ÚS : Intelekt, když bez duše...

Aneb : Velkopáteční zamyšlení. O aplikaci práva a zdravém selském rozumu. 

Zdravý selský rozum. A cit.  Hodnoty čím dál vzácnější. Měli je naši předkové, aspoň ti, co rozhodovali, proto obdivujeme stavby, které oni postavili. Proto nám předali zdravou krajinu, nevysušenou melioracemi - věděli, že musí žít v souladu s přírodou. A - s tradicí. 

Vysmívat se tradicím se nevyplácí. Nejprve to člověka vykoření, pak zničí. 

Je Velký pátek, podle tradic se nemá venku nic dělat, zejména ne obracet země. A to ani na zahradě, v sadu, nebo v lese. Má se být doma a držet smutek. Za toho, co se za nás obětoval. 

Ráno, cestou do kostela, jsem viděl hned dva traktory, vláčící seschlá pole. Kdo se posmívá tradicím, posmívá se Bohu, kdo se posmívá Bohu, ať se nediví, že se na něj tentýž vykašle, až ho bude potřebovat. 

Až si budou zemědělci stěžovat, že je sucho a neúroda, zeptejte se jich, co dělali na Velký pátek. 

Denně vidím tady na vesnici, jaký je obrovský rozdíl mezi tradičními sedláky, dnes se vyskytujícími už jen ve starých románech, a dnešními "velkozemědělci", kteří neznají ani tradice, ani viru, natož že by před nimi měli pokoru - ořou podle GPS a kvůli dotacím, ne kvůli dobré úrodě a vlastnímu potěšení z užitečné práce.

Pak ať se nediví, že ji nemají.

Ani tu úrodu, ani to potěšení. Jsou z nich vlastně bezduší nádeníci, akorát že ve vlastní režii. Ne hospodáři. Pak se samozřejmě zdravý selský rozum vytrácí i tam, kde by měl být hledán především - tedy u dnešních sedláků, resp. té karikatury, co z nich povětšinou zbyla. 

Nesmí se převracet zem, nemá se pracovat ani v lese či v sadě - tak jsem se rozhodl, že našim čtenářům přinesu něco, co už dlouho nosím v hlavě (protože psát za počítačem se může ...) - totiž ukázku aplikace práva dnešním Ústavním soudem. 

Jestliže i mnohým dnešním rádoby sedlákům chybí zdravý rozum (hlavně, že mají drahé traktory) - pak ho nehledejme tam, kde už dávno není, resp. kde léta chybí nejvíce.

A to je jistě vykořeněná justice. 

Právo rozhodně nestačí jenom znát, je ho také - a především - třeba umět aplikovat. Řekl bych, že to je dokonce to hlavní, co by měl soudce umět - a v čem spočívá jeho profesní dovednost. Umět přečíst a vystihnout záměr zákonodárce a smysl zákona - a přiměřeně tomu ho pak používat v praxi. 

Protože jinak si paragraf umí přečíst každý. Tedy, pokud umí aspoň číst. 

K Ústavnímu soudu : 

Naše justice byla - a stále je - často a právem kritizována za to, že nerespektuje Haagskou úmluvu o vydávání dětí do zahraničí, tedy do místa jejich původu, chcete-li - místa pro ně obvyklého. 

Stěžuje si na to kontinuálně řada cizinců, co si vzala Češky (nebo s nimi jen žila), mají spolu děti - a Češka, když zjistila, že ani v Americe nelítají pečení holubi do huby a že tam není takovou královnou, jakou si doma představovala, tak reaguje velmi často tak, že sbalí dítě, zakoupí si letenku na první letadlo - a frčí domů, i s dítětem (přece ho tam nenechá, když se na něj dají brát celá léta alimenty, navíc v zahraniční výši). Že je to neurvalý zásah do práv dítěte, které je tam doma, má tam celou půlku rodiny, všechny kamarády, často ani neumí česky, ji samozřejmě nezajímá. 

Zato to obvykle zajímá tamní orgány, které na ni velmi často vydají zatykač pro únos.

U nás jí ovšem nic nehrozí, a tak rychle podá návrh na svěření do své péče, jak je na to zvyklá a jak to tady - špatně - už desetiletí funguje, a soud jí dítě - samozřejmě v jeho nejvlastnějším zájmu - svěří. 

A pak se nešťastný otec marně odvolává na Haagskou úmluvu, často i na pravomocné rozhodnutí tamního soudu o povinnosti vydat dítě otci - u nás prostě právo neplatí, a tak nemá na nic šanci. Soudy trvají roky, dítě roste rychle, nemá jinou šanci, než si tady zvyknout -  a naše - feministické - soudy k tomu nakonec jen přikývnou, že to jinak nejde. 

A - je vymalováno. 

TAK TAKHLE NE, řekli kdesi kdysi mnozí českým zástupcům při všech možných příležitostech a Česká republika se stala vykřičeným státem, nerespektujícím mezinárodní úmluvy. 

Z toho - kro špatné pověsti - mohou plynout i další, už citelné a velmi nepříjemné "požitky", jako třeba krácení unijních peněz jdoucích do justice, denní screening, co se s těmi penězi v české justici děje, atd, atp. 

Zkrátka něco, co se už dotkne mnohých, i mimo justici - a začne to být nepříjemné všem českým zástupcům na mezinárodním fóru obecně. 

A což teprve pověst Ústavního soudu, který tady má dbát na čistotu práva především !! 

Nedávno dostal pořádnou ránu ve věci Tempel v. ČR, dostává je ve věcech opatrovnických denně - a tak přišel na to, jak si pověst trochu vylepšit. 

A tady jsme, bohužel, u aplikace práva. 

Aneb : Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. A často se to tomu ani nepodobá. A jsme u našeho případu

ÚS se rozhodl, že si pověst "napraví" na případu, kde to ale opravdu netrefil. Jaksi přehlédl, že dotyčná je sice Češka, ale nesoudí se se svým bývalým manželem, cizincem, nýbrž se svou vlastní matkou, tedy dítěte babičkou. Taky Češkou. 

Dítě - a to hlavně - vyrostlo v ČR, mluví česky (a žádný jiný jazyk neumí) - a matka ho doslova odvlekla za sebou do Hamburku, kam se vydala "udělat díru do světa", když tady se jí to zjevně nijak nedařilo. Ne že by tam odjela za rodinou, nebo aspoň za manželem, nikoho tam neměla - a pracovala jako servírka. Nejen vzhledem k povolání, ale i vzhledem k její předchozí nevalné pověsti si pod tímto pojmem můžete představit, co chcete, a všechno bude pravda. 

Dítě vyrůstalo u nás 5 let, mluvilo - a stále mluví - pouze česky, v Hamburku nikoho nemá a nikomu nerozumí. 

Přesto naše slavné orgány rozhodly, když došlo ke sporu mezi matkou a babičkou dítěte, že místem obvyklým je pro dítě Hamburk - protože to tak matka prostě uvedla. 

Dítěte se na jeho názor nikdy nikdo neptal, ostatně, v Německu ho ani nemělo komu a jak sdělit. 

Matka - po roce a půl - přivezla dítě babičce do ČR, prý na prázdniny, a když ty skončily, tak jí dala ještě plnou moc k tomu, aby dítě přihlásila u nás do 1. třídy. S tím, že měla plán, že si pro dítě po dvou měsících přijede - a odveze ho s sebou zase do Hamburku, kde by mělo ve škole pokračovat. 

Nemusí být zvláště zkušený pedagog, aby vám řekl, co to je pro dítě za stres měnit školu, natož v 1. třídě, a natož českou školu za německou, kde by nutně bylo outsiderem mimo kolektiv ostatních, když neumí ani jazyk a nemůže se s nimi domluvit. 

To všechno nezajímalo ani opatrovníka (ÚMPOD), a následně ani Ústavní soud. Na ÚMPODu se babička dokonce dozvěděla, že "Dítě patří matce" - a ať jí ho rychle předá, jedno kam. 

Následně Ústavní soud, kam doputovala stížnost matky na to, že jí babička nechce - po dvou měsících české školy - dítě vydat čistě formalisticky a absolutně bez zájmu o věc samu rozhodnul, že babička dítě vydat musí, což opřel o dva předpoklady : 

Místo obvyklé - to už jsme probírali, podle ÚMPODu, i podle ÚS, je pro české dítě, které vyrůstalo v českém prostředí a jiný jazyk než češtinu neovládá, kde má také všechny příbuzné a veškeré zázemí, včetně rodinných kořenů - místem obvyklým - Hamburk, protože to matka tak chtěla. A ÚS si vystačil s tvrzením, že místem obvyklým je pro dítě to místo, za které ho označí osoba, jež má dítě svěřeno do péče. Tedy - jakékoliv místo na světě, aniž by se někdo namáhal zkoumat, zda tam vůbec kdy dítě bylo, jak dlouho, nakolik zná tamní poměry, jazyk, atd. 

Druhým předpokladem, který mohl ještě zabránit vydání dítěte do ciziny, bylo, že by mu tam hrozila újma. Na zdraví, psychická, že by bylo případně i ohroženo na životě. 

Dítě tam už jednu újmu zažilo, což jednoznačně vypovědělo po návratu k babičce - a to už tím, že bylo v cizím prostředí, kde nikoho neznalo a nerozumělo jazyku. Podle ÚS ovšem žádná újma dítěti nehrozí - což opřel o zprávu německé sociálky (Jugendamt), která psala, že prostředí u matky je v pořádku a dítě je tam spokojené. 

Jak to mohla sociálka zjistit, když nejen dítě, ale ani matka, neumí dodnes pořádně německy, matka patrně jen pár frází, se kterými si vystačí v hospodě - a se sociálkou se tedy bavil výhradně partner matky, který situaci popsal podle toho, jak se mu to hodilo a jak si matka přála. S nezletilou tak opět nehovořil nikdo. Její názor a její utrpení nikdo neznal - a nikoho nezajímalo. 

A pak za co si tyhle orgány platíme.  

Takže : Pro české dítě je místem obvyklým Hamburk a újma mu tam nehrozí, protože to tak napsala německá sociálka (která se s dítětem vůbec nebyla schopná domluvit). 

Dítě má dnes nemalou újmu už jen z toho, že ví, že tohle rozhodnutí ÚS dnes umožňuje, aby si pro něj matka kdykoliv přijela - a s hrůzou reaguje na každé zazvonění, každé zastavení auta poblíž domu. 

Psycholožka napsala zprávu, v níž vcelku zřejmě popisuje, jaká újma v současnosti dítěti hrozí, bude-li matce do Německa vydáno - s tím, že patrně bude utíkat zpátky nebo se pokusí o sebevraždu nebo se z toho zblázní - což opět nikoho ze zasvěcených nezajímá. 

A tak - po právní stránce - nezbývá než čekat na nové rozhodnutí ve věci samé - tedy ve věci svěření dítěte do péče - kde dosud žádné dokazování neproběhlo, takže nikdo ani neví, co je vlastně matka zač a jaké má výchovné předpoklady, když z celého dosavadního vývoje jednoznačně plyne - že žádné. 

Vlastnímu dítěti klidně řekne, že jestli si nepřijede pro svoje věci, tak že jí je vyhází na ulici, o škole už jsme psali, dítě by bylo v německé škole naprosto zoufalé, o péči matky taky - celé dny je nechávala samotné s "přítelem", což je holá lebka a k dítěti měl vztah asi jako ke králíkovi v krabici. 

A TOHLE VŠECHNO  JE  - podle ÚMPODu, i podle ÚS - nejlepším zájmem dítěte... Přeci ho po celou dobu tak pečlivě  sledovaly... 

O tom. jak usilovně hledal Ústavní soud pro sebe alibi, mj. svědčí už sama skutečnost, že tuto ÚS vůbec vyřídil. Tedy, nejen to, že je vyřídil kladně, ale už to, že ji vůbec začal projednávat - protože ústavní stížnost byla podána současně s nepřípustným dovoláním, v podobných případech zatím vždy ÚS ústavní stížnost odmítnul pro předčasnost - s tím, že nebylo dosud rozhodnuto o dovolání.

Tady, najednou, to vůbec nevadilo. 

______________________

______________________

 

A až příště začnou někde, na mezinárodní scéně, skandalizovat český Ústavní soud, nebo naše poslance - tak řeknou : Podívejte se, jak vzorně plníme Haagskou úmluvu : A jak vzorně vydáváme děti :

České děti, z českého prostředí a českých rodičů - do Německa...  Kde nikoho neznají, s nikým se nedomluví - takže si ani nebudou moci na nic stěžovat... 

 

________________________

________________________

 

 

 

 

______________________

 

______________________

 

 

 

________________________

 

 

_______________________

_______________________

 

A pak že nejsou nástupci... TOHLE  je 2. generace Bakalářovy Clivie

 

 - a podívejte, jak se má k světu... Loni přesazená, rozpukla akorát na Velikonoce. 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-02 10:56
Intelekt, když bez duše, tak podoben jest ropuše, či slepci s mečem v tanci...
Karel Kryl.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 07:30
Velký pátek :

blesk.cz/.../...
0 # Allan 2021-04-03 12:01
Loterijní společnost Ústavní soud ČR výjimečně vzácně vytáhnul z osudí správný nález a celkem přesně ho i tentokrát odůvodnil. V souladu se základními společenskými principy, uznávanými a platnými zákony a selským rozumem správně rozhodnul, že dítě nezletilé patří ke svému rodiči! A bude respektovat jeho vůli a zodpovědné rozhodnutí. Především i v situaci, kdy ovlivněné dítě sice vysloví svůj názor, ovšem ten není žádná posvátná kráva a automatickým vodítkem ke konečnému rozhodnutí soudu.

Která soudkyně na MS Brno měla záchvat rozumu a dokázala vynést neobvykle spravedlivý rozsudek? Jako obyvkle právu nijak nepomohl odvolací senát KS Brno, asi opět hlupák JUDr. Zrůst a se svými kolegy zpackali výjimečně správné rozhodnutí prvoinstančního soudu. Podobně jako v případu Alexie a dalších. Nepropadejte naivnímu optimismu, není to rozhodně žádné potvrzení pozitivního trendu. Důvodně se obávám, že ústavní soud se vrátí k potvrzení své zbytečnosti a předražené iluzi obhájce práva.
0 # Allan 2021-04-03 12:07
Objektivně nezbývá než pogratulovat šťastné matce a záblesku rozumu často se mýlícího senátu ústavního soudu. Maminka se snad konečně bude více věnovat dceři, protože první ročník základní školy pro dítě až v devíti letech je alarmující.

Pokud však dítě není polosirotek, zůstala zde otázka, kde je otec? Kde je druhý rodič? Nezajímá se o svoji dceru, vzdal úsilí o podíl na její výchově? Nedokáže, nechce se postarat a pečovat o vlastního potomka lépe, než tak činí matka?
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 13:37
Allan jaksi přehlédl, že soudy rozhodovaly na základě zcela nepravdivých zpráv, vystavených od stolu a bez znalosti věci. Přehlédl stejně tak, že dítě nikdy do Německa nechtělo a domicil má u nás, nikoliv v Hamburku, kam si jeho matka pouze udělala výlet za dobrodružstvím. To ostatně tvrdí (dítě) kontinuálně po celou dobu, ať už bylo u prarodičů tady, nebo v Hamburku u matky. Takže to asi nebude až tak způsobeno nějakým ovlivňováním prarodiči.

Konečně, není asi zas tak těžké pochopit, že dítě nechce jít do prostředí, kde nikoho nemá a kde ani nerozumí, co si kolem povídají - a kde se mu matka nijak nevěnuje, spíš je jí ještě na obtíž.

A z čeho bere Allan ten optimismus, že teď se mu bude matka věnovat, když se mu zjevně nevěnovala nikdy předtím, celých 9 let, to už je na věštecké dílně.

Lidi jako je Allan pustit k opatrovnictví, je jedna velká tragédie - a jsou to v podstatě titíž pomatenci a formalisté jako na Ústavním soudě.

Na případech, na kterých se - zcela zmateně a jen nešťastnou náhodou - podílel, je to pak zatraceně vidět. Ty už pak sotva kdo dá dohromady.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 13:46
Brasílie, Indie a Ukrajina - tragédie za pochodu. Ani Sputnik zjevně nezabral...

seznamzpravy.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 20:21
Jsme první generace, která předá svět v horším stavu než jej zdědila...


seznamzpravy.cz/.../...

________
Ano, i já si to myslím, a to už i dost dlouho před Covidem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-04 11:45
Vlastně nikdo nikdy není podjatý...

nechapavyadvokat.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-04 11:48
Čau lidi. Vydržte to zatím do poloviny května.
Co k tomu říci více,
vše jistí ruským švábem dosazená matka justiční mafie,
Maruška, domovnice.
Ohýbačka práva,
pro níž stát je dojná kráva.
Poznal jsem ji osobně,
hvězdu co začala své justiční řádění na Kladně.
A tak tato justiční pizda,
má na starost vyšumění do ztracena kauzu Burešova Čapího hnízda.
J.K.

Kauza Čapí hnízdo znovu prodloužena do poloviny května. Nebo do vytracena? – Forum24

_______________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-04 11:51
Úřad pro podporu týrání dětí - aneb : Zkušenost je prostě nepřenosná a kdo to nezažil na vlastní kůži, nikdy nepochopí metody a vyjadřování otců a jejich zmocněnců...
________________

Nevím, zda se to k Vám dostalo. O kauze vím už nějakou dobu, ale zmínka o Vás mě trkla až teď.

Kdo se nesetkal s opatrožumpou, prostě neuvěří, a kdo, byť i jen letmo nahlédne, začíná "otci" a "zmocněnci" užívané metody chápat.

Stejně však platí, že sytý hladovému nevěří a kdo nezažil na vlastní kůži, prostě neuvěří, protože zkušenost je nepřenositelná.

Pecina snad vlastní děti nemá, tak ani nemůže vědět, co je (nezaviněná) ztráta vlastního dítěte.

paragraphos.pecina.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-04 15:25
Za blbost se platilo a platí...

Minářův spolek rozfofroval 6 melounů, které mu lidi v naději na podporu demokracie poslali, pak skončil.

Není stále nic výnosnějšího než obchod s lidskou hloupostí. A nestačím se divit, kolik hlupáků mu naletělo.

Levicoví hlupáci se nechali uplácet koblihami, ti, co si mysleli, že jsou pravicoví, zase bezúčelným vyřváním se na Letné...

Dávali tak vizitku hlavně sami sobě.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 13:10
Další miliony od naivních prosťáčků, podporujících Miliony chvilek, půjdou na soudní spory...

Opravdu, demokracii v této zemi jste nemohli podpořit lepším způsobem...
____________________

Minář napadá Právo i Novinky.cz. Šest milionů prý utratil za propagaci


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 12:59
Bývalý komunista - je jako bývalý černoch. Aneb : Kdo hloupý jednou, hloupý napořád.

Jestliže se Pavel Kohout přiznává, že se zhlídl v presidentu Zemanovi - a dnes je z toho zklamán - pak člověk ihned pochopí, jak to asi bylo s jeho rudým - prý naivním - nadšením v 50. letech, kdy stejně hloupě naletěl totalitní ideologii, kterou mocně oslavoval - a pak toho záhy litoval.

Že prý "procitnuL".

Jak vidět, tihle lidé neprocitnou nikdy, komunistické ideologii nemohl naletět nikdo, kdo by nebyl povrchní naivní hlupák a populista - a nutně se to s ním pak táhne, zcela samozřejmě, celý život....

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 13:08
I pod tlakem veřejnosti konečně Domovnice přijala moudré rozhodnutí - nejmenovat letos žádné nové soudce, když navíc počet nových případů v justici rapidně klesá.

Předsedové soudů si ovšem hodlají prosadit svou - příliš mnoho jejich známých potřebuje upíchnout svoje jinak neupotřebitelné dětičky.

Takže se můžeme těšit na další vlnu nových pologramotů, lemplů a nýmandů :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 13:12
ČR má znovu v čele svého Jakeše :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 13:13
Falešný odboj poslanců a ministrů ANO má pomoci Babišovi. Je to však jen trapná fraška

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 13:25
Respirátor horší Covidu :

Přebírám z mailu, který jsem právě dostal :

250 tisíc lidí umřelo kvůli přivandrovalci ze Slovenska - a pitomcům, co mu za koblihu dali hlasy :

______________

Nazdar Jiří, v důsledku nezodpovědných politických lapsů již muselo zemřít dvěstěpadesát tisíc lidí, u kterých nikdo nezkoumal, na co vlastně zemřeli. Jedno je však jisté, že zemřeli kvůli jednomu přivandrovalci v utajení jako slovenský ( bocian ), česky čáp, který zde v České republice zneužil dotací EU, aby se zahnízdil, a to jak bytostně tak politicky.

Andrej Babiš alias “ Bureš “ nad kterým se už konečně také stahují mraky a který se obklopil v České republice hromadou přihlouplých a pochybných kývačů, které nakonec politicky potápí a potopil. Do křesla ministerstva zdravotnictví po odvolání odborníka si Estébák Bureš dosadil svého ministra z dětské nemocnice zcela totálně neschopného MUDr. Jana Blatného který svojí činností je zjevně novodobým Mengelem v dušení vlastního národa a poněkud hloupými pokusy se snaží zadusit vlastní národ, nošením respirátorů a který si při komických politických výstupech dovoluje hodnotit sám sebe slovy jaký je odborník v České republice.

Já osobně jsem z toho respirátoru dostal velmi silný zánět průdušek, což zjevně vyvolalo stav, že se mi v průduškách nadměrně začal tvořit hlen. Aby mě někdo v této hroutící se zemi, v České republice, ošetřil, musel jsem absolvovat pravidelně výtěrové testy na Covid - 19, které musím předložit při návštěvě lékaře , že jsem negativní.

Na základě vyšetření a této skutečnosti mi bylo doporučeno Primářem plicního oddělené Nemocnice ve Vyškově spávat pět dnů v sedě, aby mě neudusil (nezadusil) hlen. A ještě k tomu každý den jsem musel navštěvovat ambulantní léčbu.
Plicní ambulanci k sérií žilních infuzí skládajících se z 1 amp Dexamedu á 1 amp. Syntofilinu a nebo z 1 amp. Hydrocortizonu, ani tato terapie mi nezabrala a nepomohla.

Na základě doporučení před Velikonočními svátky jsem musel být okamžitě transportován do Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně, kde jsem musel být okamžitě podroben další ultrazvukové laparoskopické operaci s výplachem všech zasažených dutin..

Po tomto zákroku se můj zdravotní stav pomalu a jistě zlepšuje a musí být tzv. zaléčen každodenní ambulantní léčbou v Plicní ambulanci Vyškov v sérií žilních infuzí skládajících se 1 amp. Syntofilinu a nebo z 1 amp. Hydrocortizonu.
________________

Tolik z mailu.

Není nakonec lepší a snazší ten Covid dostat - než se denně dusit tzv. zdravě dobrovolně ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-05 20:39
Dozvuk kauzy opencard: šéf soudu svědčil na Sotolářově svatbě, v kárném řízení navrhl mírný trest | iROZHLAS - spolehlivé zprávy


irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-06 06:00
Omyly ? A kolik stály naschvály ??
_____________

Omyly justice loni stály státní kasu 180 milionů


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-06 09:06
Mafián Faltýnek : Jde mu jenom o prachy, provize, kde co ukrást, zašmelit - a skrýt to. Typický šéfposlanec ANO.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Allan 2021-04-12 10:16
Auor má patrně sám problém pochopit správně smysl a obsah textů jiných osob. Jeho vlastní úsudek je podobný, jako rozporuplné a nepřezkoumatelné rozsudky české justice. Autor z textu úspěšné ústavní stížnosti správně dokonce podtržením zvýrazňuje tentokrát výjimečně správné formulace jindy často se mýlícího ústavního soudu. Nikdo bez důvodu nemůže odebrat díte vlastnímu rodiči, ani prarodiče, místo bydliště určují rodiče apod. Německý úřad Jugendam dělal 2 x šetření v době, kdy dcera v Německu minimálně jednou byla. Vlastní rodiče této matky ji chtějí připravit o její dítě? Jak si tedy dceru vychovali? Nebyl by to spíše důkaz jejich vlastního selhání při výchově potomka a nyní se projevují podobně sobecky? Vnučku zadržovali od prázdnin 2019? Oni způsobili negativní důsledky vůči ní.
Advokátka matky v reportáži velmi srozumitelně vysvětluje správnost tohoto rozhodnutí ústavního soudu.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.