Netušené souvislosti

V souvislosti se zprávami o potvrzené psychické poruše soudce Nagye si málokdo uvědomuje, že :

Soudce Nagy, poté, co ho vyhodili z Mladé Boleslavi, měl být přijat na soud pro Prahu 8, což jednak proběhlo tiskem, jednak to potvrdil i soudce tohoto soudu Martin Slováček, který navíc potvrdil i že :

- soudce Nagy měl být přijat na uvolněné místo po soudkyni Jiřině Krauseové, která rozhodovala o umístění pacientů do detenčních zařízení, a zejména pak na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích (ta se totiž nachází na Praze 8),  kde se nyní Nagy rovněž aktuálně nachází, ovšem jako pacient. Paradoxně by tak Nagy měl rozhodovat sám o sobě a svém umístění na oddělení primáře Jiřího Švarce.

Soudkyně Jiřina Krauseová byla také zajímavým případem, neboť se honosila titulem JUDr., který neměla (dnes by to samozřejmě nebyl žádný problém a jedna návštěva v Plzni by to  rychle spravila, tehdy to ale ještě nebylo tak běžné) a když se na to přišlo, tak ministerstvo nespravedlnosti zaujalo výmluvný postoj, že používání titulu soudcem, tedy titulu, který soudce nemá a nikdy nezískal, není kárným proviněním ani nevhodným chováním soudce, takže se vlastně nic nestalo.

Výmluvné a symbolické stanovisko, že ?

A ještě něco :

Soudkyně Jiřina Krauseová byla známa zneužíváním posychiatrie a umísťováním pacientů do bohnické léčebny jenom proto, že byli někomu nepohodlní. A zdá se, že na co nestačila pokřivená lidská spravedlnost, tam rychle zasáhla spravedlnost Boží - na dovolené ve Vietnamu měla Krauseová nehodu, a po ní zůstala na vozíčku už nadosmrti. Výmluvné, jak si ji spravedlnost našla sama, že ?

Škoda jen, že má někdy pánbůh dosti dlouhé dodací lhůty.

Její manžel, JUDr. Krause - na rozdíl od své maželky svůj titul skutečně získal v řádných zkouškách - byl před Miřackou  předsedou Krajského soudu v Praze.

Rovněž po průšvihu odvolán ještě Motejlem - a nastoupila nic neřešící a věčně ustrašená Miřacká, kterou odvolali letos v lednu.

za správnost informací - redakce K 213
________________________________________