Hostivice - ta, nebo ty?

V souvislosti s aférou Davida Ratha se poměrně často skloňuje v médiích i obec, ve které bydlí - tedy Hostivice. Zaráželo nás, že jednou to byla "ta Hostivice" a jindy zase "ty Hostivice" - a tak jsme si napsali o vysvětlení. Věříme, že by mohlo zajímat nejen nás, a proto ho přebíráme z mailu tamního znalce historie.

Hostivice_-_znak

______________________

Dobrý den,
dohady o tom, zda Hostivice je "ta", nebo jsou "ty", se táhnou velmi dlouho. V současné době považuje Ústav pro jazyk český za správné obě možnosti.
Kdysi jsem viděl nějaký rozbor, který zpracoval obecní úřad snad kolem roku 1920 k dotazu jazykovědců. Když shrnu vyznění, tak starousedlíci říkali "ta" Hostivice a přistěhovalí "ty" Hostivice.
Zajímavou polemiku k tématu najdete i v dopisech místního rodáka Františka Veselého - v přepisu na stranách 10 a 11 zde:
http://www.hostivickahistorie.cz/prameny/C2_Vesely.pdf
Co jsem nahlédl do starých písemností vrchnostenského úřadu, používají se obě možnosti, i když asi převažuje "ta Hostivice" (výskyty jsem nepočítal a nevyhodnocoval, jde o můj pocit). Soudím, že záleželo na osobě pisatele a jeho místní znalosti.
Osobně se kloním k tomu, že místně správnější je "ta" Hostivice. Tato forma se používá i ve všech oficiálních písemnostech vyhotovovaných orgány města.
Stejně jako "ta" Hostivice je správně "ta" Hořelice, nyní součást Rudné. Přiznávám, že dokud jsem to nezjistil ve starých písemnostech, celkem bez pochyb jsem používal běžně "ty" Hořelice, když už jsem potřeboval odlišit části Rudné.
Naproti tomu Litovice jsou "ty" a jen výjimečně někdo v minulosti napsal "v Litovici".

Obdobná situace je se sousední obcí Jeneč. Podle jazykovědců se má říkat "ta" Jeneč, i když v převážné většině starých písemností, které jsem viděl, převažuje výraz Velký Jenč (a Malý Jenč, nyní Jeneček). U jednoho z pisatelů pozemkových knih v 18. století  jsem však našel i kombinaci Velká Jenč a Malý Jeneček...

S pozdravem
Jiří Kučera
Hostivice

______________________________

Dobrý den,
děkuji Vám za obšírnou odpověď.
Já jsem se narodil na Moravě a poblíž byly dvě obce, které měly
podobný tvar - Jedovnice a Letovice. Oboje byly "ty" - a hrozně mi
rvalo uši, když třeba v Jedovnicích byly závody na rybníce - a
komentátoři z Prahy v televizi  říkali "Vítáme vás v Jedovnici" - to
jsem myslel, že proskočím oknem.
Proto bych měl určitě tendenci říkat "ty Hostivice", ale jestli je to
"ta", tak to vezmu na vědomí a smířím se s tím.
Srdečně zdravím
Ing. Jiří Fiala

_________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.