Pravomoci máte,

něco jiného ovšem je, pokud je nechcete využívat. 

 

 Je-li šéfem státu estébák, nelze se příliš divit, že se lhaní a okaté vykrucování se stává běžným pracovním nástrojem úřadů, a to i ústředních. To ovšem neznamená, že my, občané, to budeme považovat za přijatelný a do budoucna jedině možný standard : 

 

 

 

_____________

JUDr. Marie Benešová,

ministryně spravedlnosti

                                             BĚH kárné LHŮTY LNĚNIČKA + pravomoci ministryně

 

                                                                                                                                                    K č.j. MSP-634/2020

 

Vážená paní ministryně,

                              K Vašemu dopisu ze dne 8. září ohledně přerušení trestu odsouzeného Roberta Tempela Vám – nerad - musím sdělit, že neděláte dobře, když se sama usvědčujete ze lži.

               Pravomoc přerušit odsouzenému výkon trestu, navíc za takto závažných okolností, jakými jistě je positivní – a zcela výjimečné - rozhodnutí ESLP ve prospěch odsouzeného (č. 44 151/12), prostě máte, je dána trestním řádem (§ 367, ale i § 350 e), které o ní jasně a nedvojznačně hovoří)  a navíc sama jste to v dřívější korespondenci uváděla, byť s podmínkou, že je naděje na udělení milosti presidentem republiky.

Naděje, jak jistě víte, je vždy a umírá poslední, krom toho, když jsem Vaše stanovisko tlumočil panu presidentovi, ten se zpětně odkazoval zase na Vás, tedy na MSp, s tím, že Vám tyto pravomoci a tuto agendu předal a delegoval. 

Takže se odkazujete vzájemně jeden na druhého, přitom tu pravomoc v tomto případě zjevně máte oba, o presidentu republiky není ani nejmenších pochyb, ten toto právo (tedy nejen přerušit, ale i zrušit každý trest a odsouzeného propustit na svobodu) měl a má vždy, a to přímo z Ústavy ČR.

Něco jiného ovšem je, zda toto právo chcete nebo nechcete využít.

V tom případě napište : Pravomoc sice máme, dobře to víme, ale nechceme ji využít, protože … proto a proto …., nejspíš proto, že se bojíme justičních struktur, které Tempela odsoudily, nakolik by nám zase ony zatopily.

To je stanovisko hodné politika, a ne zapírání nepopiratelného a vykrucování se.

A ještě druhá věc mě zcela zaráží, a to je druhá část Vašeho dopisu, stran údajně promlčené kárné lhůty u soudce Lněničky. S tím, že prý propadla 9.12. 2012.

A jak jste na to přišla ?

Když sama píšete, že rozhodnutí ESLP  v jeho věci ještě ani nenabylo právní moci.

Namísto, abyste to považovala za svou velkou výhodu, protože vzhledem ke skutečnosti, že žádný revizní, ani odvolací orgán vůči rozhodnutí ESLP neexistuje, znamená to, že nabytí právní moci je jen otázkou krátkého času – a ten byste měla rozhodně využít k tomu, aby ostuda státu byla co nejmenší, neboť jedině to v zájmu státu je.

Malá právní otázka od neprávníka : Co myslíte, odkdy počíná běžet promlčecí lhůta pro Lněničkovo kárné potrestání ?

Od doby, kdy křivý rozsudek vydal – anebo od doby, kdy se stalo nepochybným, že to křivý rozsudek je a mohl za něj začít být nezpochybnitelně stíhán  ?

Nepochybným se křivost rozsudku, a tedy i kárné provinění soudce, stalo totiž teprve vynesením rozhodnutí ESLP (letos v červnu), které ještě – jak sama říkáte – ani nenabylo právní moci.

 Tak jakápak propadlá lhůta ??!!

               Ta dokonce ještě ani nezačala běžet.

A Vy máte právě nyní nejvyšší čas na to, abyste tyto kárné návrhy bezodkladně podala Nejvyššímu správnímu soudu.

V opačném případě za ně ponesete osobní odpovědnost, tedy za jejich cílené nepodání, a ne že někdo anonymní zavinil marné uplynutí lhůty pro podání kárného návrhu.

S pozdravem

                                                                                                         Ing. Jiří Fiala

                                                                                                    předseda o.s. K 213

Pro připomenutí – vybrané odstavce Trestního řádu :

__________

§ 367

Řízení o udělení milosti

V případech uvedených v § 366 odst. 2 koná řízení a bezdůvodnou žádost zamítá ministr spravedlnosti. Může též nařídit, aby

a) se trestní stíhání nezahajovalo, v zahájeném trestním stíhání se nepokračovalo a obviněný byl propuštěn z vazby, nebo

b) výkon trestu byl odložen nebo přerušen, a to až do doby, kdy bude žádost o milost vyřízena.

__________

§ 350e

Jestliže soud rozhodne o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo o účasti na amnestii, jíž se promíjí zbytek trestu odnětí svobody u odsouzeného, kterému byl uložen trest vyhoštění, vyrozumí ihned bez ohledu na právní moc takového rozhodnutí soud příslušný k výkonu trestu vyhoštění a Policii České republiky; stejně postupuje Ministerstvo spravedlnosti v případě, že o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku rozhodl ministr spravedlnosti.

__________                                     

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

__________________

__________________

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-13 15:01
Řekl bych, že mi právě odpadl jeden "trestný čin" - za údajné poškození Mariánského sloupu :

info.cz/.../...
_____________
Začínám chápat, proč se mě snažili tak zoufale rychle odsoudit stůj co stůj...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-13 17:55
Dobře - ubránil jsi kůži žháře..
Ale dokument :
Let nad ochranným plotem -
dobře uschovej , na stará kolena se může hodit.

F
PS : k projevu domovnice není divu, lhaní byl jejich chléb.
( jen pro pořádek : Mgr vs. JUDr - není totéž )
____________
I tak se těším, až se na tom soudě sejdem...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-13 17:57
Justiční akademie je šajze !

Pokud inženýr zahraničního obchodu musí vyvádět ministryni spravedlností z omylů a poučovat ji Nechceš si podobné doškolovací středisko zařídit v Košíku? !!! Třebas by se i nějaký grand našel? O.
_________

Pro mě ty granty měli vždy... V naturální podobě - Kynšperk, Ostrov, a tak...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-14 16:36
Po Búrke prišiel Plevel. NAKA zadržala ďalších sudcov

spravy.pravda.sk/.../...
______________
Můžou pro ně zřídit zvláštní kriminál. Nebo rovnou pracovní tábor. Ať konečně něco užitečného dělají.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-14 21:36
Podivná země, podivný kraj,
rozsudky k umlčení pro slušnou lůzu z důkazy,
příznivé pro zločince, co na to maj.
Důkazy lůzy co se nehodí mafie zahodí,
a nové s navedenými svědky vyrobí.
Co na to říci více,
když ministersto organizovaného zločinu řídí matka justiční mafie, Miloušem dosazená Domovnice.
Ta zmije, bývalá i možná současná poradkyně ruského švába, prezidenta republiky,
má ve svém repertoáru estébácké triky.
V době když ze mne policejníě justiční mafie chtěla udělati blázna jsem se na ní obracel,
nešlo jí o odhalení existence justiční mafie, ale o prachy, z čehož by se slušný člověk pozvracel.
Poznal jsem, že ta zvrácenán zrůda ctí heslo:
Za prachy jsem schopna udělati všechno..
Tak ať se matce justiční mafie dobře daří,
mě těší, že na každou svini se voda vaří.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-14 21:37
spojené síly proti rodině


Jak odhadnete neúspěšnost dětí ve vzdělávání? ‚Překvapivě je to míra exekucí rodin,‘ říká sociolog

irozhlas.cz/.../...
________________
Co je na tom překvapivého ? Asi jenom pro něj...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 14:19
Ministryně spravedlnosti je správní orgán („Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr...,“ správní řád, § 178.) Lhaní je nevhodné chování. Na ně a na nesprávný úřední postup správního orgánu si můžete stěžovat dle § 175. Stížnosti na ministry zasílejte Úřadu vlády, který je „orgánem, který (ministra) výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil,“ (§ 178). ÚV stížnost postoupí zpět ministrovi usnesením podle stanoviska NSS č.j. 8 Ans 2/2012-278. Usnesením počíná ministrovi běžet 60ti denní lhůta k vyřízení stížnosti na sebe. Tak si zajistíte, že se Vaše stížnost neztratí, ministr ji obdrží a musí vyřídit (stížnosti zasílané přímo - prostřednictvím ministerstva - obvykle někam zmizí). Když ministryně nevyřídí stížnost na sebe řádně, můžete na její postup při vyřizování stížnosti opět podat stížnost. „Vyřizování stížnosti ve smyslu § 175 SŘ je postupem dle § 154 a násl. SŘ, na jehož základě je možné přímo, obdobně nebo přiměřeně aplikovat rovněž další ustanovení SŘ ...“ Viz mvcr.cz/.../...
Když ministryně v zákonné lhůtě stížnost nevyřídí vůbec, požádejte ÚV o provedení opatření proti nečinnosti ministryně. Opět to doputuje k ministryni a ta musí konat, nebo opakujete žádost o opatření proti nečinnosti. Tímto způsobem lze ministryni donutit každou správní stížnost řádně vyřídit.
Až k ministryni spravedlnosti se lze prostěžovat s každou správní stížností v oblasti justice. Nenechte se oblbnout, že se u takových stížností dle SŘ nepostupuje. Zákon č. 6/2002 Sb., § 164 (1) zní: „Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem.“ Všechna pochybení soudních osob, která nenastala „v řízení před soudem,“ jsou pochybeními správními. OOS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 14:24
Dobře utajený sklad :

seznamzpravy.cz/.../...

Kdyby tam měli sklad atomových zbraní - určitě by se tím chlubili městu...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.