Teoretik soudcem... ??! Rytec kovářem.

Zažil jsem nedávno na jedné opatrovnické kauze jednoho soudce - a dlouho jsem přemýšlel, co bych k němu tak asi řekl. Nebyl zlý, byl zjevně velmi vzdělaný - a přece : Soudit mu - nějak moc nešlo. To bylo cítit - i vidět.  A najednou - ho vidím na programu kárného senátu NSS. Tak jsem se na něj jel do Brna podívat. 

 Jednání kárného senátu patří - i přes všechny obrovské nedostatky (a reservy), které bezesporu má, asi mezi to nejzajímavější, co můžete v justici vidět. Pokud se takového jednání zúčastníte, vypoví vám o justici a poměrech v ní opravdu hodně. 

A to zdaleka nejen tím, o jakých zvěrstvech se tam často dozvíte a jak směšné tresty jsou za ně udělovány (většinou totiž stačí i jen samotné projednání - to jsem zažil nejednou... V trestních kauzách, a zejména těch mých, ač se řídí tím samým trestním řádem - si samozřejmě o něčem podobném můžete nechat jen zdát - tam je to totiž podle přesně opačné filosofie : Provinění žádná, resp. laik má většinou potíž vůbec pochopit, čeho jsem se měl vlastně dopustit - zato tresty jako za nepovedený státní převrat...), ale především zjistíte ten  často zcela zarážející - pohled na věc. Způsob myšlení současné justice. Její filosofii. Ale - zpátky k věci. 

Nejprve mě samozřejmě zajímalo, proč vlastně dotyčný soudce stanul před kárným senátem. Koho a čím tak naštval. Otec, kterého jsem v kauze zastupoval, se naivně domníval, že snad kvůli jeho kauze (se kterou byl hrubě nespokojen - a právem) - ale to jsem mu rychle rozmluvil. Natolik už justici znám, že dobře vím, že to by musel v jednací síni soudce zbičovat otce důtkami, aby to vydalo na kárný senát - a možná že ani to ne. 

Osobně jsem si myslel, že to budou průtahy v řízení. Protože ty bych u tohodle soudce typoval asi nejspíš. Taky že to jeho problém byl a je - ale za ně kupodivu před kárným senátem nestál. 

Stál tam za něco - co se asi běžně nevidí, co nezní nijak drasticky, spíše nad tím člověk kroutí hlavou. 

Řekl bych : Smutná ilustrace toho, když se někdo mine povoláním. A on to navíc sám dobře cítí. 

Už z vlastní zkušenosti, tedy z toho případu, co on na jaře tohoto roku projednával, jsem byl značně udiven - protože to prostě nemělo konce. Opatrovnická kauza, on sám tvrdí (a tvrdil to i v pondělí, 7.12.), že velmi složitá - zas tak složitá nebyla, skoro bych řekl - klasika : Matka si ukradla děti, činí maximální naschvály, aby se k nim otec nedostal - a všichni ji v tom podporují. Od OSPODu, přes soud až - samozřejmě - po její právničku. A - obecné veřejné mínění, které si to navyklo považovat za normální. 

Ta jednání prostě - neměla konce. 

Za těch 20 let praxe s opatrovnickými kauzami už jistě zkušenosti mám a leccos jsem viděl - ale "takhle ukecanýho soudce" ještě ne. To, prosím, není můj výraz - i když se s ním plně ztotožňuji, to mi řekl mezi dveřmi při jednání sám pan soudní znalec. Který z toho byl rovněž v šoku. 

A tak jinak běžná, byť vyhrocená (vyhrocená ovšem především díky době, po kterou se vůbec neřešila) opatrovnická věc - se řešila asi jako případ mezinárodního terorismu. Jeden jednací den za druhým, pokaždé 100 km k soudu - a zase zpět - pokaždé jednání na celé dny, od rána do večera - no, zkrátka, maraton, jaký v opatrovnictví běžně rozhodně nevidíte. 

Teď mě napadá, že jedním z bodů, které byly před kárným senátem soudci vyčítány, bylo i to - že s ním žádná zapisovatelka nevydrží, že už má asi čtvrtou. On se na to bránil tím, že žádnou nevyhodil, ani neinicioval její odchod. 

Bodejť by jo !! Chtělo se mi říci : Svatá ty prostoto, ten člověk opravdu snad ani neví, co dělá. Žije někde v oblacích - a z nich se k prosté realitě prostě nedokáže snést. 

Já se, mimochodem, vůbec nedivím, že s ním žádná písařka nevydrží, ač je to jinak velmi decentní a kultivovaný člověk - ale : Proboha, za asi 5 jednacích dnů, jednání od rána do večera - v jediné kauze (!!) - kterou, troufám si tvrdit, na jeho místě bych projednal a rozhodnul za jedno dopoledne, včetně výslechu znalce - víte, co to je zapisování ?!! Ty písařky z něj musely být naprosto zoufalé, když to měly všechno přepisovat. 

A pak ještě rozsudek - ten už byl stručný : Pouhých 35 stran !! Co to je, že ?? Ve srovnání se zápisy z jednání - to už byla nutně jen třešnička na dortu. 

Takže jsem nad tím občas přemýšlel - nad tou zoufalou nevýkonností - a pořád jsem nedokázal přesně definovat, co je s tím soudcem v nepořádku. 

No - a teď se konečně dostáváme - k jádru pudla. 

Protože když jsem uslyšel tu kárnou obžalobu - začalo mi být naprosto jasno - a taky to zcela zapadalo do toho, co jsem si myslel i já. 

Ten člověk se minul povoláním - sedí mu dalekosáhlé diskuse, rozbory, povídání, úvahy, zkrátka - filosofie - ale soudit neumí. A nikdy asi umět nebude. Protože souzení - dovolím si specifikovat - je stručné shrnutí PODSTATY  věci - a rychlé rozhodnutí. Samozřejmě, pokud je ještě i správné - tím lépe. 

To je pro tohodle člověka - při vší úctě k němu, i k jeho rozsáhlým vědomostem, u soudců ne zcela samozřejmým - naprosto nesplnitelný požadavek. Je to totéž, jakobyste chtěli po kočce, ať zaštěká - nebo po žirafě, ať přestane okusovat stromky a keříky a začne lovit králíky. 

Tragikomické na tom celém bylo, že si zjevně ani neuvědomoval, co vlastně ve skutečnosti dělá a jak na své okolí působí. A to ho tedy mělo - dá se říci - plné zuby. Teď nemluvím ani tak o účastnících řízení, jako hlavně o jeho kolezích - soudcích na daném soudě. 

Číše zjevně přetekla, když se pan soudce dostal do pracovní neschopnosti - a jezdil si dál klidně učit na fakultu do Brna. A snad mu to ani nepřišlo divné. Protože, jak žil v oblacích, tak na to prostě nemyslel. 

Takže - když to shrnete, dostanete se do stavu, který - nebýt té dětské prostoty - by musel mnohé přivádět k šílenství. 

Vemte si : Už když na soudě působil, zjevně svou práci nezvládal. Musely se mu tam začít hromadit kauzy i průtahy v nich - a to už si toho všimlo i vedení soudu. K tomu ta jeho vcelku nepopularita mezi kolegy. Já osobně na ni moc nedám, protože dobře vím, že nejpopulárnější jsou ty nejtuctovější typy - ty zvláštní mají vždycky potíže - ovšem měly by si toho být  vědomy, protože to pak stačí málo - a co jiným projde, tak jim rozhodně už ne. 

No - takže souzení mu moc nešlo, výkonnost skoro žádná, nahromaděné kauzy - a soudce to vyřešil, bohužel, tak, že - onemocněl. A to na dlouho. Čili přestal fungovat úplně. Jeho kauzy si museli rozdělit všichni ostatní  - asi si dokážete představit, s jakou radostí. 

No, a když se do toho ještě na soudě dozvěděli, že zatímco pan soudce je těžce nemocný a nemůže docházet na soud - tak ale do 100 km vzdáleného Brna klidně jezdit může. Prý aby studenti nepřišli o výuku. 

Tak to už bylo moc i na soudce, do toho to někdo prásknul (a že se vždycky někdo ochotný najde) na sociálku - a ta začala šetřit, jak to, že v době pracovní neschopnosti jezdí dělat ještě něco úplně jiného než svou práci. 

Jak v závěru konstatoval kárný senát - tohle je, podle Zákoníku práce, kvalifikovaný důvod k výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud zjistí, že zaměstnanec, v době pracovní neschopnosti, chodí pracovat někam jinam, pro někoho jiného. A samozřejmě - důvod pro odejmutí dávek, požadavku jejich vrácení - a případně i trestního postihu pro podvod. 

Jestliže se tohle veřejně rozkřikne, je to i pro soudce už značný problém. 

A jestli jsou kárné senáty na něco háklivé - tak je to bezesporu znevažování soudcovského stavu na veřejnosti. Říkají tomu odborně "narušování důstojnosti soudcovského stavu". 

No, byly i tentokrát, zjevně se jim to hodně nelíbilo - ale přesto, ač sám senát konstatoval, že podle pracovního práva je to důvodem k výpovědi z pracovního poměru - tak proto, že je to pan soudce, nejen že žádnou výpověď nedostal, ale nakonec se rozhodli nepotrestat ho vůbec - ač (nový) předseda soudu navrhoval snížení platu o 30% na jeden rok. Což je docela hodně peněz, odhadem jistě 30 tisíc každý měsíc - za rok, skoro 400 tisíc. To by ho ta nemocenská vyšla dosti zatraceně draho. 

Trochu mě mrzelo, že se kárný senát - ač se podrobně zabýval výslechy studentů, kteří se té výuky účastnili - nezajímal o to, co by ho asi mělo zajímat nejvíc - totiž dopad projednávaného jednání na účastníky řízení. A tady jsme právě my a tento náš případ mohli posloužit jako zvláště ilustrativní příklad. 

Protože - k čemu je nám soudce, který jezdí podrobně diskutovat se studenty, což vůbec nemá v popisu práce, za kterou bere plat - zato tam ale má řešení kauz, jež projednává - a v opatrovnictví zjevně moc vzdělán nebyl, na jeho místě bych třeba - namísto do školy do Brna - se jel podívat na to, jak matka předává děti otci, případně jak probíhá asistovaný styk, v čem je problém, proč by se to nemělo dařit, kdo je původcem všech naschválů - zas tak moc složité, aby se to i bez vzdělání, ale s citem, dalo vyřešit - to není. 

A ještě jednou věcí jsme se já - jako zástupce konkrétní věci, a tím více samozřejmě dotyčný otec - cítili poškozeni : A sice tím, že na panu soudci bylo vidět, že si vědom svého nestabilního postavení u soudu - a tím pádem že se zjevně bojí učinit jakékoliv rozhodnutí, o kterém si domýšlí, že by asi někde (a třeba i mnohde) mohlo vzbudit nelibost. 

Já bych řekl, že já jako účastník řízení mám právo na erudovaného a minulostí, ani současností nezatíženého soudce, který se nemusí bát o své místo a postavení - a který se tudíž nebude vyhýbat ani nestandardním či dokonce nepopulárním rozhodnutím, pokud ovšem nabyde dojmu, že jsou správná. 

A já mám silný pocit, že právě  TOHLE  byl v našem případě problém pana soudce. 

Protože - při jeho nesporné inteligenci - musel vědět, a myslím, že to i dobře věděl, že - mám pravdu, když mu tvrdím, že žádné asistované styky fungovat nebudou, protože je matka cíleně maří a štve děti proti otci - a že je potřeba matku nejprve příkladně ztrestat (což za 3 roky naschválů dosud zjevně nikdo neudělal) - a pokud ani to nepomůže, tak jí děti prostě sebrat. 

Jenomže - to pan soudce správně tušil, že takové řešení, ať už jakkoliv správné, by probudilo celý feministický ansámbl široko daleko - a že v tom městě teda silný pořádně je (!!), jako ostatně všude, kde se servilita snoubí s hloupostí a dohromady se cení daleko více nežli bystrost, samostatnost a snaha o konstruktivní řešení, vedoucí k cíli - a že pokud je takto na soudě nepopulární, nemůže si prostě takováto rozhodnutí dovolit. 

To mě ale štve, protože, jak již řečeno, já chci soudce - celého chlapa, a ne jen půlku. Soudce, který se nebojí rozhodnout, umí si to zdůvodnit, a pak si to taky umí ustát. Od toho je - ostatně - soudcem. 

Není to pro každého, to jistě ne - ale právě proto je třeba dohlížet na to, aby to dělali jen lidé, kteří na to mají potřebné předpoklady. Inteligence je jedním z nich, ale sama o sobě nestačí. Musí tam být ještě minimálně věcnost, rozhodnost, rychlost. Protože jedině tak se dělá spravedlnost. 

Hodiny o ní teoretizovat můžete někde na univerzitě, tam je na to času i prostoru habaděj - ale ne u soudu. Tam chce každý rychlý a spravedlivý výsledek. Takový, kterému rozumí a dokáže ho pochopit, a to i tehdy, když není zrovna podle jeho představ - nebo, dokonce, i proti němu. Protože i to se dá pochopit - ba i přijmout, ale musí se to řádně zdůvodnit a vysvětlit. 

 

Jinak, jak už jsem naznačil v úvodu, vyplavala při projednávání na povrch celá řada věci, o justici nic dobrého nevypovídajících. Dokonce bych řekl - horších, než bych si byl býval pomyslel. 

Vždycky jsem měl pocit nekvalifikované formálnosti při rozhodování soudů - ono to tak taky skutečně je !! Pan soudce si stěžoval na to, že ho vedení soudu tlačilo vydávat trestní příkazy - jen aby v každé z kauz byl učiněn nějaký úkon, jedno jaký a jedno jak spravedlivý nebo fundovaný - ale nějaký !! Aby se to dalo vykázat. 

O nějakém přemýšlení o spravedlnosti - samozřejmě ani slechu, ani dechu. Přitom právě  TO  je podstata soudcovské profese - jinak to můžou dělat maturantky. A možná, že i líp - a rozhodně o hodně levněji. 

 

_____________________

_____________________

 

Soudce během pracovní neschopnosti vyučoval, od NSS odešel bez trestu  - Česká justice (ceska-justice.cz)

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 Kárný senát 11 Kss v čele s předsedou, Filipem Dienstbierem - zrovna vynáší kárné rozhodnutí... 

 

____________________________

____________________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2020-12-10 13:36
Znám otce, kterému Baňouch (ne)rozhoduje o dcerách. Občas spolu probíráme podrobnosti a srovnáváme své případy. Baňouch není podle mne rozevlátý filozof, ale pouze si na něj hraje. Připomíná mi mou talárnici Hanu Vranou z Prahy 5. Ta také na první pohled působí sečtěle, srovnává jiné případy, cituje nálezy Ústavního soudu, hodiny žvaní, s cílem nic neprojednat a k ničemu se nedobrat. Na K213 jsem kdysi četl citát - Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo si v časech mravní krize zachovávají neutralitu. A toto je Baňouchova neutralita v situaci, kdy otec nevidí své děti. Je to jen jiný způsob opatrovnického šlendriánu. Tyto typy soudců se dopouštějí stejných zločinů a dětech a mužích, ale místo častější neskrývané nenávisti to má formu nikam nevedoucího žvanění, odročování a výzev. Roky letí a děti se odcizují. Kdyby byl Baňouch filozoficky založený, učil by nebo psal spisy. Do justice ho přece nikdo nenahnal, naběhl tam sám s vidinou královského platu a žádné odpovědnosti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:30
To poslední je třeba zvlášť zdůraznit. Podle mě sám vidí, že tam moc nepatří, ale nemá, čím jiným by se živil. A tak to tam pytlíkuje, jak se dá.

Ano, takoví soudci nejsou řešením, ale aspoň nejsou svině, které vás nejen připraví o děti, ale ještě na vás podají trestní oznámení a radují se, jak vám zatopili.

Dnes jsme měli v té samé věci odvolací soud, taky nevypadal tak zle - to jsou jistě mnohem větší svině, a mnohé jsem poznal - ale taky pro otce nic neudělal, ač ten zdůrazňoval, že jsou Vánoce - a nevidí děti - dosavadní úprava asistovaných styků či telefonátů je naprosto k ničemu - a soud na to jen mlčky kývá, ač vidí, že matka je mrcha, která se raduje z toho, jak může beztrestně škodit. A nijak proti ní nezasáhli. Samozřejmě - s poukazem na děti. Aby z toho, chudinky, neměly trauma...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:36
Co se týče kárných senátů a řízení před nimi - mně na něm vadí především jedna věc (krom věcí podružných, jako třeba naprosto směšných trestů i při jasných závažných proviněních) - a sice : Že když už někoho ztrestaj, a to dokonce i vyhazovem z justice - což je opravdu velká vzácnost - tak je to vždycky nějakej ňouma, kterej je sice k ničemu- ale aspoň je to takový strejda trumbera, který cíleně neškodí, jen je nepoužitelný - a hlavně : Mezi ně nezapadá.

Já bych strašně rád viděl, aby se taky někdy přešlo k potrestání - a to nikoliv směšnému - těch, kteří vědomě vynášeli křivé rozsudky, a to především trestní, ale i exekuční, nebo jiné.
Protože to jsou ty svině, které mají na rukou ne-li přímo krev, tak nezměrné lidské utrpení.
A ty jsou - paradoxně - pro justici naprosto v pohodě a v ažúru, protože : Dělají úkony ? Dělají ! A to často jak draci.
Jaké úkony - nikoho nezajímá, odpovědnost za nic nenesou - takže jsou ještě často vydáváni za vzor.
A TO je ta zvrhlost, nemající obdoby.

Když bych to převedl na nějaký jiný příklad, tak jakoby armáda nebyla odměňována za rychlé a efektivní dobytí nepřátelského území s co nejnižšími ztrátami, ale za to, kolik tam postřílela civilních obyvatel...

Což je všude jinde válečný zločin.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:39
Tak to máme na bílém - i s podpisem :
vláda debilů.

novinky.cz/.../...

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:42
Bělušice - a vzpoura vězňů ... :

Za vzpouru vězňů v Bělušicích policie obvinila dva z odsouzených

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:43
Pravidla kárných řízení se soudci i exekutory se možná změní. Sněmovna podpořila novelu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 15:45
Kárné návrhy jsou jen málo podávány...

(A když už ho někdo podá. tak si s ním vytřou zadek...) :

"Problém je podle Bendy v nízkém počtu kárných návrhů". Ano - to i podle mě.

_______________

Pravidla kárných řízení se soudci i exekutory se možná změní. Sněmovna podpořila novelu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-10 18:27
Chcete se stát strážníkem ???

nabor.mppraha.info/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-11 09:58
Jsi budiž k ničemu, a necítíš se doceněn,
tak tuto nabídku za pačesy vem.
Tento režim ostudu jen sklízí,
žít za poctivou práci nenabízí.

nabor.mppraha.info/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-11 09:47
Přiblížení soudce OS Chrudim Hynka Baňoucha,
ve skutečnosti alibistického soudce, vychcánka, padoucha.
U kolika vyšších sloužil soudů,
než na to pravé zašívácké doupě chrudimské policejně justiční mafie natrefil, na onu mafiánskou opatrovnickou hroudu.
Ta mafiánská banda, která stejná zvěrstva dělá,
kárnou žalobu na něj odeslala.
Za jiný mravní delikt ho k NSS odeslala, by ho potrestala.
Za to, co předvádí ověnčen tituly je blbost,
pro mne křivák, vychcánek bez smyslu pro spravedlnost.
A nevím, zda má zdravé smysle,
ten chudák, soudící v Chrudimi, dojíždí k OS Chrudim z Litomyšle.
Soudce křivák, zmije
současná situace policejně justiční mafie mu vyhovuje.
J.K.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.