Tempel : Odvolání Benešové smeteno velkou porotou

  • Vytisknout

Podle informací samotného odsouzeného, smetla - již v pondělí, 16.11. -  Velká porota ECHR odvolání Benešové v jeho věci ze stolu. 

 

 Připomeňme, že se jedná o případ, kde v červnu malá porota dala odsouzenému a jeho obhájci ve všem zapravdu - s tím, že Česká republika porušila v jeho věci, co mohla - případ byl tak křiklavý, že se ho neodvážil obhajovat ani zástupce státu Vít A. Schorm - a připojil se ke stanovisku porotců. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2244151/12%22],%22itemid%22:[%22001-203188%22]}

ECHR No :  44 151/12

Obsahuje i dovětek : 

 

FINAL

 

 

16/11/2020

 

Na první pohled zřejmé, že pro ČR konečný verdikt, když i její zástupce se vzdal dalšího vzdoru - ne tak ovšem Benešová. 

Když jí došlo, co to pro stát znamená - podala odvolání. I když to jde proti smyslu věci samé. 

 

Dopadlo, jak se dalo čekat  - smeteno velkou porotou ze stolu. 

Na stránkách ECHR to zatím nelze dohledat - jedná se údajně o dnešní, a tedy velmi čerstvé rozhodnutí - ale příští týden tam již jistě bude. 

 

Je-li tomu tak, a nemám sebemenší důvod o tom pochybovat - utrpěla ČR další významnou prohru - a mezinárodní ostudu svědčící o neudržitelnosti stavu současné české justice. 

Ostudu, pečlivě před veřejností tajenou - aby se náhodu nezačala masově zajímat o skutečný stav justice a spravedlivost jejího rozhodování. 

Počkejme si na zveřejnění stanoviska Evropského soudu a plné znění rozhodnutí Velké poroty - a pak se můžeme jít na MSp zeptat, kdo tu ostudu zaplatí. A z čeho. 

Věříme, že Benešová sáhne hluboko do vlastní kapsy - a vysází zlaťáky na dřevo... 

 

____________________

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid%22:[%22FORTHCOMINGJUDGMENTS%22]}

 

 

 https://jirifabik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761290

 

______________________

______________________

 

 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3288-r-tempel-debakl-statu-ve-strasburku

 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3290-tempel-a-mccrae-propustte-je-ihned

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3346-pravomoci-mate

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3364-msp-samozrejme-muzeme-kdyz-ovsem-chceme

 

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3396-obcane-informujte-benesovou

 

 

 

___________________________

___________________________

Se značným zpožděním se případ objevil i na stránkách MSp : (Je zajímavé si číst na stránkách ministerstva SPRAVEDLNOSTI, jak bylo obžalovanému upřeno právo na SPRAVEDLIVÝ  proces...) 

Archiv tiskových zpráv - Portál justice

 https://justice.cz/web/msp/archiv-tiskovych-zprav?clanek=strasbursky-soud-znovu-neprojedna-pripad-dozivotne-odsouzeneho-roberta-tempela

_________________________

_________________________