Soud zde je kvůli občanům a spravedlnosti, ne kvůli nadřízenému soudu

Vážený pan

Vladimír Matějíček

předseda OS v Domažlicích

 

 

K č.j. 15 St 1/2010

 

 

Vážený pane předsedo soudu,

děkuji Vám za Vaši odpověď ze dne 7. října, jejíž obsah bych označil za ilustrativní ke stavu právního vědomí české justice, aniž bych se Vás chtěl jakkoliv osobně dotknout.

Máte sice pravdu, že občanské sdružení účastníkem řízení není, účastníkovi řízení byste zase nejspíš napsal, že protože je ve věci osobně angažován, tak se ke konkrétním případům vyjadřovat nebudete – takže se vlastně nechcete vyjadřovat nikdy a k ničemu. To je u naší justice sice běžný stav, nicméně stav zákonný je stav přesně opačný, tedy že se ke stížnostem občanů věcně a přesně vyjádříte a hlavně uvedete věci do pořádku, tedy do souladu se zákonem.

To, že je pro Vás rozhodující stanovisko krajského soudu, který je údajně s prací soudkyně Kyvířové spokojen, je rovněž velmi ilustrativní. Asi bude pro Vás velkým překvapením sdělení, že váš soud nebyl zřízen a tedy ani nefunguje kvůli krajskému soudu, nýbrž kvůli občanům, kterým má poskytovat ochranu jejich práv - a v širším kontextu - spravedlnost.

Za tímž účelem byl zřízen i krajský soud, a tedy stanoviska občanů, reprezentovaných občanskými sdruženími, jsou pro Vás rozhodující, i když Vám toto sdělení zřejmě může připadat zcela neuvěřitelné .

Mimochodem, Krajský soud v Plzni je podle našich zkušeností jedním z nejzaostalejších krajských soudů u nás, a to především pokud jde o rodinné právo a jeho aplikaci, takže jeho spokojenost je pro nás spíše varovně zdviženým ukazováčkem a pro občany vašeho kraje obecně velmi špatným sdělením.

Konečně mě nemálo zaráží i to, že k základním informacím o kvalifikaci veřejného činitele si vyžadujete jeho souhlas. A co když Vám ho nedá, tak co ? Tak podle Vás občan nemá právo vědět, kdo ho soudí a jakou má kvalifikaci ?

Profesní životopis všech vašich soudců by měl být samozřejmou součástí webových stránek každého soudu (tedy i Vašeho), přístupných komukoliv kdykoliv, a samozřejmě že bez souhlasu a bez vyžádání kdekoliv a u kohokoliv. Pokud by Vám i tohle sdělení připadalo jako science fiction, pak je asi na Vašem soudě zapotřebí začít vůbec s přednáškami o podstatě demokracie jakožto společenského řádu, protože ji tam nikdo nepochopil.

A také o místě těch, kteří ji pochopit nechtějí nebo neumějí.

Pokud uvádíte, že soudkyně Mgr. Kyvířová absolvovala právnickou fakultu za hluboké totality, tedy v r. 1977, tak mě samozřejmě zajímá, jakými školeními od té doby prošla, a to zejména pokud jde o rodinné právo, že je schopna do oficiálního zdůvodnění rozhodnutí napsat takovou blbost, jako že za dítě je zodpovědná výhradně matka a druhý z rodičů do toho nemá co mluvit (pak by také samozřejmě bylo otázkou, proč by měl platit výživné, resp. jak si paní soudkyně představuje rovnost rodičů před zákonem obecně).

Závěrem konstatuji, že i když jste mi odpověděl, podstatu věci to vůbec neřeší, ba právě naopak – odkrývá to mezery v právním vědomí vašeho soudu takového druhu, že je zapotřebí jeho práci nadále bedlivě sledovat.

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

________________________________________

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/10/domazlice.jpg