Soudit může i jezevčík...

Vždyť jde přece jen o děti... (Ne naše).

Asi tak by se dalo shrnout stanovisko místopředsedy NS Romana Fialy stran naprosto nedostatečného vzdělání soudkyně Lehmannové z České Lípy. 

 

 Víme, že vás to štve - ale nás ne, ba nám to vyhovuje -  a tak s tím nic dělat nebudeme... 

I jezevčík je pro naši justici dobrý dost. Musí ovšem splňovat jediné pravidlo, resp. jediný požadavek, a současně  i předpoklad : Nenaštvat předsedu svého soudu. Jinak mu nikdo nic neudělá, ani kdyby byl negramotný. 

Jednou je tam, a tak to taky zůstane. 

Při pohledu na produkty svého jmenovce z NS začínám chápat, proč s ním někdejší předsedkyně NS Iva Brožová měla natolik zásadní spory, že nakonec vedly až k jejímu odchodu ze soudu, a následně i z justice.  

Při pohledu na její dva další následovníky na témže postu nezbývá, než konstatovat, že NS měl - jako posledního předsedu - právě ji. Ji znali - a respektovali - všichni, i mimo justici. 

Následoval bolševik Šámal, z hlediska práva, i osobnosti - nula. 

Po něm, ten současný - JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. -  tak ten vypadá, že nejen že nic neznamená v právu, ale že ani jako člověk de facto neexistuje - protože za něj odpovídá výhradně místopředseda soudu Roman Fiala, a to pokaždé.  (Šámal se občas na nějakou - nic neříkající a nic neřešící - odpověď, pod kterou byl podepsaný, přeci jen vzmohl. Ten současný zjevně už ani na to). 

Brožová cítila za justici a její chod odpovědnost. Proto neváhala navrhnout kárné řízení i zjevnému psychopatovi i mimo její bezprostřední oblast, když se dozvěděla o jeho řádění. 

To se ovšem do justice s předem objednanými rozsudky rozhodně nemohlo hodit. 

A tak ti další předsedové - už tyto problémy neměli. A nemají.  A patrně jediné, za co cítí odpovědnost, je osobní kariéra, její vývoj -  a stav vlastního konta. 

Soudící jezevčíci aspoň nekladou ani nesmyslné dotazy, natož ještě nesmyslnější odpor, když je u nich objednán ten který, sebenesmyslnější, rozsudek... Jsou vděční a nenároční. 

Akorát by nemuseli stát 150 tisíc měsíčně. Jezevčíka s touhle inteligencí seženete i za pětikilo... 

______________

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

___________________

___________________

 

A pro připomenutí... 

 

 Vážený pan

 

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

předseda NS v Brně

                                                                         

PODNĚT  k návrhu kárného řízení  vůči osobě JUDr. Heleny Lehmannové, soudkyně OS Česká Lípa                             

Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu,

               Obracím se na Vás jako na předsedu Nejvyššího soudu, osobu s jednoznačným právem navrhovat kárná řízení vůči soudcům všech nižších stupňů soudů, s podnětem na podání takového kárného návrhu vůči osobě soudkyně OS v České Lípě JUDr. Heleně Lehmannové, a to z důvodů, o nichž se domnívám, že bohatě postačují k navržení odvolání z funkce soudkyně.

               Současně konstatuji, že níže uvedené skutečnosti jsou dostatečně známy dvěma nejblíže nadřízeným osobám s kárnou pravomocí, totiž předsedovi OS v ČL Mgr. Romanu Koťátkovi a předsedkyni KS v Ústí nad Labem JUDr. Lence Ceplové a žádná z těchto dvou osob nebyla schopna žádnou nápravu sjednat.

               Ze znalosti dvou případů, v nichž vystupuji jako zástupce účastníků řízení  - totiž č.j. 20 Nc 7213/2020 a 20 P 27/2016 mohu jednoznačně dovodit naprostou neznalost i běžné opatrovnické agendy, nemluvě o platné judikatuře a platných zákonech (Občanském zákoníku a OSŘ), což – v kombinaci s jejími mafiánskými představami o výkonu spravedlnosti vede k masovému zneužívání pravomocí soudce proti konkrétním osobám.

Ve věci 20 Nc 7213/2020 soudkyně  vydala předběžné opatření OS v ČL ze dne 2.6. 2020, které upravovalo styk s dětmi jednomu z rodičů, aniž druhému z rodičů byly děti svěřeny do péče. Takové opatření je zjevně zmatečné a nezákonné, protože nelze upravovat styk jednomu z rodičů, jestliže žádnému nebyly děti dosud svěřeny.

Na základě tohoto nezákonného předběžného opatření, vydaného navíc místně nepříslušným soudem (děti měly před rozchodem rodičů stálý pobyt na okrese Děčín) soudkyně Lehmannová navíc nařídila výkon tohoto rozhodnutí, ač byla na nezákonnost tohoto opatření výslovně upozorněna, a to tím nejpřísnějším možným způsobem, totiž odnětím dětí.

Podotýkám, že OSŘ předvídá a předpokládá – a soudní praxe rovněž – že rodiči, který neplní opatření o předávání dětí druhému rodiči, je nejprve zaslána výzva k dobrovolnému plnění, poté je trestán zvyšujícími se pokutami – a to nejméně třemi – a teprve poté je možno přistoupit, a to ještě jen ve výjimečných případech, k nařízení odnětí dětí soudem, resp. zjevně nekvalifikovaným soudním vykonavatelem, který byl navíc v tomto případě vyslán mimo působnost OS v ČL, na místo příslušné jinému soudu, totiž soudu v Děčíně, což legálně lze řešit jedině dožádáním místně příslušného soudu, a ne vysíláním vykonavatelů kamkoliv se soudkyni zlíbí.

Nesmyslnost a schválnost tohoto postupu pak výjimečně vyniká zejména při srovnání se skutečností, jak tatáž soudkyně postupuje v jiných srovnatelných případech, kdy ve druhém, mně známém případě, tedy 20 P 27/2016, leží ve spise 19 otcem podaných návrhů na výkon soudního rozhodnutí, dnes již dva roky starých – aniž by na ně soud sebemíň zareagoval, natož aby nařídil výkon rozhodnutí, byť jen uložením výzvy.

Shrnuto : Soudkyně nezná základní předpisy pro svůj obor, na tomto základě vydává zmatečná a nezákonná soudní rozhodnutí, která následně nařizuje vykonávat výhradně podle toho, ve prospěch kterého účastníka řízení zrovna jsou : Pokud matky, nařizuje okamžitě ten nejpřísnější možný postih, dokonce mimo hranice soudního okresu, pokud otce, nechává je bez povšimnutí a jakéhokoliv vyřízení ležet celé roky ve spisu, a to i přes četné urgence a stížnosti vedením soudů jak okresního, tak i krajského.

Nezákonnost předmětného předběžného opatření konstatoval, mj. i případ nově vyřizující soudce na místně příslušném OS v Děčíně, když se mu konečně dostal případ do rukou – a vydané předběžné opatření okamžitě zrušil pro nezákonnost.

Lze proto konstatovat, že soudkyně Lehmannová ve své současné posici jednoznačně představuje obecné ohrožení široké veřejnosti.

V důsledku protiprávního postupu českolipského soudu byla tak poškozeným jednoznačně způsobena psychická újma a také nemalá nehmotná újma. A to jak na pověsti, tak na ušlém výdělku či ztracených příležitostech.

Protože se soudkyní Lehmannovou zjevně nehodlá nic dělat ani současný předseda soudu v ČL, ani předsedkyně KS v Ústí, podávám Vám tímto tento návrh a podnět a žádám Vás, abyste neprodleně jednal, soudkyni Lehmannovou až do projednání věci postavil mimo funkci na soudě, s tím, že s tímto vzděláním a právním vědomím nemůže funkci žádné soudkyně vykonávat – a současně podal kárný podnět NSS v Brně s tím, že tato paní nemá pro výkon funkce soudce žádné předpoklady a aby ji proto kárný senát této funkce definitivně zprostil. 

S pozdravem 

 

                                                                                                                            Ing. Jiří Fiala 

 

 

____________________

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Jaroslav 2020-09-08 19:38
Co na to říct? Pí. Klabníková(OSPOD Nový Bor) a její spolupracovnice soudkyně Pí. Lehmanová jako feministky co titul získaly v Plzni? Další otce z okresu Česká Lípa čeká šílená budoucnost pokud tyto "Dámy" zůstanou ve svých funkcích. Co omluva? To je ani nenapadne. Pan Kotátko je zadarmo drahý, jelikož vlastně nic nemůže (z předchozích dopisů) a NS (dle tohoto dopisu) odkazuje že má něco dělat. To mi připomíná den, kdy jsem pendloval mezi OSPOD Nový Bod a policii Nový Bor asi tak 4x a nikdo vlastně nic dělat nechce. Kde je ta demokracie? Kdo se teda postaví za naše děti?
0 # Karel 2020-09-08 21:32
To si pan místopředseda jaksi zapoměl všimnout, že procesní prostředky a mnoho jiných bylo vyčerpáno, tedy proto by bylo třeba dělat něco dál? A nic jiného dál, než kárné řízení není. Takže se vymlouvá, ale hodně blbě, okatě blbě. A vůbec mu nevadí, že to z jeho přípisu pozná věci znalý - ihned.

Takže se kolečko zopakuje a třeba mu dojdou výmluvy u druhého návrhu na kárné řízení na Lehmanovou ?!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 05:53
Vymlouvají se jeden na druhého. Od jiných se vždycky dozvíte, že řešit to musí - a stěžovat si máte - u předsedy soudu, kde Lehmannová soudí, předseda soudu ovšem za nic nezodpovídá a nemůže nic dělat.

To by tím předsedou asi nemohlo být koťátko.

Takže - přesně - situace zralá na občanskou vzpouru.

Všechny zákonem předvídané prostředky nápravy byly marně vyčerpány, nikam to nevedlo, vymlouvají se jeden na druhého - tak co jiného ?

Otázkou ovšem zůstává, za co ti všichni berou platy a proč je vůbec stát zaměstnává.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 05:57
Vražda nebo justiční omyl?

zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=755303
____________
Ani jedno, ani druhé. Justiční omyl je omylem právě proto, že všechno bylo provedeno řádně, a přesto nebyl odsouzen ten správný pachatel - a stává se jednou tak jednou za deset let.

Tady ovšem, jak je v zemi pravidlem, nebylo provedeno řádně nic, důkazy předem zfalšovány tak, aby se hodily obžalobě - a dál nikdo nic neřešil a všichni se jenom "ztotožňovali". A opisovali a opisovali.

Berou platy za nic a ještě ohrožují celou společnost.
0 # Karel 2020-09-09 07:08
Zjednat pořádek určitě není občanská neposlušnost. Pakliže by občanská neposlušnost byla slepé poslouchání nesmyslných, lidu škodlivých průběžně vznikajících "pravidel" od lidí, s kterými se běžným způsobem hnout nedá. Nemluvě o české ústavě a zastaralých komunistických zákonech, ve světě nemajících obdoby. A pokud nějaký zákon dobrý je, soud ho ignoruje. Občan liknavý je spoluzodpovědný za bordel ve státě.

Tak kdy se sejdeme před soudem v české Lípě, či u nejvyššího soudu ?

Nebo u jiných soudů - známých firem, jako např Chrudim !
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 06:10
Čapí hnízdo vyšetřují i na Slovensku :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 06:11
To, co pridal Bures duchodcum, ted skonci u nej.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 06:11
Jak končí ruští agenti :

www.forum24.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.