...
0 # Tomáš Jadlovský 2020-05-14 05:56
Muži zákona po česku. Když chytíme u nějaké neškodné banality cizince, který pořádně nerozumí, tak mu dáme přes ústa a ještě jsme tak blbí, že to uděláme přímo před kamerou. A potom lžeme ostošest, vymýšlíme si neexistující bláboly a nakonec tvrdíme, že ani nevíme, proč jsme si je vymysleli. Mile překvapivé je aspoň to, že se případ dostal před soud, asi se policajti kromě terorizování cyklistů a lhaní věnují i vzájemnému práskání.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 08:40
„Útok ze strany policisty byl naprosto bezdůvodný. Poškozeného napadl opakovaně, přičemž údery směřovaly na hlavu a byly vedeny tak razantní silou, že cyklistu při jednom z nich srazil na zem,“ uvedla předsedkyně senátu Simona Kuboušková.
......

Policista napsal omluvný dopis. A lhal v něm.......


novinky.cz/.../...

Pořád říkám, že zaměstnanci OČTŘ jsou banda bezpáteřních zločineckých lhářů, kterým není radno věřit ani nos mezi očima, a že je zcela na místě přijmout zákon o trestní odpovědnosti za uvedení nepravdy v úředním dokumentu jakýmkoliv zaměstnancem státu, a to se sazbou minimálně 10 let, aby lhát tito konečně přestali, a když něco nemají ověřené, tak ať si svoje lži domněnky a pohádky nechají pro sebe ... když totitž já napíšu a řeknu že někdo z pánů úředníků něco provedl, tak dostanu za to že jej nevyšetřovali ani neposlali před soud v rozporu se služební povinností klidně stíhání za údajně křivé obvinění, když ale pro čárečky fízláček někoho dostane až k soudu, kde se ukáže že ani on ani státní zástupce nemají a nikdy neměli sebemenší důkaz svých tvrzení, tak se jim nestane vůbec nic, ato ani v tom případě, když se najde soudce, který tohle jasné zneužití pravomocí ve zprošťujícím rozsudku popíše .... otázkou je samozřejmě jakto že soudce takovou obžalobu vůbec přijal ap roč o tak ubohé obžalobě nerozohdnul hned, ale třeba ž po několika letech zjevně zbytečného souzení ..... a kdyby nebyl videozáznam víme jak by to dopadlo ..... LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 06:37
Nejčastější důvody rozvodu :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 06:42
O chaosu nejen v naší justici...

... mluví kardinál Duka. N.

www.youtube.com/watch?v=chUNSbLABRs
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 08:35
Dobrý den,

ten příběh z české lípy je fakt hrůza. Podle toho, jak jsem tam poznal opatrovnické řízení, dokáži přesně vnímat tamní poměry.

Ty případy jsou fakt jak zkopírované ! K.
____________

Víte, co je zajímavý ? Že každý, kdo si to přečet´, to považuje za otřesné. Jenom ti, co za to berou královský platy, tvrdí, že se vůbec nic neděje a všechno je v nejlepším pořádku.
Jakmile jim ale napíšete, že jsou hovada, což je ještě hodně slušný výraz, tak se v tu ránu proberou - a začnou tvrdit, jakej jste sprosťák a hulvát a jak jste je smrtelně urazil a že už s vámi komunikovat nebudou (jakoby předtím snad komunikovali...).
Jak já pořád říkám : V justici - naprosto dementní lidi, pokřivení tak, že už vůbec neví, co je normální a co slušné, řekl bych, že národností ani nejsou Češi, to bude speciální kasta i národnost - český justiční blb. Zcela izolovaný od toho, co se děje - a hlavně co je normální - všude jinde... A to i v ČR, natož v zahraničí...
A kdo je z těch blbů nejblbější, tak ten podle Marušky Domovnice splňuje nejnáročnější kritéria na předsedy soudů...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 08:40
Nájemní vrazi ve službách českých politiků.

www.youtube.com/watch?v=4GlZWphL13s
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 08:49
Zde se asi zapomněli zeptat na - jinak prý svatý - názor dítěte :

novinky.cz/.../...

Chce se flákat s Cikánem ? Tak ať se fláká, je to přece její svobodný názor ! Chce fetovat, chce vykrádat trafiky a chaty ? Tak ať vykrádá, nikdo jí v tom nesmí bránit, rodiče nejmíň - jinak by ji přece omezovali na svobodě i ve svobodném rozvoji její vzácné osobnosti...
Přesně takhle by rozhodoval opatrovnický soud v podání těch dnešních soudkyň...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 12:54
Rozšíří se institut tzv. nepřijatelnosti kasační stížnosti. Přesvědčení stěžovatele o zásahu do jeho práv by nestačilo.

euro.cz/.../...

__________________

Asi by současně s tím měli zavést i řádné odvolací soudy pro správní řízení, aby NSS nemusel vyřizovat běžná odvolání, nazvaná jako kasační stížnost, jež často s věcí samou nemají ani nic společného - a aby tak kdejaký naschvál nějakého nedochůdčete z prvního stupně měl řádný opravný prostředek.

Sám nejlépe vím, o čem mluvím, protože když třeba na Městském soudě sedí nějaký fracek, který tam povýšil z Prahy 2 a má na vás vztek - a dali ho do správního odboru (kde asi mají za to, že toho nemůže tolik zkazit) - a ten si usmyslí, že se vám bude mstít už tím, jaké poplatky vám vyměří nebo nepřizná osvobození, tak musíte pak s každým doslova hovnem na NSS. Divím se, že s tím dávno už někdo něco neudělal, protože to pak není NSS, který by měl vyslovovat nějaké zásadní právní závěry a názory, ale něco jako úředníci pro cokoliv - a plně chápu, že je to muselo nesmírně zatěžovat, a vlastně i odvádět od práce, kterou by měli správně dělat.

Jenže, koho si posadí na soud 1. stupně - v tomto případě krajský - je jejich věc - a jestliže tam někoho nechají bezuzdně dělat naschvály, tak se pak nemohou divit, že mají plné ruce práce s naprostými kravinami, jež nejsou ani na úrovni vyšší soudní úřednice...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 12:54
Mimořádný výkon právníků Muzikáře. Získali veřejné zakázky za více než miliardu korun

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 15:49
O osudech českých vězňů rozhoduje počítačový algoritmus

reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 16:58
Interview s předsedkyní soudcovské unie Danielou Zemanovou - ukázka, jak promarnit 20 minut žvaněním o ničem.

A také ukázka, jak ČT nemá nejmenší potuchy o stavu justice a jejich skutečných problémech, zato jak dokáže skvěle podsouvat lidem, jak chudáci soudci trpí, ale přesto přese všechno - úkoly určitě zvládnou... :

www.ceskatelevize.cz/.../220411058040514
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 17:05
Už zejtra se hlas jako její tlumočník. O.

forum24.cz/.../...
_______________

Jo, jistě, ta po mně určitě prahne.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 17:45
Budoucnost podle Schillerove:

"You will see, I dont know".
Pekna to budoucnost CR!
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 19:08
Podívejte se, o co má starosti Válková !!

www.msn.com/.../ar-BB144wkq?ocid=msedgntp

Ne že by se starala o justici, když už aspoň připustí, že ví, v jak katastrofálním stavu je... Ji zajímá - ová... !

________
Mimochodem, můžeme jí teda napříště říkat Válka ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-14 20:02
angličtinářka Schillerová....

forum24.cz/.../...

Zřejmě nic nového pod sluncem - aneb nic se nezměnilo. Z této sféry se mi dostalo vlastních zkušeností. Za totality to bylo tak, že příslušné místo obsadili blbem nebo StBákem, jenž sice jazyky neuměl, ale do papírů mu napsali, že umí. A těm, kdo uměl opravdu, napsali do papírů, že neumí, anebo ...ti neumětelové si připsali jeho práci, pobrali jeho peníze, a potom pod nějakým nicotným zástupným důvodem i třeba propustili z práce. Nejspíše se nic nezměnilo.
Anebo - znám ještě horší případ vědce, kterému odcizili práci, vězně udali za protistátní činnost (navíc věřícího), ten skončil v koncentračním táboře Jelšava, v němž KGB a StB konali mengeleovské pokusy na vězních s vnucováním drog, "hlavním kádrem" vězňů byla slovenská inteligence, kterou KGB usilovala odstranit, aby ta se nestala potenciálním vůdcem odporu proti záměru instalovat v Bílých Karpatech strategické rakety SS 22 (to byla ještě druhá půle osmdesátých let!), a také řada duchovních, kterým komunisti zakázali církevní činnost...a podstrčili Vatikánu mezi tajně svěcenými duchovními StBáky (takovým par excellence byl bývalý primas metropolita trnavský Sokol, nakonec musel jít pro finanční machinace...neboť pravá historie se tutlala.)...Ale abych neodbočil z tématu: Za dílo ukradené poctivému vědci pak dostávali doktorské tituly ti, co jej ukradli, anebo byli vysíláni do zahraničí. Nejspíše se nic nezměnilo. Nejhorší bylo, že Albrightová, která byla předsedkyně Společnosti pro vědu a umění, financované ze State Departementu USA, a jejímž posláním bylo zachraňovat práce komunisty pronásledovaných vědců a umělců...konala fakticky opak. Když už jsem u tohoto tématu na poli vědy: V Německu je otázka, odkud či od koho pochází habilitační práce Merkelové (fyzikální chemie). Neboť údajně tázána na konkrétní vědeckou problematiku, jež měla být obsahem, prý nic neví, neumí odpovědět. Anebo...extrémním případem bylo x vědeckých doktorátů a hodnotné publikace Eleny Ceausescové, jejíž skutečné nejvyšší dosažené vzdělání bylo - pět tříd základky, původní zaměstnání - nejstarší "řemeslo".
Nebo v Polsku: Velký profesor v oboru letectví - klidně dává dobrozdání, že skoro stotunové letadlo, letící 300 km/h (už brzděné při manévru pokusu o přistání) se mohlo rozbít o vrchol mokré břízy na tisíce kusů rozhozených radiálně do více než 1 km (zpráva postkomunistické vládní komise o letecké katastrofě prezidentského letadla ve Smolensku 10. Dubna 2010).
Takže...Lze se snad divit, potkáváme-li soudce či právníky, neumějící se vyjádřit ani jednoduchou větou, která by obsahovala logickou myšlenku? Anebo zcela negramotné ministry i dnes, o řadě vyšších státních nebo justičních úředníků nemluvě - na znalostní a všeobecně intelektuální úrovni Jakeše či Bilaka? A v řadě případů i v zemích, které měly patřit k civilizovanému Západu? (např. Juncker, pověstný stavy totální opilosti stejně jako kdysi Kléma Gottawald?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 14:14
Rčení "Zmizet po anglicku" právě nabralo nový význam...

CNN Prime News
Redaktorka spustila anglicky a Schillerová odešla

idnes.cz/.../...
________________
Nezaměňoval bych "Zmizet po anglicku" - s "Zmizet hokynářsky po česku před angličtinou...".
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 14:19
POLSKO :

Stále nepřehledná situace.

Výběr a jmenování I. předsedy NS se stále odročuje. Prof. Zaradkiewicz, dosud pověřen dočasně funkcí I. předsedy, podal po útocích starých struktur demisi. Prezident Duda pověřil dočasně vykonáváním této funkce soudce NS Aleksandra Stępkowského. Předcházely tomu nevybíravé útoky "starých struktur" proti prof. Zaradkiwiczowi. Ten požádal písemně prezidenta o zvláštní doplňovací směrnici, a rovněž staré struktury předaly prezidentovi Dudovi stížnost na prof. Zaradkiecze. Prezident na to reagoval tím, že si přeje zachovat nestrannost. Nicméně můžeme se domnívat, že může mít vliv i okolnost, že prezidentovi jde také o kampaň v rámci prezidentských voleb.
Prezidentské volby - termín je jen věcí dohadů. Pravděpodobně se odbydou v červnu, a budou tzv. "smíšené", korespondenční anebo i volební komise. Na upřesnění teprve musíme čekat, neboť Státní Volební Komise musí představit dokonalou detailní organizační a technické zabezpečení.
Rozhodující bude rovněž i epidemiologická situace ve věci koronaviru. V přepočtu na procent obyvatel sice je zamoření menší než v ČR, dokonce i v Polsku zamoření ustupuje, avšak - pokud poměr přírůstku počtu nově onemocnělých k přírůstku počtu uzdravených - tak lze odhadnout, že tempo ústupu je asi takové, jak v ČR před měsícem až pěti týdny. Krom toho však výskyt onemocnění je v Polsku hodně asymetrický: Slezské vojvodství (Katovice) je na tom výrazně hůře, než jiná vojvodství, avšak i tam nejhorší situace je v oblasti tamních uhelných dolů. Následuje ještě Mazovské vojvodství, ale i v něm většinu tvoří Varšava a okolí, a ještě lépe na tom je Dolnosleszké (Vratislav)a Velkopolské (Poznaň) a Lodž, v dalších z těch celkem 16 vojvodství se situace dávno zklidnila, podobně jako ve většině ČR...
Navíc nejspíše dojde ke změnám kandidátních listin: Kandidátka Občanské Platformy Kidawa-Blońska odstupuje z voleb, důvodem jsou naprosto fatální odhady volebních průzkumů, a také její projev - naprosto nesouměřitelný s projevem prezidenta Dudy, jenž se uchází o znovuzvolení. Kidawu-Blońskou si však přála stáhnout z kandidátky i velká část její vlastní strany, kteří cítili jistou volební porážku. Zřejmě nakonec kandidátka vzala věc na sebe. Pravděpodobně bude místo ní kandidovat varšavský prezident Trzaskowski nebo bývalý ministr zahraničí Radosław Sikorski. Oba jsou však zkompromitováni, Trzaskowski ohromnou hospodářskou škodou na základě havárie varšavské čističky odpadů, vystavěné na základě velice pochybného řézení (a s vadami), a také obrovským zdražením komunálních poplatků, a Sikorski jako politik. Zůstávají ještě rádoby distinguovanější Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe, které se zkompromitovalo jako servilní přívěsek npostkomunistů za jajich vlády) a Szymon Hołownia, což je představitel Občanské Koalice (Koalicje Obywatelskiej), což je subjekt do jisté míry vznikající jako náhrada za silně zkompromitovanou Občanskou Platformu.
Občanská Platforma především má dosud finanční fondy, zatímco zejména Hołownia, ač by měl u odporců současného vládního kursu viditelně větší šanci (a také jako kandidát relativně nového subjektu), finance zatím nemá.
A v takové situaci samozřejmě jde starým strukturám ať v justici ať pokud jde o politické síly o svržení současného vládního establishmentu (ta ostrá slova opravdu lze slyšet!) ať to stojí, co co stojí.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 14:20
Místo Putinem slíbené odměny nižší plat. Ruští zdravotníci se zlobí

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 14:33
Dorucovani pisemnosti v EU:

Pokud je znama adresa zalovaneho, tak je v EU zaruceno doruceni pisemnosti (usneseni, rozsudku,...).
Vse je obsazeno v Narizeni EU 1393/2007 o dorucovani do clenskych statu EU!
Soudy v CR vsak zamerne neznaji toto 13 let stare Narizeni, protoze by se v zahranici provalilo, v jakem ubohem stavu se justice CR nachazi.
Kazdopadne neni mozne, aby Vam soudce v 2020 sdeloval, ze rozsudek nebylo mozne zalovanemu dorucit!!!
Z

eur-lex.europa.eu/.../?uri=CELEX%3A32007R1393
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 17:13
Prezidentké volby v Polsku 28. června nebo 5. července?

polanddaily.com/.../

To jsou dohady. Definitivní jednoznačné rozhodnutí zatím není.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-15 17:14
Konečné rozhodnutí: Kandidátská listina se bude měnit. Z Občanské Platformy místo Małgorzaty Kidawy-Blońské kandidovat na prezidenta Polska bude prezident Varšavy (primátor) Rafał Trzaskowski. Ten, ačkoliv deklaruje liberalismus, svými skutečnými názory i činy fakticky se zařazuje na stranu levicových extremistů...I lidem, nezajímajícím se běžně o politiku se ukázal např. tím, že varšavským ulicím, nesoucím jména hrdinů antikomunistického odboje nebo polských vlastenců, vrátil jména, která nesla za komunistické PLR...Jinak se vyznačuje frenetickou podporou LGBT, feminismu, a neguje všechno, co bylo učiněno dnešním konzervativním establishmentem...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-16 10:57
Politik chce byt vzorem.
Z

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 05:34
Taliansky dôchodca pred smrťou na covid vnukom: Je niečo horšie ako koronavírus

postoj.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 05:35
Tzv. Mariánský sloup – historie a fakta (doporučuji)

marianskysloup.com

Replika mariánského sloupu v Praze má být hotová o měsíc dřív. Anketa. Jste pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze?

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 05:38
Manželství je naše budoucnost

www.youtube.com/watch?v=VGXGGAby-RU
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 17:09
Az snemovnu opusti kolaboranti
a narod postavi pred soud Filipa
slavit budou hetero i buzeranti
nezastavi se v pípách hospoda.
Z

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.