Degeneranti z ÚMPODu : Spokojí se už jen se "srozumitelností"

Jak se říká, pokud jde o justici, dna nebylo dosaženo - a všechno je možné. Zvláště šokující příklad stupidity předvedl naposledy ÚMPOD. 

 

ÚMPOD - dlouho už neměl štěstí na ředitele. Připomeňme psychopatku Lenku Pavlovou, kterou naše sdružení nepustilo do práce - a kterou tam nainstaloval jiný psychopat, Peťulka z ODS. Dnes ho šikanuje domácím násilím Jaňulka, což mu zjevně plně vyhovuje, potřeboval patrně denně zmrskat důtkami (a my s ním v rukavičkách...), a to jako prase drbání. 

Psychopatka Pavlová zlikvidovala tento Úřad způsobem, že tam nezůstal kámen na kameni. S velkou feministikou kupodivu nechtěly dělat především ženy, a protože jich tam byla stoprocentní většina, úřad v podstatě přestal fungovat. 

Bohužel, nově nastoupivší kapitán Kapitán by zjevně potřeboval projít týmž očistným procesem. 

Stal se z něj nadutý a zcela nevýkonný tlusťoch, který na svou práci v podstatě resignoval a žije z podstaty věci. Resp. nechává se unášet vlnami dějin jako tsunami - a plně mu to vyhovuje. Úřad zamořil akademickým odpadem, který nezvládá základy češtiny ( o jiných vědních oborech je zjevně zbytečné uvažovat) a který se tam v podstatě jen válí za státní peníze, popřípadě si organizuje výlety do ciziny - za tytéž peníze. 

O rodinné morálce nemá tenhle společenský odpad ani základní povědomí, taky ji po něm nikdo nevyžaduje. Tlusťoch pak nejméně. Ten vyžaduje bifteky, ne morálku. Hranolky, ne znalosti. 

Poslední příklad komunikace s tímto naprosto zbytečným obludáriem, schraňujícím úchyláky všeho druhu, už je takového druhu, že jsem se rozhodl ho zveřejnit, aby si obrázek udělala i širší veřejnost. 

Obludárium poslalo dopis. Jednomu z mých klientů (správně měli mně, jakožto jeho zástupci, to se zjevně báli, tak se pokusili mne obejít - a poslali dopis přímo otci, žijícímu v zahraničí). Když mi ten dopis přeposlal, nestačil jsem se divit. Byl plný chyb, včetně hrubek. 

Vrátil jsem ten dopis obludáriu zpátky - s tím, že je plný gramatických chyb, ač ho vystavil nějaký místní debílek, zaměstnanec obludária, ověšený bezcennými akademickými tituly. 

A protože plat berou za bezchybnou práci, že žádám, aby ten dopis poslali znovu - a tentokrát bez bych. 

NEBYLI TOHO ZJEVNĚ SCHOPNI !!!!!!!!!!!! 

Namísto toho mi odpověděli - viz příloha - že ano, v dopise chyby sice jsou - ale postačí prý srozumitelnost, a ta zůstala zachována. 

Sláva !! Tak prý si rozumíme. 

Až přijdete na ÚMPOD, používejte zásadně znakovou řeč, česky ta pakáž rozumí jen něco. A učit se nehodlá.

A dotazy ohledně toho, zač tuhle pologramotnou chátru stát vlastně platí, směřujte výhradně na MPSV, panu ministrovi Jurečkovi. Třeba, když už ne češtinář, tak jim v tom pomůže alespoň Bůh, jako lidovec by o tom měl něco vědět... 

 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

ÚMPOD - JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

 

VÝZVA K ODSTOUPENÍ

 

Vážený pane řediteli,

            Vyzývám Vás tímto k neprodlenému

ODSTOUPENÍ  z funkce ředitele ÚMPOD

a uvolnění této funkce erudovaným lidem, a to se zdůvodněním, že nejste dlouhodobě schopen zajistit dostatečně kvalifikované osazenstvo Vašeho úřadu, které evidentně - vzdor četným, zjevně bezcenným titulům - nezvládá už ani úřední jazyk, jenž by navíc pro ně měl být i jejich jazykem mateřským. Viz dopis Vaší právničky Markéty Kačerové Novákové z 3.5. 2022.

            O odborné erudici pro vykonávanou práci jsem se mohl osobně přesvědčit u pracovnice Kateřiny Kočičkové při jejím extempore u soudu v České Lípě - o rodinné morálce neví nic, je to zakomplexovaná a zamindrákovaná feministická chudinka, naprosto nevhodná pro výkon svěřené funkce.

            Vzhledem k tomu, že jste tyto poloprimitivy nabral a nainstaloval Vy a nesete za ně také osobní odpovědnost, vyzývám Vás, abyste neprodleně tento úřad opustil, s tím, že ten je před rozvratem, ne nepodobným tomu, co zavinila psychopatka Lenka Pavlová v r. 2008.

            Jako manažer jste zhola bezcenný a naprosto jste selhal, Vašich odborných kvalit jsem si nikdy nestačil povšimnout.

            S pozdravem

 

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                                                                       předseda o.s. K 213

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 11:58
Babišovo hnutí si hraje na chápavého posluchače trápení obyčejných lidí. Vláda mu to zbytečně usnadňuje

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 14:03
www.forum24.cz/jak-babis-zastavil-plynovody/

Jak Babiš zastavil plynovody ... :


...A budoval OPAL na Nord Stream. My jsme přece informovali dávno o tom, jakým způsobem Polsko nejen budovalo nejen nezávislost na energetických surovinách z Ruska, nýbrž i varovalo před ní celou EU. Dnes musí EU neochotně přiznat, že polská vláda Sjednocené pravice měla pravdu. Z medií především německých, avšak nejenněmeckých, se dovídáme, že uvedení Německa a většiny EU do závislosti na energetických surovinách z Ruska byl omyl, přičemž tento stav je sváděn na jedinéío viníka, exkancléře G. Schrödera. Nebyl to omyl, a ani exkancléř není jediný viník, byť je mezi viníky zejména s Merkelovou (a nejen s ní) jednou z klíčových osob. Uvést Evropu do závislosti na energetických surovinách z Ruska je v r. 1982 v SSSR sestavený, na po etapách na řadu desetiletí promyšlený, a cílevědomě realizovaný plán. Nejen Schrödera, nýbrž i Merkelovou. muselo vytvářet celkové německé prostředí, ovlivněné dlouhodobými ruskými dezinformačními operacemi. Prostředí, v němž nabyli vliv - Bohužel nejen intelektuální, ale také kapitálový - ruští vlivoví agenti. Establishment rekrutující se z mladých militantních levičáků sedmdesátých let, aktérů studentských bouří 1968, odvracející v západoevropském prostředí pozornost od sovětské agrese proti Československu. Establishment s pozadím komunistické teroristické Frakce Rudé armády Baadera a Meinhofové, vyznačující se únosy a vraždami "kapitalistů" (např. předsedy Svazu průmyslníků H. M. Schleiera), nebo únosy letadel (např. s představiteli států OPEC z Vídně do Alžíru, avšak nejen ten) - fungující pod kuratelou KGB. Z tohoto zázemí vzešel např. Schröderův ministr zahraničí Joschka Fischer. A po sjednocení Německa syntéza se zázemím Stasi a ruských služeb. O tom, že Merkelová byla agentkou StaSi "Erikou", lze či bylo po léta najít na sociálních sítích množství zmínek. Dokonce diskusní pořady k tomuto tématu ještě před deseti lety měly německé zemské veřejnoprávní televize WDR a MDR, ovšem nebyly - nemohly být odvysílány. Příchod Gorbačova akorát znamenal ústup od militantních metod "světové revoluce". krom toho, že byl reakcí na důslednou politiku uzbrojení SSSR vedenou R. Reaganem, musel respektovat i potřebu přesvědčit svět, že SSSR už není nepřítel, že komunismus se rozpadá, že se liberalizuje. K tomu sloužil v dějinách nevídaně rychlý sled revolucí roku 1989 korunovaný rozpadem SSSR v r. 1990. Současná neobolševická agrese Ruska proti Ukrajině je jen poslední kapkou po předchozích ruských agresí - proti Čečensku, proti Gruzii, v Sýrii, anexe Krymu 2014 - nová agrese proti Ukrajině zkrátka dává jen nejpádnější důkaz, že komunismus nebyl v r. 1989 poražen, a že Západ spolkl "i s navijákem" celou globálně organizovanou dezinformační operaci ruských a jim podřízených komunistických tajných služeb, jejichž agenti ve svých státech přešly do ilegality, avšak fungují dál, dokonce v čelných funkcích v jednotlivých státech - viz typicky zrovna Babiše - i v orgánech EU v jednotě "kapitálových koalic" s ruskými oligarchy (typicky viz Guy Verhofstadt, mající kapitálovou účast ve filiálce Gazpromu v Belgii...). Zkrátka dnešní doba ukazuje zcela jasně, že to, že 1989 i (hraný) rozpad SSSR 1990 byl strategickou ruskou a komunistickou dezinformační akcí v globálním měřítku, je skutečnost, nikoliv teorie spiknutí. Pokud jde o Polsko: Jeho pravice, které se dostalo mandátu voličstva v r. 2015 po letech bojů a argumentační i ideové oblasti, prohlédlo tuto dezinformační akci, jejíž figurou byl mj. u povalený agent komunistických tajných služeb WaŁęsa jako (domnělý) vítěz nad komunismem. A začalo čelit ruským snahám intelektuální cestou - tím se stalo ruským záměrům nebezpečné. I pomahačům Putinova režimu - jeho četným trojským koňům uvnitř EU.

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.