Máte dosti děsivé soudní znalce

Dopis předsedovi Krajského soudu v Ostravě ohledně zkušeností, které náš předseda učinil v opatrovnických kauzách ve Slezsku.

Krajský soud v Ostravě

předsedovi soudu

 Havlíčkovo nábř. č. 34
Ostrava 1
PSČ: 728 81

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

STÍŽNOST NA DĚSIVOU ÚROVEŇ SOUDNÍCH ZNALCŮ

 

Vážený pane předsedo soudu,

podávám Vám stížnost na všeobecnou úroveň znalostí a vědomostí soudních znalců z oblasti působnosti Vašeho soudu v opatrovnických kauzách.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem za poslední dva měsíce absolvoval dvě různá opatrovnická jednání v rámci působnosti Vašeho soudu a vyslechl při nich celkem 4 soudní znalce, jejichž úroveň byla obecně nedostatečná a znalci zjevně neplnili účel, pro který byli jako znalci jmenováni a ustanoveni jak do funkce soudního znalce, tak i v těchto konkrétních kauzách, tedy odborně posoudit situaci a zejména navrhnout způsoby řešení – myslím, že se mohu uchýlit k jistému zevšeobecnění (4 už je dost na to, aby to byla jenom náhoda) a konstatovat, že soudní znalci v rámci působnosti Vašeho krajského soudu mají zcela nedostatečnou kvalifikaci na to, aby mohli navrhovat správná a schůdná řešení pro výchovu dětí, jež jsou předmětem řízení opatrovnických kauz a že tedy jejich ustanovování soudem v těchto kauzách je ztrátou času i peněz pro všechny zúčastněné.

První znalec, o kterém se v této souvislosti chci zmínit, byl MUDr. Pavel Havran (se sídlem Moravská Ostrava, Sokolská 92), který obhajoval svůj posudek ve Frýdku-Místku dne 15. ledna 2010 (č.j. 0 Nc 968/2006). Tento člověk se – alespoň podle mého názoru – také přímo dopustil trestného činu vystavení nepravdivého znaleckého posudku, když uvedl, že u otce dětí se zjišťuje „porucha s bludy či jiná psychiatrická porucha“, což dovodil pouze a výhradně z otcových podání soudu, která prý jsou podle jeho názoru příliš dlouhá a příliš častá (dodejme, že otci byly matkou uneseny děti, takže si myslím, že psaní dopisů a vyjádření k dlouhodobé nespravedlnosti byl ten nejmírnější prostředek, který mohl otec použít). Přitom v dodatečně opatřené příručce psychiatrických diagnóz se jasně píše, že pro poruchu s bludy je nutné soustavné, tříměsíční pozorování pacienta, přičemž tyto bludy musí být zjevné, prokazatelné a hlavně soustavně trvající po celou dobu pozorování.

Asi nemusí být člověk studovaným lékařem – psychiatrem, aby věděl, že mezi častými podáními soudu a tříměsíčními soustavnými bludy je rozdíl asi jako mezi lesní pěšinkou a panamerickou dálnicí a že tedy znalec musel vědomě porušit základní předpoklady diagnózy, kterou stanovil.

Přitom tragickým důsledkům takto křivého znaleckého posudku se otec vyhnul víceméně jen náhodou a jen díky (mému) kvalitnímu zastoupení a rozboru obhajoby znalce, protože jinak už soud pomalu zvažoval zákaz styku otce s vlastními dětmi (!!!!).

Druhým znalcem, resp. znalkyní, vyslechnutým v této kauze, byla PhDr. Ludmila Mrkvicová, která se sice takto okatým křivým posudkům a obviněním vyhnula, ale ani tak nedokázala odpovědět na otázku, zda je matka skutečně citlivou a nekonfliktní osobou, když přímo před soudním jednáním málem fyzicky napadla otce, pokojně čekajícího na zahájení jednání, kvůli prý nepředané dětské bundě. Paní znalkyně dokonce ani nedokázala odpovědět na otázku, jestli fyzický útok je projevem konfliktního jednání nebo ne, neboť prý u toho nebyla.

Dalšími dvěma znalci, které jsem v rámci (jiného) opatrovnického řízení vyslechl, byli PhDr. Anděla Vaculíková a MUDr. Mieczyslaw Ciešla, kteří obhajovali svoje posudky před OS v Karviné dne 26.3. t.r. v č.j. 0 P 284/2005.

Jednalo se o případ počínajícího syndromu zavrženého rodiče, kdy syn, svěřený otci, se odmítal stýkat s matkou, a to zjevně v důsledku závadové otcovy výchovy.

Znalci – a to oba dva – se v podstatě omezili na popis stávající situace a navázali na něj tvrzením, že se s tím nedá nic dělat a že se s tím má druhý rodič (zde tedy matka) smířit a nechat prvního rodiče (zde otce), ať si dítě ukradne zcela za mlčenlivého přikyvování státních orgánů. Jejich vystoupení lze konečně hodnotit i jako přímý návod soudu (a současně poskytnutí alibi) k porušování jeho základních povinností při vymáhání vykonatelného soudního rozhodnutí.

Psychiatr ještě celé vystoupení na závěr korunoval tvrzením, že prý by vymáhání soudem stejně k ničemu nebylo a nepomohlo a když jsem mu řekl, že mu mohu doložit dvacet příkladů, kde je to přesně opačně a kde pokuty rodiči pomohly k obnovení styku s druhým rodičem, raději se už nevyjadřoval vůbec a svoje vystoupení ukončil.

Zatímco v případě znalce Havrana ve Frýdku-Místku mám za to, že byla naplněna skutková podstata trestného činu vystavení nepravdivého znaleckého posudku, v Karviné, a to u obou dvou znalců, bych navrhoval zavést nový trestný čin – a sice „vystavení zjevně bezcenného znaleckého posudku“, neboť jestliže bylo úkolem znalců nalézt řešení (a tím může být jedině takový návrh, který zajišťuje právo dítěte na oba rodiče a právo obou rodičů na výchovu vlastního dítěte) , pak řešením zcela jistě nikdy nebude nedělat nic a mlčky přihlížet svévoli programujícího rodiče, který si dítě postupně krade pro sebe a odcizuje ho druhému rodiči i celému jeho prostředí a okolí.

V občansko-právním řízení by konečně platba, účtovaná a vyplacená za takovéto zjevně bezcenné a nic neřešící posudky, mohla - a měla – být posouzena jako bezdůvodné obohacení, které by mělo být – i s úroky a náklady – vráceno plátci, případně by je soud vůbec neměl přiznat k proplacení.

Ale hlavně : Podle toho, co jsem viděl, v současnosti v oblasti působnosti Vašeho krajského soudu vůbec nemáte znalce, kteří by se dokázali zorientovat v běžné opatrovnické kauze a najít a označit zákonné a lidsky přijatelné řešení v zájmu obou rodičů, ale zejména posuzovaného dítěte.

To je zjištění docela alarmující a zděšující.

Stejně jako skutečnost, že kulaté razítko se státním znakem pod úředním jmenovacím dekretem soudního znalce nemá hodnotu ani otisku veverky z dětské tiskárničky.

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

 

V Košíku, dne 28. března 2010

__________________________________

Jo , jo znalci , ti v Ostravském kraji, který se rozléhá až po Olomouc svojí působností "sekají dětem hlavičky" znalci jako na běžícím páse. V "nejlepším zájmu dítěte" dělají z dětí sirotky a namastí si kapsy nevypranými špinavými penězi.  

Soudkyně jsou v celém kraji líné provádět dokazování a vést případy přiměřeným tempem k pozitivnímu řešení, místo toho nechají místo sebe rozhodovat znalce podle neetických, protiústavních , marxistických  otázek, nabitých testů podobajících se jakémusi sexuálně deviantnímu sci-fi románu nějakého úchyla.

Jsou to takové legální únosy dětí od rodičů , ktaré na našich dětech páchají soudkyně se " znalci " nezávisle na svědomí, morálce  a nezávisle na zákonech.

Tatínek svého dítěte z Moravy

___________________________________

Znalci? Ne, celá ta zkur. justice je zločinecká.
Určitě jde o státní fašismus, zločiny páchané na našich dětech.Nechápu,
kde se v nich bere taková drzost. Nechali jsme si to dlouho líbit.
Takhle to už dál nejde, odnáší to celý národ. Zb.
___________________________________

Krize je způsobena právě tím, že justice má velký nůž na krájení rodin.Práce schopní muži jsou okradeni , citově pokácení, s podrytými iluzemi o čemkoliv dobrém. 

Ženy zvlčely chtíčem po lehce nabytém jmění, aby o něj rychle přišly do kapes státního úředního stroje na krájení rodin, a pár lidí ve vedení monopolů se jen směje , až jim tuhne smích na rtech.

 
Výchova dětí a mládeže se úplně vymknula z rukou už i těm systémovým mafiánům. Jirka
_____________________________________

Opatrovnické procesy jsou v podstatě předehrou nastolení Nového světového řádu - New order.
Kdy mají být podle plánu záškodných skupin podpořeno rozvracení rodin a výroba osiřelých dětí bez výchovy a bez péče rodičů.
 
Z lidí mají být vyrobeni pouze otroci, kteří poslouží obřímu celosvětovému mechanizmu, který budou řídit a využívat málo početní vůdcové , jenž budou tahat za nitky loutek.
 
Upalování čarodějnic a inkvizice byla jenom předehrou k dnešnímu hromadnému a plýživému vysávání dětí, otců , ale i nevědomých matek. Chapadla dnešní inkvizice se pomalu omotávají kolem krku každého občana již od ranného dětství, kdy již začíná malý občánek pomalu sloužit velké opatrovnické chobotnici, která své zrůdné lepkavé sliny pomazává všude , kam jen vkročíte.
 
Všude je vám v patách a z každého keře se vynořuje , je jedno zda v uniformě, nebo jenom v kostýmku s úředně nalíčenou maskou. ..:-D 8-o 8-o B-)
____________________________________

Podvody znalců na severní Moravě mají dlouhou tradici. Společným jmenovatelem činnosti znalců v psychooborech a v nemovitostech je cílené rozkradení majetku svých obětí. :-( M.
http://www.aloisdlouhy.cz/podvadet-se-nevyplaci

____________________________________

 

 – KŘIVÁ VÝPOVĚĎ A NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDEK – § 175, KŘIVÉ TLUMOČENÍ – § 175a
– objektem je zájem na řádné činnosti znalců a tlumočníků obecně a zvláště na správném zjištění skutkového stavu jako základu zákonného rozhodnutí soudů a státních zastupitel-ství vůbec a policejních orgánů – pokud vykonávají příslušné úkony v přípravném řízení podle TŘ, ale i v činnosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, a nejen ze strany znalců a tlumočníků, ale i svědků
– objektivní stránka:
– znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný posudek – vždy
– tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá – jen v řízení před státním orgánem nebo v souvislosti s takovým řízením
– svědek uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo takovou okolnost zamlčí – jen v řízení před soudem, státním zástupcem, policejním orgánem nebo vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
– za křivou výpověď se nepovažuje, když pachatel nebo účastník TČ, vypovídající jako svědek, ve snaze zakrýt svou trestnou činnost, uvede nepravdu
– pachatelem může být jen svědek, znalec nebo tlumočník – jde o speciální subjekt; pachatelem tedy nemůže být obviněný, ani účastník občanského soudního řízení
– subjektivní stránka – pachatel ví o tom, že jde o nepravdu nebo nesprávnost nebo o za-mlčení a má současně úmysl takovou nepravdu / nesprávnost uvést nebo okolnost zamlčet – postačí eventuální úmysl

OBJ: zájem na správném zjištění skutkového stavu OČTŘ, resp. vyšetřovací komisí PS ČR
OBSTR: 3 způsoby:
a) podáním nepravdivého, hrubě zkresleného / neúplného znaleckého posudku
b) úmyslným uvedením nepravdy – aktivní forma
c) úmyslným zamlčením – pasivní forma
- jednou z podmínek tohoto TČ je zamlčení / uvedení nepravdy o skutečnosti, kt. má podstatný význam pro rozhodnutí
- nejde o TČ, pokud nepravdu vypovídá svědek ve snaze zatajit svůj TČ / pokud jí vypovídá obviněný v TŘíz, kt. se proti němu vede
SUB: odst.1 jen znalec, odst.2 jen svědek a znalec, znalec = osoba dle 36 / 1967 o znalcích a tlumočnících
SUBSTR: úmysl – kryje vědomost o tom, že jde o nepravdu týkající se podstatné okolnosti + alespoň eventuální úmysl tuto nepravdu uvést / okolnost zamlčet

OBJ: stejně jako předchozí
OBSTR: nesprávné, hrubě zkreslené / nepravdivé tlumočení / písemný překlad okolností, kt. mají podst. význam pro R stát. orgánu v řízení před stát. orgánem / OČTŘ / vyšetř. komise PS ČR
SUBJ: jen tlumočník – kdo -) ZoZaTl
SUBSTR: úmysl alespoň nepřímý
_____________________________________

Znalec znalcoval - a oběti jeho chyb již vynášejí v rakvích

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vesecka-v-kauze-malhockych-chyboval-i-soudni-znalec/455604

Vesecká: V kauze Malhockých chyboval i soudní znalec

______________________________________