Tomáš Jadlovský vydal napínavou knihu

A v ní popsal nejen své zkušenosti se zcela nefunkční českou justicí, ale také spokojené týdny strávené se synem v zakavkazské Arménii po tzv. únosu, skutečný únos dítěte najatými bandity zaplacenými matkou, až po život psance, jemuž jen soudnost a cit pro přirozené právo ze strany arménských orgánů zaručují pobyt na svobodě, ovšem pouze uvnitř této země. 

 

Zatímco naše "západní civilizace" na něj myslela jen mezinárodním zatykačem. 

A zatímco Tomáš knížku, já k ní předmluvu. Zde je : 

_________________

 

 Vyprávění Tomáše Jadlovského,

Jednoho z mála našich úspěšných  „únosců“  vlastního dítěte, kteří se rozhodli - po letitém a marném vyčerpání legitimních možností - vzít spravedlnost do vlastních rukou a vychovávat vlastní dítě po svém, o jeho životním rodičovském příběhu, nepostrádá napínavosti a čtivosti.

Příběh diplomata, marně usilujícího o smysluplný podíl na výchově vlastního syna a následně ho odvážejícího do arménského exilu, čtenáře bezesporu zaujme nejen stručným a věcným slohem, kdy se rychle dozví množství informací, jež ho k dalšímu pokračování příběhu stále silněji přikovávají, ale i popisem pozadí diplomatického prostředí, ve kterém Tomáš část svého příběhu strávil - a díky němuž také nakonec získal zázemí pro úspěšný odvoz svého syna z moci nevyrovnané matky a především pak alibistických, předpojatých a zcela diletantských, o to však rasantnějších zásahů justice, a to jak naší, tak španělské.

Je bezesporu smutným, a současně symbolickým paradoxem děje, že tento původně kariérní diplomat, se slibnou budoucností před sebou, jenž měl ve své nezkušenosti representovat údajně svobodný demokratický stát v nesvobodném Bělorusku, vydávaném u nás za symbol totalitní moci a zvůle, posléze na vlastní kůži poznává zvůli totalitní justice, a to nikoliv běloruské, ale naší či španělské, když ty měly řešit vcelku běžný opatrovnický spor rodičů o společné dítě.

Jako diplomat, neznající české justiční prostředí, je šokován, když jej nuceně poznává blíže, z vlastní zkušenosti,  a vidí, že zde zákony neplatí, ty psané jsou jen pozlaceným vývěsním štítem, za kterým se skrývá zaplivaná a špinavá hospoda ještě hluboce ponořená svými základy do totalitních 80. let, umocněných navíc novými pocity absolutní moci a beztrestnosti soudců, kteří se ve své většině utrhli z řetězu totalitní kontroly, aniž ten kdy byl nahrazen pocity demokratické odpovědnosti a úcty k právům jednotlivce a osobnosti člověka, dítěte pak především. A také odpovídající kvalifikací, kterou nikdo nevyžaduje a nikdo nekontroluje.

Propad z prostředí mezinárodní diplomacie do 4. cenové skupiny justiční džungle je ostatně šokem nejen pro karierního diplomata, ale i pro běžného českého občana, zvyklého například již na pořádek a výkonnost některých soukromých, či mezinárodních firem.

Poutavé vyprávění o jednom společném víkendu, který se podařilo prodloužit až na rok a půl  společného života v daleké Arménii, z dosahu evropské justice a evropských zatykačů, bezesporu zaujme nejen ty, kteří mají s opatrovnickou justicí své smutné zkušenosti.

Autorovo vyprávění mimoděk naráží i na další, a to velmi závažný, a přitom naprosto masový, byť dosud zcela opomíjený, problém - totiž naprostou nepřipravenost a nevzdělanost chlapců a mužů v otázkách ženské psychiky a vzorců chování, jež často včas vysílají důrazné varující signály, které bohužel mladí chlapci většinou nepostřehnou, nebo jim nevěnují žádnou pozornost, ačkoliv by naopak velmi pečlivě měli. A nejsou to zdaleka jen ty, které autor sám uvádí.

Bystrý čtenář s životními zkušenostmi je jistě postřehne i mnohde jinde (od momentu seznámení - na koleji při společném kouření - viz „Nikdy si nic vážného nezačínej s kuřačkou“, přes asociální vykořeněnost nevěsty (domů se na nikoho netěší, nikoho tam vlastně nemá, s matkou vychází na ostří nože - viz „ Nikdy si nic nezačínej s nikým, kdo nemá vyrovnané vztahy k oběma svým rodičům“ - až po evidentně už rasantní varovný signál, kdy dotyčná po několika letech manželství nechce dítě, což vždy svědčí o osobním sobectví, citové nezralosti a osobnostní nevyzrálosti, a nakonec až po závěrečnou zášť vůči úspěšnějšímu partnerovi, namísto aby se z ní druhý z partnerů upřímně radoval).

Tomášovo vyprávění, končící závěrem, že se nikdy nechce vrátit do České republiky a ani synovi nedoporučí, aby v ní, nebo ve Španělsku žil, je jak výstražným mementem, o co tento stát přichází, když necitlivě vyštve vlastní inteligenci a jedince převyšující běžný průměr jenom proto, že se s průměrem odmítají smířit, tak bohužel i resignací na dané - znepokojující - poměry, kdy lze mít za občanskou povinnost, alespoň jak já ji chápu, bojovat se zlem tam, kde to je - a převzít odpovědnost za stav a vývoj vlastní země s tím, že by se každá generace měla snažit předat ji generaci nastupující ve stavu o něco lepším, než ji převzala.

Je pro mne smutným poznáním, že - navzdory značnému úsilí a obrovským mravním i lidským obětem nejen Tomášovým - se naší generaci tento odkaz zjevně nezdaří splnit.

Přesto, nebo právě proto, je kniha poutavým, zajímavým a netradičním čtením i pro ty, co o opatrovnické justici nebo Tomášově příběhu neví vůbec nic. A čte se jedním dechem. 

__________________

__________________

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

https://www.kosmas.cz/knihy/505027/otec-na-uteku/

 

__________________________

__________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 12:00
Dohodu o vině a trestu sepsali soudci až u kárného senátu, za průtah padla důtka

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 14:06
Brněnský soudce bud obžalován za nátlak na nezletilou... :
_______________

Jó Brno je zlatá loď...

Zajímavý článek, no doufejme že nalezené porno není na disketách....

novinky.cz/.../...

Třeba v tom že soudce se představí a nabídne bezplatnou právní pomoc..

Podobnou nabídku jsem dostal nedávno, že známý/á je nyní nový soudce/soudkyně a pokud
bych potřeboval nějakou pomoc či něco u soudu zařídit, že se mám ozvat..

Letos tu privatizaci práva rozjeli ve velkém stylu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 16:11
O polské justici :

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 20:02
Ad irozhlas.cz/.../...

Před cca třemi týdny bývalá americká velvyslankyně v Polsku, Georgette Moosbacherová, otevřeně veřejně prohlásila, že celá kampaň o údajném rozvráceném systému polského soudnictví, je ruskou dezinformační akcí, kterou nekriticky přijaly EU, Západ, včetně USA, a Polsku se omluvila. Pokud pronesla takový výrok bývalá americká velvyslankyně, tak jistě měla přístup k podkladům, k jakým nemá přístup řadový občan. Dnes je za Evropskou Komisi v EU jedním z hlavních aktérů této kampaně europoslanec odpovědný v EK za oblast práva, Didier Reynders. Jeho palba proti polské dekomunizaci justice, vrcholící minulý týden jeho slovy, jimiž stav v Polsku přirovnává tomu Putinovu, není žádným překvapením pro ty, kdož napřed zkoumají politické a dnes hlavně finanční zázemí - viz publikaci, sice tentokrát ze španělských stránek, aspoň čtenáři schopni číst anglicky, francouzsky nebo španělsky - zde:

atalayar.com/.../...


- Bruselští přátelé super-oligarchy Deripasky, dle něhož „dvě v Bruselu usazené neziskovky prominentně figurují v síti ruského super-oligarchy Olega Deripaski". Jedna z nich byla středem vyšetřování ve věci praní špinavých peněz, od které bylo překvapivě upuštěno. Ke „kruhu přátel“ této neziskovky patří eurokomisař Didier Reynders “. Deripaska je osobou nejužšího kruhu samotného Putina.

Vyjádření pana premiéra Fialy „dodržování pravidel právního státu může jít teď v případě Polska stranou“, pronesené v souvislosti polské podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem mj. v odpovědi Reyndersovi, přijímám se smíšenými pocity a ptám se: Jaké měl pan premiér informace o klíčových osobách tohoto protipolského tažení, zvláště za okolností, kdy toto více a více (i v mezinárodním měřítku) smrdí, ruskou stopou?

Poslanec Peksa, opakující zde slova bývalé české velvyslankyně Magdy Vašáryové z twitteru o údajně rozvráceném polském soudnictví, mohou být slovy politika, jenž o Polsku absolutně nic neví, čili slovy co do znalostí Polska a jeho historie a prostředí totálního fachidiota, nebo vlivového agenta Ruska. Fachidiot nemá v politice ani ve veřejné funkci co dělat, agent nepřátelské mocnosti pak patří před soud!

Freeeurope
______________
Pan premiér Fiala byl zjevně pod vlivem masových oblbovacích akcí mainstreamu, spolufinancovanému justicí (českou) proti Polsku. Kdyby se pan premiér radši zajímal o justici českou, nežli polskou, udělal by rozhodně lépe. Ostatně, jako každý, kdo plácá o něčem, o čem nic neví.

O české justici ale vědět má, a je tím povinen občanům. Od toho je premiér. A nejen vědět, ale také za ni zodpovídat, tedy včetně zásadní reorganizace, je-li její současný stav špatný. A nejsem si jist, zda si pan premiér připustil aspoň to.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-06 07:47
Ať se pan premiér Fiala zajímá o českou justici, ano! Co se děje v Polsku, sleduji po léta denně, ať jsem zrovna v Polsku či nikoliv.
Soudní dvůr EU dokonce vydal na prejudiciální dotaz Polska tvrzení, že členství soudce (před r. 1989) v komunistické straně nebrání jeho nestrannosti (!). Pokud pan premiér nechce skončit v budoucnu v nějakém vykonstruovaném soudním procesu, k jakému by při nějaké turbulenci v dění v Evropě i v ČR (třeba následkem možné války) mohlo případně dojít, a v němž by sloužila ta (pseudo)justice jako politicko-ideologický nástroj a nikoliv jako nezávislá justice, pak je nejvyšší čas, aby začal iniciovat v justici pořádek, a hlavně se obklopil kvalifikovanými erudovanými i morálně silnými právníky, pokud ještě nějaké najde.
Co se děje v Polsku: Zkompromitovaní soudci si založili (nedlouho po nástupu vlády Sjednocené pravice v r. 2016) sdružení "Iustitia", a postupem času jejich činnost graduje veřejnými demonstracemi proti vládě ruku v ruce s "totální" opozicí, přičemž demonstrace jsou placeny ze zahraničních neprůhledných peněz, sváženi jsou účastníci z celého Polska. Ze strany Reynderse (Belgie) anebo některých dalších europoslanců se TĚMTO soudcům dostává otevřená doporučení, aby ignorovali rozhodnutí soudů vyššího stupně či nadřízených orgánů resortu popř. vlády, nabádají hlavně k ignorování rozhodnutí polského Ústavního soudu s "odůvodněním", že nadřízený (i nad Ústavními soudy členských zemí) je Soudní dvůr EU. To je snaha v vnějšku o rozvrácení polské justice, o vyvolání anarchie.
Pokud Soudní dvůr EU: Tomu jsou dle smluvně-právní základny EU delegovány výlučně a jen záležitosti těmito smlouvami určené, takže Soudní dvůr EU právě porušuje tento smluvní základ, v jeho počínání roste svévole - a není to Polsko, nýbrž Soudní dvůr EU, kdo porušuje právo.
Pokud zastavení finančních prostředků jako trest za porušování práva (na jehož iniciaci se velkým dílem účastnila Jourová), pak výlučně a jen v případech konkrétního právně prokazatelného porušování práva při nakládání s finančními prostředky EU (při jejich defraudaci atp.). Pokud jde o Polsko, to je ze strany EU dokonce chváleno za velmi účinné využívání fondů EU (např. v budování dopravní infrastruktury atp.).
Pokud jde o Evropský Parlament:V tom má dosud většinu Lidová strana, v jejíž čelo Merkelová prosadila neúspěšného bývalého premiéra Tuska, zprofanovaného veřejně servilitou vůči tandemu Putin - Merkelová, servilitou, jakou známe u nejvyšších představitelů KSČ vůči SSSR z dob před r. 1989. Tento parlament dnes vydává rezoluce podněcovaná navíc denunciacemi polské "totální" opozice s Tuskem v čele, iniciující EK k výše zmíněným protipolským akcím, pracuje v "synergii" s určitými klíčovými osobnostmi EK s vazbami na Rusko (dříve to byl holandský levičák Timmermans, dnes Reynders, a také Jourová). Reynders byl popotahován v Belgii za korupci už v letech 2019 a 2021 (o tom najdeme zmínky i v mainstreamových mediích - jmenovitě mj. i také Financial Times či u Bloomberga), avšak vždy bylo vyšetřování nějak zameteno pod koberec. Nově však i v souvislosti s válkou vedenou Ruskem proti Ukrajině vycházejí stále nové a nové skutečnosti...Zkrátka EU dnes nezbývá pod tíhou důkazů ruských válečných zločinů a zločinů proti lidskosti než verbálně Rusko odsuzovat, vyhlašovat hlasitě sankce - ovšem korupční vazby řady osob, klíčových v rozhodování v EU bez ohledu na všemožné snahy je skrývat, mohou do budoucna vést dokonce i k vyprovokování dalších konfliktů v EU, což vyhovuje - především Putinovi.
Kdyby nebyla EU svedena na kraj takového scestí (směřujícím k vytvoření totalitního superstrátu, o jakém se lze dočíst v „Bílé knize“ rozvoje Evropské Unie do roku 2025, jejímž pilířem je „Manifest z Ventotene“! Pan premiér Fiala je politolog, a rád bych uvěřil, že tyto dokumenty dobře zná! Tedy pozor, neasociujte si pod názvem "federální Evropa" se státem složených z nějakých samosprávných suverénních územních jednotek!), kdyby byla fungovala jako společenství svéprávných národů, nebyla by především většina Evropy dnes závislá na ruských energetických surovinách, neměl by od ní Putin peníze na vedení válek, nebylo by dnes války na Ukrajině - a nereformovaná česká justice by byla se byla v demokratickém prostředí necítila tak jistá v jejích svévolích. Buď se podaří EU restrukturalizovat (vyhnat z jejích orgánů korupčníky a osoby spojené s Ruskem), nebo...se stává nebezpečí vnitřních konfliktů uvnitř EU reálem, v krajním případě i její rozpad. Řešením je cesta budovat od základu společenství národů Evropy. To hlásá od svého začátku nakonec polská vláda Sjednocené pravice, na rozdíl od mnoha lídrů Německa, Francie, států Beneluxu atd.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-05 16:12
Soudkyně má kladívko... Asi jako jediná :

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-06 09:44
Z oběti domácího násilí se vyklubala jeho pachatelka :

www.super.cz/.../

_______________
Článek mimo jiné dokumentuje, jakou obrovskou výhodou je české přechylování a jak se čtenář v textu úplně ztratí, když se (přechylování) vypustí. Není pak vůbec jasné, že jde o jeho manželku a na první přečtení si říkáte, s kým se ten Depp vlastně pral.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-06 10:00
Kvalitu lidí, věcí i událostí vždy spolehlivě prověřuje hlavně čas :

seznamzpravy.cz/.../...
____________

Mimochodem, také jasný důkaz, jak je demokracie slepá a že přímá volba hlavy státu byla zjevným omylem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-06 15:37
Srážka s vězeňským autobusem - Už je to 3 roky :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-07 12:35
Všechno má svůj čas :

Všechno má svůj čas. Ten na zrušení soukromých exekutorů právě nastal!

prahain.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-07 12:40
Předseda Ústavního soudu Rychetský čelí trestnímu oznámení kvůli svým výrokům o Klausovi

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-07 12:41
‚Když se aplikuje kolektivní vina, začíná selhávat právní stát.‘ Česko dál plošně odmítá Rusy a Bělorusy

irozhlas.cz/.../...
0 # Allan 2022-05-18 08:30
Vedle poučného dokumentu na you tube “Čekání na spravedlnost” je i tato kniha zdrojem poučení a inspirací pro chápavé, jaké je systémové opakované selhávaní české justice a mizivá vymahatelnost práva. I v rodičovských sporech, které vadným soudním rozhodováním poškozují nevinné děti.

Odhodlaný otec Tomáš Jadlovský se úspěšně dokázal postavit soudní zvůli a tyranii, na potřebný čas zachránil vlastní dítě od manipulující matky a únoskyně. Byli přemoženi teprve až za použití španělského státního teroristického činu na území jiného suverénního státu.

Právě svým odhodlaným činem pan Jadlovský vytvořil podmínky, že jeho syn o něm dobře ví a je téměř jisté, že v dospělém věku bude opět s vlastním milujícím otcem. Oba dva určitě uspějí a vyhrají proti justiční zvůli a agresivní matce.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.