Tempel a McCrae : Propusťte je IHNED !!

A pak si můžete léta hrát s obnovou procesu a dokazovat nevinu nevinným... 

 

 

Teď jim ale neprodleně přerušte výkon trestu odnětí svobody, protože je to ve Vaší moci, paní ministryně, a ne že ne. 

A současně udělejte vše pro to, aby soudce Jiří Lněnička skončil v justici. Včetně toho, že má automaticky nárok na revizi procesu každý jím odsouzený vězeň, který o to požádá. 

 

 

Vážená paní

            JUDr. Marie Benešová

         MINISTRyně SPRAVEDLNOSTI ČR

 

Vážená paní ministryně spravedlnosti,

I.   Na základě včerejšího rozhodnutí ECHR ve věci č.j. 44 151/12 (Tempel v. CZ) Vás tímto zdvořile žádám, abyste NEPRODLENĚ

                                   přerušila výkon trestu odnětí svobody

odsouzenému Robertu Tempelovi a aby se nového rozhodnutí Ústavního soudu ve své věci dočkal už na svobodě, protože takové rozhodnutí spadá do Vašich pravomocí.  

II.   Dále : Vzhledem ke skutečnosti, že odsouzeného Tempela odsoudil k doživotí soudce VS v Praze JUDr. Jiří Lněnička, tedy stejný soudce, který již opakovaně prokázal svůj pohrdavý vztah k právům obžalovaných na spravedlivý proces, k základním principům trestního práva a také k pro něj závazným rozhodnutím NS, resp. nadřízených soudních orgánů, a to např. v případě Lukáše Nečesaného, a protože stejný soudce Lněnička odsoudil k 16-ti letům za údajnou vraždu i Gilberta McCraee, nar. 27.9. 1958,  občana USA a Velké Británie, t.č. vězněného ve věznici v Bělušicích  (spis MS v Praze č.j. 49 T 5/2011 a VS v Praze č.j. 8 To 6/2012) a protože i u tohoto odsouzeného jsou pochybnosti hraničící s jistotou o  nevině odsouzeného, a tedy o zjevně nespravedlivém rozsudku, Vás žádám, abyste rozhodla o

                        okamžitém přerušení výkonu trestu u tohoto odsouzeného

a současně podala SPZ k NS ČR ve prospěch odsouzeného a obnovy jeho procesu.

 

III.   Konečně, Vás žádám, abyste – vzhledem k opakovaně prokázaným „kvalitám“ rozsudků vydaných senátem JUDr. Lněničky - okamžitě podala kárný návrh NSS ČR směřující proti JUDr. Jiřímu Lněničkovi s cílem zbavení tohoto soudce funkce a ukončení jeho působení v soudnictví ČR. 

Žádám Vás, abyste o svém dalším postupu v naznačených bodech naše sdružení obratem informovala. 

S pozdravem

Za sdružení Klub 213

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                           jeho předseda

  

 

 

 

 

 

______________________

______________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-26 13:50
Slovensko chce trestně stíhat soudce za svévolné rozhodování případů


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-26 18:39
Pocity beztrestnosti a absolutní svévole vedou až k ohrožení i vlastní rodiny :

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-26 20:08
Slovensko - a zákony dle německého vzoru?

ceska-justice.cz/.../...

Viz německou předlohu v němčině nebo angličtině: www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
www.bmj.bund.de/

Hlava 30 německého trestního zákoníku:

Trestné činy v úřadě :

§ 331 Přijímání výhod: Soudce nebo rozhodčí soudce (arbitr), jenž pro sebe nebo pro třetí osobu vyžaduje za služební úkon protislužbu, nebo si ji dává slibovat nebo ji přijímá za to, že služební úkon nařídil nebo v budoucnu nařídí, se trestá až pěti roky odnětí svobody nebo peněžitým trestem ;

§ 332 Úplatnost: Soudce nebo rozhodčí soudce (arbitr), jenž pro sebe nebo pro třetí osobu za služební úkon vyžaduje protislužbu, nebo si ji dává slibovat nebo ji přijímá za to, že soudní jednání nařídil nebo v budoucnu nařídí, a tím porušil nebo poruší své soudcovské povinnosti, se trestá odnětím svobody od jednoho roku do deseti let. V méně závažných případech je trest odnětí svobody do šesti měsíců do pěti let. ;

§ 339 Překrucování práva: Soudce, jiný úřední činitel nebo rozhodčí soudce (arbitr), jenž se při vedení nebo rozhodování věci právní dopustí ve prospěch nebo pro výhodu jedné ze stran překroucení práva, se trestá odnětím svobody od jednoho do pěti let. V méně těžkých případech nastupuje trest do 5 let nebo peněžitý trest.

§ 340 Ublížení na těle při výkonu úřadu

(1) Úřední činitel, který se při výkonu své služby nebo ve vztahu ke své službě dopustí ublížení na těle, bude potrestán odnětím svobody od 3 měsíců do 5 let. V méně závažných případech je trest až do 5 let anebo peněžitý trest.

§ 343 Výpověď pod nátlakem

(1) Kdo jako úřední činitel, jenž je povolán k spolupůsobení
1. v trestním řízení, v řízení k ustanovení úřední ochrany
2. v řízení ve věci peněžité pokuty
3. v řízení disciplinárním nebo ve věci cti nebo ve věci pracovně právní,
s jiným surově zachází, používá proti němu násilí nebo násilím vyhrožuje nebo jej jinak duševní týrá, aby jej přinutil v řízení cokoliv říci nebo prohlásit nebo své vyjádření zanedbat, trestá se odnětím svobody na jeden až deset let.

§ 344 Stíhání nevinných

(1) Kdo je jako úřední činitel povolán v trestnímu řízení mimo řízení k nařízení opatření nezahrnujícího odnětí svobody (§ 11 ostr. 1 č. 8), a úmyslně nebo vědomě trestně stíhá nevinného nebo toho, kdo jinak podle zákona trestně stíhán být nesmí, nebo svým působením k takovému stíhání směřuje, trestá se odnětím svobody od jednoho do deseti let,

§ 345 Vykonání rozsudku nad nevinným

(1) Kdo jako úřední činitel, jenž je povolán v spolupůsobení při vykonání rozsudku odnětí svobody, nápravného opatření při trestu odnětí svobody a zajištění nebo úředního opatrování, takový trest, opatření nebo opatrování vykonává, ačkoliv podle zákona toto vykonáno být nesmí, trestá se odnětím svobody od jednoho do deseti let, v méně závažných případech trestem odnětí svobody od tří měsíců do pěti let.

§ 356 Vyzrazení strany

(1) Právní zástupce nebo jiný představitel právní moci, sloužící v rozporu se svou povinností v jemu v této hodnosti svěřených záležitostech v téže právní kauze radou nebo pomocí oběma stranám, se trestá odnětím svobody od tří měsíců až do pěti let.

Tolik ustanovení, týkající se trestných činů soudců, prokurátorů, policajtů....

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-03 18:52
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-03 18:53
S vyšetřovatelm, co říká Obuškovi "pane doktore", se jinak bavit nebudu.


zpravy.aktualne.cz/.../...

twitter.com/.../1278991667215904768
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-03 18:54
Kupuje si Babiš vrchní zástupkyni Bradáčovou? Proč Bradáčová pózuje „zdarma“ v Babišových médiích?


pravda24.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.