Poslední čarodějník

Aneb : Přelom trestního práva za Marie Terezie - 

 

by měl znát každý, kdo se o právo jen trochu zajímá, natož je v něm vysokoškolsky vzdělán. 

Shodou okolností, právě v Čechách proběhl poslední čarodějnický proces v Rakousku, a to na panství Jistebnickém v kraji Táborském. 

Právě na jeho základě se osvícená panovnice Marie Terezie dozvěděla, v jakém bludařství žije její justiční soustava. A tím i celá říše.  A protože byla panovnicí, která cítila odpovědnost za svůj stát a nechtěla, aby byl pro posměch ostatním, rozhodla se to změnit. 

Skončily tak čarodějnické procesy, které poměrně přesně definovala jako projevy tmářství, pověr a bludařství, v jejichž pozadí je jen nevzdělanost, neznalost, lidská zloba, nenávist a hamižnost. 

Je bezesporu zajímavé a typické, jak na její názor reagovala tehdejší oficiální justice, která najednou byla za pitomce. 

Pokud by totéž řekl běžný poddaný, snadno by si s ním poradili, palečnice nebo žebříček by ho již přivedly k rozumu - a také k tomu, aby se staral o své, a ne o zaostalost justice - ale - panovnice ?? 

Tu přeci jen nebylo tak lehké vrazit do klády. 

A tak tereziánské reformy pronikly  do trestního práva i u nás, byla značně omezena tortura, do té doby naprosto samozřejmá součást vyšetřování, její syn Josef II. ji pak ukončil definitivně a všeobecně. 

Co ale rozhodně neskončilo, a to dodnes - to jsou stejné motivy a stejný typ lidí, které kdysi vedly k čarodějnickým procesům. 

Tehdy to přeci bylo podle práva !! 

I dnes to jen dokazuje, že nad psaný zákoník je spravedlnost obecná, vyšší, chcete-li, Boží,  protože zákoník je vždy jen takový, jaký byl ten, kdo ho psal. 

A že zdaleka ne všechno to, co je zákonné, je také spravedlivé.

Konečně, ad absurdum dovedly tuto tezi obě moderní totality, totiž fašistická a komunistická, kdy podle jedné bylo zcela legální vyražďovat celé národy a podle druhé totéž, ovšem jen přeměněno na třídní nepřátele. 

Přesto můžeme směle říci, že čarodějnické procesy ani s tereziánskou reformou neskončily - jen nabyly jiné podoby. 

Za specifický druh čarodějnických procesů lze bezesporu označit dnešní trestní soudy pro tzv. zanedbání vyživovací povinnosti, kdy všichni už dnes ví - a mnozí se k tomu i verbálně hlásí - že tyto procesy nic neřeší, především pak ne zajištění výživného na dítě (což byl jejich původní smysl) - ale přesto se dál a dál vesele (či i nevesele) konají, dokazujíc v praxi, že v pozadí vůbec není zájem dítěte, ale zájem soudců, kteří by jinak neměli co na práci - a přes to nejede vlak. 

Tady si navíc mohou lacino hrát na ochranitele chudinek dětiček, které ovšem o takovou ochranu vůbec nestojí.

Stojí o otce, který si s nimi bude hrát - ne o vklady na účet matky, jež je často buďto rozfofruje s milenci, nebo utratí za šminky, nebo obojí. 

Přesto že většina společnosti dnes bezesporu ví, že tyto čarodějnické procesy jsou nesmírně drahé a neobyčejně škodlivé především pro děti samotné - přesto se nenajde nikdo, kdo by jasně řekl : A dost ! Od zítřka to končí. 

Soudci si nebudou honit triko na procesech, které nejsou v zájmu nikoho jiného než jich samých !! To prostě skončí - a ze dne na den. 

Chybí tady osvícený panovník. 

Od hradního ožraly to rozhodně nečekejme, ten ani poté, co je tady celých 30 let ve vládě, nebo v nejvyšší politice, nebyl schopen prokouknout justici aspoň natolik, aby o ní měl byť jen základní povědomost, resp. ta se skládá jen z toho, co mu řekne Rychetský. 

Při tomto povědomí a historické paralele lze jen těžko někoho přesvědčit, že nám bude lépe, bude-li lid sám sobě vládnouti... 

Marie Terezie musela překonávat mnohá protivenství, především od přátel starých pořádků, kterým tyto neobyčejně vyhovovaly.

Nevyhovovaly však jejím poddaným, ani pověsti říše v cizině.

Vzpomíná se proto na ni dodnes, mnohé její počiny jsou dodnes základem řízení státu, od tereziánského katastru, přes povinnou školní docházku až po první moderní reformu soudnictví a trestního práva. 

Oproti tomu hradní ožrala nemusí překonávat protivenství prakticky žádná, vyjma příliš silně zaraženého špuntu od flašky. 

Co myslíte, kdo si na něj vzpomene, až za ním zaklapne definitivně penál ? 

A kdo za 300 let ?? 

 

___________________

___________________

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12595307978-tresty-v-cechach/219562264010004-jan-polak/

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-25 16:39
Babiš otrávil ryby v Bečvě :

Za smrtí desítek tun ryb v Bečvě může být Babišova chemička, naznačuje Vondra

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-25 18:50
Milous je slusny konzument:

Bures stale opakuje - konzumujte.
Milous uz toho tolik vypil, ze by zaslouzil od lihovaru - metal!
Alkohol ho balzamuje a drzi ne na nohou, ale v kresle.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 05:47
Agrofertí chemička prý za havárií na Bečvě nestojí. Před lety jedovatý kyanid od ní do řeky unikl

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 05:48
Výmluvná vizitka Havlovy (sametové) justice :

Za mrtvými na hranicích padá opona

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 05:51
ekologické katastrofy na Bečvě i na Visle :

www.forum24.cz/.../

Ekologická katastrofa podobných územních rozměrů jako varšavská čistička odpadních vod "Czajka". Podruhé veškeré odpady celé skoro dvoumilionové Varšavy zabily život v povodí Visly až po její ústí do Baltu. Zatím je věc ve stádiu vyšetřování, nicméně expertizy zatím ukazují na závažné vady projektu (nevhodný materiál potrubí, které prasklo, celá konstrukce...atd.). Podivná zakázka na tento projekt byla udělená BEZ SOUTĚŽE zahraniční, nikoliv polské firmě, vedením Varšavy v období (post?)komunistické dřívější prezidentky města H. Gronkiewicz-Waltzové (bývalé komunistky) a znova po opravě došlo k havárii minulý měsíc, k opakování katastrofy, za jejího pokračovatele Trzaskowského, před nedávnem kandidáta na prezidenta Polska. Varšava je Bohužel rudá. Jenže platit škody budou voliči - následuje zdražení některých služeb, jízdného městské dopravy, zvýšení různých poplatků, odřeknutí závažných projektů. Jenže - varšavští voliči těmto představitelům v komunálních volbách dali hlasy - takže ať platí za ty, které si zvolili.
Freeeurope
_________
Jako my budeme brzy platit za ten odpad z ANO, ač jsme si ho nezvolili.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 10:41
Ta naše povaha česká.


Dokument z roku 2010 dávali dnes na ČT 2 kolen druhé v noci. Spoustu prostoru dostávali krom jiných Humhal se Spoustovou, na závěr i Jirka Štefek. Ukázali stránky K 213, které pomíchali se stránkami Spravedlnost dětem. Končilo to blokádou Nečasova MPSV. O.
___________
Za tu blokádu by nám měli dát vyznamenání ještě dnes. Resp. dnes spíš než tehdy - protože jsme naprosto správně předpověděli - a včas varovali - , co je to za zbabělce a zmetka a tím i jeho pád. O Pavlové ani nemluvě. Před tou jsme ochránili celou opatrovnickou justici včas, rozhodně a jednou provždy.

________________-

Ta naše povaha česká: Slabší v ofsajdu: Kdo prohrává u rozvodových řízení?

ceskatelevize.cz/.../...
___________
Neudělal tehdy nikdo nic, z těch, co něco dělat měli. Jen se zbavili odpovědnosti tím, že nás prohlásili za extrémisty a sexisty, přičemž otevřené debaty se báli jako čerti kříže. Tu vždycky na poslední chvíli zrušili.
S tím, že prý s námi nesednou za stůl, že bychom je mohli napadnout.
Tehdy jsem nad tím kroutil hlavou (kdo by tak asi před kamerou někoho fyzicky napadal - aby se tím vyřídil před celým národem ??), pak mi - rychle - došlo, že to byla jen hodně hloupá výmluva, že se ve skutečnosti nebáli fyzického napadení, ale argumentů, proti kterým nic neměli.
Jen vlastní vůli a snahu si pohodlně žít dál na vyhřátých místečkách a nerozhrabovat oheň, který hrozil každou chvíli naplno vzplát.
___________

Mimochodem : Premiéra 19.5. 2010 - výmluvné datum, že ? To jsem zase jednou trčel ve vazbě za " blokádu OSZ v Nymburce", v řízení, které skončilo konstatováním, že se trestný čin nestal. Resp. že posuzovaný skutek není trestným činem.

Už jenom tohle : Jak může někdo trčet ve vazbě - za skutek, který není trestným činem - aniž se z toho následně kdokoliv zodpovídá ???

Tak mě pak zavřeli aspoň za "pohrdání soudem".
To tam rozhodně měli - a "zapomněli" - zmínit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 17:51
Reportáž vyznívá jak ?
_________________

Jak? Otec který příchazí o to nejcennější a domáhající se svých práv a povinností dle ZoR je jen kverulant a označen za sexistu a otravný element který v nové rodině ex nemá již své místo. Tátové jsou příliš slušní, a tohle si protistrana vysvětluje jako jejich slabost. Spousta tátů si uvědomuje svou nešanci u soudů a proto zakládá novou rodinu. O.
_______________

"Proto zakládá novou rodinu..." Aby za dva roky na tom byli ještě hůř než předtím, s tím rozdílem, že namísto jedné krávě teď budou platit dvěma a naschvály taky budou mít nadvakrát...

_____________
Mimochodem, za těch 10 let, co od reportáže uplynuly, udělal - kdo co ??
Odpověď známe : Hlavního nebezpečného stěžovatele - tedy mě - několikrát a pro výstrahu ostatním nespokojencům zavřeli.
Tím se problém, z pohledu justice, vyřešil... Protože ostatní převážně zmlkli.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 18:00
zase jsi trčel ve vazbě :

Snad proto tento dokument vzniknul? Jirka Štefek byl příliš slušný, Ty bys věci pojmenoval pravým jménem! Ale jestli by to prošlo ? O.
______________
Ano, proto to asi točili právě tehdy, když by za mnou museli jinak na Ruzyň.
A jestli by to neprošlo ... ? Tak raději neměli nic točit. Než takové nicneřešící, opatrné úlitby božstvům.

Asi jako když přišli soudruzi za Gorbačova s "demokratizací".

Taková - mírná úlitba božstvu, aby se jako vlk nažral a komunistická koza zůstala samozřejmě celá...

Pak, při vítězném Listopadu, všude ve výlohách visely výstižné cedule : Konec demokratizace - začátek demokracie...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 18:38
Za 10 let co kdo ?

Nic! Systém je nastaven tak aby vyhovoval jen jedný straně. Tátové suďte se a sypejte voběživo do opatrovnické mafie! O.
___________
Taky jsem si všiml. Tedy - nejen že NIC, ale jsou naopak čím dál drzejší, protože si myslí, že se nemusí ničeho bát.
A pak, hovada, chtějí, abychom chodili k volbám - a předháněj se - vlastně v čem ?
Pro nás neudělal nikdo z nich nic - takže jsou jeden za osmnáct a druhej za dvacet bez dvou. S justicí neumí nikdo z nich nic. Tak ať jdou od válu - a pustěj nás k tomu, když sami neví vůbec, která bije.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-26 12:44
Jak přišel na 20? (Až vychcípou oběti?) FreeCZ

Vyrovnání s komunistickou minulostí potrvá ještě dvacet let, říká historik Vaněk
ct24.ceskatelevize.cz/.../...
_______________
Dle mého názoru potrvá mnohem déle. Jako každý problém, který se neřešil tehdy, když měl. Jen bobtná a ve skrytu narůstá.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.