R. Tempel : Debakl státu ve Štrasburku

Víte, proč potřebuje vláda zvyšovat na astronomické částky deficit státního rozpočtu ? Protože za ty justiční kretény platí denně čím dál víc za jejich prohrané spory ve Štrasburku !! 

12.500,-    Jako náhrada nemajetkové újmy + 219,-    na náklady řízení. 

 

Robert Tempel jednoznačným vítězem své žaloby na českou justici u ESLP ve Štrasburku !! 12.500,- € jako kompenzaci jeho nemajetkové újmy mu musí vláda zaplatit za nespravedlivý proces, plný nejen průtahů, ale především upření práva na spravedlivý proces !!   (See 44 151/12

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2244151/12%22],%22itemid%22:[%22001-203188%22]}

 

4x zproštěn soudem 1. stupně v Plzni, pokaždé ho znovu odsoudil soudce Lněnička zpátky do vězení. 

Ano, tentýž Lněnička, co pronásledoval Nečesaného. Tentýž Lněnička, co odsoudil - zjevně za nic - McCraee. 

Tentokrát mu to - alespoň částečně - nevyšlo. 

Pokud by měl Lněnička ze svého platit odškodné jen v těchto dvou, dnes prokázaných případech, tedy Lukáše Nečesaného a Roberta Tempela, má na co šetřit hodně dlouho. 

Takhle to - podle Babišovy Domovnice - zaplatíme za něj všichni... 

Co je rozhodně zajímavé - že ve prospěch odsouzení ČR hlasovali VŠICHNI PŘÍTOMNÍ SOUDCI !! Jistě si dokáže každý představit, co za svinstvo museli mít na stole, když se tyto ctihodnosti tak jednoznačně shodly. 

Nenašel se nikdo, kdo by se byť jen pokusil zvrácenou českou, postkomunistickou justici bránit. Tedy, samozřejmě, kromě Víta Schorma, který je za to placen. Jeho práci mu není opravdu co závidět. 

Má štěstí, že se to všechno odehrává v zahraničí a v cizím jazyce - a zmanipulovaná mainstreamová média o tom nereferují, takže se o těch ostudách dozví u nás jen velmi omezený a zasvěcený okruh lidí. 

Jinak, být Schormem, bych se styděl vyjít vůbec na ulici. 

Nevíte, kdo ho to navrhoval na nového ombudsmana ???

Babišova estébácká vláda prokazatelně není schopna tyto zcela zásadní problémy nijak řešit - a justice jen dál padá volným pádem dolů. 

Na věčné časy a nikdy jinak. 

A my všichni jsme tu od toho, abychom to za ty přitroublé, líné, arogantní a drzé sprosťáky všechno zaplatili - a oni za to na nás ještě budou drzí, sprostí, budou se vyvyšovat, krást nám majetky, děti, kariéry, ničit a prznit životy - abychom je neměli o nic méně zprzněné než je mají oni sami, díky svým "schopnostem", povahám a minulosti, odpovídající lidem z okraje společnosti. 

ZA TOHLE PLATÍTE STÁTNÍ DLUH, ne za koronavir !!

Za tohle se nemůžete nikdy doplatit, dokud tahle pakáž bude u moci a bude mít v rukou justici a policii - a na těch se nebude nic měnit ! 

 

__________________

__________________

Celý - otřesný - rozsudek je již na stránkách soudu. Je to jedno velké odsouzení české zvrácené justice, jako zkorumpované a nefunkční justice rozvojového státu : 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-203188%22]}

_______________________

_______________________

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100625/video/775920

_____________________

_____________________

Jméno Roberta Tempela jsem poprvé slyšel, když s velkou slávou propustili Kájínka. A ten neměl nic jiného na práci, než na Tempela do médií soustavně nadávat.

V duchu jsem si říkal : Sakra, proč na něj tak nadává ? Tady, a teď - atˇ už si v kriminále udělali cokoliv !! Copak to někoho zajímá ?

Bylo to natolik divné, že jsem začal vážně pochybovat, že s tím Templem nebude asi něco v pořádku, tedy především z hlediska státních orgánů, tedy těch, co ho vyšetřovaly a držely ve vězení.

Pak jsem sledoval případ Nečesaného - a viděl jsem prakticky totéž : Vždycky, když má policie máslo na hlavě, začne se prokazovat nevina uvězněného a její špatná práce, tak vždycky vyrukuje s nějakými "dodatečnými" důkazy - a hlavně kampaní na očernění dotyčného. U Nečesaného to byl přece najednou se objevivší spoluvězeň, "svědek" Funda, kterému se prý Nečesaný záhadně přiznal ve vězení - a u Tempela musela policie tušit vážný problém, protože tou dobou už mu ležela jeho stížnost na českou justici ve Štrasburku několik let.

No - a jak vážný problém to byl, to můžeme vidět až teď.

Stran Kájínka, pokud přijal špinavou "práci" od policajtů - s tím, že když bude pomlouvat Tempela, tak mu (Kájínkovi) zařídí (policajti) presidentskou amnestii, a jinak se z kriminálu v životě nedostane - tak se má opravdu doživotně za co stydět...

________________________

________________________

 

25.6. - 20.00

Právě jsem hovořil s Robertem Templem telefonicky. Říkal, že v době vraždy byl prokazatelně 20 km od daného místa, kde se vražda stala - a že Lněnička odmítal zažádat o výpis telefonních hovorů z daného místa a z jeho mobilního telefonu, aby se neprokázalo, kde obžalovaný v daném okamžiku skutečně byl. 

 

Naše sdružení zítra požádá Domovnici o přerušení výkonu trestu u obou dvou odsouzených, tedy jak Roberta Templa, tak i Gilberta McCraee, protože je soudil stejný soudce - JUDr. Jiří Lněnička - a to stejným způsobem, jako Lukáše Nečesaného, kde jeho nevina byla již nade vší pochybnost prokázána... 

Současně Domovnici navrhneme iniciaci kárného řízení s cílem ukončení působení soudce JUDr. Jiřího Lněničky v české justici. 

 

__________________________

__________________________

Obecný zmocněnec Krupička : Stav justice začne každého zajímat, teprve až se ho osobně dotkne... 
Bohužel. 

 

https://youtu.be/P2eVKv4w5j0

 

Ano, máme stejné zkušenosti. Stejné poznatky, a stejné zděšení... 

 

_________________________

_________________________

 

 
 
 
 
 
 
Lněnička nezprošťuje : 
 

________________________

________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 10:30
Jak policie pracuje se stížnostmi od občanského ksindlu


dfens-cz.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 10:31
Na policisty a státní zástupkyni v případu advokáta Grubnera míří trestní oznámení


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 10:31
Nechceme, aby lidé žili v iluzi, že mohou s žalobami uspět, říká nový šéf Nejvyššího soudu

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 10:32
Ferjenčík o zaklekávání finanční správy: Čapímu hnízdu se úřady nevěnovaly, funguje tu dvojí metr

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 11:17
Domovnice by se měla velmi rychle omluvit za ten komunistický ksindl v taláru a okamžitě to rozpustit. Mezinárodní ostuda nejen ve Štrasburku, ničení životů lidí justicí v tomhle chlívě je naprostý hnus. JJ.www.justice.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 15:20
Finanční správa zatajovala listiny :

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-25 17:47
Kulhavá a slepá justice : (V. Peričevič - Šalamoun) :
Po 18-ti letech - obnova procesu - to tu ještě nebylo !!!
________________

Robert Tempel uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku po 19 letech ve výkonu trestu na doživotí❗

Informace jsou uvedeny v dnešním publikovaném rozhodnutí CASE OF TEMPEL v. THE CZECH REPUBLIC pod číslem 44151/12
zdroj hudoc.echr.coe.int/eng#%20 a celé rozhodnutí je k přečtení zde - zdroj: drive.google.com/.../view?usp=sharing
Robert Tempel byl za velmi prapodivných okolností odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody, kdy zcela zásadní roli sehrál v jeho případu kdo jiný, než soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiří Lněnička (např. kauza Nečesaný, kde se podobnou naprostou zlovůli také snažil aplikovat).

Robert Tempel je nepochybně první doživotně odsouzený vězeň v České republice, který se svou stížností uspěl u Evropského soudu pro lidská práva, a to po 19 letech výkonu trestu.

Za naprosto stěžejní je však nutno považovat výrok ESLP:

V tomto kontextu mohl mít procesní přístup přijatý Vrchním soudem za následek, že Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že jediným rozhodnutím, které by bylo přijato Vrchním soudem a ukončilo řízení, bylo rozhodnutí o vině. Konkrétní sled událostí silně naznačoval dysfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení.

Naprosto zásadní je jednomyslný závěr ESLP:

Došlo k porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu neexistence spravedlivého procesu.

Případ Roberta Templa není dysfunkcí české justice, ale fatálním selháním soudu všech stupňů !!!

Zajímavostí je, že zcela zásadní podíl na celé věci má Albert Žirovnický, který byl nedávno propuštěn po 18 letech z výkonu trestu a sám ve své věci bojuje o své očištění, protože dle jeho vyjádření, skutek, za který byl odsouzen, nespáchal !!!

ESLP vyhověl v další části stížnosti o nepřiměřené délce řízení a stanovil odškodnění ve výši 12.500 euro.

V žádném případě a za žádných okolností nelze akceptovat stav, že zlovůlí soudce Jiřího Lněničky je na 5. pokus poslán do výkonu doživotního trestu občan České republiky, u kterého po 19 letech Evropský soud pro lidská práva konstatuje závěr (opakuji): došlo k porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu neexistence spravedlivého procesu.

Ve světle včerejšího případu pana Odstrčila, který pobyl neprávem ve výkonu trestu "jen a pouze 3 roky" je otázka, který případ popisovat dříve.
Nezačíná se kulhavá a slepá česká justice otřásat v základech?
________________________

________________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-21 13:54
Omluva i mimosoudní vyrovnání. Osvobozený vězeň Tempel vyjednává na ministerstvu výši odškodného

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-02-02 17:24
Soud o odškodné - 1.2. 2024 :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.