Nová Gardnerova kniha TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ SE SYNDROMEM ZAVRŽENÍ RODIČE je již k dispozici v knihovně K 213

Richard A. Gardner: TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ SE SYNDROMEM ZAVRŽENÍ RODIČE, nakladatelství Triton, 2010

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_1.jpg

Ukázky:

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_ukazka.pdf

 

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_2.jpg

 

Další zajímavé informace o vydání knihy viz.: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2558

 

 

 

Bohužel zdá se, že distribuci knihy ale doprovázejí stejné podivnosti, jako její vydání. Připomeňme si sled událostí: Nejdříve byl překladatelkami nakladatelství Triton, které knihu vydává, pokažen a znehodnocen její překlad. Toho se pak, ještě po intervenci dr. Bakaláře, musel ujmout pan Josef Hausmann. Ten, přestože na knize odvedl stěžejní díl práce, Tritonu jaksi ze seznamu na knize pracujících překladatelů „vypadl“ a jeho doslov ke Gardnerově dílu byl výrazně zcenzurován a otištěn v pozměněné podobě – původní Hausmannův záměr, tedy jak doslov měl správně vypadat, jsme již zveřejnili na http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2558 .

 

Včera náš spolupracovník nalezl sice publikaci v Paláci knih na Václavském náměstí v Praze, ale zase bohužel pro změnu doslova zastrčenou v koutku regálu oddělení lékařské literatury a dokonale zamaskovanou jinými knihami, takže nebyla prakticky vidět a v počtu výtisků, který nestačil ani pro potřeby naší knihovny K 213. Přitom jde o novinku a každý rozumný knihkupec i nakladatel má přirozeně zájem novou věc zviditelnit, aby se vůbec případní kupci o ní dozvěděli. Proč se vlastně knihkupectví a nakladatel právě v tomto případě připravují o peníze?!

 

Syndrom zavrženého rodiče a jeho šíření ve společnosti, jak Gardner v knize pojednává a předkládá také řadu způsobů jeho léčby, si s ničím nezadá ve svém důsledku s válečnou katastrofou. Vždyť z tisíců dětí každým rokem u nás dělá bez nadsázky psychopaty (jak sám připouští i Gardner). Na této psychické destrukci početně významné části národa (ať už svou pasivitou či aktivně a vědomě) se podílí v České republice celá armáda sociálních pracovnic, tzv. „znalců“ - a hlavně soudkyň a soudců.  Svým působením tito lidé nejen tolerují, ale dokonce podněcují matky, aby na svých vlastních dětech praktikovaly mravně a psychicky zničující techniky tzv. „vymývání mozků“. Mj. techniky téměř totožné s praktikami sekt či čínské komunistické armády vůči americkým zajatcům za korejské války.

 

Je tedy odhalení těchto krutých poznatků v Gardnerově knize snad důvodem oněch těžko vysvětlitelných sabotážních „náhod“ při jejím vydání a distribuci?

 

Nicméně pracovník knihkupectví Paláce knih Luxor přislíbil doobjednání knihy a ta by tam podle našich informací měla být zase k dispozici přibližně za týden až deset dnů.

 

Ale již nyní je k zapůjčení u redakce K 213.

 

Dnem i nocí myslíme totiž na své čtenáře.

_____________________________________________