MSp: Samozřejmě můžeme, když ovšem chceme...

Vymlouvání se úřadů - a především justičních papalášů - že nic nemohou, o ničem nerozhodují a na nic nemají vliv - aspoň v jediném případě jasně skončilo. 

Samozřejmě, že mohou. A mohou mnohé. Ovšem - museli by chtít. Pohodlnější pochopitelně je, v nepohodlných věcech říct, že nic nerozhodují a na nic nemají vliv - než rozhodnout, případně v důsledku takového rozhodnutí i někoho potrestat - a pak za to nést odpovědnost. 

To se raději tváří, že oni nic, oni muzikanti... Pak jim ovšem zbývá dovysvětlit, za co berou tak nehorázné peníze, když vlastně nemají (= necítí) žádnou odpovědnost. 

Jak vidět, u nás se stále vyplatí hrát si na mrtvého brouka, nebo jít s davem - v rozporu se zdravým rozumem, a zde i v rozporu s jasnou vůlí nadnárodního soudního orgánu, zde ESLP. 

Konečně, když Babišovi prošlo - i proti jasným instrukcím EK - Čapí hnízdo, tak proč by neprošlo nechat ve vězení nějakého Tempela, když o něm dohromady nikdo nic neví, má kriminální minulost - a tou lze vždy úspěšně argumentovat, aspoň u nás - a rozhodně úspěšněji, než závazným nálezem nejvyšší soudní instance, že skutek, za který je v současnosti vězněn, nespáchal a že mu byl zcela upřen spravedlivý proces - s čímž nakonec souhlasil i zástupce ČR u ESLP. 

ČR tak v tomto případu předvádí absolutní právní schizofrenii, když navenek a na oko souhlasí, že to bylo - a je - svinstvo - ale doma, kde málokdo co ví, si pěkně Tempela podrží v base, protože jeho případ je v současnosti nebezpečnou náloží vůči mnoha soudcům několikera stupňů justiční soustavy. 

Připomenu jen, že i u nás byl Tempel v této věci 3x po sobě zproštěn obžaloby - a teprve pankrácký kat, Lněnička, rozhodl, že se věc odejme z Plzně a dá do Prahy, kde má asi své známé - a tam soudkyně Rysová Tempela, vzdor všem předchozím zprošťujícím rozsudkům, odsoudila na doživotí... 

Nejde tedy ani o bagatelní, ani o zanedbatelnou věc.  

 Sedět na doživotí, ať už v minulosti spáchal (a byl za to potrestán) cokoliv, není rozhodně maličkost. 

Zřejmě si to uvědomovala i Benešová, na kterou jsme se obrátili za naše sdružení se žádostí o přerušení výkonu trestu, a to do doby, než o jeho věci znovu rozhodnou domácí, vnitrostátní soudy. 

Tvářila se, že ona nic. Nejprve se vymlouvala na presidenta - tak jsme šli za presidentem. Ten se zase vymlouval na Benešovou. 

Tak jsme to Benešové napsali : Že okatě lže, když tvrdí, že ty pravomoce nemá. 

A tak přišla odpověď. Samozřejmě, že negativní. Ale - jasná. 

A v jejím důsledku tak lze dnes už jednoznačně ukázat na strůjce a udržovatele zvůle a bezpráví u nás. 

Je to minimálně současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová, známá spíše jako máma justiční mafie, která u nás zavedla praxi, že soudci a státní zástupci jsou nestíhatelní, ať se na ně prokáže cokoliv - a trestní oznámení, na ně podaná, se automaticky považují za "stížnosti", ty se "posoudí", samozřejmě se nic neshledá - a následně je oznamovatel poslán do háje, pokud není ovšem rovnou zatčen. 

Tomu Marie Benešová - a její ochránce, hradní opilec - říkají rovnost před zákonem a výkon spravedlnosti. 

A komu se to nelíbí, tak jeho místo je v nápravných nebo detenčních ústavech. Jako ostatně bylo za bolševiků vždy. 

Jestli tedy máme nějaký konkrétní výsledek, pak je to tento : Můžeme jasně ukázat prstem na viníky ignorance mezinárodních rozsudků, k nimž se navíc ČR dobrovolně připojila, protože jejich argumentaci sama uznala. 

Paní Benešová, i hradní opilec, tedy dobře vědí, že drží ve věznici nevinného, a to proti vůli nadnárodní soudní instance, kterou se zavázali respektovat - a odmítli s tím cokoliv udělat. 

A dokud se právě těchto lidí nezbavíme, spravedlnost u nás nikdy nebude mít navrch.

Protože jejich místa zase nejsou ani na ministerstvech, natož na Hradě českých králů, ale v domovech důchodců, ne-li rovnou ve specializovaných věznicích pro staré a nemohoucí. Taková je třeba v Pardubicích. 

Má docela dobrou pověst - takže se mohou těšit na zajištěné stáří. Na státní útraty. 

______________

 

 

 

 

 

 

________________

________________

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3346-pravomoci-mate

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3288-r-tempel-debakl-statu-ve-strasburku

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3292-nefunkcnost-ceske-justice-uz-neni-nazorem-extremistu

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3290-tempel-a-mccrae-propustte-je-ihned

 

_______________

_______________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-30 09:01
Pro představu. Jakou chátru ztělesňuje celá Zemanova parta (kam patří jak Babiš, tak Benešová) :

Kancléř Mynář byl vlivným hráčem ve vymahačské firmě. Zastupoval ji i u soudu

zpravy.aktualne.cz/.../...

Hradní kancléř Mynář hrál ve vymahačském byznysu důležitou roli, potvrzují soudní dokumenty

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-30 09:43
§ 366 (2) Prezident republiky stanoví, v kterých případech může ministr spravedlnosti řízení o žádosti o milost provést a bezdůvodnou žádost zamítnout.

Náležitosti správního rozhodnutí (zákon č.500/2004 Sb.), § 68:

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.

(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Zveřejněné rozhodnutí náležitosti neobsahuje a ministryně tak postupovala v rozporu se zákonem.

Můžu Vám napsat odvolání proti rozhodnutí, které vytisknete, podepíšete a pošlete Úřadu vlády ČR?
MB
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-30 14:16
Rule of law: First Annual Report on the Rule of Law situation across the European Union

ec.europa.eu/.../ip_20_1756

2020 Rule of law report - Communication and country chapters

ec.europa.eu/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-30 14:20
Drzost "pravniho" statu CR:

ESLP rozhodl a kazdy stat musi toto rozhodnuti respektovat.
Napiste stiznost k EK, at s tim bordelem neco udelaji!
Z
Skutek, za který je v současnosti vězněn, nespáchal a že mu byl zcela upřen spravedlivý proces - s čímž nakonec souhlasil i zástupce ČR u ESLP.
___________
Drzost je to neskutečná. V praxi předvádí, že oficiální ČR má dvojí právo a dvojí právní politiku : Jednu navenek, aby ji nevyloučili ze všech možných evropských institucí, a druhou "pro doma", která říká - trhněte si nohou, ať za sebou máte rozhodnutí kohokoliv, protože TADY VLÁDNEME MY a právo je to, co za ně MY uznáme.

Už dávno říkám, že soud, kterému chybí výkonné orgány a který nedokáže v praxi zajistit výkon svých rozhodnutí, je vcelku k smíchu.

Asi totéž, jakoby Vás vnitrostátní soud odsoudil k 10-ti letům nepodmíněně - a čekal, že je nastoupíte dobrovolně, a když ne, tak by jen pokrčil rameny - a konstatoval : No, měl by to nastoupit - ale asi se mu nechce, tak s tím holt nemůžeme nic dělat.

Dávno jsem navrhoval, aby výkonnou pravomoc k ESLP měla třeba francouzská cizinecká legie - a tam, kde by se prokázalo, že rozsudek nebyl vykonán, by prostě nastoupila - a vykonala ho.
To by asi ti lemplové na MSp sebou začali jinak mrskat, kdyby jim tohle hrozilo.
A taky bych řekl, že by to výkon rozsudků, i práva jako takového, neobyčejně zpopularizovalo. A uvedlo ve všeobecnou známost.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-10-01 14:54
Lukašenkovy maskované mlátičky mají smůlu. Umělá inteligence jim obličej vrátí


www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-10-01 19:07
Už ani tý policii se nedá věřit !


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-10-05 17:14
Česká republika usiluje o opětovné projednání případu procesu s dvojnásobným vrahem u štrasburského soudu

www.justice.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.