Tzv. písařská chyba...

... a blbost soudce. Pojem, pod který se má každá blbost schovat... 

 

 

Zbabělost vždy bývá protipólem nabubřelosti a povýšené arogance. Čím povýšenější nadutost, tím zbabělejší, když má nést odpovědnost. 

Hrubka ve větě, třeba ve shodě podmětu s přísudkem ?? To soudce nic, to je přeci ... "písařská chyba..."  Hrubka ve vyjmenovaných slovech ? Totéž !  Ještě že je to na koho svést ! To moudrý soudce přece nic ... to jen ten špatně placený "justiční personál", všichni přece víme, jak těžké je jej shánět... 

Čtenáři našich stránek si ještě možná vzpomenou na zvláště unikátní případ tzv. "písařské chyby", na kterou se vymlouval psychopat Blázna. 

Připomenu jen situaci : Listopad 2011, kdy mne Nejvyšší soud propustil už z výkonu trestu - s tím, že má být případ znovu projednán, a rozsudek byl zrušen. 

Když jsem se dostal na svobodu, asi do týdne podalo naše sdružení žalobu na Bláznu ohledně zbavení svéprávnosti, protože v průběhu důkazního řízení se prokázalo, že neví, jestli je ženatý nebo ne a kdo je jeho manželka. 

Odveta přišla hned vzápětí ! Výzva k nástupu trestu !! Toho, co právě zrušil Nejvyšší soud... 

Nikam jsem nenastoupil - a informoval o tom tehdejší předsedkyni NS. Ta si vyžádala spis, a když zjistila, oč jde, navrhla Bláznovi kárné řízení. V tu chvíli byla výzva k nástupu trestu (tehdy vzorně podepsaná samotným Bláznou) "písařskou chybou...!!!" - a on, chudák, za nic nemohl a o ničem nevěděl - protože to všechno byl jen úlet "nekvalifikované soudní úřednice", která přece nenese žádnou odpovědnost... 

Když jsem následně odmítnul nastupovat na výzvy "nekvalifikovaných soudních úřednic", jak se vyjádřil samotný soud, dostal jsem 6 měsíců za "maření úředního rozhodnutí...".

Logika soudní zvěře... 

Ale vraťme se k "písařské chybě"... Tu mají totiž soudy v záloze jako vždy hotovou omluvu pro sebevětší prasárnu soudce. Prostě to, že neumí právo, případně ho svévolně dezinterpretuje a naruby obrací, natož pak to, že nezná pravopis,  zbaběle přenese na nějakou chudinku z kanceláře, která přece "nemůže za nic odpovídat..." 

Jistě. Za to totiž dál - a samozřejmě - zodpovídá soudce, a to i tehdy, kdyby bylo vzácně pravda, že to skutečně napsala soudní úřednice a že se jedná jen o přepis. 

Protože soudce je povinen každý dokument, opouštějící soud, důkladně zkontrolovat, natož pak tak zásadní věci, jako jsou nástupy trestu v trestním řízení. 

To je JEHO VIZITKA  a JEHO ODPOVĚDNOST. 

 A kdo mluví o "písařské chybě", měl by : a) vrátit se do školy k doplnění vzdělání 

b) pobírat výhradně písařský plat. 

A teď se podívejme, co jiného také může být "písařskou chybou", jak nám to skvěle vysvětlil nedávno krajský soud. Tenhle senát : 

 

____________

 

 

 

 A tady máme "popis písařské chyby..." 

 

Na vysvětlenou : Soudkyně tady napsala do usnesení, že exekuce byla dosud neúspěšná prý proto, že jsem byl 2 roky ve vězení, takže nebylo z čeho exekuci strhávat. 

Pominu, že je věcí  - a hlavně odpovědností - Vězeňské služby, jak a koho zaměstná, takže pokud jsem ve vězení nic nevydělával, všechny reklamace prosím tímto směrem. 

Ale hlavně : Ve vězení jsem nebyl 2 roky, ale půl roku - což je - i pro laika a na první pohled - sakra rozdíl. 

Co jiného už by bylo pomluvou, když ne zjevně nepravdivý údaj, schopný vás zcela zásadním způsobem poškodit ! Tvrzení o někom, že byl ve vězení, když nebyl - anebo i mnohem méně, než je tvrzeno - takovým údajem bezesporu je. Navíc ve veřejném úředním dokumentu !! 

A to ještě nemluvím o tom, že údaj o věznění, který tou dobou usnesení obsahovalo, představoval budoucí (!!!) časový údaj. Tedy v srpnu 2019 napsala, že jsem "byl vězněn do prosince 2019", aniž jí na tom přišlo cokoliv divného. 

A co k tomu Krajský soud ?? No - jako obvykle : Když už to nejde ani zapřít, ani hodit na účastníka řízení - tak tu máme - starou, dobrou a osvědčenou - "písařskou chybu"..., že ? 

Jenže písaři nemají co rozhodovat o ostatních, natož je posílat do vězení, zabavovat jim majetky, nařizovat a vykonávat exekuce, atd. 

Od toho jsou - zodpovědní, vzdělaní a královsky (za odpovědnost) placení - soudci... 

 

 

 

A teď se ještě podívejme, kdo je ona skvělá a fenomenální písařka s platem soudkyně... A proč jí jde právě tento senát Krajského soudu tak skvěle na ruku. 

Aneb : 

Když město nepotřebuje školku... 

Víte, kdy město nepotřebuje školku ? Dost zvláštní stav, že ? 

Tak v Nymburce naposledy tenhle stav nastal, když tehdejší předsedkyně soudu "projevila zájem" o vilu, kde se školka v Nymburce nacházela. Načež - město ji v tu ránu "přestalo potřebovat", tu vilu, samozřejmě - a vila byla - ze dne na den - volná... Za pakatel, pochopitelně.

Řekněme, za - přátelskou cenu. Pro spřátelenou soudružku... 

Z anonymního, leč zjevně dobře informovaného,  mailu se dozvídáme ... 

Aneb : 

Třeba se Vám informace budou hodit... Hodí

_____________

 

Dobrý den pane inženýre,

možná víte nebo nevíte, třeba se Vám zde uvedené informace budou hodit:

Váš oblíbenec mečící  Alešek Šťastný je již soudcem VS Praha aneb Dörfl konečně začal makat, ostatně proto si ho tam dali. Dörfl byl hajzlík odjakživa, už na OS Nymburk kryl Holasovou, Krejčíka, Valentovou atd.

Když už zmíněna Valentová - Hrobská, nyní na KS Praha, tak její sestřenice Obrtlíková (za svobodna Valentová), nar. 13.8.1981, Vám je jistě rovněž známa.

Otcem Obrtlíkové je Zdeněk Valenta, koncem 70. let jen pár let soudce OS Nymburk, pak hned na KS Praha, kde tento komunista kupodivu zamrzl, na rozdíl od jiného parazita-komunisty Pácala (stejný rychlý postup z OS Nymburk, ovšem až na NS ČR již v 38 letech v roce 1993, a to díky ministru spravedlnosti Novákovi z údajně antikomunistické ODS (     !!)).

Nikoliv nadarmo Nymburk - a celý nymburský  okres - znám jako Jakešova Lhota.

Matkou Obrtlíkové je Zdenka Valentová (již po smrti), soudkyně a předsedkyně OS Nymburk před Dörflem.

A kdybyste hledal Obrtlíkovou, tak je to ne zrovna malá vila s rozlehlým pozemkem v Nymburce v ulici Brigádnická č. p. 1663/35 (cca druhý barák vlevo směrem k Labi), do které se dostanete jako do první ulice vlevo z ulice Tyršovy (vedoucí z hlavního náměstí kolem divadla do Drahelic - tedy výpadovka na Lysou n. L.), hned za železničním přejezdem.

A s tím je spojen další příběh, typický pro neobolševickou ČR a režimní kolaboranty v ní žijící - tj. o tom, jak město Nymburk najednou nepotřebovalo mateřskou školku dlouhodobě, desítky let existující právě v budově č. p. 1663/35 v Brigádnické v Nymburce, a jak rodina komunistických soudců Valentových potřebovala vilu pro své representativní bydlení, za kterou ovšem nezaplatila skutečnou tržní cenu.

Důkazy o tom jsou mj. v usneseních ČNR o jmenování soudců, v Katastru nemovitostí a jeho sbírce listin k předmětnému Listu vlastnictví na Katastrálním pracovišti Nymburk, na Městském úřadě Nymburk.

__________________ 

 K obsahu mailu snad jen tolik, že nemám sebemenší důvod pochybovat o jeho pravdivosti, takhle sem ostatně putují ty nejdůležitější informace již tradičně. 

Jestli Alešek Šťastný soudí už na Vrchním soudě, pak tam může soudit skutečně naprosto každý. Většího lempla a zákeřnějšího člověka těžko hledat, snad jen v posici předsedy OS v Nymburce lze nalézt srovnatelnou kreaturu.

Je to smutné především k osobě nového předsedy Vrchního soudu, Dörfla, a v praxi to znamená, že jen zapadne do tandemu  Sváček, Bureš nebo Vávra. 

 A pokud jde o Obrtlíkovou, názorná ukázka toho, kdo nás - v tzv. "nezávislé" justici - soudí : Obvykle to jsou "Mladé staré struktury", tedy 3. - 4. generace různých primitivů, natáhlých do justice bolševikem v 50. letech (kdy vystřídali poslední přeživší soudce s kvalitním vzděláním i mravní úrovní z doby demokracie - a od té doby zoufale beze změny udržované, jako tzv. stalinská pěst dělnické třídy).  

Co od nich pak můžete chtít ? 

A když někdo mluví o "nezávislé" justici, tak si dovolme na tomto místě malou stručnou rekapitulaci. Mně totiž - za uplynulých 15 let - nikdo jiný než estébáci nebo jejich pohůnci a potomci - nesoudil : 

 

 Začalo to na Praze 9 - JUDr. Alexandr Rudý: Už tehdy figurující na seznamech VONSu jako osoba zodpovědná za potlačování lidských práv především v 70. a 80. letech. Jeho otec, Vojtěch Rudý, zasloužilý stalinista s tou nejhorší pověstí, osobně zodpovědný za desítky politických procesů. Samozřejmě, nikdy nepotrestaný. Neboť : Nejsme jako oni, že ?! A hlavně : Havel chtěl být presidentem. Hlavně rychle - a za jakoukoliv cenu... Byla dost vysoká... 

Pak tu máme...  estébáka Krumla z Kolína. Jeho "rozsudek" právě zrušil Nejvyšší soud v listopadu 2011. Dal mi dva roky za požadavek na výkon závazného mezinárodního rozsudku. To, že to byl estébák, se ani netajilo, v Kolíně to všichni věděli, svého času, těsně po "revoluci" byl "potrestán" tím, že nesměl dělat předsedu soudu - načež, asi po pěti letech, se "kolektiv soudců v Kolíně" tak nějak "soudružsky usnesl", že "trest" již byl dostatečný a že na jeho další "diskriminaci" netrvají. Načež se z něho stal opět "odborník" na trestní právo, svého času hojně referovaný v Českém rozhlase jako odborník na kriminalitu mládeže. 

Ve stejné době řádil na Praze 10 vyhlášený psychopat Ondřej Lázna, zvaný Blázna - který Krumla, poté, co u NS neuspěl, v řádění vystřídal. Syn významného estébáka, dočetli jsme se kdesi, že to byl něco jako zástupce ředitele pro koncentrační tábory (TNP - tábory nucených prací, takový první krok komunistů ke všeobecnému ráji na zemi, jenž nastane, až oni povládnou všude...) v 50. letech - tedy např. všechny tábory v Jáchymově, včetně Svornosti, nebo Vojna a Bytíz na Příbramsku. 

Ten mi chtěl dát - vzdor dvojímu kárnému řízení, které proti němu v této souvislosti už probíhalo - rovněž dva roky. Nakonec uspěl jen se sedmiměsíčním trestem, který jsem dostal hlavně proto, že už byl stejně dávno vykonán... A nemuseli pak platit odškodné. 

Další "trest" jsem dostal od deprivanta Rajma, rovněž estébáckého synka, z Tuře u Jičína, s Bláznou by si mohli podat ruce. Taky to nejspíš často dělají. 

Tak TOHLE  je jen nástin toho, co je dnes tzv. "demokratická, nezávislá česká justice". 

S odvoláním se na předchozí článek - Jonákovo svědectví - tak ten ji jasně označuje jako justici stalinskou

http://www.k213.cz/JOOMLA/3263-v-pripade-manipulace-se-spisem-nutno-volat

Tam patří i prakticky kompletní soud v Nymburce a některé, jemu spřátelené a z něj vzešlé, senáty na KS v Praze. 

Připomeňme Sochorovou, Maříkovou, Urválkovou, Rudou (shoda příjmení s bolševikem Rudým, ba ani s bolševikem Urválkem, samozřejmě není náhodná...) - a další... 

A kdo je Valentová, alias Obrtlíková, jsme se dozvěděli právě zde. 

Krajský soud ovšem říká : Nepozorná písařka. 

Tak ať jde psát, třeba křídou na tabuli, a neplete se na soudě lidem do života, že ? 

_________________________

_________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 12:23
Nápadnost s prohlášeními ruského ministerstva zahraničí samozřejmě jen čistě náhodná...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-17 17:06
Soudce držel 30 lidí v rouškách v soudní síni...

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-18 13:50
Netransparentní výběr předsedy NS :

www.ceska-justice.cz/blog/zase-dvoji-metr/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-18 13:50
Šéfka Soudcovské unie: Zemanův výběr předsedy NS není důvěryhodný


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-18 14:54
Zeman vybírá předsedu Nejvyššího soudu netransparentně. Neznáme ani kandidáty, říká šéfka Soudcovské unie

domaci.ihned.cz/.../
_____________
K čemu kandidáti ? Když je dávno rozhodnutý, kterému kámoši strčí trafiku...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-18 14:55
Úplně se mnou zametl, asi se mu nechtělo pracovat

ahaonline.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-18 20:08
Názorná ukázka, jak vypadá zásah proti zkorumpované policii - a právní stát. Až se tohle stane - a ve skutečnosti - u nás, můžeme tvrdit, že právo zvítězilo...

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-19 17:46
Hradecký soud :

Přece nepřipustíme, aby se tady o Wonkovi jednalo znovu !!!

novinky.cz/.../...

___________
Asi jako by o rehabilitaci vězňů v Buchenwaldu rozhodoval výbor tamních dozorců...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-22 06:18
...manuál, jak se mají soudy stavět k žalobám na náhradu škody kvůli koronavirové krizi. Angyalossy totiž čeká, že podnikatelé začnou ve velkém podávat žaloby na stát za to, že museli zavřít firmy i obchody.

„Aby soudy věděly, jak v takových případech rozhodovat a jaké žaloby mají naději na úspěch. Aby se veřejnosti dostala informace, v jakých případech má vůbec smysl takové žaloby podávat....Právníci oslovení Seznam Zprávami ale považují takový „návod k použití“ za něco naprosto nevídaného.

„Je to snaha ovlivnit výsledek soudního řízení. A je tady i riziko, že by to někteří soudci cítili jako útok na jejich nezávislost,“


seznamzpravy.cz/.../...


No tak určitě je strašně špatné aby veřejnost věděla kdy se má cenu obracet na soudy nebo něco řešit, kdo by pak živil tu bandu nicnedělajících budižkničemů co řvou že by museli hlásit nějaké trestné činy když mají v zákoně vyjímku a dokonce nejsou postihování ani tehdy když v rozporu se svojí povinností obhajovat nenahlásí trestný čin ze strany justiční mafie na svém klientovi a tomu akorát tak vysvětlují že si to prý má nechat všechno líbit a poslušně ještě platit statisíce za nulovou naprosto zbytečnou státem vnucenou "obhajobu" ....

Taky přece stejný zákon stejný případ ale úplně jiné rozhodnutí je třeba zachovat na soudech, aby i oni mohli bez ohledu na zákony a pravidla soudit jak chtějí že ....a dávat třeba za statisíce ty "konzultace" jako Elischer ......


LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-22 06:19
Opet vyzdvihovani zavedene praxe, ktera ale nema zadnou oporu v zakonech :

novinky.cz/.../...

"Při vyhlášení rozsudku si mají totiž všichni přítomní v jednací síni stoupnout."


A to je v trestním řádu a trestním zákoníku napsáno kde prosím? A když to někde v zákoně jakožto procesní pravidlo napsáno je znamená to tedy, že z formálního hlediska je ten rozsudek neplatným protože všichni při jeho vyhlašování nestáli?
Jo a pokud se oprostíme od předsudků k tomuto konkrétnímu případu, kdy začnou padat podobné nebo přísnější tresty pro zločineckou teroristickou organizaci, která nejenom podporuje ona dokonce vykonává teroristické akce po celém území ČR a má spoustu obdivovatelů a členů .. například 45 tisíc členů jedné z jejích velmi nebezpečných ozbrojených odnoží už je přece vážný bezpečnostní problém? Denně média o řádění téhle teroristické zločinecké organizace informují často dokonce její teroristickou činnost oslavují a podporují.... dokonce se každým rokem objevují články o tom, jak je prý tato teroristická skupina málo početná, že je třeba ji více podporovat a dokonce ze státního rozpočtu více platit .....její vysloužilé členy vláda dokonce doživotně odměňuje rentou ... obětem se jenom směje ... LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-22 21:27
Rusky obetni beranek Andrej Korcakov.
Z

zpravy.aktualne.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.