Arcach : Nepoučitelná netečnost otvírá jen další agresi

Arméni přišli v Karabachu o část svého kulturního dědictví. Jenže to je i dědictvím celého křesťanství. Křesťanský svět přesto zůstal netečný. Ke své neodčinitelné škodě. 

 

Myslím si, že níže uvedená reportáž České televize z Karabachu zachytila to hlavní poselství a zprávu o poslední - prohrané - arménské válce. Totiž - zatímco na straně Ázerbajdžánu bojovali nejen moderně vyzbrojení Turci, ale také džíhádisté z celého islámského světa, křesťanský svět nechal křesťanskou Arménii zcela na holičkách. 

Má pravdu jeden z poražených bojovníků, když v reportáži říká : A proč sem mají přijít Rusové (jako mírové síly) ? Proč ne Američani, nebo Francouzi ? 

A na jiném místě další : Proč nás celý křesťanský svět opustil ? Vždyť to není jen válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem, ale mezi křesťanským světem a militantním islámem ! 

Ano, v Arméniii to všichni ví. 

Proč to neví, nebo nechce vědět, nikdo v Evropě ? V Americe ? 

Protože je to vzdálená země, o které se málo ví ? 

Tak to změňte ! Jeďte se tam podívat ! Při pohledu na ty prastaré kláštery - užasnete. Troufám si tvrdit, že jinde takové památky nenajdete. Jsou nejen dokladem křesťanské historie a minulosti místa, ale také tehdejší vyspělé kultury a architektury. Která i nás naplňuje - právem - hrdostí.  V Evropě takové památky nejsou ! Přesto tvoří právě naše kořeny ! 

Klášter Dadivank, který zůstane v křesťany vyklizeném území, pochází z 9. století. Tedy z doby, kdy na Velkou Moravu teprve přišli slovanští věrozvěstové. Kdy se naše část Evropy teprve s křesťanstvím seznamovala. 

Jaké máme my památky na tu dobu ??? Běžte se podívat do Věstonic, do Pohanska, do Mikulčic. Pár vykopávek, nějaké náušnice, pár z dubu vydlabaných člunů, jež zázrakem přežily v bahnitém břehu řeky Moravy. 

Kostely žádné - jen se odhaduje jejich podoba, podle základů, a i ty se většinou jen odhadují. Jiné stavby - ani nevíme, jak vypadaly. 

Z pohledu krásných kamenných klášterů v kavkazských horách - byli jsme tehdy sto let za opicemi, přesto je to jedna a ta samá víra, ta samá kultura. Je proto i naší historií, jestliže můžeme někde vidět, že tou dobou jinde už stály takové krásné poklady vyspělé  - křesťanské - architektury. 

Každý Evropan by se tam měl jet podívat, měl by svoje kořeny znát. 

A proč tam byly mnohem dřív ? 

Protože to bylo blížeji biblické zemi ? Palestině, Egyptu ? Asi ano, křesťanství přece vzešlo odtamtud, z dnešního Blízkého východu, dříve východního Středomoří. 

Z Palestiny, dříve Svaté země, - dnes Izraele - už vidíte arménské hory. I dávný český cestovatel, Kryštof Harant, si jich všimnul, když ve Svaté zemi poprvé vystoupil z korábu. 

Historie je něco, co nejde nahradit. 

Podívejte se, jak dodnes vzpomínáme na ukradené rudolfínské sbírky, jež si Švédové jednou provždy odvezli jako válečnou kořist na daleký Sever - a my jsme o ně přišli.

Z pohledu stáří kavkazských klášterů - to je vlastně sbírka takřka současného nádobí. 

Přesto tvoří stálý bod napětí mezi ČR a Švédskem, ba i president Havel, když do Švédska přijel, se snažil naznačit, že by nám to naše - tedy hlavně rožmberské - nádobí a příbory a obrazy - mohli jaksi vrátit. Samozřejmě, že marně. 

Psal jsem o ztrátě Arcachu jako o arménském Mnichovu - záběry odtamtud ukazují, že  - správně. 

I tam chtěli bojovat dál, bez ohledu na reálnost vítězství, jak kdysi správně říkal Werich : Přeci nebojuješ jen tehdy, když víš, že vyhraješ !! I prohraný boj je boj, o to čestnější, navíc spravedlivý, kdy dotyční brání své domovy a své rodiny. Všechno je lepší než bez boje vyklidit pole. Už kvůli budoucí paměti. 

Každý nepřítel si totiž dobře a po generace pamatuje, co dostal skoro zadarmo, co úplně zadarmo - a za co naopak musel tvrdě bojovat a draze platit. I když nakonec vyhrál - a dostal to.  V tom posledním případě si každou další budoucí agresi raději dvakrát, a možná i třikrát rozmyslí, než k ní dojde. 

Z pohledu právě skončené, Armény prohrané, války možná může být teď každý generálem, ale kromě trestuhodného selhání křesťanského světa nelze nepominout ani vlastní - tedy arménský - díl viny na trpké porážce. 

Protože - dle mého názoru - nepřítele hrubě podcenili - a usnuli na vavřínech. To se nikdy nevyplácí. 

V reportáži zazní, že se Ázerbajdžán na válku 10 let připravoval - nakupoval moderní zbraně, v Izraeli - a, bohužel, také u nás. Jak to, že to nikdo - a především Arméni - nezaznamenal ? Desetileté vojenské přípravy přeci nelze jen tak utajit. 

A jestliže Arméni věděli a vědí, že Ázerbajdžán je pro ně letitým nepřítelem a sokem, jak to, že tak podcenili svou obranu, a to nejen vojenskou, ale zejména politickou ?! 

Protože nezůstat sami - na hranicích militantního islámu, jenž se je už nejednou pokusil přímo zlikvidovat - by mělo logicky být hlavním smyslem zahraniční politiky takto ohrožené země. 

Během 44 dnů, co válka probíhala, toho asi po vojenské stránce mnoho udělat z ciziny nešlo, je to příliš krátký čas, zejména pro nepřipravené - ale po politické šlo - a pořád jde - nemálo .

Především to, že křesťanský svět dá jasně najevo, že se ho ta válka týká, že mu není lhostejná, že kořeny křesťanství si nenechá jen tak lehce vzít a vykořenit . 

V reportáži zazní i to, že v Ázerbajdžánu budou - na nově dobytých územích - rozmístěny ne ruské, ale turecké jednotky !! To u nás, pokud vím, dosud nikde nezaznělo - přitom je to zcela zásadní informace. A to nejen pro Armény, jež se Turci již jednou, právě před 100 lety, pokusili zcela vybít. 

Jak to, že k tomu mlčí třeba Severoatlantická aliance, jejíž součástí Turecko paradoxně pořád je ? Jak to, že světové společenství neoznačí Turecko a Ázerbajdžán za agresory  - s tím, že se např. zablokují zbrojním embargem ? Že se jim zmrazí aktiva všude po světě, aby si nemohli kupovat další zbraně a vyzbrojovat své dobyvačské choutky ? 

Namísto Turecka by se členství v NATO mohlo nabídnout právě Arménii - což by značně změnilo rozdání figurek na šachovnici. 

Ano, selhala arménská representace - že se nepokusila o nějaký průlom do mezinárodních vztahů ve svůj prospěch - selhala i tím, že - zejména vojensky - značně podcenila nepřítele a zanedbala - v době, kdy stále vlastně byla ve válce - budování vlastní armády. 

Ale viděl bych to tak, že ozbrojená síla je tady až druhotná. 

Protože na dobře mezinárodně ukotvený stát si i silnější nepřítel zatraceně útok rozmyslí, byť by i věděl, že vojensky může uspět. Pokud by ale takový úspěch byl spjat s politickým fiaskem - což by spjat být měl - obvykle ho agresor raději nepodnikne. 

A ještě jedna - velmi zajímavá a důležitá věc - v reportáži zazní : 

O začlenění Karabachu do Ázerbajdžánu - rozhodl v r. 1923 Stalin. 

Tedy - žádná historie, žádná tradice - ale mocenské rozhodnutí ateistického diktátora a nejmasovějšího vraha 20. století.  Vlastně jeden z jeho mnoha, doteď skrytých, zločinů. 

A kvůli takové - z historického pohledu - naprosté banalitě - má křesťanství přijít o nemalou část svých nenahraditelných kořenů - a Arméni o domov ? A to nám všem má být jedno ?? 

 

V zemi Mnichovanů, kde ještě předchozí generace měla v živé paměti obrázky zoufalých kolon lidí prchajících z historicky českého pohraničí, protože jiní přece "nepůjdou bojovat za neznámou zemi, kdesi daleko, o které nic nevědí" - to zní až neuvěřitelně sarkasticky. 

Že by nás totéž, o 80 let později, v jiné části světa - vůbec nezajimalo ?! 

 

___________________________

___________________________

 

Hořící Karabach — Reportéři ČT — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Hořící Karabach — Reportéři ČT — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 Nenahraditelně krásné jsou arménské kostely a kláštery. S více než tisíciletou historií a unikátním architektonickým řešením... 

 

 

________________________

________________________

 

Tahle památka na rané křesťanství zůstává v křesťany vyklizeném prostoru : 

Klášter Dadivank.

Na informační ceduli je uvedeno, že ze 4. století (!!!). Do té doby historie českého národa, natož jeho křesťanství, ani nesahá...

 

 

__________________________

 

_________________________ 

 

__________________________

__________________________

 

Nádherná kupole chrámu, za kterou by se nemuseli stydět ani renesanční stavitelé : 

 

 

 

Všechny návštěvníky kláštera vítá typicky arménský kříž, hned ve vchodu : 

 

__________________________

__________________________

 

9. - nebo 4. století ??? V reportáži zaznívá, že klášter je z 9. století, na něm samém je ale cedule, že ze 4. To je 500 let rozdíl... 

Vycházím, z toho, co Arméni sami píší - viz deska na jedné z fotek. Ale asi se rozchází i sami historici, už od 1. století tam měl být hrob světce a na něm modlitebna, a potom se to asi různě přistavovalo, možná tam od 4. století byla kaple a Arméni to počítají odtud, a v 9. století dostavěli klášterní komplex a jiní historici to berou za začátek kláštera.

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

________________________

________________________

 

"Poučení z krizového vývoje" v Arcachu - aneb : Vojenský rozbor konfliktu pro armádu ČR : 

 

Poučení pro Armádu ČR: Co vyvodit z konfliktu o Náhorní Karabach | CZDEFENCE - czech army and defence magazine

 

 

 

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 18:54
"Spravedlivý soud" na "přání lidu" znal již Komenský :

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 19:32
NEPOUČITELNÍ ...

Ti, kteří pochopili, odešli a obohatili lidstvo: Sarojan, Aznavůr, i náš přítel Papazian. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 22:02
Životopis Karla Kryla :

www.youtube.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 10:22
Arménský Mnichov :


k213.cz/.../...

Ano, je to ostuda států NATO. USA Bohužel se potýkají s výsledky zfalšovaných voleb. Podrobně v češtině viz články na www.pravyprostor.cz. Evropská Unie je prohnilá, a dnes podporuje všechna rezidua komunismu, pokud jde o dodržování právních ustanovení, vyplývajících z příslušných smluv, na jejichž zásadě samy mají fungovat, pak tato právní ustanovení nedodržují, nebo svévolně překrucují s cílem odůvodnit rozhodnutí, která jsou nakonec s těmito právními ustanovení v rozporu, a vměšují se do práv jiných zemí - zejména dnes Polska a Maďarska - podobně jako Brežněv do vnitřních věcí Československa v roce 1968. Pokud jde o dodržování práva těmito evropskými subjekty, je tedy právo v žalostném stavu na straně EU. Jak chtít od těchto zemí zákrok proti naprosté právní zvůli či tunelování státu "Burešem", nebo "umravnění" české tzv. justice? Natož se potom zajímat životními otázky, které se EU týkají, v zemi sice daleké, ale čelící nepříteli životních hodnot, které i s tou dalekou zemí sdílíme?

A NATO? Turecko je jednou z největších armád NATO. Ano, dnes především EU je zamořena komunismem v jeho novodobých převlecích, a komunismus ve své dnešní strategii se chová vůči islámu dle tendence "nepřítel mého nepřítele(křesťanství) je můj spojenec. Dnes Arménie, jenže...další rozbušky jsou řecko-turecké vztahy, v dnešní době si Turecko začalo dělat nároky na řecké ostrovy v Egejském moři, kde se nalezla ložiska nafty...Řecko je také člen NATO, a fakticky je tak nabouráno jihovýchodní křídlo této aliance....EU ve vleku Německa, v němž má vliv mj. establishment reziduí východoněmecké Stasi s rezidui "revolučních bouří" roku 1968 a duchovních výhonků někdejší "Frakce Rudé Armády", teroristické organizace sedmdesátých let? To je další oslabení NATO. Americké volby extrémní levice, byť podvodné, oslabují USA...V tomhle prostředí, skrz na skrz korumpované, si je každý útočník jist, že jej nic neohrožuje. Nemusí jím být v blízké budoucnosti jen Turecko s Azerbajndžánem, a neklid nemusí zůstat jen v tamté zeměpisné oblasti. Ano, nevšímavost k turecko-azerbajdržánské okupaci Karabachu i Evropa jednoho dne zaplatí, tak jak zaplatila Mnichov!

Jak jsem už před časem zde podotkl: Křesťanství do Arménie přinesli sami apoštolové. Konkrétně sv. Juda Tadeáš (ano, ten, k němuž se modlíme o pomoc v beznadějných situacích, v Praze např. v kapucínském kostele Sv. Josefa na Náměstí Republiky) a Sv. Bartoloměj. Působili tam na Kavkaze už v letech 43-66 a 60-68 a zemřeli tam mučednickou smrtí.

Právě proto arménská Církev nese název Apoštolská.

Nebo i Gregoriánská - na po hierarchovi Řehořovi, jenž začátkem IV. Století utvořil v zemi hierarchickou církevní strukturu. Řehoř se narodil někdy kolem roku 250 plus minus - odhaduje se, že někde blízko Araratu, nebo na pomezí dnes severního Íránu - v ARMÉNSKÉ knížecí rodině. Protože v dětství ztratil otce, jenž zahynul v důsledku politických dějů (opět zde není vše jasné) - měl štěstí, že se dostal do nucené emigrace do Cezareje Kapadocké- kde jej vychovávala opatrovnice Sofia. A v Cesareji Kapadockiej Řehoř byl pokřtěn, a tam se mu dostalo i vzdělání. V r. 282, kdy se uklidnila politická situace, mohl se vrátit do Arménie. Jeho křesťanská mise ovšem nebyla selankou. V Arménii ještě vládl Tiridates III., zaujatý odpůrce křesťanství, ten dal Řehoře uvěznit - a traduje se, že jej 15 let nelidsky mučil. Až Tiridates těžce onemocněl, a nepomohlo mu nic, pak dle spíše mytologie jeho sestra uviděla ve snu hezkého muže, jenž měl od vládce žádat okamžitý konec pronásledování křesťanů. Jenže tím mužem byl Řehoř...jenž jej z fyzických i duchovních útrap dostal, načež Tiridates přijal křest i se svou nejbližší suitou a uznal křesťanství za státní náboženství. Řehoř pak, vysvěcen v Cezarei Kapadocké, se v r. 315 stal prvním arménským biskupem...dva roky poté, co Ediktem Milánským císař římský Konstantin I. vyhlásil svobodu všech věrovyznání, tedy i křesťanského...Tedy v dobách, kdy ještě národy český, polský ani německý vůbec neexistovaly...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 12:13
Dělali jen svou práci ... ??

www.blogosfera.cz/.../delali-jen-svou-praci
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 12:20
„Právní stát“ jako bič na neposlušné

lhotska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761240

_____________

Lhotská má naprostou pravdu - a dobře ji popsala. Je neuvěřitelné, proč je ze strany EU pranýřováno Polsko a Maďarsko, jejichž justice vcelku standardně fungují - a ne třeba Slovensko, kde sama presidentka konstatuje všeobecný rozpad justice - a policejní presidenti či předsedové soudů putují do vězení... Zatímco mafiáni jsou z něj osvobozováni.

A proč ne třeba ČR, kde naposledy ESLP konstatoval (v oficiálním rozsudku !! - tedy ne nějakém soukromém názoru) v případu Tempela naprostou nefunkčnost české justice, včetně jejích nejvyšších soudů - tedy NS a Ústavního ?

Jak to, že ČR a Slovensko - s takovýmito justicemi - zapadají do obrazu - zatímco Polsko a Maďarsko ne ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 12:21
Zlatý hřeb večírku v právním státě : Vpád policie :

Těžkooděnci v centru Prahy ukončili nelegální party, dveře vyrazili beranidlem

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 21:13
Navenek nás representuje pár flákačů a invalidů :

forum24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 21:14
Jak je tomu v USA po volbách doopravdy :

NENÍ PRAVDA, ŽE prezident Trump uznal porážku ve volbách, jak tvrdí ČT a
další česká media.
PŘESNÝ FAKT: Trump nebrání ústavní proceduře předání moci, ale pokračuje v
právních bitvách: „Nikdy neuznáme zfalšované hlasy a Dominion“

JE POLOPRAVDA, ŽE by žaloby na volební podvod soudy v Georgii a v Michiganu
neprokázaly volební podvod. Justice na úrovni států, ovládané strannými
soudci clintonovsko-obamovské kliky totiž žaloby odmítají aniž by vůbec
prováděly důkazní řízení. Dochází k vyhrožování fyzickými útoky vůči
úředníkům, soudcům či prokurátorům, kteří se nehodlají do podpory podvodu
zapojit...zkrátka jak na úrovni putinovského Ruska nebo lukašenkovského
Běloruska. Taková je nekomunistická levice i v USA.
FAKT: Advokáti prezidenta Trumpa se odvolávají k soudům či složkám justice
vyššího stupně a podávají žaloby. Logika věci je, že v případě nezvratných
důkazů, že byl spáchán rozsáhlý volební podvod, by se jednalo o zločin proti
Unii (Federaci), jenž by musel být souzen na nejvyšší (federální) úrovni - a
za takový čin pak by následovaly vysoké tresty.
Jak to vypadá nejen v ČR, komunistická rezidua s volbou Bidena pookřívají a
vyostřují svou činnost.
Portál www.velkaepocha.cz , kde se můžete dovědět NEMAINSTREAMOVÉ zprávy z
Ameriky, je česká verze portálu www.theepochtimes.com/ ,
vycházejícího v 21 jazycích ve 35 zemích. Krom USA referuje rovněž o všech
úkladech a nebezpečích, plynoucích z komunistické Číny.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-29 17:34
Ozývá se kritika na to, že TVP odvysílala paličský protipolský projev maršálka Sejmu Grodzkého, jenž je reprezentantem opozice. Projev odsuzoval právo veta, kterého užily Polsko a Maďarsko v hlasování Evropské Komise stran rozpočtu, který chtějí unijní neomarxisté vázat na tzv. právní stav. Důvodem veta je, že EK ani EU žádnou definicí nedisponuje, což umožňuje neomarxistům, a především merkelovskému Německu prohlásit za nedodržování právního stavu naprosto cokoliv, co se "nehodí do krámu" Merkelové a Moskvě (např. Nord Stream nebo překopání 2 km Viselské kosy -za účelem otevřít dostup Elbinku na volné moře, dosud musely lodě plout do moře Pilavskou úžinou, která je na území Ruska). Německo nyní předsedá Evropské Unii, čehož využívá k politické agresivitě vůči konservativním vládám Maďarska a Polska.

Projev Grodzkého jsem viděl osobně. Grodzki se vyznačuje arogantním nadutým vystupováním - problémem nejspíše je celkový jeho zjev, neprozrazující osobnost schopnou nějaké kultivované diskuse. Tentokrát hřímal, že současná vláda nemá více právo vládnout Polsku, přičemž jeho servilita vůči Německu a EU předčila servilitu vůči SSSR, jakou pamatujeme např. z projevů komunistických potentátů husákovsko-jakešovského Československa. Jeho projev se ukázal "příliš silný tabák" i některým přívržencům levice. Odvysílala jej bez zasahování TVP, aniž by do něho zasahovala - zkrátka dodržovala Ustavu. Projev krom celostátní TVP na hlavním programu TVP1 souběžně vysílaly regionální pobočky (TVP3), TVN24 (zpravodajský kanál TVN) a Polsat News (zpravod.kanál Polsatu).

Freeeurope

P.S: Kdyby Poláci a Maďaři podlehli tlaku neomarxistů, pak by peníze z EU namísto na polské dálnice a železniční infrastrukturu plynuly např. na Burešův Agrofert. Proti Burešovu střetu zájmů sice EU "brblá", ale nečiní nic - ani vůči české (pseudo)justici, která v tomto případě nezasáhla...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:01
Mimořádně angažovaný soudce při obhajobě grázlů a justičních mafiánů - Pavel Zelenka.
Sám mafián první třídy, který - proti vlastním rozhodnutím - rozhodl, že odposlechy u Ratha jsou neupotřebitelné - všude jinde upotřebitelné byly. Zadarmo rozhodně ne.
Stává se už tradicí, že když už nějakého justičního mafiána přeci skřípnou, nebo se o to aspoň pokusí - hájí ho Zelenka. Pavel. Ten druhý je o něco lepší. Tomuhle ale lotrovina kouká přímo z očí...

______________

Soudce Petra, který po nehodě odmítl test na alkohol, bude hájit předseda senátu VS Pavel Zelenka


ceska-justice.cz/.../...

P. S.
Jak může soudce dělat advokáta?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:05
dárek k 17. listopadu : (Aby ti, co to ještě neví, pochopili, jak "vyhráli") :

15. 11. 2020:

Peníze zabavené Koženému nepůjdou poškozeným, rozhodl nepravomocně soud

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:08
Chudák malá - se nemohl vyjádřit...


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:09
Schíza na Ústavním soudě :

porovnejte názory schizofrenika :

Rychetský: Uzavření hranic pro vycestování bylo protiústavní

ceska-justice.cz/.../...

Pozdní lítost Pavla Rychetského. Ústavní soud na jaře selhal, politické rozhovory jeho šéfa na tom nic nezmění

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:10
K těm výrokům Rychetského bych dodal, že ryba smrdí od hlavy. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:11
A kdo by čekal že předsedou Ústavního soudu bude bolševik? J.K.


Nečekal jsem, že v čele vlády může být někdo takový, opřel se Rychetský do Babiše - Novinky.cz

_______________

novinky.cz/.../...

_______________
Rychetský se nečekaně ostře opřel do Babiše: Neměl bych, ale musím - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Nečekal jsem, že v čele vlády může být někdo takový, opřel se Rychetský do Babiše - Novinky.cz


_______________

seznamzpravy.cz/.../...


novinky.cz/.../...
_______________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:14
Ani Fico, ani Berlusconi. Babišův střet zájmů se poprvé v historii probere na evropském výboru

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 14:15
Vláda Národní blbosti : Aneb - jací voličí - taková vláda :

PES pomohl politikům zbavit se odpovědnosti a nasměrovat kritiku veřejnosti úplně jiným směrem

dfens-cz.com/vlada-narodni-blbosti/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 16:01
Nemáte Covid ? Nevadí !! Měli jsme jen podezření.... A to můžeme mít vždycky, že ??
Takže Vás budeme šmírovat tak jako tak...
_______________

Piráti varují před snahou vlády šmírovat mobily občanů při podezření na covid

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:24
Cajti cvičí reakce na nové situace.

Třeba v nedávné reportáži bylo jak kohosi mlátili a jeden cajt uviděl natáčejícího občana a zařval "kamera",
na čež mlácení okamžitě zanechali.

Je tedy pravděpodobné pokud uvidíte jak zase někoho mlátí a zařvete "kamera",
tak je možné že ho aspoň na chvíli nechají.... Ku.
____________
Jen do tý doby, než zjistí, že ji nemáte...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:31
Prolhaný, zákeřný estébák :

Zápis z jednání dokazuje, že Andrej Babiš lhal, když tvrdil, že o srpnových návrzích ministerstva zdravotnictví nevěděl

neovlivni.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:31
Evropská komise potvrdila: Andrej Babiš je ve střetu zájmů

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:34
Lněničkův "právní" "názor" :

Podle názoru odvolacího soudu má zásada in dubio pro reo své meze a neznamená, že všechny pochybnosti v hodnocení důkazů musejí být vykládány striktně ve prospěch obžalovaného.

____________

Aneb : Tzv. omezené chápání práva.

Brežněv kdysi přišel s "omezenou suverenitou" - všichni víme, co to bylo... Inovátor Lněnička přišel s "omezenou právní zásadou..."
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:42
MSp konečně taky něco málo zveřejnilo na svých stránkách. Očesáno samozřejmě o všechny komentáře ESLP stran nefunkčnosti české justice :

justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:46
Justici zasáhla zpráva o úmrtí prezidenta Exekutorské komory Vladimíra Plášila

www.justice.cz/.../

____________________

Nás zasáhla samozřejmě taky. Ještě jsme ani nestačili to šampáňo zašpuntovat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 18:53
Právní stát je poslední bariérou svobody - To asi nemyslí Česko?
__________


Zemanovský „režim“ a sedm let destrukce. Prezident z bahna a děr vytáhl to nejhorší, krotí jej už jen soudy. Právní stát je poslední bariérou svobody. Braňme ho!


info.cz/.../...
vytahl-to-nejhorsi
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 19:47
Beranidlem do hospody :

Akce nacvičená na dveřích Košík 91. Ty jsi tam nic nečepoval, ale dopadnul jsi stejně. Už ti Ty dveře zaplatili ? O.

____________

Ti určitě.
To čeká na odškodný, stejně jako naprostá většina svinstev, která tu napáchali.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 19:49
Dělá, že je nezná. Přitom s nimi chlastá na jejich ambasádě, až z toho má následující den virózu. J.K.


Žádost Hradu: Zeman chce po BIS jména ruských špionů a popis jejich činnosti – Forum24

____________

www.forum24.cz/.../

________________

Možná chce jenom vyzkoušet, o kterých jeho kámoších BISka už ví... Aby jim to mohl zatepla sdělit - aby se raději koukali včas zdekovat, protože tady už jsou stejně houby platní...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 19:50
Zdravotní stav Miloše Zemana se zhoršuje J.K.

Zeman informace o špionech nedostane, narazí na důležitý paragraf - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

_______________

seznamzpravy.cz/.../...
_______________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 20:56
První dálnice Agrofertu :

Agrofert otevřel svou první dálnici. J.K.

Babiš otevřel svou první dálnici. Další jsou na dohled - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-30 20:57
Jak se asi choval v době svého působení ve službách Policie ČR. J:K.

Vražda a znásilnění Praha: Obžalovaný expolicista znovu u soudu | Blesk.cz

______________

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 07:25
Opozice hledá křiváka, který donášel a Stb neměla zájem vést ho ve své evidenci. J.K.

Rychetský má pravdu a Babiše je nutné vyměnit, zní z opozice - Novinky.c

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. J.K.

fajn7.blogspot.com: Pavel Rychetský

________________

novinky.cz/.../...

fajn7.blogspot.com/2017/07/pavel-rychetsky.html
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 07:29
Klasika : Finanční správa - stejně jako justice - pracuje na základě "domněnek", ničím nepodložených - a likviduje prosperující firmy.
Když se ukáže, že se ničeho nelegálního nedopustily, bojuje s nimi dál - takže nemá čas bojovat s těmi, co zákon reálně porušují.
Podobnost s policií a justicí samozřejmě čistě náhodná :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 16:37
Systémová disfunkce trestního soudnictví :

epochtimes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 17:53
Z hygienika diktátor :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 21:03
Válka estébáků. J.K.


Podle Babiše by měl ústavní soudce trpět ztrátou paměti a být němý – Forum24
______________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 21:04
Peníze kazí lidi a ti, co nevytvářejí žádné hodnoty jich mají nejvíc. J.K.
Kapitalismus, peníze a svoboda: V čem se Karl Marx mýlil? – Forum24
_________________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-01 21:05
A co na to neziskové organizace, tak aktivně se angažující především v opatrovnické justici?
Neměly by se začít angažovat v té trestní?
Bohužel nemohou. Kdo by je platil? J.K.

Evropský soud potvrdil systémovou disfunkci trestního soudnictví v ČR (epochtimes.cz)

________________

epochtimes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.