Šokující statistiky. O domovech bez otců.

I když statistiky jsou z USA, u nás lze očekávat, že je to ještě mnohem horší. Tak - to jen abychom věděli, za co vděčíme opatrovnickým soudkyním u nás. Vděk jistě neskonalý. 

 

 

V USA jsou 64 miliony mužů, které lze označit za otce. Z toho ovšem jen 26,5 milionu žije v domácnosti tam, kde jsou ženatí a kde společně vychovávají děti do 18-ti let se svou zákonnou družkou... Tedy asi jedna třetina. 

A dál si to přečtěte sami. Jestli má někdo čas, může to přeložit - pro ostatní. Ale jsou to čísla šokující - a stále se zhoršující... 

 

 

36 Shocking Statistics on Fatherless Homes (Domovy bez otců).

https://lifeisbeautiful.org/statistics-on-fatherless-homes/?fbclid=IwAR3cBC0St_s6folBCtSAMtK64mlKLFdRO9cJgp87SXCjKTUnu6vw8iZuGlo

 

 

Ve Spojených státech jsou více než 64 miliony mužů, kteří se považují za otce. Z tohoto počtu však pouze 26.5 milionu je ženatých a žijí společně s dětmi do osmnácti let.

Statistický úřad uvádí, že pouze 22% otců vychovává tři a více (biologicky) vlastních dětí do věku osmnácti let. Pouze 2% otců vychovávajících děti žijí v domě příbuzného nebo nepříbuzného jedince.

V neúplné domácnosti žije 2,5 milionu otců, přitom ještě v roce 1970 bylo v této situaci pouze 400 tisíc otců. Neúplné domácnosti vedené otcem (bez matky) tvoří 18% celkového počtu domácností.

Otcové jsou důležití, bohužel v domácnostech nejsou vždy. Tyto statistiky týkající se domovů bez otce ukazují, proč je důležité, aby otec zůstal, i když je rodičem samoživitelem.

 

Statistiky o domácnostech bez otce

1. 85% mladých lidí, kteří jsou aktuálně ve vězení, vyrostlo v domě bez otce. (Texaská vězeňská služba)

2. Sedm z každých 10 mladých lidí, kteří jsou ubytováni ve státních nápravných zařízeních, včetně vazby a ústavní péče, pochází z domova bez otce. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

3. 39% studentů ve Spojených státech nemá od prvního do posledního ročníku střední školy otce doma. Děti bez otce žijí v chudobě čtyřikrát častěji než děti s otcem. (National Public Radio)

4. U dětí z domovů bez otce je dvakrát větší pravděpodobnost, že před maturitou odejdou ze školy, než u dětí, které mají v životě otce. (National Public Radio)

5. 24,7 milionů dětí ve Spojených státech žije v domácnosti, kde není přítomen jejich biologický otec. To odpovídá 1 z 3 dětí ve Spojených státech, které nemají přístup ke svému otci. (National Public Radio)

6. Dívky, které žijí v domě bez otce, mají o 100% vyšší riziko, že budou trpět obezitou, než dívky, které mají svého otce. U dospívajících dívek z domovů bez otce je také čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou matkami před 20. rokem života (National Public Radio)

7. 57% domů bez otce ve Spojených státech zahrnovalo afroamerické / černé domácnosti. Hispánské domácnosti mají 31% podíl bez otce, zatímco kavkazské / bílé domácnosti mají 20% podíl bez otce. (National Public Radio)

8. V roce 2011 žilo v chudobě 44% dětí v domovech vedených svobodnou matkou. Pouze 12% dětí v rodinách manželských párů žilo v chudobě. (Úřad pro sčítání lidu USA)

9. Děti, které žijí v neúplné domácnosti, mají více než dvakrát větší pravděpodobnost sebevraždy. (Lancet)

10. 72% Američanů věří, že domácnost bez otce je nejvýznamnějším sociálním a rodinným problémem, kterému jejich země čelí. (Národní centrum pro otcovství)

11. Pouze 68% dětí prožije celé dětství s neporušenou rodinou. (Úřad pro sčítání lidu USA)

12. 75% násilníků je motivováno vytěsněným hněvem, který je spojen s pocity opuštění, která zahrnuje jejich otce. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

13. Život v domácnosti bez otce je faktorem přispívajícím ke zneužívání návykových látek, přičemž děti z těchto domovů představují 75% dospívajících pacientů léčených v centrech zneužívání návykových látek. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

14. 85% všech dětí, které vykazují určitý typ poruchy chování, pochází z domova bez otce. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

15. 90% mladých lidí ve Spojených státech, kteří se rozhodnou utéct z domova nebo se z jakéhokoli důvodu stanou bezdomovci, původně pochází z domova bez otce. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

16. 63% sebevražd mládeže zahrnuje dítě, které při svém konečném rozhodnutí žilo v domově bez otce. (Americké ministerstvo spravedlnosti)

17. Děti, které žijí v domově pro jednoho rodiče nebo v nevlastní rodině, vykazují horší sledování školních prací, menší sociální dohled a nižší vzdělávací očekávání než děti pocházející z domovů se dvěma rodiči. (American Sociological Review)

18. I když jsou úrovně chudoby stejné, děti pocházející z domova rodičů předčí děti, které pocházejí z domova bez jednoho z rodičů. (US Department of Health and Human Services)

19. V afroamericko-černé komunitě žije asi 2,5 milionu otců se svými dětmi, zatímco 1,7 milionu otců s nimi nežije. (Huffington Post)

20. Ve studii z roku 2014 spadala pouze 3% svobodných matek do nejsilnějších demografických skupin, zatímco 44% do nejslabších demografických skupin. (Brookings)

21. Asi 40% dětí ve Spojených státech se rodí matkám, které nejsou vdané. Více než 60% těchto dětí se narodilo matkám ve věku do 30 let. (CDC)

22. 25% dětí ve věku 18 let je v současné době vychováváno bez přítomnosti otce. Přibližně 50% svobodných matek se nikdy nevdalo. 29% je rozvedených. Pouze 1 z 5 je osamocených nebo ovdovělých.

23. V domácnostech s jednou matkou zahrnuje 50% pouze jedno dítě. 30% svobodných matek vychovává dvě děti samostatně. (Úřad pro sčítání lidu USA)

24. 27% matek samoživitelek bylo po celý rok bez práce a staralo se o své děti. Pouze 22% těch, kteří byli bez práce, v té době dostávalo podporu v nezaměstnanosti. (Úřad pro sčítání lidu USA)

25. Střední příjem pro domácnost se svobodnou matkou je 35 400 $. Střední příjem pro dům s manželským párem, který vychovává své děti, je ve Spojených státech 85 300 $. Dvě třetiny pracujících rodin s dětmi s nízkými příjmy jsou v afroamerické komunitě. (Úřad pro sčítání lidu USA)

26. Více než 30% domácností bez otce je klasifikováno jako ohrožené potravinou nouzí, které nejsou bezpečné, i když jen 13% těchto domácností využívá potravinovou pomoc. 

 

 

 

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-03 18:33
Doteď kraj rozkrádala, teď ho má "kontrolovat... "

Trafika pro Jermanovou? J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-04 07:15
Co znalec, to názor

idnes.cz/.../...
____________

Aneb : Když nevíš, zeptej se znalce. Ten na to přeci má razítko.

A podle toho, kolik zaplatíš, tak potvrdí, co chceš, nebo nechceš slyšet...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-04 07:30
Ryba smrdí od hlavy.

Zbabělec, prospěchář, mafián. Organizačně naprosto neschopný. Tohle jsou jeho základní charakteristiky.
Jestliže ho mají soudci v čele, očekávejte, že jsou přinejmenším stejní...
Jinak by ho tam nesnesli.
_______________

Soudcovská unie má nového šéfa. Libor Vávra se do jejího čela postaví už podruhé

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-04 07:31
Proč česká justice opakovaně selhává

zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=760086
____________

Proč pořád selhává ?? Jednoduchá odpověď : Protože je tam až na výjimky odpad a pakáž a nikdo nad nimi nevykonává dozor a nikdo po nich nechce žádnou odpovědnost.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-04 07:33
Schůzka dvou mafiánů : Za drobné na svačinu...
__________________

Detaily vyšehradské schůzky: Útrata přes 40 tisíc Kč

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-04 08:14
Pracovníci některých ministerstev nemají na home office potřebné programy

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.