Pravicová vláda je, KDYŽ...

Když máme pevnou měnu, nízkou inflaci (do 3-í % ročně), výkonný, štíhlý, objektivní a neúplatný státní aparát a úctu k jednotlivci, stejně jako k tradicím... A - máme to ??? 

 

 Dopis premiérovi, jmenovci Fialovi : "Můžete nějak stručně shrnout, v čem Vaše pravicovost spočívá ???" 

__________________________

 

  vážený pan

prof. PhDr. Petr Fiala

předseda vlády ČR

 

 

                                         Věc : PRAVICOVÁ VLÁDA A PRAVICOVÁ POLITIKA

 

 

 

Vážený pane premiére,

 

           

                           Chci Vás tímto požádat, zda byste mohl co nejstručněji a nejsrozumitelněji specifikovat, V ČEM SPOČÍVÁ PRAVICOVÁ POLITIKA  Vaší  PRAVICOVÉ VLÁDY a jak se projeví v jednotlivých oblastech společenského života.

 

            Po skoro půl roce vládnutí Vaší vlády si totiž tímto tématem nejsem nijak jist a žádných změn, hlavně ne změn k lepšímu, jsem si nestačil povšimnout.

 

            Dovolím si Vás informovat, jakou představu o pravicové politice mám v jednotlivých oblastech já a budu rád, když přijdete s Vaším vysvětlením a hodnocením.

 

            Mám za to, že :

 

I.                Prvním a hlavním úkolem pravicové vlády je boj s inflací, za pevnou měnu, a její co nejrychlejší snížení na přijatelnou evropskou úroveň, tedy někde mezi třemi a pěti procenty ROČNĚ, nikoliv měsíčně.

 

Nevyčítám Vám, že tu vysoká inflace je, tu jste zdědili po Burešových populistech, kteří ji rychle dokázali naplno roztočit, ale mám za to, že pravicová vláda by měla vědět, co chce v této oblasti dělat a měla by mít nějaké hmatatelné výsledky nejpozději do dvou let, a když nejsou zatím výsledky, tedy v současnosti alespoň jasný plán opatření, jak proti inflaci a za oživení hospodářství postupovat.

 

Zatím ale působení Vaší vlády budí dojem, jako že inflaci považujete za cosi jako přírodní jev, něco jako zemětřesení, který je sice tragický, ale se kterým se máme smířit a vláda s ním nehodlá (nebo neumí) nic dělat.

 

Podotknu ještě, že vysoká inflace, pokud by měla v této dnešní podobně nadále pokračovat, je sama o sobě dostatečným důvodem k demisi nebo k odvolání vlády - pro nezvládnutí ekonomického rozvoje země.

 

II.              Druhým a neméně důležitým úkolem KAŽDÉ PRAVICOVÉ VLÁDY je a bude štíhlý a výkonný státní aparát, který pracuje hladce, pružně, nestranně a efektivně.

 

V této oblasti jsem znepokojen vůbec nejvíce, protože v této oblasti se zjevně NIC NEMĚNÍ  a ani jsem nikde nečetl nebo neslyšel, že by mělo. A co a jak.  Přitom : Zejména justice a policie jsou v takovém stavu, že to nejen budí veřejné pohoršení, ale že to zcela ohrožuje a leckde i znemožňuje jejich normální, běžné fungování. Chyby,  nevzdělanost a neschopnost (a na druhé straně všehoschopnost) těchto složek jsou takového druhu, že je snadno rozezná i běžný školák, a přitom se jich titíž lidé dopouštějí zcela beztrestně pořád dokola, kdy navíc často ani nelze hovořit o chybách, ale o zjevných naschválech a masovém zneužívání pravomocí.

 

Zatímco boj s inflací se může jevit jako úkol složitý, pro erudované odborníky, očista a funkčnost státního aparátu by složitým úkolem vůbec nemusely být, protože úplně postačí vyvozovat vůči konkrétním (a obvykle stále týmž) lidem dostatečnou odpovědnost, a to nejen kázeňskou, ale i trestní, včetně povinnosti podílet se na náhradě způsobených škod, a to až do 100% jejich výše. Ti, jichž se to týká, by potom z tohoto aparátu buďto sami rychle odešli, nebo z něj byli vyloučení - a všichni ostatní už by jasně věděli, že takhle ne, takhle že se dostanou leda do kriminálu, bez nároku na výsluhy a důchod.

 

Proto mě velmi a obzvláště zajímá, co v této oblasti chce a hlavně udělá Vaše vláda, přičemž mám zjevně na mysli zejména dva resorty, tedy vnitro a spravedlnost.

 

 

Dovolte, abych současně poznamenal, že osoba současného ministra spravedlnosti Blažka nejen že není zárukou pravicové politiky jako takové, ale řekl bych, že ani běžného objektivně přijatelného standardu fungování jakéhokoliv státního úřadu demokratického státu.

 

 

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti se dávno stalo sociálním ústavem pro začínající justiční čekatele nebo naopak jinde nepoužitelné vysloužilce, jejichž pracovní výstupy - pokud jsou vůbec nějaké - jsou natolik tristní, že je vážně lépe, když raději nedělají nic. Ministerstvo dávno a ve velkém resignovalo na své kontrolní, legislativní a řídící funkce a pokud se jeho výstupy objeví na veřejnosti - včetně výstupů ze soudních řízení proti státu - jsou to věci natolik ostudné, že by žádný zodpovědný politik za ně odpovědnost nepřevzal. Nemluvě o skutečnosti, že jsou výsměchem pravicové politiky v praxi, neboť ta je založena především na úctě k jednotlivci a jeho právům - a současné MSp nedělá nic jiného, než se jim masově a denně, ve velkém vysmívá (viz chování MSp při “odškodňování” justicí bezdůvodně postižených osob.

 

 

Rád bych proto někde viděl nebo slyšel, co Vaše pravicová vláda hodlá zejména v těchto dvou resortech udělat pro to, aby se přerušila naprosto ostudná kontinuita s lety předchozími, kdy ČR je denně na tapetě ESLP, jeho rozsudky zpochybňuje, dlouhodobě sabotuje či ignoruje - a pokud vůbec, tak reaguje zásadně až pod tlakem veřejnosti, ať už domácí, nebo zahraniční.

 

 

 

III.            A konečně, za třetí - je to důraz na tradici a evropské hodnoty, a sem bych zahrnul především ÚCTU K TRADIČNÍ RODINĚ  a její ochranu.

 

Ani v této oblasti nepozoruji žádné změny oproti dřívějšku a těžko jen chápu, v čem je vůbec rozdíl oproti předchozím vládám (populistů a socialistů), a to navzdory skutečnosti, že MPSV vede lidovec Jurečka, jemuž by rodinné hodnoty měly být svaté především.

 

Naprosto mi chybí - nebo mi není znám - jakýkoliv plán opatření či činností, jež by vedly ke změně současné, většinou katastrofální, praxe orgánů péče o dítě (OSPOD), jež samy mají o rodinné morálce často jen mizivé, mlhavé nebo vůbec žádné představy a pro něž je často vyhovující prostředí, kde dítě dostane aspoň najíst a může se umýt - často oproti současné možnosti vyrůstat ve vcelku zdravém rodinném prostředí nebo alespoň prostředí spořádaném, oproti zcela neuspořádanému.

 

 

Podotýkám, že body II. a III. jsou nejen plně v kompetenci vlády, ale jsou také vcelku snadno proveditelné a uskutečnitelné, přesto v tomto směru vůbec žádnou činnost nevidím.

 

Na rozdíl od bodu I., jenž je opravdu určen jen ekonomickým odborníkům, ale i s ním je třeba začít (a přestat ho považovat za druh neovlivnitelné přírodní katastrofy).

 

Dovolte, abych Vám sdělil, že navenek působí Vaše vláda nikoliv jako pravicová, ale v podstatě stejně jako předchozí populisté, kteří neuměli nic jiného, než lepit díry dalšími děrami, jako např. udělit důchodcům slevy na dopravě a zvýšení důchodů - což v jiné obdobě vidím v současnosti rovněž, především jako příspěvek na každé dítě, namísto reálného zhodnocování měny, které by v konečném důsledku přineslo prospěch všem, nejen všem dětem.

 

Co horšího, zdá se, jakoby tyto problémy Vaši vládu a její členy ani nezajímaly. Jakoby si vystačila s tím, že si rozdala místa a prebendy sobě a svým známým - a tím “pravicová revoluce” skončila.

 

Pokud tomu tak skutečně je, znamená to degradaci a degeneraci všeho pravicového, včetně smutného, nutného důsledku - totiž že napříště už tzv. pravici nebude volit vůbec nikdo, tedy ani ten nejzatvrzelejší Babišův odpůrce.

 

               Velice se těším na Vaši odpověď - a zůstávám

 

 

                           S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                předseda o.s. K 213 

 

 

 

 

________________________

_________________________

 

 

 

___

Když jsem to tam dneska přines´, paní už kupodivu dopis dobře znala - a ptala se, proč ho nesu ještě fyzicky (když byl poslán mailem). 

Nevím, jestli jim tam chodí tak málo pošty, že si ji všechnu pamatují - anebo jestli tenhle dopis se nějak výrazněji lišil od ostatních. 

 

 

 

________________________________

________________________________

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-29 17:31
Platy soudců :

Hlavně peníze

Přečetl jsem si článek na české justici o tom, jak se justiční špičky obávají zmrazení platů. K tomu jsem byl nemile překvapený zjištěním, že stále ještě existuje soudcovská, na jejíž zrušení jsem podal návrh, stejně jako na zrušení unie státních zástupců již před řadou let. Ještě více jsem byl překvapený, že jako předseda soudcovské unie funguje pan Vávra.

Pan Vávra mi řekl coby předseda Městského soudu v Praze a trestní soudce ( už je to pár let ), že pokud nepochopí z prvních tří odstavců, oč v odvolání jde, tak takové odvolání (!)automaticky zamítá. K bordelu, který v té době panoval u Obvodního soudu pro Prahu 2 ( daný soud vyinkasoval 1tis. Kč za podání do protokolu, a peníze vrátil teprve když byl v exekuci) a k bordelu u Obvodního soudu pro Prahu 1, který měl za následek zplesnivění některých spisů ve spisovně, uvedl ten pán, že s tím nic dělat neumí a nemůže, protože české soudnictví funguje na principu, na jakém fungovalo již za France Josefa. K pronásledování politicky nepohodlných lidí a k jejich věznění uvedl, že každý režim má svoje politické oběti. Kdyby prý nebylo politicky motivovaných kauz, nebylo by potřeba tolik trestních soudců, a to by znamenalo (!) snížení významu trestní justice pro tu či onu vládnoucí partaj. V otázce korupce v justici a v otázkách, které se týkají nespravedlivého vedení některých civilních a trestních řízení mi sdělil pan Vávra, že plně zastává názor bývalé ministryně spravedlnosti, která prý řekla, že se k soudům (!) nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky. Takže od té doby nemám pochyb o tom, jakých kvalit někteří soudci jsou. A k těm platům si nemohu odpustit dvě věci. Tou první je zdůvodnění potřeby růstu platů ústavních činitelů potřebou zachování jejich ( soudců ) nezávislosti a nezkorumpovanosti. Všichni víme, že je to prázdná fráze. A tou druhou věcí je to, co dalšího soudci dostávají, respektive na co mají nárok. Doporučuji vřele přečíst si ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., v platném znění, konkrétně paragrafy 4 ( výše platové základny ), a dále paragrafy 5, 6 a 28 až 33.

Předpokládám, že nebude potřeba organizovat pro životem těžce zkoušené některé soudkyně a soudce sbírku. O platy soudců a o jejich existenci se netřeba strachovat.

JK
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-30 10:13
statista.com/.../...

Zde pro porovnání inflace v jednotlivých evropských státech dle Eurostatu (statistického úřadu EU). ČR Bohužel má třetí největší inflaci, zajímavé, těsně za ČR je Holandsko. Jak vidět, putin-inflace se projevuje skoro ve všech zemích, u ČR lze ještě přidat diletantské vládnutí Bureše - a máme to. Snížení spotřební daně na benzín i některá sociální opatření, jsou chvályhodná, to nakonec není praxe výlučně a jen česká. Každá země bojuje s inflací jak umí. Na druhé straně Bureš dal jen korunu úpadku, který už začal za vlád Burešovi předcházejících: Ty především neinvestovaly. A peníze, které se neinvestují na správná místa, ztrácí časem hodnotu -to je dané propojeností národní ekonomiky na mezinárodní trhy. Takže i vyrovnaný rozpočet v takové situaci, jakým se chlubila i Nečasova vlády, mohl být jedině dočasný. Vyhněme se přílišnému kritizování premiéra - proti němu směřují dnes veškeré slovní útoky ruské páté kolony). Jeho obrovským plusem je snaha odstřihnout se od závislosti na Rusku, zde jsou plány konkrétní (LNG terminál Svinoústí, plynovod STORK II do Polska). Finance stojí pomoc Ukrajině, ať utečencům, tak zbrojní, v níž je ČR v první pětce nejvíce pomáhajících zemí. Bohužel to má vliv na snížení životní úrovně - nejen v ČR.
Reforma justice - její důsledný úklid od "starých struktur" je naprostou nutností. V tomto ohledu se lze poučit zrovna na Polsku: Na desítkách či spíše stovkách soudních výroků starých struktur v justici, směřujících viditelně k sabotování všeho konzervativně smýšlejícího až i k podpoře celé ruské páté kolony v politické anebo i veřejné sféře, ty navíc otevřeně podporované početným putinistickým establishmentem, ovládajícím hlavně německou politickou scénu a jejím prostřednictvím i EU. Problémem je i výchova nových erudovaných odborných kádrů - neboť i oblast výchovy byla nejen v ČR nebo Polsku léta infiltrovaná levicovými živly - což opět není problém zdaleka jen český nebo polský. To je výsledek "dlouhodobého pochodu institucemi", koncipovaný komunistickým stratégem Antoniem Gramscim. Tento proces bude "běh na dlouhou trať". Začít někde však musí!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-30 10:21
Ištvána prý nikdo nenahradí...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-31 07:02
Ahoj Jirko
Napsal jsi to velmi dobře. Když ODS udělala koalici s ultralevičáky Piráty a STAN, kteří např. prosazují manželství pro buzny, tak se jen těžko může tato vláda vydávat za pravicovou. Za bezbřehou pomoc ukrajinským ekonomickým migrantům (těch skutečně potřebných je minimum nebo se sem ani nedostali) by se nemusela stydět žádná levicová vláda.Voliči komoušů a socanů nemusejí smutnit, že se jejich strany nedostaly do Poslanecké sněmovny, protože současná vláda je zcela levicová, když nastolila tvrdou cenzuru názorů, když v tržním hospodářství kontroluje marže pumpařů či obchodních řetězců, když chce naprosto nesystémově rozdat jakýsi jednorázový příspěvek pro děti a svojí nečinností proti drahotě (inflaci) likviduje střetní třídu, která by měla být ekonomickým tahounem státu.

Jediným cílem této vlády bylo nás zbavit Babiše, paradoxně se však může doslova přetrhnout, aby se Babiš stal prezidentem a jeho sketa ovládla krajské a senátní volby. Nepochybně si polepší i tlučhuba Okamura.

Obávám se, dokonce jsem si téměř jistý, že Tvůj dopis skončí v koši, stejně jako skončil ten můj (více ZDE adikia.cz/.../...) a je to jen ztráta času.

LM
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-31 16:36
Dovoluji si reagovat z části na příspěvek LM adikia.cz: Problémů je více. Prvním je vratkost koalice, v níž Piráty rozhodně nelze řadit k pravici, a nakonec ani STAN...ani TOP09. To je nabvlas podobné, jak v případě první vlády PiS v Polsku v r. 2005. Převaha PiS ve volbách byla slabá, takže nezbývalo, než vytvořit koalici - s Samoobronou Andrzeje Leppera a Ligou polských rodin R. Giertycha, naoko konzervativního katolíka, dnes spojence proruské opozice. Obě nakonec podrazily nohy PiSu a v r.2007 vyprovokovaly předčasné volby. Lech Kaczynski za svého prezidentství proti všem Polsku vysloveně škodícím rozhodnutím vlády využíval Ústavou mu dané právo veta. Byl jim překážkou, které se zbavili atentátem na prezidentské letadlo u Smolenska 10.04.2010 - dle Ústavy se novým stal maršálek Sejmu (= předseda parlamentu) Komorowski, proruský jak dnes Zeman. Až teprve v říjnu 2015 dostala polská pravice od voličů tak silný mandát, že žádné koaliční partnery nepotřebovala
Pointa: Hrozbu podobného obratu jak v Polsku 2007 spatřuji právě i v českém prostředí vůči ODS ze složení dnešní koalice. Druhým problémem je válka a její následky, stavící značné další hospodářské reformě další výzvy, kterých bylo Polsko 2015 ušetřeno - a hospodářský úspěch vlády pravice v Polsku za těch 6 let je opravdu markantní (jde o nápravu následků "šokové terapie", která poškodila v minulosti hospodářství české stejně jak i polské). Český premiér potřebuje pro začátek jasnou cílovou vizi a klíčové osobnosti - erudované kvalifikované ze všech rezortů. Bez nich se dál nehneme.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-31 16:41
Česko má problém. Školy chrlí právníky, opravdu potřebné profese ale vymírají

seznamzpravy.cz/.../...
________________

Přitom právnická fakulta je typická vymývací škola. Jen málokomu se podaří projít jí - a zůstat normální.
Stačí se podívat na kdekterý soud, kdekteré státní zastupitelství, nakonec i advokátní kancelář.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-31 16:44
Stoka : Devět obžalovaných - a devět let - pro Švachulu.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:32
Zatímco boj s inflací se může jevit jako úkol složitý, pro erudované odborníky, očista a funkčnost státního aparátu by složitým úkolem vůbec nemusely být, protože úplně postačí vyvozovat vůči konkrétním (a obvykle stále týmž) lidem dostatečnou odpovědnost, a to nejen kázeňskou, ale i trestní, včetně povinnosti podílet se na náhradě způsobených škod, a to až do 100% jejich výše. Ti, jichž se to týká, by potom z tohoto aparátu buďto sami rychle odešli, nebo z něj byli vyloučení - a všichni ostatní už by jasně věděli, že takhle ne, takhle že se dostanou leda do kriminálu, bez nároku na výsluhy a důchod.

Proto mě velmi a obzvláště zajímá, co v této oblasti chce a hlavně udělá Vaše vláda, přičemž mám zjevně na mysli zejména dva resorty, tedy vnitro a spravedlnost.
__________________

Je to tak. Ale stejně tak je jisté, že premiér neudělá nic. Pája
__________________

Jisté, že neudělá nic ? Tak proč ho lidi volili ?? A proč je premiérem ??
Každý má dělat, na co stačí.

Pokud jeho závěrem je, že - dobře, zvolili jste si naši bandu, tak naše banda se bude mít 4 roky dobře - a vy se jděte klouzat - a pak zas jiná banda, taky bez cíle, bez koncepce, beze snahy a bez vize - tak ať ty volby zrušej, nebo je potřeba tam naházet všechny lístky bílé - protože taková nemehla, rozlišovaná pouze podle příslušnosti k jedné, druhé či třetí bandě - netřeba volit. Výsledek je vždycky stejný - nula od nuly pošla.

To můžeme být klidně protektorátem kohokoliv jiného a na samostatnost resignovat. Aspoň bude na koho - cizího - nadávat.

Anebo - to holt ten cizí vyřeší, jako ve své zemi...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:35
Děti na zakázku. Aneb : Koupit se dá všechno.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:37
Emigrant proti „svým“ estébákům svědčit nestihl, zemřel ještě před rozsudkem. Odešli tak čistí

archiv.hn.cz/.../
________________

Když se se spravedlností správně "počká", odejdou čistí všichni...

Vždyť je "jenom" 35 let po revoluci... Nemůžete přece od komunistické justice chtít zázraky...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:39
Á propós, mě napadá : Celý komunismus trval "pouhých" 40 let... To za chvíli už bude od jeho "pádu".

Budou to řešit ještě 3 příští generace ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:41
Soud: Státní zastupitelství zbytečně, hloupě, absurdně a protiprávně kriminalizovalo příkladné jednání

ceska-justice.cz/.../...
_________________

Máme tomu rozumět tak, že za příkladné jednání se u nás chodí před soud ??
A jinde se za ně dávají metály a povýšení ??
A kdo ty státní zástupce školil, kdo zacvičoval, co za vzdělání tedy vůbec mají ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:44
Hranice 70 let pro soudce platí dál. Vyhýbavé rozhodnutí, argumentuje část ÚS


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:46
Předal policii padělaná eura, ukázal na podezřelého. NCOZ ale začala stíhat i jeho

ceska-justice.cz/.../...
_______________

Asi jako když se přihlásíte jako svědek vraždy... Na koho prvního tu vraždu hoděj ??? No - samozřejmě na Vás, vždyť jste se sám přihlásil - a vůbec nezpochybňujete, že jste u toho byl....
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-01 15:59
KSZ v Hradci - se zjevně z kauzy Nečesaný nepoučilo :
____________

To ještě ten den vedlo ministra spravedlnosti Pavla Blažka k prohlášení, že se o případ bude dále zajímat. Na ministra se s písemnou interpelací obrátil také poslanec ODS za Královehradecký kraj Ivan Adamec. Podle Adamce totiž mj. existují indicie, že policie měla nepřípustně ovlivňovat svědky v případu. Ministr Blažek již požádal o stanovisko vedoucí KSZ v Hradci Králové Pavla Hochmanna, VSZ v Praze Lenku Bradáčovou a nejvyššího státního zástupce.

Podle informací České justice vyvolalo kritické hodnocení soudce Vočky na adresu práce státního zastupitelství ostré reakce především ze strany vedoucího KSZ Hochmanna. Vočkovu veřejnou kritiku vnímají hradečtí státní zástupci jako neodůvodněnou, protože popis skutku odpovídá údajně složitosti dané trestní věci, neetickou, neprofesionální a nekolegiální. Státní zastupitelství má proto Vočku za podjatého a navrch je podle žalobců podezřelá rychlost, s jakou měl Vočkův senát rozhodnout. V podobném duchu se má nést údajně i oficiální odpověď Hochmanna ministrovi Blažkovi.
_________________

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.